Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελβιεμέκ

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου εξέλεξε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελβιεμέκ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49%

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου εξέλεξε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελβιεμέκ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49% του μετοχικού κεφαλαίου και 1.257.993 κατά, ήτοι ποσοστό 17,75% του μετοχικού κεφαλαίου, κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως κάτωθι:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2019 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018 και αποφασίστηκε η μη ανανέωση της σύμβασής του.

5) Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Χιώτη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σταύρου Δρυμώνα και ανανεώθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για πέντε (5) έτη, που απαρτίζουν οι κάτωθι:

  1. Νικόλαος – Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου,
  2. Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου,
  3. Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου,
  4. Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, και
  5. Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

– Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

– Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

– Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

– Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

– Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου εξέλεξε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελβιεμέκ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49% του μετοχικού κεφαλαίου και 1.257.993 κατά, ήτοι ποσοστό 17,75% του μετοχικού κεφαλαίου, κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως κάτωθι:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2019 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018 και αποφασίστηκε η μη ανανέωση της σύμβασής του.

5) Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Χιώτη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σταύρου Δρυμώνα και ανανεώθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για πέντε (5) έτη, που απαρτίζουν οι κάτωθι:

  1. Νικόλαος – Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου,
  2. Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου,
  3. Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου,
  4. Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, και
  5. Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

– Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

– Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

– Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

– Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

– Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *