Γ.Σ Επιμελητηρίων Ελλάδας : Σε τηλεδιάσκεψη για φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Θέματα μείζονος σημασίας της τρέχουσας επικαιρότητας συζητήθηκαν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τη συμμετοχή του νέου Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας κου Γεροντίτη Ιωάννη και της Παρασκευής Αγιοστρατίτη, εκπροσώπου του Φορέα στην ΚΕΕΕ.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας, το τραπεζικό σύστημα και τα προβλήματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων στήριξης  ήταν ο πρώτος άξονας συζήτησης, ενώ στο «στόχαστρο» μπήκε και η προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία  από μουσείο σε τζαμί.

Σημείο αναφοράς κατά την Γ.Σ. αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας επικεντρώθηκαν και εστίασαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις από τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και από το πρόγραμμα δανειοδότησης μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας και Επιχειρήσεων Covid-19. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισαν την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χορήγησης δανείων κίνησης, ως το πλέον απαραίτητο μέτρο στήριξης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους,.

Να καλέσουν εκ νέου την κυβέρνηση ώστε να παρέμβει καταλυτικά, τόλμησαν τα Επιμελητήρια, για την άμεση αλλαγή της έως σήμερα μη συνεργάσιμης τακτικής των τραπεζών. Μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ορίων και πλαισίων λειτουργίας τους, προκειμένου η βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων να υλοποιηθεί στην πράξη, χωρίς γραφειοκρατικά και ιδιοτελή προσκόμματα.

Αναφορικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας τέθηκαν θέματα όπως η προώθηση της πρότασης που έχει καταθέσει η Επιμελητηριακή κοινότητα για τη μετατροπή της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε κρατικό πόλο στην τραπεζική αγορά, καθώς επίσης, η άμεση επιτάχυνση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Να σημειωθεί ότι για την επανεκκίνηση της οικονομίας η Επιμελητηριακή κοινότητα έχει ήδη καταθέσει πρόταση για την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης με σκοπό να ενισχυθούν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας, που στηρίζεται σε τρεις (3) πυλώνες:

  • Στήριξη των επιχειρήσεων
  • Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών
  • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην οικονομία.

Επιπλέον, μετά την προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη από μουσείο σε τζαμί, τα Επιμελητήρια της χώρας αποφάσισαν  την παρέμβαση της ΚΕΕΕ, με σκοπό την άμεση και αυστηρή αντίδραση των Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών θεσμών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταδείξουν τη σαφή τους βούληση,  να μην ανεχθούν μια τέτοια ενέργεια που προσβάλλει την διεθνή κοινότητα, τους Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυρίως την Χριστιανοσύνη όλου του κόσμου και να πρωτοστατήσουν με παρεμβάσεις τους προς τα ευρωπαϊκά όργανα, για την λήψη αυστηρών μέτρων προς την Τουρκία, ακόμη και στην εγκαθίδρυση καθεστώτος εμπάργκο.

 

Θέματα μείζονος σημασίας της τρέχουσας επικαιρότητας συζητήθηκαν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τη συμμετοχή του νέου Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας κου Γεροντίτη Ιωάννη και της Παρασκευής Αγιοστρατίτη, εκπροσώπου του Φορέα στην ΚΕΕΕ.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας, το τραπεζικό σύστημα και τα προβλήματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων στήριξης  ήταν ο πρώτος άξονας συζήτησης, ενώ στο «στόχαστρο» μπήκε και η προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία  από μουσείο σε τζαμί.

Σημείο αναφοράς κατά την Γ.Σ. αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας επικεντρώθηκαν και εστίασαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις από τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και από το πρόγραμμα δανειοδότησης μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας και Επιχειρήσεων Covid-19. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισαν την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χορήγησης δανείων κίνησης, ως το πλέον απαραίτητο μέτρο στήριξης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους,.

Να καλέσουν εκ νέου την κυβέρνηση ώστε να παρέμβει καταλυτικά, τόλμησαν τα Επιμελητήρια, για την άμεση αλλαγή της έως σήμερα μη συνεργάσιμης τακτικής των τραπεζών. Μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ορίων και πλαισίων λειτουργίας τους, προκειμένου η βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων να υλοποιηθεί στην πράξη, χωρίς γραφειοκρατικά και ιδιοτελή προσκόμματα.

Αναφορικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας τέθηκαν θέματα όπως η προώθηση της πρότασης που έχει καταθέσει η Επιμελητηριακή κοινότητα για τη μετατροπή της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε κρατικό πόλο στην τραπεζική αγορά, καθώς επίσης, η άμεση επιτάχυνση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Να σημειωθεί ότι για την επανεκκίνηση της οικονομίας η Επιμελητηριακή κοινότητα έχει ήδη καταθέσει πρόταση για την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης με σκοπό να ενισχυθούν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας, που στηρίζεται σε τρεις (3) πυλώνες:

  • Στήριξη των επιχειρήσεων
  • Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών
  • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην οικονομία.

Επιπλέον, μετά την προκλητική απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη από μουσείο σε τζαμί, τα Επιμελητήρια της χώρας αποφάσισαν  την παρέμβαση της ΚΕΕΕ, με σκοπό την άμεση και αυστηρή αντίδραση των Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών θεσμών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταδείξουν τη σαφή τους βούληση,  να μην ανεχθούν μια τέτοια ενέργεια που προσβάλλει την διεθνή κοινότητα, τους Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυρίως την Χριστιανοσύνη όλου του κόσμου και να πρωτοστατήσουν με παρεμβάσεις τους προς τα ευρωπαϊκά όργανα, για την λήψη αυστηρών μέτρων προς την Τουρκία, ακόμη και στην εγκαθίδρυση καθεστώτος εμπάργκο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ