Cenergy Holdings : Αποτελεί μέρος της συμμαχίας για το καθαρό υδρογόνο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η Cenergy Holdings υπέγραψε τη διακήρυξη της Clean Hydrogen Alliance – Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη σε
ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, οι εταιρείες της Cenergy
Holdings πρωτοστατούν στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω
υφιστάμενων ή νέων ενεργειακών δικτύων, αναπτύσσοντας την τεχνολογία και νέα προϊόντα που
μπορούν να φέρουν πιο κοντά την πραγματοποίηση ενός μέλλοντος με καθαρή ενέργεια
απαλλαγμένη από άνθρακα.

Η Συμμαχία αυτή στοχεύει σε μια φιλόδοξη ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου έως το 2030,
συνδέοντας την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα πηγές, τη ζήτηση της βιομηχανίας, τις μεταφορές και άλλους κλάδους, καθώς και τη
μεταφορά και διανομή υδρογόνου. Με τη συμμαχία, η ΕΕ επιδιώκει να οικοδομήσει την παγκόσμια
ηγετική θέση της σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να υποστηρίξει τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

 

 

Cenergy Holdings, ο δρόμος προς το υδρογόνο

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables),
δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και υλοποιούν με επιτυχία έργα σε όλο τον κόσμο
εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, ως μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης παρακολουθούν τις εξελίξεις του υδρογόνου, επειδή πιστεύουν ακράδαντα ότι αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Η στρατηγική για το υδρογόνο βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Έρευνα και  Ανάπτυξη

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα για
τον τομέα της ενέργειας και ο πρώτος, παγκοσμίως, που συμμετέχει στη Συμμαχία για το Υδρογόνο. Αυτό έρχεται ως αναγνώριση της σημασίας του υδρογόνου για ένα καθαρότερο μέλλον και επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας ως ηγέτιδας της αγοράς. Οι αγωγοί φυσικού αερίου –
υφιστάμενες και νέες υποδομές – αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη μεταφορά
υδρογόνου από τις μονάδες παραγωγής H 2 έως την κατανάλωση.

Το επίκεντρο της έρευνας της Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι η ασφαλής μεταφορά υδρογόνου ως μείγματος με φυσικό αέριο ή σε καθαρή μορφή, μέσω αγωγών χάλυβα υψηλής πίεσης και η πιστοποίηση του δικτύου των αγωγών για την μεταφοράς H 2 . Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη σειρά δοκιμών σε εξειδικευμένα εργαστήρια και σε συνεργασία με διεθνείς διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ενέργειας (TSO). Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η πιστοποιημένη απόδοση των υλικών αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη δυνατότητα εκμετάλλευσης της εκτεταμένης υποδομής αγωγών για τη μεταφορά υδρογόνου και την επίτευξη ενός καθαρότερου μέλλοντος.

Η Hellenic Cables είναι κορυφαίος πάροχος χερσαίων και υποβρυχίων καλωδιακών λύσεων, που κάνουν εφικτή την ενεργειακή μετάβαση ανά τον κόσμο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη χερσαίων και υποθαλάσσιων διασυνδέσεων, αιολικών και άλλων έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με προσήλωση σε αυτή την αποστολή . Hellenic Cables αναπτύσσει, παράλληλα, λύσεις για την ενσωμάτωση υδρογόνου στις ενεργειακές υποδομές. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και βιομηχανικούς εταίρους, η Εταιρεία συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, που θα φέρουν την εποχή του υδρογόνου πιο κοντά.

 

 

Πρότυπα και Κανονισμοί
Η μεγάλης κλίμακας χρήση του υδρογόνου, ως λύση καθαρής ενέργειας, απαιτεί τη συνεργασία
εθνικών τεχνικών αρχών, πανεπιστημίων, φορέων τυποποίησης και των ηγετών της αγοράς, για την εκπόνηση και τη δημιουργία νέων κανονισμών, προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη εισαγωγή του υδρογόνου στο μίγμα της κατανάλωσης ενέργειας.
Εκατοντάδες έργα παγκοσμίως επεκτείνουν την έρευνα στην κλιμάκωση της χρήσης του υδρογόνου, των ηλεκτρολυτών επόμενης γενιάς, της υπεράκτιας παραγωγής υδρογόνου, της ανάμειξης υδρογόνου σε δίκτυο αερίου, της χρήσης υδρογόνου σε συστήματα θέρμανσης και μεταφοράς, συστήματα υγείας και ασφάλειας, κ.λπ. Με την γνώση και εμπειρία τους, οι εταιρείες της Cenergy Holdings, συμβάλλουν σε αυτό το σημαντικό έργο που θα δημιουργήσει τη βάση για τη μετάβαση σε μια οικονομία υδρογόνου. European Clean Hydrogen Alliance.

Η συμβολή σε ένα πιο πράσινο μέλλον

Το υδρογόνο αποτελεί βασικό παράγοντα, επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, καθώς και στην Ευρωπαϊκή μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Το υδρογόνο έχει ποικίλες ενεργειακές και μη ενεργειακές χρήσεις, από την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
σαν καύσιμο βαρέων μεταφορών, αλλά και την τροφοδοσία ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως αυτές της παραγωγής χάλυβα και των χημικών.Το πιο σημαντικό: το υδρογόνο είναι φιλικό προς το κλίμα, καθώς δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα όταν χρησιμοποιείται. Προσφέρει έτσι μια λύση για την απεξάρτηση από τον άνθρακα των βιομηχανικών διεργασιών και των οικονομικών τομέων όπου η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι επείγουσα, αλλά και δύσκολο να επιτευχθεί.

 

 

Τι κάνει η συμμαχία;

Η συμμαχία θα θεσπίσει επενδυτική ατζέντα και θα υποστηρίξει την αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη. Η συμμαχία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη
διευκόλυνση και εφαρμογή των δράσεων της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο, ιδίως
της επενδυτικής της ατζέντας. Ένα σχέδιο στρατηγικής του κλάδου εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα
φθάσουν τα 430 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίξει και να συντονίσει την παραγωγή και ζήτηση υδρογόνου από ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πηγές και να παράσχει ένα ευρύ
φόρουμ για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Πολύτιμα μέλη της συμμαχίας είναι οι E.ON, EDP, Elering, Enagas, Engie, Fluxys, Gaz System, Gascade, GRTgaz, Iberdrola, RWE, Shell, Siemens Energy, Snam, Total, Vattenfall AB, κ.λπ.

Στόχοι

Εργαζόμενη προς τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050, η Ευρωπαϊκή
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του υδρογόνου ως ενός βιώσιμου
ενεργειακού φορέα στην Ευρώπη, ο οποίος είναι παγκόσμια ανταγωνιστικός. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο παρέχει ένα φόρουμ που συντονίζει και
μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των κοινών δράσεων και έργων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας υδρογόνου μερών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών παραγόντων της βιομηχανίας, Κρατών Μελών και περιφερειών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, φορέων καινοτομίας, οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας, επενδυτών και ΜΚΟ.

Η Cenergy Holdings υπέγραψε τη διακήρυξη της Clean Hydrogen Alliance – Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη σε
ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, οι εταιρείες της Cenergy
Holdings πρωτοστατούν στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω
υφιστάμενων ή νέων ενεργειακών δικτύων, αναπτύσσοντας την τεχνολογία και νέα προϊόντα που
μπορούν να φέρουν πιο κοντά την πραγματοποίηση ενός μέλλοντος με καθαρή ενέργεια
απαλλαγμένη από άνθρακα.

Η Συμμαχία αυτή στοχεύει σε μια φιλόδοξη ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου έως το 2030,
συνδέοντας την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα πηγές, τη ζήτηση της βιομηχανίας, τις μεταφορές και άλλους κλάδους, καθώς και τη
μεταφορά και διανομή υδρογόνου. Με τη συμμαχία, η ΕΕ επιδιώκει να οικοδομήσει την παγκόσμια
ηγετική θέση της σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να υποστηρίξει τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

 

 

Cenergy Holdings, ο δρόμος προς το υδρογόνο

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables),
δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και υλοποιούν με επιτυχία έργα σε όλο τον κόσμο
εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, ως μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης παρακολουθούν τις εξελίξεις του υδρογόνου, επειδή πιστεύουν ακράδαντα ότι αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Η στρατηγική για το υδρογόνο βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Έρευνα και  Ανάπτυξη

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα για
τον τομέα της ενέργειας και ο πρώτος, παγκοσμίως, που συμμετέχει στη Συμμαχία για το Υδρογόνο. Αυτό έρχεται ως αναγνώριση της σημασίας του υδρογόνου για ένα καθαρότερο μέλλον και επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας ως ηγέτιδας της αγοράς. Οι αγωγοί φυσικού αερίου –
υφιστάμενες και νέες υποδομές – αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη μεταφορά
υδρογόνου από τις μονάδες παραγωγής H 2 έως την κατανάλωση.

Το επίκεντρο της έρευνας της Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι η ασφαλής μεταφορά υδρογόνου ως μείγματος με φυσικό αέριο ή σε καθαρή μορφή, μέσω αγωγών χάλυβα υψηλής πίεσης και η πιστοποίηση του δικτύου των αγωγών για την μεταφοράς H 2 . Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη σειρά δοκιμών σε εξειδικευμένα εργαστήρια και σε συνεργασία με διεθνείς διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ενέργειας (TSO). Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η πιστοποιημένη απόδοση των υλικών αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη δυνατότητα εκμετάλλευσης της εκτεταμένης υποδομής αγωγών για τη μεταφορά υδρογόνου και την επίτευξη ενός καθαρότερου μέλλοντος.

Η Hellenic Cables είναι κορυφαίος πάροχος χερσαίων και υποβρυχίων καλωδιακών λύσεων, που κάνουν εφικτή την ενεργειακή μετάβαση ανά τον κόσμο. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη χερσαίων και υποθαλάσσιων διασυνδέσεων, αιολικών και άλλων έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με προσήλωση σε αυτή την αποστολή . Hellenic Cables αναπτύσσει, παράλληλα, λύσεις για την ενσωμάτωση υδρογόνου στις ενεργειακές υποδομές. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και βιομηχανικούς εταίρους, η Εταιρεία συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, που θα φέρουν την εποχή του υδρογόνου πιο κοντά.

 

 

Πρότυπα και Κανονισμοί
Η μεγάλης κλίμακας χρήση του υδρογόνου, ως λύση καθαρής ενέργειας, απαιτεί τη συνεργασία
εθνικών τεχνικών αρχών, πανεπιστημίων, φορέων τυποποίησης και των ηγετών της αγοράς, για την εκπόνηση και τη δημιουργία νέων κανονισμών, προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη εισαγωγή του υδρογόνου στο μίγμα της κατανάλωσης ενέργειας.
Εκατοντάδες έργα παγκοσμίως επεκτείνουν την έρευνα στην κλιμάκωση της χρήσης του υδρογόνου, των ηλεκτρολυτών επόμενης γενιάς, της υπεράκτιας παραγωγής υδρογόνου, της ανάμειξης υδρογόνου σε δίκτυο αερίου, της χρήσης υδρογόνου σε συστήματα θέρμανσης και μεταφοράς, συστήματα υγείας και ασφάλειας, κ.λπ. Με την γνώση και εμπειρία τους, οι εταιρείες της Cenergy Holdings, συμβάλλουν σε αυτό το σημαντικό έργο που θα δημιουργήσει τη βάση για τη μετάβαση σε μια οικονομία υδρογόνου. European Clean Hydrogen Alliance.

Η συμβολή σε ένα πιο πράσινο μέλλον

Το υδρογόνο αποτελεί βασικό παράγοντα, επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, καθώς και στην Ευρωπαϊκή μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Το υδρογόνο έχει ποικίλες ενεργειακές και μη ενεργειακές χρήσεις, από την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
σαν καύσιμο βαρέων μεταφορών, αλλά και την τροφοδοσία ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως αυτές της παραγωγής χάλυβα και των χημικών.Το πιο σημαντικό: το υδρογόνο είναι φιλικό προς το κλίμα, καθώς δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα όταν χρησιμοποιείται. Προσφέρει έτσι μια λύση για την απεξάρτηση από τον άνθρακα των βιομηχανικών διεργασιών και των οικονομικών τομέων όπου η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι επείγουσα, αλλά και δύσκολο να επιτευχθεί.

 

 

Τι κάνει η συμμαχία;

Η συμμαχία θα θεσπίσει επενδυτική ατζέντα και θα υποστηρίξει την αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη. Η συμμαχία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη
διευκόλυνση και εφαρμογή των δράσεων της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο, ιδίως
της επενδυτικής της ατζέντας. Ένα σχέδιο στρατηγικής του κλάδου εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα
φθάσουν τα 430 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίξει και να συντονίσει την παραγωγή και ζήτηση υδρογόνου από ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πηγές και να παράσχει ένα ευρύ
φόρουμ για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Πολύτιμα μέλη της συμμαχίας είναι οι E.ON, EDP, Elering, Enagas, Engie, Fluxys, Gaz System, Gascade, GRTgaz, Iberdrola, RWE, Shell, Siemens Energy, Snam, Total, Vattenfall AB, κ.λπ.

Στόχοι

Εργαζόμενη προς τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050, η Ευρωπαϊκή
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του υδρογόνου ως ενός βιώσιμου
ενεργειακού φορέα στην Ευρώπη, ο οποίος είναι παγκόσμια ανταγωνιστικός. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο παρέχει ένα φόρουμ που συντονίζει και
μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των κοινών δράσεων και έργων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας υδρογόνου μερών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών παραγόντων της βιομηχανίας, Κρατών Μελών και περιφερειών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, φορέων καινοτομίας, οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας, επενδυτών και ΜΚΟ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ