Πρόσληψη δυο εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων στο Δήμο Τανάγρας

Πρόσληψη δύο  (2) εθελοντών  Σχολικών Τροχονόμων , για το σχολικό έτος 2019-2020, για: 1. το Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων και 2. το Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη ενός

Πρόσληψη δύο  (2) εθελοντών  Σχολικών Τροχονόμων , για το σχολικό έτος 2019-2020, για: 1. το Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων και 2. το Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη ενός εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το  σχολικό έτος 2019-2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 30/06/2020.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Τανάγρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1 Αίτηση

2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3  Πιστ/κό Οικογενειακής κατάστασης

4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5 Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

6 Βεβαίωση των Δημ. Σχολείου Σκούρτων και Δηλεσίου αντίστοιχα για τον αριθμό των μαθητές των οποίων είναι γονέας ο αιτούντας.

7  Βεβαίωση ανεργίας ( για γονέα μαθητή του Σχολείου)

8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της  δημοσίευσης της περίληψης  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ σε τοπική εφημερίδα ήτοι μέχρι την  Δευτέρα   29-11-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στο 2262351145

Πρόσληψη δύο  (2) εθελοντών  Σχολικών Τροχονόμων , για το σχολικό έτος 2019-2020, για: 1. το Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων και 2. το Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη ενός εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το  σχολικό έτος 2019-2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 30/06/2020.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Τανάγρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1 Αίτηση

2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3  Πιστ/κό Οικογενειακής κατάστασης

4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5 Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

6 Βεβαίωση των Δημ. Σχολείου Σκούρτων και Δηλεσίου αντίστοιχα για τον αριθμό των μαθητές των οποίων είναι γονέας ο αιτούντας.

7  Βεβαίωση ανεργίας ( για γονέα μαθητή του Σχολείου)

8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της  δημοσίευσης της περίληψης  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ σε τοπική εφημερίδα ήτοι μέχρι την  Δευτέρα   29-11-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στο 2262351145

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *