ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διατήρηση των πωλήσεων σε αλουμίνιο και χαλκό

Διατήρηση των όγκων πωλήσεων σημειώνει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ο Όμιλος έχει καταφέρει

Διατήρηση των όγκων πωλήσεων σημειώνει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Ο Όμιλος έχει καταφέρει να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και να την αυξήσει σε εταιρική.

Συνεπεία των ανωτέρω, ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor να παρουσιάσει μείωση κατά 3,5% για το 2019 και να διαμορφωθεί σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

 ΌμιλοςΕταιρεία
Ποσά  σε €’ 0002019201820192018
Πωλήσεις2.044.6062.117.7891.429.9221.486.972
Μικτό Κέρδος145.064166.948101.920112.112
EBITDA137.397165.166100.588114.652
a-EBITDA140.205142.15099.24891.897
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)80.038107.05162.82075.370
Καθαρό Xρημ/κο αποτέλεσμα(25.358)(32.156)(16.101)(21.420)
Κέρδη πριν από φόρους58.17975.84946.41953.949
Κέρδη μετά από φόρους41.94264.30332.91647.339
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας41.30463.64632.91647.339
Κέρδη ανά μετοχή (€)0,11010,18060,08770,1343

 

Κλάδος αλουμινίου

Οριακή κάμψη κατά 0,8% παρουσίασε για το 2019 ο κλάδος του αλουμινίου, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.026 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των μετάλλων και δευτερευόντως στην κάμψη της ζήτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 130,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 118,7 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος.

Κλάδος χαλκού

Μικρή αύξηση 0,3 % παρουσίασε ο κλάδος του χαλκού με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.018 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,0% έναντι του 2018. Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 17 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 8,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια.

Προοπτικές για το 2020

Παρ’όλο τις θετικές προοπτικές με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού άλλαξε τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Η πτωτική πορεία των ποσοτήτων σε πληττόμενες από την πανδημία χώρες λόγω επιβολής μερικών ή ολικών περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) ανακόπηκε μερικώς από αύξηση των πωλήσεων σε άλλες χώρες, ή και κλάδους όπως της συσκευασίας τροφίμων και των φαρμάκων όπου παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης, ενώ στους περισσότερους τομείς η υποκείμενη ζήτηση παραμένει προς το παρόν ικανοποιητική.

Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

 

Διατήρηση των όγκων πωλήσεων σημειώνει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Ο Όμιλος έχει καταφέρει να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και να την αυξήσει σε εταιρική.

Συνεπεία των ανωτέρω, ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor να παρουσιάσει μείωση κατά 3,5% για το 2019 και να διαμορφωθεί σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

 ΌμιλοςΕταιρεία
Ποσά  σε €’ 0002019201820192018
Πωλήσεις2.044.6062.117.7891.429.9221.486.972
Μικτό Κέρδος145.064166.948101.920112.112
EBITDA137.397165.166100.588114.652
a-EBITDA140.205142.15099.24891.897
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)80.038107.05162.82075.370
Καθαρό Xρημ/κο αποτέλεσμα(25.358)(32.156)(16.101)(21.420)
Κέρδη πριν από φόρους58.17975.84946.41953.949
Κέρδη μετά από φόρους41.94264.30332.91647.339
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας41.30463.64632.91647.339
Κέρδη ανά μετοχή (€)0,11010,18060,08770,1343

 

Κλάδος αλουμινίου

Οριακή κάμψη κατά 0,8% παρουσίασε για το 2019 ο κλάδος του αλουμινίου, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.026 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των μετάλλων και δευτερευόντως στην κάμψη της ζήτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 130,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 118,7 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος.

Κλάδος χαλκού

Μικρή αύξηση 0,3 % παρουσίασε ο κλάδος του χαλκού με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.018 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,0% έναντι του 2018. Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 17 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 8,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια.

Προοπτικές για το 2020

Παρ’όλο τις θετικές προοπτικές με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού άλλαξε τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Η πτωτική πορεία των ποσοτήτων σε πληττόμενες από την πανδημία χώρες λόγω επιβολής μερικών ή ολικών περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) ανακόπηκε μερικώς από αύξηση των πωλήσεων σε άλλες χώρες, ή και κλάδους όπως της συσκευασίας τροφίμων και των φαρμάκων όπου παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης, ενώ στους περισσότερους τομείς η υποκείμενη ζήτηση παραμένει προς το παρόν ικανοποιητική.

Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *