Συνέδριο με θέμα την διαχείριση των ΟΤΑ

Οι αλλαγές του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και ο Νόμος 4623/2019 θα είναι οι βασικοί άξονες ενημέρωσης για τους αυτοδιοικητικούς σε αυτή την ενημερωτική διημερίδα. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξεταστεί στο διήμερο

Οι αλλαγές του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και ο Νόμος 4623/2019 θα είναι οι βασικοί άξονες ενημέρωσης για τους αυτοδιοικητικούς σε αυτή την ενημερωτική διημερίδα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξεταστεί στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUMTraining&Consulting.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδος, την 1η Νοεμβρίου και στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου την 2α Νοεμβρίου 2019.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις αλλαγές και τις προκλήσεις που επιφέρει το θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι και των αλλαγών που επήλθαν σε αυτόν με τον Νόμο 4623/2019.

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου θα εστιάσουν σε θέματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας και απασχολούν την καθημερινότητα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης στους ΟΤΑ, όπως η δανειοληπτική δυνατότητα και Χρηματο-Οικονομική Ρευστότητα ,το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική Διαχείριση, οι ελεγκτικές διαδικασίες στην οικονομική διαχείριση, οι καινοτομίες στην οικονομική υπηρεσία, οι ψηφιακές εφαρμογές οικονομικών διαδικασιών, η νομοθεσία καιο έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων, οι διαδικασίες και ο εσωτερικός έλεγχος, τα έσοδα και τα ανταποδοτικά τέλη, η διαχείριση και η εκκαθάριση των δαπανών, καθώς και θέματα που εν γένει απασχολούν την λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Συνέδριο θα λάβει μέρος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης με θεματική εισήγηση «Διανοιγόμενες Προοπτικές & Αναπτυξιακή Δυναμική για τα Οικονομικά των ΟΤΑ».

Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ, υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ, καθώς και στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αναμένεται να κατατεθούν 43 εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς, αιρετούς, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικούς επιστήμονες, στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 22 ειδικοί επιστήμονες και αιρετοί στα αντίστοιχα θέματα.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχει ως συντονιστής ο Δωριέας Κώστας Αντωνόπουλος, Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων, π. Αντιδήμαρχος του Δήμου Δωρίδος.

Για κάθε πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση:
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΤΑ ‘Κλεισθένης’: Τηλ. 213-2025845 & 213-2025853 & Ε-mail: christakismichalis2@gmail.com
Δήμος Ναυπάκτου: Τηλ: 2634-360101 & Ε-mail: info@nafpaktos.gr
Forum Training: Tηλ. 213-0716370 & -380
& Ε-mail: j_niklitsas@forum-training.gr

Οι αλλαγές του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και ο Νόμος 4623/2019 θα είναι οι βασικοί άξονες ενημέρωσης για τους αυτοδιοικητικούς σε αυτή την ενημερωτική διημερίδα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξεταστεί στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUMTraining&Consulting.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδος, την 1η Νοεμβρίου και στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου την 2α Νοεμβρίου 2019.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις αλλαγές και τις προκλήσεις που επιφέρει το θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι και των αλλαγών που επήλθαν σε αυτόν με τον Νόμο 4623/2019.

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου θα εστιάσουν σε θέματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας και απασχολούν την καθημερινότητα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης στους ΟΤΑ, όπως η δανειοληπτική δυνατότητα και Χρηματο-Οικονομική Ρευστότητα ,το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική Διαχείριση, οι ελεγκτικές διαδικασίες στην οικονομική διαχείριση, οι καινοτομίες στην οικονομική υπηρεσία, οι ψηφιακές εφαρμογές οικονομικών διαδικασιών, η νομοθεσία καιο έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων, οι διαδικασίες και ο εσωτερικός έλεγχος, τα έσοδα και τα ανταποδοτικά τέλη, η διαχείριση και η εκκαθάριση των δαπανών, καθώς και θέματα που εν γένει απασχολούν την λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Συνέδριο θα λάβει μέρος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης με θεματική εισήγηση «Διανοιγόμενες Προοπτικές & Αναπτυξιακή Δυναμική για τα Οικονομικά των ΟΤΑ».

Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ, υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ, καθώς και στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αναμένεται να κατατεθούν 43 εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς, αιρετούς, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικούς επιστήμονες, στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 22 ειδικοί επιστήμονες και αιρετοί στα αντίστοιχα θέματα.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχει ως συντονιστής ο Δωριέας Κώστας Αντωνόπουλος, Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων, π. Αντιδήμαρχος του Δήμου Δωρίδος.

Για κάθε πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση:
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΤΑ ‘Κλεισθένης’: Τηλ. 213-2025845 & 213-2025853 & Ε-mail: christakismichalis2@gmail.com
Δήμος Ναυπάκτου: Τηλ: 2634-360101 & Ε-mail: info@nafpaktos.gr
Forum Training: Tηλ. 213-0716370 & -380
& Ε-mail: j_niklitsas@forum-training.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *