Τα νέα πρόστιμα της Επιθεώρησης Εργασίας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Στο Φύλλο της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση, για τα νέα πρόστιμα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Η υπ’ αριθμ. 60201/Δ7.1422 – ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019 απόφαση τέθηκε σε ισχύ από την Πέμπτη (16/1).

Τα κριτήρια για να επιβληθούν τα πρόστιμα:

 1. Η σοβαρότητα της παράβασης.
 2. Ο αριθμός των εργαζομένων στο τόπο ελέγχου.
 3. Η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, στον ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας.
 4. Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, στον ελεγχόμενο τόπο.
 5. Το μέγεθος επιχείρησης, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί στον τόπο ελέγχου.
 6. Το καθεστώς απασχόλησης, (πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη).
 7. Η υπαιτιότητα, δηλαδή ο βαθμός ευθύνης του εργοδότη για την τέλεση της παράβασης.

Οι παραβάσεις χωρίζονται σε δύο ομάδες:

 1. Τις γενικές παραβάσεις, όσες αφορούν ολόκληρο το προσωπικό και τη μη εκπλήρωση των διοικητικών υποχρεώσεων του εργοδότη προς το ΣΕΠΕ ή άλλες υπηρεσίες. Τέτοιες υποχρεώσεις εργοδοτών είναι π.χ. η εκπρόθεσμη υποβολή πινάκων προσωπικού – Ε4, η μη τήρηση ή μη επίδειξη βιβλίου οικοδομών, η μη καταβολή των αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου κ.α.
 2. Τις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα, αυτές δηλαδή που θίγουν ατομικά τον εργαζόμενο και σχετίζονται με παράβαση των εργασιακών δικαιωμάτων του, όπως π.χ. μη χορήγηση άδειας, μη χορήγηση επιδομάτων εορτών, μη χορήγηση ρεπό, παραβίαση διατάξεων προστασίας μητρότητας κ.α.

Και οι δύο κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης:

– Χαμηλής σοβαρότητας.

– Σημαντικής σοβαρότητας.

– Υψηλής σοβαρότητας.

– Πολύ υψηλής σοβαρότητας.

Πολύ υψηλά πρόστιμα προβλέπονται για εργαζόμενους με μερική απασχόληση (μειωμένη ημερήσια και εκ περιτροπής), καθώς και για παραβάσεις που αφορούν διατάξεις περί προστασίας ειδικών ομάδων εργαζομένων, όπως τα ανήλικα, οι έγκυες και οι προστατευόμενες μητέρες.

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων εργαζομένων ως εξής:

 1. Σε επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 300 ευρώ για χαμηλές, 500 ευρώ για σημαντικές, 1.000 ευρώ για υψηλές και 1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 2. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 400 ευρώ για χαμηλές, 800 ευρώ για σημαντικές, 1.200 ευρώ για υψηλές και 2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 3. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 έως 50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 800 ευρώ για χαμηλές, 1.500 ευρώ για σημαντικές, 2.000 ευρώ για υψηλές και 3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 4. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 έως 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 1.000 ευρώ για χαμηλές, 2.000 ευρώ για σημαντικές, 2.500 ευρώ για υψηλές και 4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 5. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 έως 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 1.500 ευρώ για χαμηλές, 2.500 ευρώ για σημαντικές, 3.000 ευρώ για υψηλές και 6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 6. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 2.000,00 ευρώ για χαμηλές, 3.000 ευρώ για σημαντικές, 4.000 ευρώ για υψηλές και 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Ως προς τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις τα πρόστιμα υπολογίζονται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

Τα πρόστιμα σ’ αυτή την ομάδα παραβάσεων ανέρχονται από 400 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με τη συνεκτίμηση και των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν.

Η απόφαση δεν αφορά το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία για την οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις.

Στο Φύλλο της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση, για τα νέα πρόστιμα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Η υπ’ αριθμ. 60201/Δ7.1422 – ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019 απόφαση τέθηκε σε ισχύ από την Πέμπτη (16/1).

Τα κριτήρια για να επιβληθούν τα πρόστιμα:

 1. Η σοβαρότητα της παράβασης.
 2. Ο αριθμός των εργαζομένων στο τόπο ελέγχου.
 3. Η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, στον ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας.
 4. Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, στον ελεγχόμενο τόπο.
 5. Το μέγεθος επιχείρησης, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί στον τόπο ελέγχου.
 6. Το καθεστώς απασχόλησης, (πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη).
 7. Η υπαιτιότητα, δηλαδή ο βαθμός ευθύνης του εργοδότη για την τέλεση της παράβασης.

Οι παραβάσεις χωρίζονται σε δύο ομάδες:

 1. Τις γενικές παραβάσεις, όσες αφορούν ολόκληρο το προσωπικό και τη μη εκπλήρωση των διοικητικών υποχρεώσεων του εργοδότη προς το ΣΕΠΕ ή άλλες υπηρεσίες. Τέτοιες υποχρεώσεις εργοδοτών είναι π.χ. η εκπρόθεσμη υποβολή πινάκων προσωπικού – Ε4, η μη τήρηση ή μη επίδειξη βιβλίου οικοδομών, η μη καταβολή των αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου κ.α.
 2. Τις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα, αυτές δηλαδή που θίγουν ατομικά τον εργαζόμενο και σχετίζονται με παράβαση των εργασιακών δικαιωμάτων του, όπως π.χ. μη χορήγηση άδειας, μη χορήγηση επιδομάτων εορτών, μη χορήγηση ρεπό, παραβίαση διατάξεων προστασίας μητρότητας κ.α.

Και οι δύο κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης:

– Χαμηλής σοβαρότητας.

– Σημαντικής σοβαρότητας.

– Υψηλής σοβαρότητας.

– Πολύ υψηλής σοβαρότητας.

Πολύ υψηλά πρόστιμα προβλέπονται για εργαζόμενους με μερική απασχόληση (μειωμένη ημερήσια και εκ περιτροπής), καθώς και για παραβάσεις που αφορούν διατάξεις περί προστασίας ειδικών ομάδων εργαζομένων, όπως τα ανήλικα, οι έγκυες και οι προστατευόμενες μητέρες.

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων εργαζομένων ως εξής:

 1. Σε επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 300 ευρώ για χαμηλές, 500 ευρώ για σημαντικές, 1.000 ευρώ για υψηλές και 1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 2. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 400 ευρώ για χαμηλές, 800 ευρώ για σημαντικές, 1.200 ευρώ για υψηλές και 2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 3. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 έως 50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 800 ευρώ για χαμηλές, 1.500 ευρώ για σημαντικές, 2.000 ευρώ για υψηλές και 3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 4. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 έως 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 1.000 ευρώ για χαμηλές, 2.000 ευρώ για σημαντικές, 2.500 ευρώ για υψηλές και 4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 5. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 έως 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 1.500 ευρώ για χαμηλές, 2.500 ευρώ για σημαντικές, 3.000 ευρώ για υψηλές και 6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.
 6. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 2.000,00 ευρώ για χαμηλές, 3.000 ευρώ για σημαντικές, 4.000 ευρώ για υψηλές και 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Ως προς τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις τα πρόστιμα υπολογίζονται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

Τα πρόστιμα σ’ αυτή την ομάδα παραβάσεων ανέρχονται από 400 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με τη συνεκτίμηση και των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν.

Η απόφαση δεν αφορά το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία για την οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ