Έρευνα μικρομεσαίων επιχειρήσεων: εξασφαλισμένη ρευστότητα μόνο για το 15%

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Λίγο πάνω από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να συντηρηθούν για λιγότερο από έξι μήνες με τα υπάρχοντα ταμειακά υπόλοιπα ενώ οι μισές από αυτές έχουν θέμα ρευστότητας στα ταμεία τους, με μόνο το 15% να έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα για περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι παραπάνω αριθμοί είναι αποτέλεσμα έρευνας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor Greece που διεξήχθη από τις 25 έως τις 27 Μαΐου σε δείγμα 100 ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς κλάδους.

Αναλυτικότερα, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων που έχουν τεθεί σε παύση εργασίας,  όπου σε κάποιες εταιρίες αποτελεί το σύνολο των εργαζομένων. Προς το παρόν το 10% των επιχειρήσεων έχει πραγματοποιήσει απολύσεις και περικοπές. Ωστόσο, αναμένεται αύξηση των επιχειρήσεων (30%) που θα προχωρήσουν σε περικοπές μισθών της τάξεως του 20% μέχρι το τέλος του 2020.

Οι μισές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα έκαναν μείωση της εμπορικής τους δραστηριότητας από 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου, με το 13% να έχει διακόψει τελείως. Μείωση ετήσιων εσόδων παρουσίασε το 57% των επιχειρήσεων, ενώ το 17% εξ αυτών σημείωσε υποχώρηση 60-100%. Σε αντίθεση με την προαναφερθείσα πτώση, το 24% των επιχειρήσεων κατέγραψε ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στα οποία αποτάθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού, το 51% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως έχουν διακόψει την  εργασία σε ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, ενώ το 35% έχει λάβει την έκπτωση του 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου. Το 46% των συμμετεχόντων έχει αξιοποιήσει το μέτρο της αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων, και το 55% έχει αποκτήσει και αξιοποιήσει νέους τρόπους χρηματοδότησής τους. Τέλος, ένα 20% των επιχειρήσεων δεν έχει ενταχθεί σε κανένα μέτρο στήριξης.

Ποιο είναι όμως το σκεπτικό πίσω από τις εν λόγω κινήσεις και τα ποσοστά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις (53%) θεωρεί ότι η κρίση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου, το 10% μέχρι το τέλος 2021 και το 3% μέχρι και το 2022. Για 1 στις 3 επιχειρήσεις (ποσοστό 34%) η ανάπτυξη θα έρθει μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Στο θέμα της ανάκαμψης, το 1/3 πιστεύει ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα έχει φτάσει στην οικονομική τους κατάσταση όπως αυτή παρουσιαζόταν το 2019, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις τοποθετούν την ανάκαμψη μέσα στο 2021, ενώ οι λιγότερο αισιόδοξοι της τάξεως του 17% εκτιμούν ότι η ανάκαμψη δεν θα έρθει πριν το πέρας του 2022.

Σε επίπεδα εκσυγχρονισμού των κυβερνητικών μηχανισμών και λειτουργιών των επιχειρήσεων, 7 στους 10 επιχειρηματίες δήλωσαν ικανοποιημένοι. Πάνω από το  60% ενστερνίζεται τη δυνατότητα της τηλεργασίας. Σχετικά με τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, μόνο το 20% προτίθενται να συζητήσουν εκ νέου το ενοίκιο της επιχείρησης ή το κόστος συντήρησης  των γραφείων τους. Ποσοστό πολύ χαμηλό το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το σενάριο της τηλεργασίας και την έλλειψη ρευστότητας που γνωστοποιούνε ότι υποβάλλονται 6 στις 10 επιχειρήσεις.

Πηγή: capital.gr

Λίγο πάνω από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να συντηρηθούν για λιγότερο από έξι μήνες με τα υπάρχοντα ταμειακά υπόλοιπα ενώ οι μισές από αυτές έχουν θέμα ρευστότητας στα ταμεία τους, με μόνο το 15% να έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα για περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι παραπάνω αριθμοί είναι αποτέλεσμα έρευνας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor Greece που διεξήχθη από τις 25 έως τις 27 Μαΐου σε δείγμα 100 ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς κλάδους.

Αναλυτικότερα, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων που έχουν τεθεί σε παύση εργασίας,  όπου σε κάποιες εταιρίες αποτελεί το σύνολο των εργαζομένων. Προς το παρόν το 10% των επιχειρήσεων έχει πραγματοποιήσει απολύσεις και περικοπές. Ωστόσο, αναμένεται αύξηση των επιχειρήσεων (30%) που θα προχωρήσουν σε περικοπές μισθών της τάξεως του 20% μέχρι το τέλος του 2020.

Οι μισές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα έκαναν μείωση της εμπορικής τους δραστηριότητας από 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου, με το 13% να έχει διακόψει τελείως. Μείωση ετήσιων εσόδων παρουσίασε το 57% των επιχειρήσεων, ενώ το 17% εξ αυτών σημείωσε υποχώρηση 60-100%. Σε αντίθεση με την προαναφερθείσα πτώση, το 24% των επιχειρήσεων κατέγραψε ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στα οποία αποτάθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού, το 51% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως έχουν διακόψει την  εργασία σε ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους, ενώ το 35% έχει λάβει την έκπτωση του 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου. Το 46% των συμμετεχόντων έχει αξιοποιήσει το μέτρο της αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων, και το 55% έχει αποκτήσει και αξιοποιήσει νέους τρόπους χρηματοδότησής τους. Τέλος, ένα 20% των επιχειρήσεων δεν έχει ενταχθεί σε κανένα μέτρο στήριξης.

Ποιο είναι όμως το σκεπτικό πίσω από τις εν λόγω κινήσεις και τα ποσοστά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις (53%) θεωρεί ότι η κρίση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου, το 10% μέχρι το τέλος 2021 και το 3% μέχρι και το 2022. Για 1 στις 3 επιχειρήσεις (ποσοστό 34%) η ανάπτυξη θα έρθει μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Στο θέμα της ανάκαμψης, το 1/3 πιστεύει ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα έχει φτάσει στην οικονομική τους κατάσταση όπως αυτή παρουσιαζόταν το 2019, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις τοποθετούν την ανάκαμψη μέσα στο 2021, ενώ οι λιγότερο αισιόδοξοι της τάξεως του 17% εκτιμούν ότι η ανάκαμψη δεν θα έρθει πριν το πέρας του 2022.

Σε επίπεδα εκσυγχρονισμού των κυβερνητικών μηχανισμών και λειτουργιών των επιχειρήσεων, 7 στους 10 επιχειρηματίες δήλωσαν ικανοποιημένοι. Πάνω από το  60% ενστερνίζεται τη δυνατότητα της τηλεργασίας. Σχετικά με τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, μόνο το 20% προτίθενται να συζητήσουν εκ νέου το ενοίκιο της επιχείρησης ή το κόστος συντήρησης  των γραφείων τους. Ποσοστό πολύ χαμηλό το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το σενάριο της τηλεργασίας και την έλλειψη ρευστότητας που γνωστοποιούνε ότι υποβάλλονται 6 στις 10 επιχειρήσεις.

Πηγή: capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ