28 Φεβρουαρίου 2021 14:28

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τον ΧΥΤΑ Λαμίας (φωτογραφίες, βίντεο)

Μετά από μια συνεδρίαση που ξεπέρασε τις έξι ώρες, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων ψήφισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 28 Μαΐου -κατά πλειοψηφία- τη ματαίωση του διαγωνισμού για τον ΧΥΤΑ Λαμίας, ο οποίος …σερνόταν από το 2013. Υπέρ

Μετά από μια συνεδρίαση που ξεπέρασε τις έξι ώρες, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων ψήφισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 28 Μαΐου -κατά πλειοψηφία- τη ματαίωση του διαγωνισμού για τον ΧΥΤΑ Λαμίας, ο οποίος …σερνόταν από το 2013.

Υπέρ ψήφισαν η παράταξη του Δημάρχου, Θύμιου Καραΐσκου, και του Αντιδημάρχου, Παναγιώτη Στασινού, ενώ οι παρατάξεις των Νίκου Σταυρογιάννη, Βασίλη Κυριακάκη, Θωμά Στάικου και Γιώργου Δελιχά ψήφισαν «λευκό».

Στην πολύωρη συνεδρίαση αναδείχτηκαν όλες οι πτυχές του θέματος, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και για πολλή ώρα εξηγήθηκαν νομικές παράμετροι που δεν ήταν γνωστές μέχρι σήμερα, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης μεταξύ των Συμβούλων.

Ρεπορτάζ: Παύλος Σφέτσας

Αρχικά, ο Δήμαρχος, Θύμιος Καραΐσκος, δεν θέλησε να τοποθετηθεί μακροσκελώς, παρά στις εισηγήσεις του πρόσθεσε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου, Σταμάτη Σταμόπουλου, και τα εξής σημεία: Την απόρριψη (μη έγκριση) του από 24/9/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση Διαδικασίας – Ανάκληση Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση Νευρόπολη του Δήμου Λαμιέων», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, καθώς και την ανάκληση και ματαίωση της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο.

Ακολούθησε συζήτηση του Δημάρχου με τον πρώην Δήμαρχο και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Νίκο Σταυρογιάννη, για την παρουσία ή όχι του δικηγόρου ή των υπολοίπων Δημάρχων που συμμετέχουν στον ΦΟΔΣΑ. Αφού συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, ο κ. Σταυρογιάννης στην τοποθέτησή του ξεκαθάρισε απ’ την αρχή ότι η παράταξή του δεν πρόκειται να συναινέσει στην ακύρωση – ματαίωση ή ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού, τονίζοντας πως ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας είναι ο αρμόδιος φορέας, κατά το Νόμο, για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια.

Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο «υγειονομική βόμβα», την οποία ο σημερινός Δήμαρχος είναι έτοιμος να απασφαλίσει ματαιώνοντας τον διαγωνισμό, χωρίς να υπάρχει δρομολογημένη λύση για την τελική διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου, αλλά και των άλλων Δήμων που εξυπηρετούνται σήμερα από το ΧΥΤΑ μέχρι την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Λαμίας) για την οποία εξασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα βήματα (μελέτες ωρίμανσης, χωροθέτηση, παρέκκλιση απ’ τη λατομική ζώνη και εξασφάλιση πιστώσεων) επί των ημερών του.

«Χρειαζόμαστε 4-5 χρόνια», είπε, τονίζοντας ότι «κύριος του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας τότε κι ο καθολικός διάδοχος ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας τώρα», μιλώντας για το ιστορικό. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΦΟΔΣΑ Στερεάς, καθώς ως Κεντρικής Φθιώτιδας είχε ορίσει τον δήμο Λαμιέων ως φορέα υλοποίησης και κατασκευής του έργου, «δηλαδή τον εξουσιοδότησε να προβεί στην διεξαγωγή του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με σκοπό την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του στον ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να το λειτουργήσει», ανέφερε.

«Σας ρώτησα αν έχει εκφράσει άποψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ. Είναι δυνατόν να λέτε για έναν Φορέα, που είστε Πρόεδρος, ότι δεν θέλετε να εκφράσουν άποψη για το θέμα που είναι και κύριος του έργου;», αναρωτήθηκε στη συνέχεια και πρόσθεσε πως «όταν το έργο, λόγω των καθυστερήσεων, έχασε την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Λαμιέων, με πνεύμα συνεργασίας τότε, φροντίσαμε να την αναπληρώσουμε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Σημείωσε ότι «δεν πρόκειται για νέο έργο», καθώς «προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα έργο αμιγώς από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία τηρήθηκε και τα έγγραφα που θα καταθέσω από το προσωπικό μου αρχείο, και συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου, αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση των 6.800.000 εκατ. ευρώ αφορά την υλοποίηση του έργου που συζητάμε».

Έπειτα, τόνισε ότι όταν ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων θα διαπιστώσουμε αν επαρκούν και επικαλέστηκε την απόφαση του ΦΟΔΣΑ στις 10 Απριλίου 2019, με την οποία «αποδέχεται το ποσό των 6.800.000 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και προβλέπει την κάλυψη ακόμα και με ιδίους πόρους, σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που υλοποιείται από τον Δήμο Λαμιέων».

Περνώντας στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα ο διαγωνισμός είπε πως «η ολοκλήρωση καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια», κυρίως λόγω των προσφυγών που άσκησαν στα αρμόδια δικαστήρια οι διαγωνιζόμενες εταιρείες. «Μετά τις τρεις δικαστικές αποφάσεις από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά τα αρμόδια όργανα διενέργειας του διαγωνισμού έχουν συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων. Τα πάντα έχουν ελεγχθεί και τα πάντα είναι νόμιμα σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν απομείνει. Υπάρχει ομόφωνη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού για συνέχιση της διαδικασίας. Το επόμενο στάδιο είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από το οποίο θα προκύψει ανάδοχος. Στη συνέχεια, μετά την κατακύρωση, η σύμβαση θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για προσυμβατικό έλεγχο, όπου εκεί κρίνονται όλα από το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστήριο», συνέχισε.

«Κανένας από εμάς δεν θα σας κατηγορήσει αν το Ελεγκτικό συνέδριο λάβει αρνητική απόφαση για την υπογραφή της σύμβασης. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που ο Δήμαρχος επιμένει στην ακύρωσή του. Σε έναν μήνα θα έχουμε την απάντηση. Αν είναι όλα καλά, θα έχουμε σε τρεις μήνες την εγκατάσταση», πρόσθεσε –μεταξύ άλλων- και κλείνοντας σημείωσε πως «υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κλείσει ο ΧΥΤΑ Λαμίας. Γνωρίζω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ, δηλαδή η λειτουργία του ως έχει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατασκευή των νέων κυττάρων», κάτι που θα επιφέρει μεγάλο κόστος για τους δημότες.

Κλείνοντας, τόνισε πως η επιλογή να ματαιωθεί ο διαγωνισμός οδηγεί σε μία άκρως ριψοκίνδυνη απόφαση που ενέχει κινδύνους καταβολής αποζημιώσεων στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, αλλά και στον κύριο του έργου. Και τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που υπάρξουν δικαστικές προσφυγές και επιδικαστούν, «θα καταλογιστούν σε εμάς που έχουμε την ευθύνη της απόφασης ή μάλλον σε όσους από μας τους Δημοτικούς Συμβούλους ψηφίσουν υπέρ της ακύρωσης του διαγωνισμού».

Αναλυτική ήταν η τοποθέτηση του Δημάρχου στη συνέχεια, ο οποίος μίλησε για «κινδυνολογία» από πλευράς Σταυρογιάννη, «η οποία πηγάζει από έλλειψη ενημέρωσης. Ενδεχομένως ή δεν θυμάστε ή δεν σας ενημέρωσαν σωστά», όπως είπε. «Το ΕΣΠΑ τελείωνε 31/12/2018», σημείωσε μιλώντας για το ιστορικό φτάνοντας στο 2014, όπου «έχουμε ένα ενταγμένο έργο. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος Λαμίας με ενταγμένα χρήματα στον προϋπολογισμό του Δήμου» κι αναφέρθηκε στα γνωστά «τερτίπια» και τις «δικαστικές αντιπαραθέσεις» του παρελθόντος.

«Το 2017 χάνονται τα χρήματα και έκτοτε τα χαρτιά κλειδώνονται στα συρτάρια. Τότε όφειλε ο Δήμος να αναλάβει πρωτοβουλίες αυτό που εξετάζουμε σήμερα να εξεταστεί τότε. Βγαίνει το έργο απ’ τον προϋπολογισμό του Δήμου και αφαιρείται απ’ το Τεχνικό Πρόγραμμα. Έχουμε, λοιπόν, έναν διαγωνισμό ο οποίος είναι στα χαρτιά. Αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Αφού βγήκε απ’ τον προϋπολογισμό, με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, μπαίνει στον προϋπολογισμό με 100 χιλ. Δλδ. να γίνει ένα έργο 9.200.000 με 100.000», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, μίλησε για το 2018, την περίοδο που ήταν Αντιπεριφερειάρχης. «Έρχεται 9/11/2018 ο ΦΟΔΣΑ και ζητάει να βρούμε χρήματα να βοηθήσουμε να γίνει επιχορήγηση του ΦΟΔΣΑ για διευθέτηση κυττάρου. Το αίτημα αυτό ικανοποιείται σε ελάχιστο χρόνο. Οι κύριοι του ΦΟΔΣΑ μας είχαν πει να μην πάνε τα χρήματα στον Δήμο Λαμιέων αλλά στον ΦΟΔΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα νέο έργο. Επιλογή του ΦΟΔΣΑ ήταν, του κυρίου του έργου».

Επιπλέον, «από αρχές του 2019 και μέχρι τότε που αναλάβαμε δεν έγινε απολύτως τίποτα και ερχόμαστε στην ένταξη του έργου σε ΣΑΕΠ της Περιφέρειας και αρχίζει μια αλληλογραφία μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Στερεάς και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας σχετικά με τα επόμενα βήματα για το νεοενταχθέν έργο. Διαπιστώνεται από τα όργανα του ΦΟΔΣΑ το πλήρες αδιέξοδο, ότι χρειάζονται περισσότερες από τρεις τροποποιήσεις κι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο διαγωνισμός», εξήγησε ο κ. Καραΐσκος.

‘Όταν ο ΦΟΔΣΑ μιλούσε για έργο μεταξύ αυτού και της Περιφέρειας, πουθενά δλδ. δεν αναφέρονταν ο Δήμος, υπήρξαν αντιρρήσεις από την Περιφέρεια για το ότι δεν μπορούσαν τα χρήματα να διατεθούν για τον εν εξελίξει διαγωνισμό κι όλη αυτή η συζήτηση οδήγησε τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας να καταλήξει στο ότι δεν υφίσταται η Προγραμματική Σύμβαση του 2011.

Στις 12/4/2019 ο ΦΟΔΣΑ, μέσω της κας Μιχελάκου, ισχυρίζονταν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία ότι το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και πως θα πρέπει να γίνει «τροποποίηση της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και ΦΟΔΣΑ Στερεάς, μετά την αποδοχή του ποσού των 6.800.000 ευρώ και την εγγραφή του στον προϋπολογισμό του ΦΟΔΣΑ Στερεάς, προκειμένου να συνεδριάσει η Επιτροπή Διαγωνισμού για τα υπόλοιπα στάδια». Θα δρομολογούνταν η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου και σε επόμενη φάση γινόταν η τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαμιέων – ΦΟΔΣΑ και Περιφέρειας, όπως σημειώνονταν στην αλληλογραφία.

Έπειτα, ο Δήμαρχος αποκάλυψε πως αιτήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, στις 26/5/2020 απάντηση, την οποία έδωσε ο Γενικός Διευθυντής, Τάσος Παπαναστασίου, στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων ότι «σε συνέχεια του από 9/11/2018 αιτήματος του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας αναφορικά με τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λαμίας και του από 8/3/2019 υπογεγραμμένου ΤΔΕ, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 066 η επιχορήγηση του ΦΟΔΣΑ για τη διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και την επέκταση κυττάρου, ως νέο έργο. Σύμφωνα με το ως άνω ΤΔΕ, το έργο θα εκτελεστεί από τον ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας και περιλαμβάνει 1 υποέργο …

Σε συνέχεια επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση του νέου έργου, η ΔΙΑΠ ενημερώθηκε για πρώτη φορά, αφού το από 9/11/2018 αίτημα του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας ζητούσε να ενταχθεί νέο έργο, πως το ενταγμένο ήδη νέο έργο δεν θα εκτελεστεί από τον ΦΟΔΣΑ και πως το ποσό της ένταξης προτίθεται να διαθέσει για συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας πράξης που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι: Το ποσό των 6.800.000 ευρώ, με το οποίο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ 2019, ως νέο έργο δεν μπορεί να διατεθεί για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του προηγούμενου έργου που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 … αποτελεί νέο έργο με φορέα υλοποίησης τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, Προϊσταμένη Αρχή το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και δεν έχει σχέση με το προηγούμενο έργου που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 … είναι ξεκάθαρο πως αφορά σε νέο έργο και δεν προκύπτει κάποια σύνδεση με το έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013 της αρ.πρ. 5790/30-10-2013 πράξης, ούτε στο ίδιο τεχνικό δελτίο του ΦΟΔΣΑ υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά, για συνέχιση διαγωνισμού».

Στη συνέχεια, ο κ. Καραΐσκος σημείωσε: «Που θα βρούμε τα χρήματα να κάνουμε τον διαγωνισμό; Φακίρηδες θα γίνουμε; Υπήρχε ένα καροτσάκι στο γραφείο μου, στη Σκληβανιώτη, με φακέλους, που πήγαινε πέρα δώθε. Το απόστημα του διαγωνισμού αυτού θα σπάσει σήμερα εδώ, γιατί ο διαγωνισμός αυτός όζει» και αναφέρθηκε στα λεγόμενα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, Δημήτρη Τσώνη: «…η εξέλιξη και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης ή μη χρηματοδότησης. Αν μετά την ολοκλήρωσή του, δεν υπάρξει χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου τότε, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Προϊσταμένης Αρχής, να μην προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία πιθανά θα δημιουργούσε έννομες απαιτήσεις».

«Δηλαδή τι μας λέει; Να προχωρήσει ο διαγωνισμός χωρίς χρηματοδότηση και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και αν εξακολουθεί να μην υπάρχει χρηματοδότηση, να μην υπογραφεί η σύμβαση και να δημιουργηθούν αξιώσεις αποζημίωσης υπέρ των εργοληπτικών εταιρειών. Αντιλαμβάνεστε αν προχωρήσει ο διαγωνισμός, προκύψει ανάδοχος του έργου, πάμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο πει τα ίδια που λέει και ο δικηγόρος που γνωμοδότησε, που είναι το πιο πιθανό, αντιλαμβάνεστε την αποζημίωση έχει να πληρώσει ο Δήμος;», πρόσθεσε ο Δήμαρχος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «θα μπορούσαμε να στείλουμε το καροτσάκι με τους φακέλους στον Εισαγγελέα. Η απώλεια ενωσιακής Χρηματοδότησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όμως δεν είμαστε αυτής της λογικής. Ουδέποτε σκεφτήκαμε να αναμείξουμε Εισαγγελέα στην άσκηση πολιτικής στο δήμο. Η δεύτερη επιλογή ήταν να ερευνήσουμε σε βάθος νομικά, αν υπάρχει νομική δυνατότητα να συνεχιστεί ο διαγωνισμός και να εισηγηθούμε αρμοδίως. Το κύτταρο θα γίνει με έναν ανοιχτό, διαυγή, διεθνή διαγωνισμό κι ας έρθουν οι συγκεκριμένες εταιρείες που ήρθαν και στην Οικονομική Επιτροπή. Μεγάλος ανταγωνισμός, μεγαλύτερη έκπτωση».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Στασινός, ο οποίος αρχικά επισήμανε τη γνωμοδότηση του νομικού, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Δήμος Λαμιέων είναι υποχρεωμένος να ανακαλέσει τη διακήρυξη και να επαναδημοπρατήσει το έργο με νέους όρους, διαφορετικά κινδυνεύει να απωλέσει τη χρηματοδότηση». Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις της παράταξής του στο παρελθόν, σημείωσε πως έλεγε ότι δεν αποφάσιζε για τον ΧΥΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ.

«Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο το κύτταρο, αλλά απ’ ό,τι βλέπω κ. Σταυρογιάννη δεν κάνατε καμία ενέργεια για να έχουμε σήμερα έναν ΧΥΤΑ. Στις καταθέσεις των προτάσεων που κάναμε οι παρατάξεις λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων. Λέγαμε να πηγαίνουν ελάχιστα απορρίμματα στον υπερκορεσμένο ΧΥΤΑ και τι κάνατε εσείς να μην πηγαίνουν εκεί. Τίποτα δεν έγινε», τόνισε.

«Όταν απεντάχθηκε το έργο το ’17 μέχρι το τέλος του ’18 είχαμε μαύρα μεσάνυχτα όλοι στο ΔΣ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και δεν έρχεται στον προεκλογικό διάλογο, αλλά κρατιέται στα συρτάρια», πρόσθεσε και συνέχισε: «Θα μπορούσε μέσα του ’17 να έρθει το θέμα στο ΔΣ, για να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε κύτταρο; Εμείς καταγγέλλουμε τον προηγούμενο δήμαρχο ότι δεν ήθελε. Η αδιαφανής ενημέρωση αυτό μας έδειχνε».

Κλείνοντας, είπε πως «έχουμε να διαλέξουμε από ένα ζοφερό κι αδιαφανές παρελθόν, το οποίο δεν ήταν καν στα χέρια μας και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε και κάτι νέο, με έναν διαγωνισμό όπως πρέπει να είναι, διαυγής, ξεκάθαρος», ενώ δήλωσε πως «δεν γνωρίζω αν ο διαγωνισμός ήταν στημένος. Με τον τρόπο που έγινε, αν αυτή η αδιαφάνεια ήταν διαυγής και αληθινή. Δεν μπορώ να το αποδείξω, είναι μια προσωπική θέση, υποψία».

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Σταυρογιάννη σ’ εκείνο το σημείο, ο οποίος τόνισε «είπε ότι ήταν στημένη η Επιτροπή. Εγώ την έβαλα;» Ο κ. Στασινός ανακάλεσε, μετά τη σύντομη ένταση, τα περί «στημένου» και επανέλαβε τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο που έγινε η διαδικασία. Ο κ. Σταυρογιάννης δέχτηκε «την ανάκληση και την έμμεση συγγνώμη», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα: «Αν βρείτε κάτι από μας στον τομέα της αρμοδιότητας, να το στείλετε στον Εισαγγελέα». Στο σημείο εκείνο, ο κ. Καραΐσκος επανέλαβε πως «είναι πολιτική μας επιλογή να μην αναμειγνύουμε τη δικαιοσύνη στα πολιτικά πράγματα».

Τον λόγο πήρε έπειτα ο Βασίλης Κυριακάκης, ο οποίος τόνισε την έλλειψη τήρησης της διαδικασίας κι ότι ο Δήμαρχος θα μπορούσε απ’ την αρχή να τοποθετηθεί. Επί του θέματος ανέφερε πως «δεν θα χρειαζόταν καν να συζητάμε αυτό το θέμα, αν εδώ και χρόνια οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές είχαν υλοποιήσει τον πιο σύγχρονο δοκιμασμένο τρόπο για την αποτελεσματικότητά του, που βασίζεται στη διαλογή στην πηγή με 5 συν 1 ρεύματα, γιατί θα ήταν λιγότερα τα απορρίμματα που θα πήγαιναν στον ΧΥΤΑ».

Αναφερόμενος στον Δήμαρχο σχολίασε ότι «είστε νομικός αλλά εδώ μέσα είναι πολιτικό όργανο» και συνέχισε λέγοντας πως «στην ουσία ο ΧΥΤΑ είναι ΧΑΔΑ. Δεν εξυπηρετεί την αποστολή του. Τόσα χρόνια τα απορρίμματα είναι ένα ακριβό προϊόν, γιατί ενδιαφέρονται μεγάλες εταιρείες. Δέκα εταιρείες μεγάλες ενδιαφέρονται για τον ΧΥΤΑ Λαμίας, γιατί υπάρχει πολύ χρήμα από πίσω. Όσο μεγαλύτερος ο όγκος των απορριμμάτων, τόσο μεγαλύτερα τα συμφέροντα», σημείωσε.

Το ιστορικό των επτά χρόνων που ξεδιπλώθηκε στο ΔΣ και οι αντιπαραθέσεις «μας δείχνουν τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών που θέλουν να πάρουν το έργο, του ΦΟΔΣΑ, του Δήμου, της Περιφέρειας. Κι αυτή έπαιξε ρόλο και θα μπορούσε να παρέμβει και να πει να πάτε στην πηγή, στην διαλογή εδώ και χρόνια. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των ίδιων μελών του ΦΟΔΣΑ, όπως φαίνεται, κι όλα αυτά κατέληξαν στο να υπάρχει ένα αδιέξοδο», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «θα πάρουμε τη γνώμη των νομικών αλλά πάνω απ’ όλα θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα δράσουμε συνολικά για να δώσουμε λύση σ’ αυτό το ζήτημα» και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τους τρεις εμπλεκόμενους. «Γιατί η Περιφέρεια δεν μπορούσε να καλύψει χρηματοδοτικά το έργο; Από ‘δω και πέρα, πως θα γίνει το έργο, με ποια αγωνιστική διαδικασία; Ποιος θα είναι ο Φορέας της διαχείρισης;»

Κλείνοντας, κάλεσε τον Δήμαρχο να δεσμευτεί δημόσια ότι δεν θα πληρώσει ο δημότης, ο Δήμος την ακύρωση της διαδικασίας, αν οδηγηθεί πιθανά στα δικαστήρια η υπόθεση. «Απ’ όλη αυτή την καθυστέρηση δεν θα πληρώσει ο δημότης, διότι εμείς βλέπουμε ότι τόσα χρόνια από προμελέτες, μελέτες κλπ. έχουν χαθεί χρήματα. Χρήματα των δημοτών» κι αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του χώρου της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς, ώστε και το έργο του ΧΥΤΑ να μην έχει την ίδια κατάληξη.

Απ’ την πλευρά του, ο Θωμάς Στάικος είπε πως «το ζήτημα έχει δύο πτυχές, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας ως αγαθού και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, όπως θα αποτιμηθεί σε αποζημιώσεις που τυχόν θα κληθούμε να καταβάλλουμε».

Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις του νυν και του πρώην Δημάρχου είπε ότι «να αποκλείσουμε την περίπτωση του να μην πληρώσουμε δεν υπάρχει» κι αναρωτήθηκε «ποιος ευθύνεται που φτάσαμε ως εδώ; Είμαι έτοιμος να προσχωρήσω στην άποψη του Δημάρχου. Τη γνωμοδότηση τι την ήθελε; Η γνωμοδότηση είναι έκφραση γνώμης, δεν είναι ούτε διοικητική πράξη, ούτε δικαστική απόφαση. Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα, ανασφάλεια γι’ αυτό που πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα;»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Από μας δεν θα κριθεί το νόμιμο. Από μας θα παρθεί μια πολιτική απόφαση, η οποία θα έχει επιπτώσεις στη ζωή των δημοτών και το τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Από πότε βασιζόμαστε και για ποιο λόγο στη γνωμοδότηση; Είχαμε αγαστή συνεργασία στην Περιφέρεια, όταν ζητούσαμε γνωμοδοτήσεις δεν σήμαινε ότι μ’ αυτό καλύπταμε την όποια διοικητική πράξη. Ούτε την κάναμε φέιγ βολάν για να προχωρήσουμε παρακάτω».

Κλείνοντας και αναφερόμενος στο οικονομικό ζήτημα, ρώτησε: «Πόσο σίγουροι είμαστε ότι αν ακυρωθεί ο διαγωνισμός, δεν θα κληθούμε να καταβάλλουμε κάποιο ποσό; Γιατί δεν πάμε στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, να μην μπορεί κανείς να ζητήσει απολύτως τίποτε από εμάς; Δεν πρέπει σε τόσο σημαντικές αποφάσεις να στηριζόμαστε σε γνωμοδοτήσεις, αλλά στα γεγονότα».

Τον κύκλο των επικεφαλής των παρατάξεων έκλεισε ο Γιώργος Δελιχάς λέγοντας αρχικά: «Ήμουνα στην Οικονομική Επιτροπή τον Φλεβάρη χωρίς να έχω το δικαίωμα ψήφου. Από τότε και εκείνη τη συζήτηση μέχρι τώρα προέκυψαν νέα δεδομένα στην εισήγηση, τα οποία τότε δεν τα είχαμε. Ο Δήμαρχος εμφάνισε έγγραφα της Περιφέρειας που δεν υπάρχουν στην εισήγηση, τα κράτησε ως απάντηση στον κ. Σταυρογιάννη ως “κρυφό χαρτί”. Θα μπορούσε στην πρωτολογία του να μας ενημερώσει».

Ως παράταξη επανέλαβε τη θέση του, ότι «το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορούμε να το λύσουμε ως ΔΣ, να πάρουμε εμείς την ευθύνη. Δεν είμαστε νομικοί. Είναι σοβαρό πρώτα απ’ όλα για τους δημότες όσον αφορά την υγεία και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «μόνη λύση είναι να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο με όλον τον φάκελο του έργου κι αυτό να μας πει τι πρέπει να κάνουμε κι εκεί θα διασφαλιστούμε ως ΔΣ, να μην έχει ευθύνη ο Δήμος, να μην πληρώσει αποζημιώσεις. Απ’ την άλλη, και να ακυρώσουμε το πρακτικό και να ξεκινήσουμε καινούρια διαδικασία, ποιος μας λέει ότι οι συγκεκριμένοι εργολάβοι δεν θα κινήσουν δικαστικές διαδικασίες ενάντια σε ό,τι κάνουμε εμείς;»

Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι «αν υπάρχουν υπόνοιες για την Επιτροπή, σε εταιρείες, για οτιδήποτε, να σταλεί και στον Εισαγγελέα ο φάκελος. Ποιον καλύπτουμε; Αν κάποιος έχει παρανομήσει, δεν τον καλύπτουμε. Εδώ δεν ξεπλένουμε κανέναν. Κι εγώ δεν είμαι υπέρ στις προσφυγές στους Εισαγγελείς, αλλά απ’ τη στιγμή που υπάρχουν υπόνοιες, ότι κάποιοι δουλεύανε στις πλάτες του Δήμου και των δημοτών, να πάει στον Εισαγγελέα».

Κλείνοντας, δήλωσε «ότι αν είχαμε έναν ενιαίο φορέα κατασκευής δημοσίων έργων, θα είχε γίνει και το έργο άμεσα, το ’13, και δεν θα είχαμε αυτά τα παιχνίδια με τους εργολάβους και με τις Επιτροπές. Εσείς είστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εσείς έχετε σημαία σας τους εργολάβους, να ποιοι είναι οι εργολάβοι και να ποια είναι τα αποτελέσματά τους».

Μετά από πολλές ακόμη τοποθετήσεις, επιχειρηματολογία και τις δευτερολογίες των επικεφαλής, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ο Δήμος Λαμιέων να πάει σε νέο «διαυγή», όπως διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος, διαγωνισμό.

Τι άλλο συζητήθηκε και αποφασίστηκε

Εκτενώς συζητήθηκε πριν το θέμα του ΧΥΤΑ, η διαχείριση των απορριμμάτων, όπου οι παρατάξεις κατέθεσαν τις απόψεις τους, χωρίς ωστόσο να παρθεί συγκεκριμένη απόφαση. Οι παρατάξεις στάθηκαν στην ενημέρωση των δημοτών γύρω από την ανακύκλωση, καθώς δεν έχει σημειωθεί βελτίωση με το πέρασμα των χρόνων.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η λήψη μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19, μέτρα που θα συζητηθούν ή θα προστεθούν κι άλλα στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο.

Μετά από μια συνεδρίαση που ξεπέρασε τις έξι ώρες, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων ψήφισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 28 Μαΐου -κατά πλειοψηφία- τη ματαίωση του διαγωνισμού για τον ΧΥΤΑ Λαμίας, ο οποίος …σερνόταν από το 2013.

Υπέρ ψήφισαν η παράταξη του Δημάρχου, Θύμιου Καραΐσκου, και του Αντιδημάρχου, Παναγιώτη Στασινού, ενώ οι παρατάξεις των Νίκου Σταυρογιάννη, Βασίλη Κυριακάκη, Θωμά Στάικου και Γιώργου Δελιχά ψήφισαν «λευκό».

Στην πολύωρη συνεδρίαση αναδείχτηκαν όλες οι πτυχές του θέματος, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και για πολλή ώρα εξηγήθηκαν νομικές παράμετροι που δεν ήταν γνωστές μέχρι σήμερα, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης μεταξύ των Συμβούλων.

Ρεπορτάζ: Παύλος Σφέτσας

Αρχικά, ο Δήμαρχος, Θύμιος Καραΐσκος, δεν θέλησε να τοποθετηθεί μακροσκελώς, παρά στις εισηγήσεις του πρόσθεσε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου, Σταμάτη Σταμόπουλου, και τα εξής σημεία: Την απόρριψη (μη έγκριση) του από 24/9/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση Διαδικασίας – Ανάκληση Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση Νευρόπολη του Δήμου Λαμιέων», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, καθώς και την ανάκληση και ματαίωση της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο.

Ακολούθησε συζήτηση του Δημάρχου με τον πρώην Δήμαρχο και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Νίκο Σταυρογιάννη, για την παρουσία ή όχι του δικηγόρου ή των υπολοίπων Δημάρχων που συμμετέχουν στον ΦΟΔΣΑ. Αφού συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, ο κ. Σταυρογιάννης στην τοποθέτησή του ξεκαθάρισε απ’ την αρχή ότι η παράταξή του δεν πρόκειται να συναινέσει στην ακύρωση – ματαίωση ή ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού, τονίζοντας πως ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας είναι ο αρμόδιος φορέας, κατά το Νόμο, για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια.

Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο «υγειονομική βόμβα», την οποία ο σημερινός Δήμαρχος είναι έτοιμος να απασφαλίσει ματαιώνοντας τον διαγωνισμό, χωρίς να υπάρχει δρομολογημένη λύση για την τελική διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου, αλλά και των άλλων Δήμων που εξυπηρετούνται σήμερα από το ΧΥΤΑ μέχρι την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Λαμίας) για την οποία εξασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα βήματα (μελέτες ωρίμανσης, χωροθέτηση, παρέκκλιση απ’ τη λατομική ζώνη και εξασφάλιση πιστώσεων) επί των ημερών του.

«Χρειαζόμαστε 4-5 χρόνια», είπε, τονίζοντας ότι «κύριος του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας τότε κι ο καθολικός διάδοχος ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας τώρα», μιλώντας για το ιστορικό. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΦΟΔΣΑ Στερεάς, καθώς ως Κεντρικής Φθιώτιδας είχε ορίσει τον δήμο Λαμιέων ως φορέα υλοποίησης και κατασκευής του έργου, «δηλαδή τον εξουσιοδότησε να προβεί στην διεξαγωγή του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με σκοπό την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του στον ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να το λειτουργήσει», ανέφερε.

«Σας ρώτησα αν έχει εκφράσει άποψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ. Είναι δυνατόν να λέτε για έναν Φορέα, που είστε Πρόεδρος, ότι δεν θέλετε να εκφράσουν άποψη για το θέμα που είναι και κύριος του έργου;», αναρωτήθηκε στη συνέχεια και πρόσθεσε πως «όταν το έργο, λόγω των καθυστερήσεων, έχασε την χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Λαμιέων, με πνεύμα συνεργασίας τότε, φροντίσαμε να την αναπληρώσουμε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Σημείωσε ότι «δεν πρόκειται για νέο έργο», καθώς «προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα έργο αμιγώς από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία τηρήθηκε και τα έγγραφα που θα καταθέσω από το προσωπικό μου αρχείο, και συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου, αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση των 6.800.000 εκατ. ευρώ αφορά την υλοποίηση του έργου που συζητάμε».

Έπειτα, τόνισε ότι όταν ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων θα διαπιστώσουμε αν επαρκούν και επικαλέστηκε την απόφαση του ΦΟΔΣΑ στις 10 Απριλίου 2019, με την οποία «αποδέχεται το ποσό των 6.800.000 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και προβλέπει την κάλυψη ακόμα και με ιδίους πόρους, σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που υλοποιείται από τον Δήμο Λαμιέων».

Περνώντας στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα ο διαγωνισμός είπε πως «η ολοκλήρωση καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια», κυρίως λόγω των προσφυγών που άσκησαν στα αρμόδια δικαστήρια οι διαγωνιζόμενες εταιρείες. «Μετά τις τρεις δικαστικές αποφάσεις από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά τα αρμόδια όργανα διενέργειας του διαγωνισμού έχουν συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων. Τα πάντα έχουν ελεγχθεί και τα πάντα είναι νόμιμα σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν απομείνει. Υπάρχει ομόφωνη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού για συνέχιση της διαδικασίας. Το επόμενο στάδιο είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από το οποίο θα προκύψει ανάδοχος. Στη συνέχεια, μετά την κατακύρωση, η σύμβαση θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για προσυμβατικό έλεγχο, όπου εκεί κρίνονται όλα από το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστήριο», συνέχισε.

«Κανένας από εμάς δεν θα σας κατηγορήσει αν το Ελεγκτικό συνέδριο λάβει αρνητική απόφαση για την υπογραφή της σύμβασης. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που ο Δήμαρχος επιμένει στην ακύρωσή του. Σε έναν μήνα θα έχουμε την απάντηση. Αν είναι όλα καλά, θα έχουμε σε τρεις μήνες την εγκατάσταση», πρόσθεσε –μεταξύ άλλων- και κλείνοντας σημείωσε πως «υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κλείσει ο ΧΥΤΑ Λαμίας. Γνωρίζω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ, δηλαδή η λειτουργία του ως έχει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατασκευή των νέων κυττάρων», κάτι που θα επιφέρει μεγάλο κόστος για τους δημότες.

Κλείνοντας, τόνισε πως η επιλογή να ματαιωθεί ο διαγωνισμός οδηγεί σε μία άκρως ριψοκίνδυνη απόφαση που ενέχει κινδύνους καταβολής αποζημιώσεων στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, αλλά και στον κύριο του έργου. Και τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που υπάρξουν δικαστικές προσφυγές και επιδικαστούν, «θα καταλογιστούν σε εμάς που έχουμε την ευθύνη της απόφασης ή μάλλον σε όσους από μας τους Δημοτικούς Συμβούλους ψηφίσουν υπέρ της ακύρωσης του διαγωνισμού».

Αναλυτική ήταν η τοποθέτηση του Δημάρχου στη συνέχεια, ο οποίος μίλησε για «κινδυνολογία» από πλευράς Σταυρογιάννη, «η οποία πηγάζει από έλλειψη ενημέρωσης. Ενδεχομένως ή δεν θυμάστε ή δεν σας ενημέρωσαν σωστά», όπως είπε. «Το ΕΣΠΑ τελείωνε 31/12/2018», σημείωσε μιλώντας για το ιστορικό φτάνοντας στο 2014, όπου «έχουμε ένα ενταγμένο έργο. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος Λαμίας με ενταγμένα χρήματα στον προϋπολογισμό του Δήμου» κι αναφέρθηκε στα γνωστά «τερτίπια» και τις «δικαστικές αντιπαραθέσεις» του παρελθόντος.

«Το 2017 χάνονται τα χρήματα και έκτοτε τα χαρτιά κλειδώνονται στα συρτάρια. Τότε όφειλε ο Δήμος να αναλάβει πρωτοβουλίες αυτό που εξετάζουμε σήμερα να εξεταστεί τότε. Βγαίνει το έργο απ’ τον προϋπολογισμό του Δήμου και αφαιρείται απ’ το Τεχνικό Πρόγραμμα. Έχουμε, λοιπόν, έναν διαγωνισμό ο οποίος είναι στα χαρτιά. Αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Αφού βγήκε απ’ τον προϋπολογισμό, με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, μπαίνει στον προϋπολογισμό με 100 χιλ. Δλδ. να γίνει ένα έργο 9.200.000 με 100.000», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, μίλησε για το 2018, την περίοδο που ήταν Αντιπεριφερειάρχης. «Έρχεται 9/11/2018 ο ΦΟΔΣΑ και ζητάει να βρούμε χρήματα να βοηθήσουμε να γίνει επιχορήγηση του ΦΟΔΣΑ για διευθέτηση κυττάρου. Το αίτημα αυτό ικανοποιείται σε ελάχιστο χρόνο. Οι κύριοι του ΦΟΔΣΑ μας είχαν πει να μην πάνε τα χρήματα στον Δήμο Λαμιέων αλλά στον ΦΟΔΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα νέο έργο. Επιλογή του ΦΟΔΣΑ ήταν, του κυρίου του έργου».

Επιπλέον, «από αρχές του 2019 και μέχρι τότε που αναλάβαμε δεν έγινε απολύτως τίποτα και ερχόμαστε στην ένταξη του έργου σε ΣΑΕΠ της Περιφέρειας και αρχίζει μια αλληλογραφία μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Στερεάς και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας σχετικά με τα επόμενα βήματα για το νεοενταχθέν έργο. Διαπιστώνεται από τα όργανα του ΦΟΔΣΑ το πλήρες αδιέξοδο, ότι χρειάζονται περισσότερες από τρεις τροποποιήσεις κι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο διαγωνισμός», εξήγησε ο κ. Καραΐσκος.

‘Όταν ο ΦΟΔΣΑ μιλούσε για έργο μεταξύ αυτού και της Περιφέρειας, πουθενά δλδ. δεν αναφέρονταν ο Δήμος, υπήρξαν αντιρρήσεις από την Περιφέρεια για το ότι δεν μπορούσαν τα χρήματα να διατεθούν για τον εν εξελίξει διαγωνισμό κι όλη αυτή η συζήτηση οδήγησε τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας να καταλήξει στο ότι δεν υφίσταται η Προγραμματική Σύμβαση του 2011.

Στις 12/4/2019 ο ΦΟΔΣΑ, μέσω της κας Μιχελάκου, ισχυρίζονταν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία ότι το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και πως θα πρέπει να γίνει «τροποποίηση της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και ΦΟΔΣΑ Στερεάς, μετά την αποδοχή του ποσού των 6.800.000 ευρώ και την εγγραφή του στον προϋπολογισμό του ΦΟΔΣΑ Στερεάς, προκειμένου να συνεδριάσει η Επιτροπή Διαγωνισμού για τα υπόλοιπα στάδια». Θα δρομολογούνταν η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου και σε επόμενη φάση γινόταν η τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαμιέων – ΦΟΔΣΑ και Περιφέρειας, όπως σημειώνονταν στην αλληλογραφία.

Έπειτα, ο Δήμαρχος αποκάλυψε πως αιτήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης, στις 26/5/2020 απάντηση, την οποία έδωσε ο Γενικός Διευθυντής, Τάσος Παπαναστασίου, στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων ότι «σε συνέχεια του από 9/11/2018 αιτήματος του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας αναφορικά με τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λαμίας και του από 8/3/2019 υπογεγραμμένου ΤΔΕ, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 066 η επιχορήγηση του ΦΟΔΣΑ για τη διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και την επέκταση κυττάρου, ως νέο έργο. Σύμφωνα με το ως άνω ΤΔΕ, το έργο θα εκτελεστεί από τον ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας και περιλαμβάνει 1 υποέργο …

Σε συνέχεια επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση του νέου έργου, η ΔΙΑΠ ενημερώθηκε για πρώτη φορά, αφού το από 9/11/2018 αίτημα του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας ζητούσε να ενταχθεί νέο έργο, πως το ενταγμένο ήδη νέο έργο δεν θα εκτελεστεί από τον ΦΟΔΣΑ και πως το ποσό της ένταξης προτίθεται να διαθέσει για συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας πράξης που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι: Το ποσό των 6.800.000 ευρώ, με το οποίο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ 2019, ως νέο έργο δεν μπορεί να διατεθεί για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του προηγούμενου έργου που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 … αποτελεί νέο έργο με φορέα υλοποίησης τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, Προϊσταμένη Αρχή το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και δεν έχει σχέση με το προηγούμενο έργου που είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 … είναι ξεκάθαρο πως αφορά σε νέο έργο και δεν προκύπτει κάποια σύνδεση με το έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013 της αρ.πρ. 5790/30-10-2013 πράξης, ούτε στο ίδιο τεχνικό δελτίο του ΦΟΔΣΑ υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά, για συνέχιση διαγωνισμού».

Στη συνέχεια, ο κ. Καραΐσκος σημείωσε: «Που θα βρούμε τα χρήματα να κάνουμε τον διαγωνισμό; Φακίρηδες θα γίνουμε; Υπήρχε ένα καροτσάκι στο γραφείο μου, στη Σκληβανιώτη, με φακέλους, που πήγαινε πέρα δώθε. Το απόστημα του διαγωνισμού αυτού θα σπάσει σήμερα εδώ, γιατί ο διαγωνισμός αυτός όζει» και αναφέρθηκε στα λεγόμενα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, Δημήτρη Τσώνη: «…η εξέλιξη και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού είναι ανεξάρτητη της ύπαρξης ή μη χρηματοδότησης. Αν μετά την ολοκλήρωσή του, δεν υπάρξει χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου τότε, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Προϊσταμένης Αρχής, να μην προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία πιθανά θα δημιουργούσε έννομες απαιτήσεις».

«Δηλαδή τι μας λέει; Να προχωρήσει ο διαγωνισμός χωρίς χρηματοδότηση και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και αν εξακολουθεί να μην υπάρχει χρηματοδότηση, να μην υπογραφεί η σύμβαση και να δημιουργηθούν αξιώσεις αποζημίωσης υπέρ των εργοληπτικών εταιρειών. Αντιλαμβάνεστε αν προχωρήσει ο διαγωνισμός, προκύψει ανάδοχος του έργου, πάμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο πει τα ίδια που λέει και ο δικηγόρος που γνωμοδότησε, που είναι το πιο πιθανό, αντιλαμβάνεστε την αποζημίωση έχει να πληρώσει ο Δήμος;», πρόσθεσε ο Δήμαρχος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «θα μπορούσαμε να στείλουμε το καροτσάκι με τους φακέλους στον Εισαγγελέα. Η απώλεια ενωσιακής Χρηματοδότησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Όμως δεν είμαστε αυτής της λογικής. Ουδέποτε σκεφτήκαμε να αναμείξουμε Εισαγγελέα στην άσκηση πολιτικής στο δήμο. Η δεύτερη επιλογή ήταν να ερευνήσουμε σε βάθος νομικά, αν υπάρχει νομική δυνατότητα να συνεχιστεί ο διαγωνισμός και να εισηγηθούμε αρμοδίως. Το κύτταρο θα γίνει με έναν ανοιχτό, διαυγή, διεθνή διαγωνισμό κι ας έρθουν οι συγκεκριμένες εταιρείες που ήρθαν και στην Οικονομική Επιτροπή. Μεγάλος ανταγωνισμός, μεγαλύτερη έκπτωση».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Στασινός, ο οποίος αρχικά επισήμανε τη γνωμοδότηση του νομικού, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Δήμος Λαμιέων είναι υποχρεωμένος να ανακαλέσει τη διακήρυξη και να επαναδημοπρατήσει το έργο με νέους όρους, διαφορετικά κινδυνεύει να απωλέσει τη χρηματοδότηση». Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις της παράταξής του στο παρελθόν, σημείωσε πως έλεγε ότι δεν αποφάσιζε για τον ΧΥΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ.

«Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο το κύτταρο, αλλά απ’ ό,τι βλέπω κ. Σταυρογιάννη δεν κάνατε καμία ενέργεια για να έχουμε σήμερα έναν ΧΥΤΑ. Στις καταθέσεις των προτάσεων που κάναμε οι παρατάξεις λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων. Λέγαμε να πηγαίνουν ελάχιστα απορρίμματα στον υπερκορεσμένο ΧΥΤΑ και τι κάνατε εσείς να μην πηγαίνουν εκεί. Τίποτα δεν έγινε», τόνισε.

«Όταν απεντάχθηκε το έργο το ’17 μέχρι το τέλος του ’18 είχαμε μαύρα μεσάνυχτα όλοι στο ΔΣ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και δεν έρχεται στον προεκλογικό διάλογο, αλλά κρατιέται στα συρτάρια», πρόσθεσε και συνέχισε: «Θα μπορούσε μέσα του ’17 να έρθει το θέμα στο ΔΣ, για να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε κύτταρο; Εμείς καταγγέλλουμε τον προηγούμενο δήμαρχο ότι δεν ήθελε. Η αδιαφανής ενημέρωση αυτό μας έδειχνε».

Κλείνοντας, είπε πως «έχουμε να διαλέξουμε από ένα ζοφερό κι αδιαφανές παρελθόν, το οποίο δεν ήταν καν στα χέρια μας και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε και κάτι νέο, με έναν διαγωνισμό όπως πρέπει να είναι, διαυγής, ξεκάθαρος», ενώ δήλωσε πως «δεν γνωρίζω αν ο διαγωνισμός ήταν στημένος. Με τον τρόπο που έγινε, αν αυτή η αδιαφάνεια ήταν διαυγής και αληθινή. Δεν μπορώ να το αποδείξω, είναι μια προσωπική θέση, υποψία».

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Σταυρογιάννη σ’ εκείνο το σημείο, ο οποίος τόνισε «είπε ότι ήταν στημένη η Επιτροπή. Εγώ την έβαλα;» Ο κ. Στασινός ανακάλεσε, μετά τη σύντομη ένταση, τα περί «στημένου» και επανέλαβε τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο που έγινε η διαδικασία. Ο κ. Σταυρογιάννης δέχτηκε «την ανάκληση και την έμμεση συγγνώμη», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα: «Αν βρείτε κάτι από μας στον τομέα της αρμοδιότητας, να το στείλετε στον Εισαγγελέα». Στο σημείο εκείνο, ο κ. Καραΐσκος επανέλαβε πως «είναι πολιτική μας επιλογή να μην αναμειγνύουμε τη δικαιοσύνη στα πολιτικά πράγματα».

Τον λόγο πήρε έπειτα ο Βασίλης Κυριακάκης, ο οποίος τόνισε την έλλειψη τήρησης της διαδικασίας κι ότι ο Δήμαρχος θα μπορούσε απ’ την αρχή να τοποθετηθεί. Επί του θέματος ανέφερε πως «δεν θα χρειαζόταν καν να συζητάμε αυτό το θέμα, αν εδώ και χρόνια οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές είχαν υλοποιήσει τον πιο σύγχρονο δοκιμασμένο τρόπο για την αποτελεσματικότητά του, που βασίζεται στη διαλογή στην πηγή με 5 συν 1 ρεύματα, γιατί θα ήταν λιγότερα τα απορρίμματα που θα πήγαιναν στον ΧΥΤΑ».

Αναφερόμενος στον Δήμαρχο σχολίασε ότι «είστε νομικός αλλά εδώ μέσα είναι πολιτικό όργανο» και συνέχισε λέγοντας πως «στην ουσία ο ΧΥΤΑ είναι ΧΑΔΑ. Δεν εξυπηρετεί την αποστολή του. Τόσα χρόνια τα απορρίμματα είναι ένα ακριβό προϊόν, γιατί ενδιαφέρονται μεγάλες εταιρείες. Δέκα εταιρείες μεγάλες ενδιαφέρονται για τον ΧΥΤΑ Λαμίας, γιατί υπάρχει πολύ χρήμα από πίσω. Όσο μεγαλύτερος ο όγκος των απορριμμάτων, τόσο μεγαλύτερα τα συμφέροντα», σημείωσε.

Το ιστορικό των επτά χρόνων που ξεδιπλώθηκε στο ΔΣ και οι αντιπαραθέσεις «μας δείχνουν τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών που θέλουν να πάρουν το έργο, του ΦΟΔΣΑ, του Δήμου, της Περιφέρειας. Κι αυτή έπαιξε ρόλο και θα μπορούσε να παρέμβει και να πει να πάτε στην πηγή, στην διαλογή εδώ και χρόνια. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των ίδιων μελών του ΦΟΔΣΑ, όπως φαίνεται, κι όλα αυτά κατέληξαν στο να υπάρχει ένα αδιέξοδο», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «θα πάρουμε τη γνώμη των νομικών αλλά πάνω απ’ όλα θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα δράσουμε συνολικά για να δώσουμε λύση σ’ αυτό το ζήτημα» και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τους τρεις εμπλεκόμενους. «Γιατί η Περιφέρεια δεν μπορούσε να καλύψει χρηματοδοτικά το έργο; Από ‘δω και πέρα, πως θα γίνει το έργο, με ποια αγωνιστική διαδικασία; Ποιος θα είναι ο Φορέας της διαχείρισης;»

Κλείνοντας, κάλεσε τον Δήμαρχο να δεσμευτεί δημόσια ότι δεν θα πληρώσει ο δημότης, ο Δήμος την ακύρωση της διαδικασίας, αν οδηγηθεί πιθανά στα δικαστήρια η υπόθεση. «Απ’ όλη αυτή την καθυστέρηση δεν θα πληρώσει ο δημότης, διότι εμείς βλέπουμε ότι τόσα χρόνια από προμελέτες, μελέτες κλπ. έχουν χαθεί χρήματα. Χρήματα των δημοτών» κι αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του χώρου της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς, ώστε και το έργο του ΧΥΤΑ να μην έχει την ίδια κατάληξη.

Απ’ την πλευρά του, ο Θωμάς Στάικος είπε πως «το ζήτημα έχει δύο πτυχές, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας ως αγαθού και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, όπως θα αποτιμηθεί σε αποζημιώσεις που τυχόν θα κληθούμε να καταβάλλουμε».

Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις του νυν και του πρώην Δημάρχου είπε ότι «να αποκλείσουμε την περίπτωση του να μην πληρώσουμε δεν υπάρχει» κι αναρωτήθηκε «ποιος ευθύνεται που φτάσαμε ως εδώ; Είμαι έτοιμος να προσχωρήσω στην άποψη του Δημάρχου. Τη γνωμοδότηση τι την ήθελε; Η γνωμοδότηση είναι έκφραση γνώμης, δεν είναι ούτε διοικητική πράξη, ούτε δικαστική απόφαση. Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα, ανασφάλεια γι’ αυτό που πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα;»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Από μας δεν θα κριθεί το νόμιμο. Από μας θα παρθεί μια πολιτική απόφαση, η οποία θα έχει επιπτώσεις στη ζωή των δημοτών και το τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Από πότε βασιζόμαστε και για ποιο λόγο στη γνωμοδότηση; Είχαμε αγαστή συνεργασία στην Περιφέρεια, όταν ζητούσαμε γνωμοδοτήσεις δεν σήμαινε ότι μ’ αυτό καλύπταμε την όποια διοικητική πράξη. Ούτε την κάναμε φέιγ βολάν για να προχωρήσουμε παρακάτω».

Κλείνοντας και αναφερόμενος στο οικονομικό ζήτημα, ρώτησε: «Πόσο σίγουροι είμαστε ότι αν ακυρωθεί ο διαγωνισμός, δεν θα κληθούμε να καταβάλλουμε κάποιο ποσό; Γιατί δεν πάμε στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, να μην μπορεί κανείς να ζητήσει απολύτως τίποτε από εμάς; Δεν πρέπει σε τόσο σημαντικές αποφάσεις να στηριζόμαστε σε γνωμοδοτήσεις, αλλά στα γεγονότα».

Τον κύκλο των επικεφαλής των παρατάξεων έκλεισε ο Γιώργος Δελιχάς λέγοντας αρχικά: «Ήμουνα στην Οικονομική Επιτροπή τον Φλεβάρη χωρίς να έχω το δικαίωμα ψήφου. Από τότε και εκείνη τη συζήτηση μέχρι τώρα προέκυψαν νέα δεδομένα στην εισήγηση, τα οποία τότε δεν τα είχαμε. Ο Δήμαρχος εμφάνισε έγγραφα της Περιφέρειας που δεν υπάρχουν στην εισήγηση, τα κράτησε ως απάντηση στον κ. Σταυρογιάννη ως “κρυφό χαρτί”. Θα μπορούσε στην πρωτολογία του να μας ενημερώσει».

Ως παράταξη επανέλαβε τη θέση του, ότι «το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορούμε να το λύσουμε ως ΔΣ, να πάρουμε εμείς την ευθύνη. Δεν είμαστε νομικοί. Είναι σοβαρό πρώτα απ’ όλα για τους δημότες όσον αφορά την υγεία και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «μόνη λύση είναι να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο με όλον τον φάκελο του έργου κι αυτό να μας πει τι πρέπει να κάνουμε κι εκεί θα διασφαλιστούμε ως ΔΣ, να μην έχει ευθύνη ο Δήμος, να μην πληρώσει αποζημιώσεις. Απ’ την άλλη, και να ακυρώσουμε το πρακτικό και να ξεκινήσουμε καινούρια διαδικασία, ποιος μας λέει ότι οι συγκεκριμένοι εργολάβοι δεν θα κινήσουν δικαστικές διαδικασίες ενάντια σε ό,τι κάνουμε εμείς;»

Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι «αν υπάρχουν υπόνοιες για την Επιτροπή, σε εταιρείες, για οτιδήποτε, να σταλεί και στον Εισαγγελέα ο φάκελος. Ποιον καλύπτουμε; Αν κάποιος έχει παρανομήσει, δεν τον καλύπτουμε. Εδώ δεν ξεπλένουμε κανέναν. Κι εγώ δεν είμαι υπέρ στις προσφυγές στους Εισαγγελείς, αλλά απ’ τη στιγμή που υπάρχουν υπόνοιες, ότι κάποιοι δουλεύανε στις πλάτες του Δήμου και των δημοτών, να πάει στον Εισαγγελέα».

Κλείνοντας, δήλωσε «ότι αν είχαμε έναν ενιαίο φορέα κατασκευής δημοσίων έργων, θα είχε γίνει και το έργο άμεσα, το ’13, και δεν θα είχαμε αυτά τα παιχνίδια με τους εργολάβους και με τις Επιτροπές. Εσείς είστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εσείς έχετε σημαία σας τους εργολάβους, να ποιοι είναι οι εργολάβοι και να ποια είναι τα αποτελέσματά τους».

Μετά από πολλές ακόμη τοποθετήσεις, επιχειρηματολογία και τις δευτερολογίες των επικεφαλής, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ο Δήμος Λαμιέων να πάει σε νέο «διαυγή», όπως διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος, διαγωνισμό.

Τι άλλο συζητήθηκε και αποφασίστηκε

Εκτενώς συζητήθηκε πριν το θέμα του ΧΥΤΑ, η διαχείριση των απορριμμάτων, όπου οι παρατάξεις κατέθεσαν τις απόψεις τους, χωρίς ωστόσο να παρθεί συγκεκριμένη απόφαση. Οι παρατάξεις στάθηκαν στην ενημέρωση των δημοτών γύρω από την ανακύκλωση, καθώς δεν έχει σημειωθεί βελτίωση με το πέρασμα των χρόνων.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η λήψη μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19, μέτρα που θα συζητηθούν ή θα προστεθούν κι άλλα στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *