Εθελοντική εργασία φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο νοσοκομείο Λαμίας

«Κανονισμός Οργάνωσης και Διαχείρισης Εθελοντικού Προγράμματος Δράσης Μελών – Φοιτητών της Εθελοντικής Ομάδας Φορέα «Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας συντάχθηκε και εγκρίθηκε από κοινού, μετά

«Κανονισμός Οργάνωσης και Διαχείρισης Εθελοντικού Προγράμματος Δράσης Μελών – Φοιτητών της Εθελοντικής Ομάδας Φορέα «Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας συντάχθηκε και εγκρίθηκε από κοινού, μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Λαμίας.

Στόχος είναι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μπορούν να πραγματοποιούν τουλάχιστον 40 ώρες εθελοντικής εργασίας σε διάφορα τμήματα του Γ.Ν. Λαμίας, να έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, αλλά και να εκπαιδεύονται και να γνωρίζουν τους χώρους και την λειτουργία του, πολύ πριν από την έναρξη των Κλινικών τους.

Υπεύθυνοι του συντονισμού της δράσης αυτής είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελένη Καπρέλη, και ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας – Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας, Χρήστος Παπαχρήστος.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καινοτομεί λοιπόν στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των φοιτητών του με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπεία των ασθενών τους, σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.

Εκτός από την ενσωμάτωση στον κύριο κορμό του προγράμματος του μαθήματος «Επικοινωνιακές δεξιότητες στις Επιστήμες υγείας», εντάσσει ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Γ.Ν Λαμίας το οποίο είναι θεσμοθετημένο από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 11 και 12 του Ν.3868/2010, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010,  Μητρώου Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας) και λειτουργεί στο Γ.Ν.Λαμίας από το 2019 και όπου μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 235 εθελοντές και 4 Εθελοντικές Ομάδες.

Την Τετάρτη 19 Φλεβάρη έγινε ενημέρωση για την λειτουργία του Εθελοντικού προγράμματος από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης του Γ.Ν. Λαμίας, στους Πρωτοετείς Φοιτητές του Τμήματος ώστε οι Φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να εγγραφούν ως μέλη της Εθελοντικής Ομάδας-Φορέα «Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στο Νοσοκομείο της πόλης μας.

Τα πολλαπλά επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ανάπτυξης του εθελοντικού προγράμματος στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση, βασική δεξιότητα επικοινωνίας σε Επιστήμονες Υγείας να βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν την λειτουργία του μεγαλύτερου Φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την Κλινική τους Άσκηση αργότερα να συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών (καλές πρακτικές) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα (σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανάλογες δράσεις ή μαθητές για να γίνουν δεκτοί σε ένα πρόγραμμα σπουδών Επιστημών Υγείας πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε ένα ανάλογο πρόγραμμα εθελοντισμού κατά την διάρκεια των μαθητικών σπουδών τους). Να ενισχύσει την εξωστρέφεια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία της πόλης της Λαμίας.

«Κανονισμός Οργάνωσης και Διαχείρισης Εθελοντικού Προγράμματος Δράσης Μελών – Φοιτητών της Εθελοντικής Ομάδας Φορέα «Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας συντάχθηκε και εγκρίθηκε από κοινού, μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Λαμίας.

Στόχος είναι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μπορούν να πραγματοποιούν τουλάχιστον 40 ώρες εθελοντικής εργασίας σε διάφορα τμήματα του Γ.Ν. Λαμίας, να έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, αλλά και να εκπαιδεύονται και να γνωρίζουν τους χώρους και την λειτουργία του, πολύ πριν από την έναρξη των Κλινικών τους.

Υπεύθυνοι του συντονισμού της δράσης αυτής είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελένη Καπρέλη, και ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας – Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας, Χρήστος Παπαχρήστος.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καινοτομεί λοιπόν στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των φοιτητών του με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπεία των ασθενών τους, σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.

Εκτός από την ενσωμάτωση στον κύριο κορμό του προγράμματος του μαθήματος «Επικοινωνιακές δεξιότητες στις Επιστήμες υγείας», εντάσσει ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Γ.Ν Λαμίας το οποίο είναι θεσμοθετημένο από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 11 και 12 του Ν.3868/2010, ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010,  Μητρώου Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας) και λειτουργεί στο Γ.Ν.Λαμίας από το 2019 και όπου μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 235 εθελοντές και 4 Εθελοντικές Ομάδες.

Την Τετάρτη 19 Φλεβάρη έγινε ενημέρωση για την λειτουργία του Εθελοντικού προγράμματος από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης του Γ.Ν. Λαμίας, στους Πρωτοετείς Φοιτητές του Τμήματος ώστε οι Φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να εγγραφούν ως μέλη της Εθελοντικής Ομάδας-Φορέα «Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στο Νοσοκομείο της πόλης μας.

Τα πολλαπλά επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ανάπτυξης του εθελοντικού προγράμματος στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση, βασική δεξιότητα επικοινωνίας σε Επιστήμονες Υγείας να βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν την λειτουργία του μεγαλύτερου Φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την Κλινική τους Άσκηση αργότερα να συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών (καλές πρακτικές) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα (σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανάλογες δράσεις ή μαθητές για να γίνουν δεκτοί σε ένα πρόγραμμα σπουδών Επιστημών Υγείας πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε ένα ανάλογο πρόγραμμα εθελοντισμού κατά την διάρκεια των μαθητικών σπουδών τους). Να ενισχύσει την εξωστρέφεια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία της πόλης της Λαμίας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *