Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠΟΣΤ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η μη επιστρεπτέα επιχορηγηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠΟΣΤ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η μη επιστρεπτέα επιχορηγηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

-των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

-των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

-του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

-του συνόλου των Ενοικίων

-των Παροχών σε εργαζομένους

-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Περίοδος υποβολήςαπό 10/9/2020 έως 9/10/2020 (στις 15:00) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης

Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. (ΕΜΕ)

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Θαθμολογικά Κριτήρια Αξιολόγησης

ΕΜΕ 2019

Κέρδη Πρό φόρων Τόκων & Αποασβέσεων

Κύκλος εργασιών Σύγκριση Β’ 3μήνου 19 με αντίστοιχο 20

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΠΟΣΤ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η μη επιστρεπτέα επιχορηγηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

-των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

-των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

-του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

-του συνόλου των Ενοικίων

-των Παροχών σε εργαζομένους

-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Περίοδος υποβολήςαπό 10/9/2020 έως 9/10/2020 (στις 15:00) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης

Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. (ΕΜΕ)

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Θαθμολογικά Κριτήρια Αξιολόγησης

ΕΜΕ 2019

Κέρδη Πρό φόρων Τόκων & Αποασβέσεων

Κύκλος εργασιών Σύγκριση Β’ 3μήνου 19 με αντίστοιχο 20

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *