Νέο Νοσοκομείο και Δημοτική Αγορά, προτεραιότητες του Δήμου Χαλκιδέων κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χαλκίδας

Το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας και εν συνεχεία η Δημοτική Αγορά της πόλης, βρίσκονται στο επίκεντρο του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Δήμαρχος, Έλενα Βάκα, κατά της διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας Χαλκίδας τη Δευτέρα. “Επιζητούμε

Το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας και εν συνεχεία η Δημοτική Αγορά της πόλης, βρίσκονται στο επίκεντρο του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Δήμαρχος, Έλενα Βάκα, κατά της διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας Χαλκίδας τη Δευτέρα.

“Επιζητούμε την ουσιαστική σας συνεργασία και για αυτό το λόγο ερχόμαστε σε εσάς προκειμένου να έχουμε την επαφή και τη συνεργασία”, δήλωσε η κυρία Βάκα κατά της έναρξη της συνεδρίασης. Παράλληλα, προανήγγειλε μικρές τροποποιήσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού, επισημαίνοντας πως το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από τη νέα δημοτική αρχή, θα είναι εκείνο του 2021.

“Αν μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες θα έλεγα ό,τι το θέμα της ολοκλήρωσης των συνοδών έργων του νοσοκομείου, αποτελεί για τη δημοτική αρχή το υπ’αριθμόν ένα θέμα σε προτεραιότητα”, τόνισε,μεταξύ άλλων, η Δήμαρχος.

Τα συνοδά έργα του νοσοκομείου της πόλης, χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι ο δρόμος του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει το έργο των ομβρίων και το έργο της αποχέτευσης των λυμάτων, της κατασκευής δηλαδή των δύο αγωγών. Το σκέλος αυτού του έργου φαίνεται να βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί το κάτω τμήμα του, εκείνο δηλαδή που βρίσκεται στον κόμβο και στους πέριξ του κόμβου δρόμους , στην είσοδο της πόλης.

Το δεύτερο σκέλος, είναι η κατασκευή του αγωγού υδροδότησης του νοσοκομείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για το συγκεκριμένο έργο, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, ενώ ο χρόνος αποπεράτωσής του κρίνεται μικρός. Υπολογίζεται, ό,τι και τα δύο έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Η δημοπράτηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς, που αποτελεί ένα ακόμη αγκάθι του δήμου της Χαλκίδας, αναφέρθηκε κατά την εισήγηση της Δημάρχου στη συνεδρίαση. “Εκτιμώ ό,τι το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι η Δημοτική Αγορά θα σηκωθεί στον αέρα, όπως λέμε, ο διαγωνισμός δηλαδή της δημοπράτησή της”, τόνισε η κυρία Βάκα. Αξίζει να σημειωθεί ό,τι από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν ήδη δεσμευτεί 3€ εκ. για το έργο.

Ειδική αναφορά έγινε στο σχέδιο της ανάπλασης της οδού Βενιζέλου μέχρι το ύψος της Αρέθουσας, στη δημοπράτηση του ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) αλλά και σε μακροπρόθεσμα πλάνα όπως η κατασκευή πεζόδρομων στη Λιανή Άμμο και στις Συκιές και η μελλοντική ενοποίησή τους.

Το αντλιοστάσιο στη Λίμνη Δοκού απασχόλησε το Συμβούλιο, καθώς η ανάγκη μονιμότητας της αντλίας στη θέση που τοποθετήθηκε, καθιστά αδύνατη τη διέλευση αστικής συγκοινωνίας από το δρόμο, όπως επισήμανε και ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Τζαφέρος. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, Βασίλειος Γουρνής, δήλωσε πως έχει συσταθεί στα λεωφορεία να κάνουν,για το διάστημα αυτό, τον κύκλο της διαδρομής, επισημαίνοντας πως τη δεδομένη στιγμή το αντλιοστάσιο δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου συνεχίσθηκε με τα θέματα χορήγησης αδειών χώρου.

 

 

Το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας και εν συνεχεία η Δημοτική Αγορά της πόλης, βρίσκονται στο επίκεντρο του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Δήμαρχος, Έλενα Βάκα, κατά της διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας Χαλκίδας τη Δευτέρα.

“Επιζητούμε την ουσιαστική σας συνεργασία και για αυτό το λόγο ερχόμαστε σε εσάς προκειμένου να έχουμε την επαφή και τη συνεργασία”, δήλωσε η κυρία Βάκα κατά της έναρξη της συνεδρίασης. Παράλληλα, προανήγγειλε μικρές τροποποιήσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού, επισημαίνοντας πως το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από τη νέα δημοτική αρχή, θα είναι εκείνο του 2021.

“Αν μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες θα έλεγα ό,τι το θέμα της ολοκλήρωσης των συνοδών έργων του νοσοκομείου, αποτελεί για τη δημοτική αρχή το υπ’αριθμόν ένα θέμα σε προτεραιότητα”, τόνισε,μεταξύ άλλων, η Δήμαρχος.

Τα συνοδά έργα του νοσοκομείου της πόλης, χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι ο δρόμος του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει το έργο των ομβρίων και το έργο της αποχέτευσης των λυμάτων, της κατασκευής δηλαδή των δύο αγωγών. Το σκέλος αυτού του έργου φαίνεται να βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί το κάτω τμήμα του, εκείνο δηλαδή που βρίσκεται στον κόμβο και στους πέριξ του κόμβου δρόμους , στην είσοδο της πόλης.

Το δεύτερο σκέλος, είναι η κατασκευή του αγωγού υδροδότησης του νοσοκομείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για το συγκεκριμένο έργο, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, ενώ ο χρόνος αποπεράτωσής του κρίνεται μικρός. Υπολογίζεται, ό,τι και τα δύο έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Η δημοπράτηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς, που αποτελεί ένα ακόμη αγκάθι του δήμου της Χαλκίδας, αναφέρθηκε κατά την εισήγηση της Δημάρχου στη συνεδρίαση. “Εκτιμώ ό,τι το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι η Δημοτική Αγορά θα σηκωθεί στον αέρα, όπως λέμε, ο διαγωνισμός δηλαδή της δημοπράτησή της”, τόνισε η κυρία Βάκα. Αξίζει να σημειωθεί ό,τι από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν ήδη δεσμευτεί 3€ εκ. για το έργο.

Ειδική αναφορά έγινε στο σχέδιο της ανάπλασης της οδού Βενιζέλου μέχρι το ύψος της Αρέθουσας, στη δημοπράτηση του ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) αλλά και σε μακροπρόθεσμα πλάνα όπως η κατασκευή πεζόδρομων στη Λιανή Άμμο και στις Συκιές και η μελλοντική ενοποίησή τους.

Το αντλιοστάσιο στη Λίμνη Δοκού απασχόλησε το Συμβούλιο, καθώς η ανάγκη μονιμότητας της αντλίας στη θέση που τοποθετήθηκε, καθιστά αδύνατη τη διέλευση αστικής συγκοινωνίας από το δρόμο, όπως επισήμανε και ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Τζαφέρος. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, Βασίλειος Γουρνής, δήλωσε πως έχει συσταθεί στα λεωφορεία να κάνουν,για το διάστημα αυτό, τον κύκλο της διαδρομής, επισημαίνοντας πως τη δεδομένη στιγμή το αντλιοστάσιο δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου συνεχίσθηκε με τα θέματα χορήγησης αδειών χώρου.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *