Υπουργείο Οικονομικών: Συνολικά 32,5 εκ. ευρώ δόθηκαν σε επιχειρήσεις της Φθιώτιδας από την αρχή της υγειονομικής κρίσης

Περίπου 32,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε επιχειρήσεις του νομού Φθιώτιδας από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, αναφέρεται πως 982 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από τον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας

Περίπου 32,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε επιχειρήσεις του νομού Φθιώτιδας από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως 982 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από τον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας 6,6 εκατ. ευρώ. Εάν προστεθεί και ο πρώτος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τότε το συνολικό ποσό που έχει χορηγηθεί στο Νομό, μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τα 16,1 εκατ. ευρώ, σε 6.204 μοναδικά ΑΦΜΠαράλληλα, έχουν εγκριθεί 147 δάνεια, εκ των οποίων τα 137 εκταμιευμένα αγγίζουν τα 16,3 εκατ. ευρώ. Επομένως το ποσό που έχει δοθεί έως τώρα προσεγγίζει τα 36,5 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο τύπου του Υπουργείου:

“Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, θέτοντας ως βασικό τους στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ενεργοποίησαν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Και τα τρία αυτά εργαλεία επιτυγχάνουν, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό ρυθμό, θετικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητά τους, μάλιστα, έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χρήση τους δεν γίνεται μόνο στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και από επιχειρήσεις σε μικρότερες πόλεις και σε νησιά.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Νομό Φθιώτιδας, 982 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από τον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας 6,6 εκατ. ευρώ.

Εάν μάλιστα συνυπολογιστεί το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και η αποζημίωση ειδικού σκοπού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες, τότε το συνολικό ποσό που έχει χορηγηθεί στο Νομό, μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τα 16,1 εκατ. ευρώ, σε 6.204 μοναδικά ΑΦΜ.

Επιπλέον, όσον αφορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, έχουν συμβασιοποιηθεί, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νομό, 147 δάνεια, και έχουν εκταμιευθεί τα 137 από αυτά, συνολικού ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, αφού έχουν ήδη εγκριθεί 206 δάνεια. 

Συμπερασματικά, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί, συνολικά, στις επιχειρήσεις του Νομού Φθιώτιδας περίπου 32,5 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό ποσό, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την πρωτόγνωρη δοκιμασία και σταδιακά να ανακάμψουν.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις όλης της χώρας, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αίσθημα δικαίου”.

 

Περίπου 32,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε επιχειρήσεις του νομού Φθιώτιδας από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως 982 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από τον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας 6,6 εκατ. ευρώ. Εάν προστεθεί και ο πρώτος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τότε το συνολικό ποσό που έχει χορηγηθεί στο Νομό, μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τα 16,1 εκατ. ευρώ, σε 6.204 μοναδικά ΑΦΜΠαράλληλα, έχουν εγκριθεί 147 δάνεια, εκ των οποίων τα 137 εκταμιευμένα αγγίζουν τα 16,3 εκατ. ευρώ. Επομένως το ποσό που έχει δοθεί έως τώρα προσεγγίζει τα 36,5 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο τύπου του Υπουργείου:

“Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, θέτοντας ως βασικό τους στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ενεργοποίησαν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Και τα τρία αυτά εργαλεία επιτυγχάνουν, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό ρυθμό, θετικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητά τους, μάλιστα, έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χρήση τους δεν γίνεται μόνο στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και από επιχειρήσεις σε μικρότερες πόλεις και σε νησιά.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Νομό Φθιώτιδας, 982 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από τον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας 6,6 εκατ. ευρώ.

Εάν μάλιστα συνυπολογιστεί το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και η αποζημίωση ειδικού σκοπού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες, τότε το συνολικό ποσό που έχει χορηγηθεί στο Νομό, μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τα 16,1 εκατ. ευρώ, σε 6.204 μοναδικά ΑΦΜ.

Επιπλέον, όσον αφορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, έχουν συμβασιοποιηθεί, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νομό, 147 δάνεια, και έχουν εκταμιευθεί τα 137 από αυτά, συνολικού ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, αφού έχουν ήδη εγκριθεί 206 δάνεια. 

Συμπερασματικά, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί, συνολικά, στις επιχειρήσεις του Νομού Φθιώτιδας περίπου 32,5 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό ποσό, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την πρωτόγνωρη δοκιμασία και σταδιακά να ανακάμψουν.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις όλης της χώρας, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αίσθημα δικαίου”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *