Σε εκλογές τα Τεχνικά Επιμελητήρια – Όλοι οι υποψήφιοι του ΤΕΕ Εύβοιας

Το σύνολο των υποψηφίων για τις επικείμενες εκλογές, της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019, ανακήρυξε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΕΕ Εύβοιας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο ταυτοχρόνως,

Το σύνολο των υποψηφίων για τις επικείμενες εκλογές, της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019, ανακήρυξε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΕΕ Εύβοιας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο ταυτοχρόνως, τόσο για την Αντιπροσωπεία, όσο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος κατ’ αλφαβητική σειρά των συνδυασμών, είναι οι εξής:

 

  1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (μέχρι 15 σταυρούς)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Δ.Ο.ΜΗ)

Εκπρόσωπος: Λάππας Κωνσταντίνος

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΦΡΑΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΕΡΕΖΑΚΩΝ/ΝΟΣΠ89859
ΓΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ88489
ΓΕΩΡΓΙΟΥΗΛΙΑΣΜΙΧΑΗΛΜ.Π.Δ.82035
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ111234
ΓΚΙΒΙΣΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΖΑΦΕΙΡΗΣΠ126573
ΓΚΙΝΗΕΛΕΝΗΣΤΑΜΑΤΗΣΑ75495
ΕΥΘΥΜΙΟΥΜΑΡΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧ112225
ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ96621
ΚΑΪΡΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ121312
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΜ119651
ΚΕΡΑΤΣΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑ34279
ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΜΑΡΙΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΑ86009
ΚΟΝΤΟΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ.Π.Δ.60230
ΚΟΥΚΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΗ56504
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣΠΕΤΡΟΣΧ106396
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣΑΡΓΥΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠ73096
ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑ63436
ΛΑΜΠΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠ104526
ΛΑΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜ55225
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΩΤΙΟΣΗ63944
ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ120804
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜ55820
ΝΤΕΛΕΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΧ128982
ΠΑΛΑΜΙΔΗΕΛΙΣΣΑΒΕΤΧΡΗΣΤΟΣΜ105050
ΠΑΝΤΑΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΙΜΩΝΠ.Μ.67259
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ82894
ΡΕΓΓΙΝΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣΑγρ.Τ.76332
ΡΑΖΟΥΑΡΕΤΗΣΤΑΥΡΟΣΗ117785
ΡΗΓΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΗ114356
ΣΑΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΜ112034
ΣΕΓΚΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝ.Μ.49334
ΣΙΜΙΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗ124366
ΣΟΥΜΠΑΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛΜ.Π.Δ.133600
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣΑ111891
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΜΥΡΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ95087
ΣΥΚΙΩΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ62791
ΤΖΑΝΕΤΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣΑ107014
ΤΖΑΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ111949
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ114432
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ52824
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ120882
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΗ59293
ΨΥΧΑΣΗΡΑΚΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜ.Π.Δ.129015
Συνδυασμός  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΔΚΜ)

Εκπρόσωπος: Κουδούνη – Ελευθεριάδου Σοφία

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑ53537
ΒΛΑΧΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)ΠΑΥΛΟΣΠ117399
ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΝΑΘΑΛΑΣΣΗΣΑγρ.Τ.84610
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΜ97758
ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ112286
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ61414
ΚΟΥΔΟΥΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑ31017
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ79934
ΛΑΥΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΖΑΡΟΣΠ133754
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ108292
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣΑΝΔΡΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜ96616
ΜΠΟΚΑΡΗΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑ39507
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ102429
ΠΙΤΣΙΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΗ63777
ΡΟΓΚΑΣΠΥΡΙΔΑΓΕΩΡΓΙΟΣΧ104049
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΧΑΪΔΕΜΕΝΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ135014
ΣΑΧΙΝΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΑ108414
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧ117256
ΣΙΔΕΡΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ89214
ΣΚΟΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ79911
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ110338
ΣΤΕΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜλ86093
ΤΑΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜ111078
ΤΣΟΤΡΑΣΞΕΝΟΦΩΝΙΩΑΝΝΗΣΧ63098
ΧΑΪΝΑΑΘΗΝΑΣΤΑΥΡΟΣΜ104036
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ66496
Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ)

Εκπρόσωπος: Μάρη Άννα

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΜΑΡΗΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣΠ101159
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΙΧΑΗΛΠ58024
ΠΕΤΡΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΗ98149
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΜ122036
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΠΙΘΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗΛΙΑΣΑγρ.Τ.36498
  1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 3 σταυρούς)

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Δ.Ο.ΜΗ)

 Εκπρόσωπος: Λάππας Κωνσταντίνος

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑ63436
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜ55820
ΠΕΤΑΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣΧ108452
ΣΕΓΚΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝ.Μ.49334
ΨΥΧΑΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣΜ 51285
Συνδυασμός  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΔΚΜ)

Εκπρόσωπος: Κουδούνη – Ελευθεριάδου Σοφία

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΠΑΣΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣΠ68990
ΣΤΕΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜλ86093

 

 

Το σύνολο των υποψηφίων για τις επικείμενες εκλογές, της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019, ανακήρυξε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση υποψήφιοι για τις εκλογές του ΤΕΕ Εύβοιας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο ταυτοχρόνως, τόσο για την Αντιπροσωπεία, όσο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος κατ’ αλφαβητική σειρά των συνδυασμών, είναι οι εξής:

 

  1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (μέχρι 15 σταυρούς)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Δ.Ο.ΜΗ)

Εκπρόσωπος: Λάππας Κωνσταντίνος

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΦΡΑΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΕΡΕΖΑΚΩΝ/ΝΟΣΠ89859
ΓΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ88489
ΓΕΩΡΓΙΟΥΗΛΙΑΣΜΙΧΑΗΛΜ.Π.Δ.82035
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ111234
ΓΚΙΒΙΣΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΖΑΦΕΙΡΗΣΠ126573
ΓΚΙΝΗΕΛΕΝΗΣΤΑΜΑΤΗΣΑ75495
ΕΥΘΥΜΙΟΥΜΑΡΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧ112225
ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ96621
ΚΑΪΡΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ121312
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΜ119651
ΚΕΡΑΤΣΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑ34279
ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΜΑΡΙΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΑ86009
ΚΟΝΤΟΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ.Π.Δ.60230
ΚΟΥΚΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΗ56504
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣΠΕΤΡΟΣΧ106396
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣΑΡΓΥΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠ73096
ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑ63436
ΛΑΜΠΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠ104526
ΛΑΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜ55225
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΩΤΙΟΣΗ63944
ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ120804
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜ55820
ΝΤΕΛΕΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΧ128982
ΠΑΛΑΜΙΔΗΕΛΙΣΣΑΒΕΤΧΡΗΣΤΟΣΜ105050
ΠΑΝΤΑΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΙΜΩΝΠ.Μ.67259
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠ82894
ΡΕΓΓΙΝΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΑΝΝΗΣΑγρ.Τ.76332
ΡΑΖΟΥΑΡΕΤΗΣΤΑΥΡΟΣΗ117785
ΡΗΓΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΗ114356
ΣΑΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΜ112034
ΣΕΓΚΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝ.Μ.49334
ΣΙΜΙΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗ124366
ΣΟΥΜΠΑΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛΜ.Π.Δ.133600
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣΑ111891
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΜΥΡΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ95087
ΣΥΚΙΩΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ62791
ΤΖΑΝΕΤΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣΑ107014
ΤΖΑΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ111949
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ114432
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ52824
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ120882
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΗ59293
ΨΥΧΑΣΗΡΑΚΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜ.Π.Δ.129015
Συνδυασμός  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΔΚΜ)

Εκπρόσωπος: Κουδούνη – Ελευθεριάδου Σοφία

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑ53537
ΒΛΑΧΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)ΠΑΥΛΟΣΠ117399
ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΝΑΘΑΛΑΣΣΗΣΑγρ.Τ.84610
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΜ97758
ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ112286
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠ61414
ΚΟΥΔΟΥΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑ31017
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ79934
ΛΑΥΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΖΑΡΟΣΠ133754
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ108292
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣΑΝΔΡΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜ96616
ΜΠΟΚΑΡΗΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑ39507
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ102429
ΠΙΤΣΙΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΗ63777
ΡΟΓΚΑΣΠΥΡΙΔΑΓΕΩΡΓΙΟΣΧ104049
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΧΑΪΔΕΜΕΝΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ135014
ΣΑΧΙΝΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΑ108414
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧ117256
ΣΙΔΕΡΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠ89214
ΣΚΟΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠ79911
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ110338
ΣΤΕΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜλ86093
ΤΑΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜ111078
ΤΣΟΤΡΑΣΞΕΝΟΦΩΝΙΩΑΝΝΗΣΧ63098
ΧΑΪΝΑΑΘΗΝΑΣΤΑΥΡΟΣΜ104036
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜ66496
Συνδυασμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ)

Εκπρόσωπος: Μάρη Άννα

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΜΑΡΗΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣΠ101159
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΙΧΑΗΛΠ58024
ΠΕΤΡΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΗ98149
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΜ122036
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΠΙΘΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗΛΙΑΣΑγρ.Τ.36498
  1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (μέχρι 3 σταυρούς)

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Δ.Ο.ΜΗ)

 Εκπρόσωπος: Λάππας Κωνσταντίνος

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑ63436
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜ55820
ΠΕΤΑΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣΧ108452
ΣΕΓΚΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝ.Μ.49334
ΨΥΧΑΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣΜ 51285
Συνδυασμός  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΔΚΜ)

Εκπρόσωπος: Κουδούνη – Ελευθεριάδου Σοφία

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΠΑΣΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣΠ68990
ΣΤΕΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜλ86093

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *