Ορισμός άμισθου συμβούλου για τον Δήμαρχο Δελφών

Εθελοντικά θα προσφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ο κ. Παναγιώτης Λάϊος στον Δήμαρχο Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή έως το τέλος της θητείας του. Αναλυτικά η απόφαση Ο Δήμαρχος ορίζει τον κ. Παναγιώτη Λάϊο, ως άμισθο Σύμβουλο, προκειμένου να παρέχει

Εθελοντικά θα προσφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ο κ. Παναγιώτης Λάϊος στον Δήμαρχο Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή έως το τέλος της θητείας του.

Αναλυτικά η απόφαση

Ο Δήμαρχος ορίζει τον κ. Παναγιώτη Λάϊο, ως άμισθο Σύμβουλο, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικό έργο στο Δήμαρχο Δελφών, σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Δελφών.

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικά ή γραπτά.

Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι το τέλος της θητείας του Δημάρχου, πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της, χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Αρ. πρ. 3421 24.02.20 Ορισμός άμισθου συμβούλου Παν Λάιου

Εθελοντικά θα προσφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ο κ. Παναγιώτης Λάϊος στον Δήμαρχο Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή έως το τέλος της θητείας του.

Αναλυτικά η απόφαση

Ο Δήμαρχος ορίζει τον κ. Παναγιώτη Λάϊο, ως άμισθο Σύμβουλο, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικό έργο στο Δήμαρχο Δελφών, σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Δελφών.

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα υποβάλει προς τον Δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικά ή γραπτά.

Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι το τέλος της θητείας του Δημάρχου, πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της, χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Αρ. πρ. 3421 24.02.20 Ορισμός άμισθου συμβούλου Παν Λάιου

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *