Ερωτήσεις Κατερίνας Μπατζελή στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά», κα Κατερίνα Μπατζελή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέθεσε ερωτήσεις σχετικά : Με την μείωση των εμπορικών τιμών βάμβακος και των επιπτώσεών του στο αγροτικό εισόδημα, στην μελλοντική παραγωγή όπου

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά», κα Κατερίνα Μπατζελή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέθεσε ερωτήσεις σχετικά :

Με την μείωση των εμπορικών τιμών βάμβακος και των επιπτώσεών του στο αγροτικό εισόδημα, στην μελλοντική παραγωγή όπου σταδιακά θα εντάσσεται και στις νέες προδιαγραφές της ΚΑΠ, στην τιμολογιακή πολιτική που συνδυάζεται και με τις διεθνείς τιμές. Στην τοποθέτησή της τόνισε ότι η Περιφέρεια πρέπει να προχωρήσει σε οριζόντιες και εξατομικευμένες πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και τις επιβαρύνσεις των αγροτών. Είναι καθήκον μας αν δεν θέλουμε να δούμε την ύπαιθρο και τα ημιαστικά κέντρα να ερημώνουν να προχωρήσουμε σε επενδύσεις πνοής και όχι σε μικροπολιτικές παρεμβάσεις. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την μείωση του κόστους παραγωγής και της χρηματοπιστωτικής στήριξης του κλάδου.
Με την Agrofest – αγροτική έκθεση στην Λιβαδειά. «Οφείλουμε να αναδεικνύουμε τον αγροδιατροφικό μας πλούτο, τις συνέργειες που θα τον ενισχύουν εμπορικά και τις καινοτόμες πρακτικές που θα τον απογειώσουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Η Περιφέρεια με σοβαρότητα και ευθύνη πρέπει να διασφαλίζει την συλλογικότητα και την εξωστρέφεια των πολιτικών ενώ η διαφάνεια στην λειτουργία της να είναι βασικός πυλώνας. Τίποτε από τα παραπάνω δεν διασφαλίστηκαν στην Agrofest με ευθύνη των περιφερειακών αρχών. Πέρυσι περιμέναμε κάτι καλύτερο για φέτος όχι χειρότερο. Ήταν μία αποτυχία, στον σχεδιασμό της και στην υλοποίηση της.

ΘΕΜΑ: Αγροτικό εισόδημα-Βαμβάκι και κόστος παραγωγής

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και Ομοσπονδίες παραγωγών βαμβακιού της Περιφέρειάς μας που συμμετέχουν και σε εθνικές αγροτικές οργανώσεις και φορείς, κάνουν λόγο για τιμές που δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής, είναι 20% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ, επισημαίνουν, ότι ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η απώλεια εισοδήματος, καθώς εμφανίζονται πολύ περισσότερα καλλιεργούμενα στρέμματα βαμβακιού με συνέπεια να μειωθεί ακόμη περισσότερο η συνδεδεμένη ενίσχυση.
Με τις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου, με την καθυστέρηση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και της πτώσης της τιμής των προϊόντων τους, οι αγρότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους μεταξύ των οποίων οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
Οι υποχρεώσεις των αγροτών έναντι της ΔΕΗ δεν ρυθμίζονται με 120 δόσεις όπως σε όλους τους πολίτες με αποτέλεσμα να χάνουν και το δικαίωμα παραγωγής την επόμενη περίοδο.
Οι μεταποιητές και εκκοκκιστές τιμολογούν βάση των διεθνών και χρηματιστηριακών τιμών και βάση του ισχύοντος καθεστώτος δεν έχουν μεγάλα περιθώρια διακύμανσης των εμπορικών τιμών.

Ερωτάται:

1. Εάν υπάρχουν στοιχεία για μία κατά αρχήν προσέγγιση της συνολικής απώλειας αγροτικού εισοδήματος από την σημαντική μείωση των εμπορικών τιμών του βαμβακιού στην Περιφέρεια μας και των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων;
2. Ποια μέτρα έχουν προηγηθεί για την μείωση του κόστους παραγωγής και διευκόλυνσης της διευθέτησης των υποχρεώσεων των αγροτών και βαμβακοπαραγωγών;
3. Ποια είναι η λειτουργία των ΤΟΕΒ και η πολιτική μείωσης του κόστους λειτουργίας τους με καινοτόμες ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως έχουν προωθηθεί σε άλλες αγροτικές περιφέρειες;
4. Ποια προγράμματα προτίθεται να προωθήσει η Περιφέρεια που θα συμβάλλουν στην μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και παραγωγής των αγροτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και δη ενεργοβόρων όπως το βαμβάκι;

ΘΕΜΑ: AGROFEST – Λιβαδειά

Ο αγροδιατροφικός Τομέας για την Περιφέρειά μας είναι σημαντικός και με συνδυασμένες πολιτικές και παρεμβάσεις μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Η Περιφέρεια έχει οργανώσει για δεύτερη χρονιά την AGROFEST για την παρουσίαση των περιφερειακών προϊόντων και των προφερόμενων υπηρεσιών στον κλάδο.
Η διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε έκταση που θα πρέπει να προωθηθεί αγροδιατροφικό πάρκο καινοτομίας.
Η διοργάνωση δεν ανταποκρίνεται σε καμία προσδοκία, αντίθετα η τελευταία προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα για την διαχείρισή της. Σε άλλες Περιφέρειες αποτελούν σημείο πολυδραστικών συναντήσεων με απόλυτη επιτυχία για τον κλάδο.

Ερωτάται:

1. Εάν το αποτέλεσμα και η συμμετοχή ανταποκρίνεται στους στόχους της Περιφέρειας, με την ελάχιστη παρουσίαση και συμμέτοχη εκπροσώπων του κλάδου;
2. Γιατί δεν προσκλήθηκαν να συμμετέχουν οι περιφερειακές παρατάξεις, εκτός των εγκαινίων και από την ίδια την Περιφέρεια;
3. Ποια είναι η χρηματοδότηση, πως κατανέμεται, σε ποιους και για τα 2 έτη;
4. Η χρηματοδότηση είναι από την παρακράτηση του 20% περίπου στα 49.000 ευρώ και ποιο το ποσό των επιχορηγήσεων;

 

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά», κα Κατερίνα Μπατζελή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέθεσε ερωτήσεις σχετικά :

Με την μείωση των εμπορικών τιμών βάμβακος και των επιπτώσεών του στο αγροτικό εισόδημα, στην μελλοντική παραγωγή όπου σταδιακά θα εντάσσεται και στις νέες προδιαγραφές της ΚΑΠ, στην τιμολογιακή πολιτική που συνδυάζεται και με τις διεθνείς τιμές. Στην τοποθέτησή της τόνισε ότι η Περιφέρεια πρέπει να προχωρήσει σε οριζόντιες και εξατομικευμένες πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και τις επιβαρύνσεις των αγροτών. Είναι καθήκον μας αν δεν θέλουμε να δούμε την ύπαιθρο και τα ημιαστικά κέντρα να ερημώνουν να προχωρήσουμε σε επενδύσεις πνοής και όχι σε μικροπολιτικές παρεμβάσεις. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την μείωση του κόστους παραγωγής και της χρηματοπιστωτικής στήριξης του κλάδου.
Με την Agrofest – αγροτική έκθεση στην Λιβαδειά. «Οφείλουμε να αναδεικνύουμε τον αγροδιατροφικό μας πλούτο, τις συνέργειες που θα τον ενισχύουν εμπορικά και τις καινοτόμες πρακτικές που θα τον απογειώσουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Η Περιφέρεια με σοβαρότητα και ευθύνη πρέπει να διασφαλίζει την συλλογικότητα και την εξωστρέφεια των πολιτικών ενώ η διαφάνεια στην λειτουργία της να είναι βασικός πυλώνας. Τίποτε από τα παραπάνω δεν διασφαλίστηκαν στην Agrofest με ευθύνη των περιφερειακών αρχών. Πέρυσι περιμέναμε κάτι καλύτερο για φέτος όχι χειρότερο. Ήταν μία αποτυχία, στον σχεδιασμό της και στην υλοποίηση της.

ΘΕΜΑ: Αγροτικό εισόδημα-Βαμβάκι και κόστος παραγωγής

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και Ομοσπονδίες παραγωγών βαμβακιού της Περιφέρειάς μας που συμμετέχουν και σε εθνικές αγροτικές οργανώσεις και φορείς, κάνουν λόγο για τιμές που δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής, είναι 20% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ, επισημαίνουν, ότι ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η απώλεια εισοδήματος, καθώς εμφανίζονται πολύ περισσότερα καλλιεργούμενα στρέμματα βαμβακιού με συνέπεια να μειωθεί ακόμη περισσότερο η συνδεδεμένη ενίσχυση.
Με τις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου, με την καθυστέρηση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και της πτώσης της τιμής των προϊόντων τους, οι αγρότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους μεταξύ των οποίων οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
Οι υποχρεώσεις των αγροτών έναντι της ΔΕΗ δεν ρυθμίζονται με 120 δόσεις όπως σε όλους τους πολίτες με αποτέλεσμα να χάνουν και το δικαίωμα παραγωγής την επόμενη περίοδο.
Οι μεταποιητές και εκκοκκιστές τιμολογούν βάση των διεθνών και χρηματιστηριακών τιμών και βάση του ισχύοντος καθεστώτος δεν έχουν μεγάλα περιθώρια διακύμανσης των εμπορικών τιμών.

Ερωτάται:

1. Εάν υπάρχουν στοιχεία για μία κατά αρχήν προσέγγιση της συνολικής απώλειας αγροτικού εισοδήματος από την σημαντική μείωση των εμπορικών τιμών του βαμβακιού στην Περιφέρεια μας και των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων;
2. Ποια μέτρα έχουν προηγηθεί για την μείωση του κόστους παραγωγής και διευκόλυνσης της διευθέτησης των υποχρεώσεων των αγροτών και βαμβακοπαραγωγών;
3. Ποια είναι η λειτουργία των ΤΟΕΒ και η πολιτική μείωσης του κόστους λειτουργίας τους με καινοτόμες ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως έχουν προωθηθεί σε άλλες αγροτικές περιφέρειες;
4. Ποια προγράμματα προτίθεται να προωθήσει η Περιφέρεια που θα συμβάλλουν στην μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και παραγωγής των αγροτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και δη ενεργοβόρων όπως το βαμβάκι;

ΘΕΜΑ: AGROFEST – Λιβαδειά

Ο αγροδιατροφικός Τομέας για την Περιφέρειά μας είναι σημαντικός και με συνδυασμένες πολιτικές και παρεμβάσεις μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Η Περιφέρεια έχει οργανώσει για δεύτερη χρονιά την AGROFEST για την παρουσίαση των περιφερειακών προϊόντων και των προφερόμενων υπηρεσιών στον κλάδο.
Η διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε έκταση που θα πρέπει να προωθηθεί αγροδιατροφικό πάρκο καινοτομίας.
Η διοργάνωση δεν ανταποκρίνεται σε καμία προσδοκία, αντίθετα η τελευταία προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα για την διαχείρισή της. Σε άλλες Περιφέρειες αποτελούν σημείο πολυδραστικών συναντήσεων με απόλυτη επιτυχία για τον κλάδο.

Ερωτάται:

1. Εάν το αποτέλεσμα και η συμμετοχή ανταποκρίνεται στους στόχους της Περιφέρειας, με την ελάχιστη παρουσίαση και συμμέτοχη εκπροσώπων του κλάδου;
2. Γιατί δεν προσκλήθηκαν να συμμετέχουν οι περιφερειακές παρατάξεις, εκτός των εγκαινίων και από την ίδια την Περιφέρεια;
3. Ποια είναι η χρηματοδότηση, πως κατανέμεται, σε ποιους και για τα 2 έτη;
4. Η χρηματοδότηση είναι από την παρακράτηση του 20% περίπου στα 49.000 ευρώ και ποιο το ποσό των επιχορηγήσεων;

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *