Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παρουσίαση – ενημέρωση  του βιβλίου «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»(1918-1921) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Τροποποίηση

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσίαση – ενημέρωση  του βιβλίου «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»(1918-1921)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020.(Απόφαση  1/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

2) Αποδοχή της υπ΄αριμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

3) Παρουσίαση Α΄ Σταδίου μελέτης με τίτλο: : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4)  Υποχρεωτική Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ έτους 2020.     (Η απόφαση της Ο.Ε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

5)  Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2020. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

6) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , οικονομικού έτους  2020.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

7)     Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

8)  Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα, για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

9) Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχήστρας  Δήμου Λεβαδέων. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10) Συνδιοργάνωση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-αφιέρωμα στην Μικρασιατική καταστροφή.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσίαση – ενημέρωση  του βιβλίου «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ»(1918-1921)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020.(Απόφαση  1/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

2) Αποδοχή της υπ΄αριμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

3) Παρουσίαση Α΄ Σταδίου μελέτης με τίτλο: : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. Αποστόλου Ιωάννης

 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4)  Υποχρεωτική Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ έτους 2020.     (Η απόφαση της Ο.Ε θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

5)  Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2020. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

6) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , οικονομικού έτους  2020.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Καλογριάς Αθανάσιος

 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

7)     Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

8)  Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα, για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

9) Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Φιλαρμονικής Ορχήστρας  Δήμου Λεβαδέων. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10) Συνδιοργάνωση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-αφιέρωμα στην Μικρασιατική καταστροφή.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *