Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 30 Σεπτεμβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς θα συνεδριάσει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00 με τα ακόλουθα θέματα: I. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) H 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (151/2019 Ο.Ε). 2) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Β΄Παραδοτέου της Υπηρεσίας : ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς θα συνεδριάσει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00 με τα ακόλουθα θέματα:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) H 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (151/2019 Ο.Ε).

2) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Β΄Παραδοτέου της Υπηρεσίας : ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017”

3) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 467/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί “διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ.38 Ν.4497/2017) & έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων & λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων (18/2019 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

4) Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2019.

5) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς

 

II. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2019

2) Λήψη απόφασης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ” με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙς ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

3) Έγκριση Η και Ζ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : « Συντήρηση και

επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) »

4) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”

5) Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού σε ένα φωτιστικό σώμα στην περιοχή πλησίον του

2ου Λυκείου Λιβαδειάς.

 

IΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1) Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων παιδαγωγικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) νεοιδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020”

2) Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή της

στην επετειακή εκδήλωση “Αφιέρωμα στο Έπος του 1940” στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

 

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1) Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

 

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 ) Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Δήμου Λεβαδέων”

2) Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη βελτίωση της Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Αγ. Γεώργιο με παράκαμψη της Αγ. Παρασκευής στο Ν. Βοιωτίας.

3) Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας «ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

4) «Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 4 & 12 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ENA ΕΤΟΣ” από τους οικονομικούς φορείς: 1) ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ, 2) ΑΥΓΕΡΗΣ Ν.ΧΡΙΣΤΟΣ »

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς θα συνεδριάσει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00 με τα ακόλουθα θέματα:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) H 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (151/2019 Ο.Ε).

2) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Β΄Παραδοτέου της Υπηρεσίας : ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017”

3) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 467/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί “διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ.38 Ν.4497/2017) & έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων & λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων (18/2019 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

4) Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2019.

5) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς

 

II. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2019

2) Λήψη απόφασης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ” με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙς ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

3) Έγκριση Η και Ζ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : « Συντήρηση και

επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) »

4) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”

5) Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού σε ένα φωτιστικό σώμα στην περιοχή πλησίον του

2ου Λυκείου Λιβαδειάς.

 

IΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1) Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων παιδαγωγικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) νεοιδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020”

2) Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή της

στην επετειακή εκδήλωση “Αφιέρωμα στο Έπος του 1940” στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

 

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1) Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

 

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 ) Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Δήμου Λεβαδέων”

2) Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη βελτίωση της Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς από το πέρας της παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ. 24+414) έως τη διασταύρωση προς Αγ. Γεώργιο με παράκαμψη της Αγ. Παρασκευής στο Ν. Βοιωτίας.

3) Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας «ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

4) «Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 4 & 12 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ENA ΕΤΟΣ” από τους οικονομικούς φορείς: 1) ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ, 2) ΑΥΓΕΡΗΣ Ν.ΧΡΙΣΤΟΣ »

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ