Χορήγηση επιδόματος σε μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών γεωργικών περιοχών

Με την υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Βουλή, προβλέπεται η χορήγηση ετήσιου επιδόματος ύψους 300 έως 600 ευρώ,

Με την υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Βουλή, προβλέπεται η χορήγηση ετήσιου επιδόματος ύψους 300 έως 600 ευρώ, αναλόγως του εισοδήματος των δικαιούχων, σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε οικογένειες που κατοικούν µόνιµα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Ειδικότερα, οι ορεινές και μειονεκτικές γεωργικές περιοχές προσδιορίζονται εκ νέου σύμφωνα µε την αναθεώρηση του σχετικού καταλόγου, βάσει της πρόσφατης κοινοτικής Οδηγίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα να προστεθούν και άλλες τέτοιες περιοχές, βάσει τεχνικών κριτηρίων που αναλύονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Συγκεκριμένα, στις ορεινές περιοχές εντός του νομού Φωκίδας περιλαμβάνονται οι εξής Δήμοι/Κοινότητες:

  • Επαρχία Δωρίδος

1 | Αβόρου |

2 | Αγ. Πάντων |

3 | Αλεποχωρίου |

4 | Αμυγδαλιάς |

5 | Αρτοτίνας |

6 | Βραΐλας |

7 | Γλυφάδας |

8 | Δάφνου |

9 | Διακοπίου |

10 | Διχωρίου |

11 | Δροσάτου |

12 | Δωρικού |

13 | Ελαίας |

14 | Ερατεινής |

15 | Ευπαλίου |

16 | Ζοριάνου |

17 | Καλλιθέας |

18 | Καλλίου |

19 | Κάμπου |

20 | Καρουτών |

21 | Καστρακίου |

22 | Κερασεών |

23 | Κλήματος Ευπαλίου |

24 | Κοκκίνου |

25 | Κονιάκου |

26 | Κουπακίου |

27 | Κριατσίου |

28 | Κροκυλείου |

29 | Λευκαδιτίου |

30 | Λιδωρικίου |

31 | Μακρινής |

32 | Μαλανδρίνου |

33 | Μαραθιά |

34 | Μηλέας |

35 | Μοναστηρακίου |

36 | Παλαιοξαρίου |

37 | Πανόρμου |

38 | Πενταγιών |

39 | Πενταπόλεως |

40 | Περιβολίου |

41 | Περιθιωτίσσης |

42 | Ποτιδανίας |

43 | Πύργου |

44 | Σεργούλας |

45 | Στίλιας |

46 | Συκέας |

47 | Σωταίνης |

48 | Τειχίου |

49 | Τολοφώνος |

50 | Τριζονίων |

51 | Τρικόρφου |

52 | Τριστένου |

53 | Υψηλού Χωριού |

54 | Φιλοθέης |

  • Επαρχία Παρνασσίδος

55 | Δήμος Δελφών |

56 | Αγ. Ευθυμίας |

57 | Αθ. Διάκου |

58 | Αποστολιά |

59 | Βαργιάννης |

60 | Βουνιχώρας |

61 | Γαλαξιδίου |

62 | Δεσφίνης |

63 | Δροσοχωρίου |

64 | Ελαιώνος |

65 | Επταλόφου |

66 | Καλοσκοπής |

67 | Καστριωτίσσης |

68 | Κάτω Κουσουνίτσης |

69 | Μαυρολιθαρίου |

70 | Οινοχωρίου |

71 | Πανουργιά |

72 | Πεντεορίων |

73 | Πολυδρόσου |

74 | Προσηλίου |

75 | Πυράς |

76 | Σκλήθρου |

77 | Στρώμνης |

78 | Τριταίας |

Εξάλλου, «μειονεκτικές» περιοχές θεωρούνται οι εξής Κοινότητες του νομού Φωκίδας:

  • Επαρχία Παρνασσίδος

1 | Γραβιάς |

2 | Καστελλίων |

3 | Λιλαίας |

4 | Μαριολάτας |

5 | Αγ. Γεωργίου |

6 | Αγ. Κωνσταντίνου |

7 | Σερνικακίου |

8 | Χρυσού |

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 του ν. 4659/2020, κατά την οποία το κριτήριο της µμονιμότητας της κατοικίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τεκμηριώνεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο φορολογικά έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για την καταβολή της ενίσχυσης από το έτος 2018 και εντεύθεν.

Με την υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Βουλή, προβλέπεται η χορήγηση ετήσιου επιδόματος ύψους 300 έως 600 ευρώ, αναλόγως του εισοδήματος των δικαιούχων, σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε οικογένειες που κατοικούν µόνιµα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Ειδικότερα, οι ορεινές και μειονεκτικές γεωργικές περιοχές προσδιορίζονται εκ νέου σύμφωνα µε την αναθεώρηση του σχετικού καταλόγου, βάσει της πρόσφατης κοινοτικής Οδηγίας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα να προστεθούν και άλλες τέτοιες περιοχές, βάσει τεχνικών κριτηρίων που αναλύονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Συγκεκριμένα, στις ορεινές περιοχές εντός του νομού Φωκίδας περιλαμβάνονται οι εξής Δήμοι/Κοινότητες:

  • Επαρχία Δωρίδος

1 | Αβόρου |

2 | Αγ. Πάντων |

3 | Αλεποχωρίου |

4 | Αμυγδαλιάς |

5 | Αρτοτίνας |

6 | Βραΐλας |

7 | Γλυφάδας |

8 | Δάφνου |

9 | Διακοπίου |

10 | Διχωρίου |

11 | Δροσάτου |

12 | Δωρικού |

13 | Ελαίας |

14 | Ερατεινής |

15 | Ευπαλίου |

16 | Ζοριάνου |

17 | Καλλιθέας |

18 | Καλλίου |

19 | Κάμπου |

20 | Καρουτών |

21 | Καστρακίου |

22 | Κερασεών |

23 | Κλήματος Ευπαλίου |

24 | Κοκκίνου |

25 | Κονιάκου |

26 | Κουπακίου |

27 | Κριατσίου |

28 | Κροκυλείου |

29 | Λευκαδιτίου |

30 | Λιδωρικίου |

31 | Μακρινής |

32 | Μαλανδρίνου |

33 | Μαραθιά |

34 | Μηλέας |

35 | Μοναστηρακίου |

36 | Παλαιοξαρίου |

37 | Πανόρμου |

38 | Πενταγιών |

39 | Πενταπόλεως |

40 | Περιβολίου |

41 | Περιθιωτίσσης |

42 | Ποτιδανίας |

43 | Πύργου |

44 | Σεργούλας |

45 | Στίλιας |

46 | Συκέας |

47 | Σωταίνης |

48 | Τειχίου |

49 | Τολοφώνος |

50 | Τριζονίων |

51 | Τρικόρφου |

52 | Τριστένου |

53 | Υψηλού Χωριού |

54 | Φιλοθέης |

  • Επαρχία Παρνασσίδος

55 | Δήμος Δελφών |

56 | Αγ. Ευθυμίας |

57 | Αθ. Διάκου |

58 | Αποστολιά |

59 | Βαργιάννης |

60 | Βουνιχώρας |

61 | Γαλαξιδίου |

62 | Δεσφίνης |

63 | Δροσοχωρίου |

64 | Ελαιώνος |

65 | Επταλόφου |

66 | Καλοσκοπής |

67 | Καστριωτίσσης |

68 | Κάτω Κουσουνίτσης |

69 | Μαυρολιθαρίου |

70 | Οινοχωρίου |

71 | Πανουργιά |

72 | Πεντεορίων |

73 | Πολυδρόσου |

74 | Προσηλίου |

75 | Πυράς |

76 | Σκλήθρου |

77 | Στρώμνης |

78 | Τριταίας |

Εξάλλου, «μειονεκτικές» περιοχές θεωρούνται οι εξής Κοινότητες του νομού Φωκίδας:

  • Επαρχία Παρνασσίδος

1 | Γραβιάς |

2 | Καστελλίων |

3 | Λιλαίας |

4 | Μαριολάτας |

5 | Αγ. Γεωργίου |

6 | Αγ. Κωνσταντίνου |

7 | Σερνικακίου |

8 | Χρυσού |

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 του ν. 4659/2020, κατά την οποία το κριτήριο της µμονιμότητας της κατοικίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τεκμηριώνεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο φορολογικά έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για την καταβολή της ενίσχυσης από το έτος 2018 και εντεύθεν.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *