Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Δελφών

Στον  ορισμό Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Συμβούλων προέβη ο Νέος Δήμαρχος Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκαν από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ… μονοετή μάλιστα χρονική διάρκεια ανάληψης καθηκόντων όπως προβλέπει η μεταρρύθμιση. Σε ρόλο

Στον  ορισμό Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Συμβούλων προέβη ο Νέος Δήμαρχος Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκαν από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ… μονοετή μάλιστα χρονική διάρκεια ανάληψης καθηκόντων όπως προβλέπει η μεταρρύθμιση.

Σε ρόλο Αντιδημάρχου, με θητεία από 03/09/2019 μέχρι 31/12/2020, ο νέος Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής τοποθέτησε τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Τον Νικόλαο Λουπάκο, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και καθ΄ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Οικονομικών.

2. Τον Γεώργιο Τσατσαρώνη, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας και καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

3. Τον Ευθύμιο Γρίβα, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Δια Βιου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού.

4.Την Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Δελφών και καθ΄ ύλην αρμόδια του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.

5. Τον Ευστάθιο Μαντζώρο, Αντιδήμαρχο Δεσφίνας καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
β. Του συντονισμού των κοινών δράσεων και ενεργειών της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και του Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας.

6.Τον Ευάγγελο Κούσουλα, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού και καθ΄ ύλην αρμόδιο του αυτοτελούς τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Αλιείας και Κτηνοτροφίας.

7.Τον Χαρίλαο Αγαπητό, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων και καθ΄ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Λουπάκος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Τσατσαρώνη.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων:
Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχου Νικόλαου Λουπάκου και Γεωργίου Τσατσαρώνη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Χρυσάφως Σεγκούνη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χαρίλαου Αγαπητού, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Μαντζώρος και αντίστροφα.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ευθυμίου Γρίβα, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κούσουλας, και αντίστροφα.

 

Ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Μανανάς με αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς
Η Δημοτική Σύμβουλος Αικατερίνη – Ευγενία Καλυβιώτη για θέματα Δημόσιας Υγείας
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Κατσικούλης με αρμοδιότητα την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας και δια βίου Μάθησης.

 

Στον  ορισμό Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Συμβούλων προέβη ο Νέος Δήμαρχος Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκαν από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ… μονοετή μάλιστα χρονική διάρκεια ανάληψης καθηκόντων όπως προβλέπει η μεταρρύθμιση.

Σε ρόλο Αντιδημάρχου, με θητεία από 03/09/2019 μέχρι 31/12/2020, ο νέος Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής τοποθέτησε τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Τον Νικόλαο Λουπάκο, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και καθ΄ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Οικονομικών.

2. Τον Γεώργιο Τσατσαρώνη, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας και καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

3. Τον Ευθύμιο Γρίβα, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Δια Βιου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού.

4.Την Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Δελφών και καθ΄ ύλην αρμόδια του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.

5. Τον Ευστάθιο Μαντζώρο, Αντιδήμαρχο Δεσφίνας καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
β. Του συντονισμού των κοινών δράσεων και ενεργειών της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και του Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας.

6.Τον Ευάγγελο Κούσουλα, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού και καθ΄ ύλην αρμόδιο του αυτοτελούς τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Αλιείας και Κτηνοτροφίας.

7.Τον Χαρίλαο Αγαπητό, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων και καθ΄ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Λουπάκος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Τσατσαρώνη.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων:
Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχου Νικόλαου Λουπάκου και Γεωργίου Τσατσαρώνη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Χρυσάφως Σεγκούνη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χαρίλαου Αγαπητού, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Μαντζώρος και αντίστροφα.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ευθυμίου Γρίβα, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κούσουλας, και αντίστροφα.

 

Ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Μανανάς με αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς
Η Δημοτική Σύμβουλος Αικατερίνη – Ευγενία Καλυβιώτη για θέματα Δημόσιας Υγείας
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Κατσικούλης με αρμοδιότητα την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας και δια βίου Μάθησης.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *