6 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδρίαση Επιτροπών του Δήμου Λαμιέων

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λαμιέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (11/2) στις 12:00 και την Τετάρτη (12/2) στις 18:00 αντίστοιχα, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαμίας (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα θέματα:

Οικονομική Επιτροπή (11/2 – 12:00)

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θέμα 1ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου.

Θέμα 2ο: Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου των Λαμιωτών δημιουργών, Ισμήνης και Δημητρίου Μπούργου.

Θέμα 3ο: Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης στα ΚΑΠΗ  του Δήμου.

Θέμα 4ο: Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση  βραδιάς- αφιέρωμα στο μουσικό δημιουργό Μανώλη Ρασούλη.

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 5ο: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων.

Θέμα 6ο: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 5/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα 7ο: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 130/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα 8ο: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού».

Θέμα 10ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση ιαματικών λουτρών Καλλιδρόμου με Δαμάστα».

ΘΕΜΑΤΑ ΕKMΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 11ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 12ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 13ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 14ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 15ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης 9 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 16ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης 8,268 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 17ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης 6,009 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 18ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης 6,409 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 19ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 5 αγροτεμαχίου έκτασης 6,503 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 20ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 6 αγροτεμαχίου έκτασης 6,500 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα  Ροδίτσας.

Θέμα 21ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου έκτασης 7,283 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα  Ροδίτσας.

Θέμα 22ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 20 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τρόλος»  στην  Κοινότητα Θερμοπυλών.

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (12/2 – 18:00)

1.Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2020.

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λαμιέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (11/2) στις 12:00 και την Τετάρτη (12/2) στις 18:00 αντίστοιχα, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαμίας (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα θέματα:

Οικονομική Επιτροπή (11/2 – 12:00)

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θέμα 1ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου.

Θέμα 2ο: Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου των Λαμιωτών δημιουργών, Ισμήνης και Δημητρίου Μπούργου.

Θέμα 3ο: Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης στα ΚΑΠΗ  του Δήμου.

Θέμα 4ο: Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση  βραδιάς- αφιέρωμα στο μουσικό δημιουργό Μανώλη Ρασούλη.

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 5ο: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων.

Θέμα 6ο: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 5/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα 7ο: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 130/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα 8ο: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού».

Θέμα 10ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση ιαματικών λουτρών Καλλιδρόμου με Δαμάστα».

ΘΕΜΑΤΑ ΕKMΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 11ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 12ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 13ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 14ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 15ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης 9 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 16ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης 8,268 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 17ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης 6,009 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 18ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης 6,409 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 19ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 5 αγροτεμαχίου έκτασης 6,503 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα Ροδίτσας.

Θέμα 20ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 6 αγροτεμαχίου έκτασης 6,500 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα  Ροδίτσας.

Θέμα 21ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου έκτασης 7,283 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα»  στην  Κοινότητα  Ροδίτσας.

Θέμα 22ο: Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 20 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τρόλος»  στην  Κοινότητα Θερμοπυλών.

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (12/2 – 18:00)

1.Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ