Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παρουσίαση – ενημέρωση  του βιβλίου «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»(1918-1921) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Τροποποίηση

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσίαση – ενημέρωση  του βιβλίου «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»(1918-1921)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020.(Απόφαση  1/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

2) Αποδοχή της υπ΄αριμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

3) Παρουσίαση Α΄ Σταδίου μελέτης με τίτλο: : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4)  Υποχρεωτική Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ έτους 2020.     (Η απόφαση της Ο.Ε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

5)  Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2020. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

6) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , οικονομικού έτους  2020.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

7)     Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

8)  Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα, για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

9) Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχήστρας  Δήμου Λεβαδέων. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10) Συνδιοργάνωση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-αφιέρωμα στην Μικρασιατική καταστροφή.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσίαση – ενημέρωση  του βιβλίου «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»(1918-1921)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020.(Απόφαση  1/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

2) Αποδοχή της υπ΄αριμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

3) Παρουσίαση Α΄ Σταδίου μελέτης με τίτλο: : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4)  Υποχρεωτική Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ έτους 2020.     (Η απόφαση της Ο.Ε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

5)  Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2020. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

6) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , οικονομικού έτους  2020.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

7)     Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

8)  Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα, για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

9) Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχήστρας  Δήμου Λεβαδέων. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10) Συνδιοργάνωση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-αφιέρωμα στην Μικρασιατική καταστροφή.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ