Κάθε Τετάρτη και Σάββατο οι Πολιτικοί Γάμοι στο Καρπενήσι

Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων Α) Ορίζουμε ημέρα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων τις ημέρες της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. και Σάββατο και ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Ύδρας αρ.6. Δυνάμει

Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Α) Ορίζουμε ημέρα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων τις ημέρες της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. και Σάββατο και ώρα έναρξης 11:00 π.μ.,

στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Ύδρας αρ.6.

Δυνάμει του αρθ. 131 του Ν. 4483/2017, περί τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 (Α`73) «2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει».  

Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να τελεστεί πολιτικός γάμος και σε διαφορετική ημέρα και ώρα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, μπορεί δε με απόφασή του κατόπιν αιτήματος, ο πολιτικός γάμος να τελείται σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

 

Β) Αναθέτουμε για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-8-2020 την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στους Αντιδημάρχους, διατηρούμε δε τη δυνατότητα του Δημάρχου, εφόσον οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του το επιτρέπουν, να τελεί κατά προτεραιότητα αυτοπροσώπως τις εν λόγω τελετές:

 

  1. κο Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ
  2. κο Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη
  3. κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.6 του Ν.3852/2010 και αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

 

Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Α) Ορίζουμε ημέρα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων τις ημέρες της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. και Σάββατο και ώρα έναρξης 11:00 π.μ.,

στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου στην οδό Ύδρας αρ.6.

Δυνάμει του αρθ. 131 του Ν. 4483/2017, περί τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 (Α`73) «2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει».  

Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να τελεστεί πολιτικός γάμος και σε διαφορετική ημέρα και ώρα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, μπορεί δε με απόφασή του κατόπιν αιτήματος, ο πολιτικός γάμος να τελείται σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

 

Β) Αναθέτουμε για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-8-2020 την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στους Αντιδημάρχους, διατηρούμε δε τη δυνατότητα του Δημάρχου, εφόσον οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του το επιτρέπουν, να τελεί κατά προτεραιότητα αυτοπροσώπως τις εν λόγω τελετές:

 

  1. κο Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ
  2. κο Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη
  3. κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.6 του Ν.3852/2010 και αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *