Η προκήρυξη του Κυπέλλου της ΕΠΣ Φθιώτιδας

Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  έχοντας  υπ’ όψη: 1/ Την  Αθλητική  Νομοθεσία  που  ισχύει  σήμερα. 2/ Το  Καταστατικό  της  ΕΠΟ 3/ Το  Καταστατικό  της 4/ Τις  διατάξεις 

Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας.

Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  έχοντας  υπ’ όψη:

1/ Την  Αθλητική  Νομοθεσία  που  ισχύει  σήμερα.

2/ Το  Καταστατικό  της  ΕΠΟ

3/ Το  Καταστατικό  της

4/ Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ όπως  αυτές  ισχύουν

5/ Τον  Πειθαρχικό  Κώδικα  της  ΕΠΟ

6/ Τις  αποφάσεις  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ

7/ Τους  εν  γένει  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

———————————-

Την  διοργάνωση  των αγώνων   του  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2020- 2021  που  για  την  διεξαγωγή  του  ισχύουν  τα  παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ  1Ο   –   ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όπως  ορίζουν  τα  άρθρα  38  και  39  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα

α/ Στους  αγώνες  συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   οι  ομάδες  της  Γ!  Εθνικής  Κατηγορίας  (Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ –  ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ), Α!  τοπικής  Κατηγορίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  οι  υπόλοιπες  ομάδες   και  οι  ερασιτεχνικές  ομάδες  σωματείων  που  ίδρυσαν  ΠΑΕ  ( οι  τελευταίες  δικαιούνται  να  συμμετέχουν,  μόνον  εφόσον  συμμετέχουν  και  στα  πρωταθλήματα  της  Ε.Π.Σ.Φ.).

β/ Οι  πιο  πάνω  ομάδες  που  έχουν  υποχρέωση  ή  δικαίωμα  συμμετοχής  στους  αγώνες  Κυπέλλου, πρέπει  να  υποβάλουν   στην  Ε.Π.Σ.Φ  Δήλωση  Συμμετοχής μέχρι  στις  14/08/2020 σε  ειδικό  έντυπο  που  στέλνεται  στις  ομάδες  με  φροντίδα  της  Ε.Π.Σ.Φ  και  η  οποία  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  σχετικό  παράβολο  πενήντα  (50)  ευρώ που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  ΔΣ  της  Ε.Π.Σ.Φ  εκτός  των  ομάδων  της  Β!  Κατηγορίας  που  δεν  πληρώνουν  παράβολο.

γ/Δηλώσεις  συμμετοχής  που  υποβάλλονται  μετά  την  ως  άνω  ημερομηνία  δύναται  να  γίνουν  δεκτές  και  θεωρείται  ότι  υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  –    εφόσον  μέχρι  την  υποβολή  τους  δεν  διεξήχθη  η  κλήρωση  των  αγώνων  της  Ε.Π.Σ.Φ  η  οποία  θα  γίνει  στις  24/08/2020    άρθρο  39  του  ΚΑΠ.

δ/ Η  μη  υποβολή  δήλωσης  συμμετοχής  από  τα  υποχρεούμενα  να  συμμετέχουν  σωματεία  ή   η  υποβολή  δήλωσης  με  όρους  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  της  ομάδας  από  το  Κύπελλο,  Η  ομάδα  αυτή  χάνει  τον  πρώτο  επίσημο  αγώνα  του  πρωταθλήματος  που  δικαιούται

να  μετεχει  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  έως  πεντακόσια  (500). Οι  διοργανώτριες  Ε.Π.Σ.  με  τις  οικείες  προκηρύξεις  ρυθμίζουν  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  την  διοργάνωση  του  Κυπέλλου  τους.

ε/ Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κάθε  σωματείου  μαζί  με  την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  καταθέσει  συμπληρωμένη  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  ΕΠΟ,  που  αποδέχεται  το  Καταστατικό,  τους  Κανονισμούς,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  της

F.I.F.A.,  της  U.E.F.A.  και  της  Ε.Π.Ο.,  τις  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Οργάνων  τους  και  την  απόλυτη  δικαιοδοσία  τους  για  κάθε  διαφορά  στο  Ομοσπονδιακό  ποδόσφαιρο  και  ότι  άλλο  αναφέρεται  στην  ανωτέρω  δήλωση  άρθρο  39  παρ. 3.

στ/ Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  ορίζεται  για  το  Σάββατο  –  Κυριακή  12-13/09/2020.

ζ/ Οι  ομάδες  που  θα  συμμετάσχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2020-2021  είναι  :  Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ,  Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ  ( Γ  ΕΘΝΙΚΗ)  15  ομάδες  της  Α!  Κατηγορίας (Α.Ε.  ΜΑΛΕΣΙΝΑ08-Α.Ε.  ΚΑΛΥΒΙΩΝ-Α.Σ.  ΝΙΚΗ  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Α.Σ.  ΔΑΦΝΗ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ-Α.Σ.  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ-Α.Σ.  ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ-  Α.Ε.  ΝΕΟ  ΚΡΙΚΕΛΛΟ-Α.Σ.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΛΑΜΙΑΣ-Α.Μ.Σ.  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ-Α.Ο.ΣΤΥΛΙΣ-Α.Σ.  ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ-Α.Σ.  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ-Α.Σ.  ΑΣΤΗΡ  ΣΤΥΑΡΟΥ-Ο.Φ.  ΗΡΑΚΛΕΙΑ-Σ.Α.Μ.Ε.  ΤΟ  ΡΕΓΚΙΝΙ)  και  9  ομάδες  της  Β  Κατηγορίας  (Α.Σ.  ΟΜΒΡΟΣ-Α.Σ.  ΘΥΕΛΛΑ  ΜΕΓ.  ΒΡΥΣΗΣ-  Α.Ε.  ΔΙΒΡΗ-Α.Σ.  ΑΣΤΗΡ  ΑΓ.  ΣΕΡΑΦΕΙΜ-Α.Σ.  ΚΟΜΝΗΝΟΣ-Α.Σ.  ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ-Γ.Σ.  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-Α.Ο.  ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ-  Α.Σ.  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  1  παρ.  γ  της  παρούσας  προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ  2Ο   –   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Α/Η  Ε.Π.Σ.Φ.  θα  διοργανώσει  το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  περιόδου  2020-2021  με  όσες  ομάδες  δήλωσαν  συμμετοχή

B/Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  ορίζετε  το  Σάββατο- Κυριακή  12-13/09/2020.

ΑΡΘΡΟ  3Ο   –   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                      

Το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  ομάδων  θα  διεξαχθεί  σε  τέσσερις  (4)  φάσεις  μέχρι  τον  Τελικό  Αγώνα

Α  ΦΑΣΗ

Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  είκοσι  τέσσερις  ομάδες  (24)  από  τις  είκοσι  έξι  (26) που  έχουν  κάνει  δήλωση  συμμετοχής,  εξαιρούνται  τα  σωματεία  της  Γ  Εθνικής  (Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΝΤΗ  και  Α.Σ.  ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ)  που  προκρίνονται  απευθείας  στην  Β  Φάση,

Θα  κληρωθούν  δέκα  (10)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  δέκα  (10)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στην  Β  Φάση. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

Προκρίνονται  στην  Β  Φάση  οι  δύο  ομάδες  της  Γ  Εθνικής  οι  τέσσερις  ομάδες  (4)  που  δεν  κληρώθηκαν  και  οι  νικήτριες  ομάδες  των  δέκα  (10)  συναντήσεων  της  Α  Φάσης,  σύνολο  ομάδων  δέκα  έξι  (16)

Β  ΦΑΣΗ

 Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  δέκα  έξι  (16)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Α  Φάση,

Θα  κληρωθούν  οκτώ  (8)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  οκτώ  (8)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στην  Β  Φάση. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

Προκρίνονται  στην  Γ  Φάση  οι  οκτώ  (8)  νικήτριες  ομάδες   σύνολο  ομάδων  οκτώ  (8)

Γ  ΦΑΣΗ

 Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  οκτώ  (8)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Β  Φάση,

Θα  κληρωθούν  τέσσερα  (4)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  τεσσάρων  (4)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στην  Δ  Φάση. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

Προκρίνονται  στην  Δ  Φάση  οι  τέσσερις   (4)  νικήτριες  ομάδες   σύνολο  ομάδων  τέσσερις  (4)

Δ  ΦΑΣΗ

 Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  τέσσερις  (4)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Γ  Φάση,

Θα  κληρωθούν  δύο  (2)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  δύο  (2)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στον  Τελικό. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

ΤΕΛΙΚΟΣ

 Συμμετέχουν  οι  δύο  (2)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Δ  Φάση.

ΑΡΘΡΟ  4Ο   –   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  των αγώνων  καθορίζει  την  χρονολογία  διεξαγωγής  κάθε  αγώνα, την  ώρα  που  αρχίζει, το  γήπεδο  στο  οποίο  θα  τελείται,  καθώς  και  την  ομάδα  που  θα  έχει  την  ιδιότητα  της  γηπεδούχου   άρθρο  41  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  5Ο    –    ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ , ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΗΠΕΔΟ

Ισχύει  ότι  ορίζουν  τα  άρθρα  9  και  10  του  ΚΑΠ

Η  γηπεδούχος  ομάδα  είναι  υποχρεωμένη  να  έχει  στην  διάθεση  της  ΕΠΣΦ  το  γήπεδό  της  για  όλους  τους  αγώνες  της  διοργάνωσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Κανονισμών  Παιδιάς  και

του  άρθρου  41  του  ΚΑΠ   να  έχει  άδεια  λειτουργίας  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου  που  ανήκει  το  γήπεδο,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  διεξάγεται  ο  αγώνας.

ΑΡΘΡΟ  6Ο   –   ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ 

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα:

Α/ Στo  Kύπελλο   Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ,  εάν  το  γηπεδούχο  σωματείο  δεν  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,  το  σύνολο  της  δαπάνης  διαιτησίας ο  διαιτητής  δεν  διεξαγάγει  τον  αγώνα. Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  φιλοξενούμενης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  η  γηπεδούχος  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500)  ευρώ. Μέχρι  την  εξόφληση  της  δαπάνης  της  διαιτησίας  και  της  χρηματικής  ποινής  στην  Ε.Π.Σ.Φ.  δεν  ορίζονται  οι  αγώνες  της  ομάδας  αυτής  και  κατακυρώνονται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας  άρθρο  12  παρ. 9 η του  ΚΑΠ.

Β/Η  Ε.Δ/Ε.Π.Σ.Φ.  έχει  το  δικαίωμα  κατά  την  κρίση  της  να  ορίζει  Παρατηρητές  Διαιτησίας

σε  αγώνες  του  Κυπέλλου.

Γ/Απαγορεύεται  η  είσοδος  στο  χώρο  των  αποδυτηρίων  των  διαιτητών  οποιουδήποτε  μέλους  της  διοίκησης  σωματείου,  όπως  και  κάθε  άλλου  προσώπου  ή  εξωποδοσφαιρικού  παράγοντα,  πλην  του  αρχηγού  της  ομάδας,  η  είσοδος  του  οποίου  επιτρέπεται  μόνο  για  την  υποβολή  ένστασης  άρθρο  12  παρ.  5  του  ΚΑΠ.

Δ/ Αγώνες  μπορούν  να  διεξαχθούν  με  ένα  διαιτητή  και  ένα  βοηθό  ή  και  μόνο  με  ένα  διαιτητή  ανάλογα  με  την  κρισιμότητα  του  αγώνα  και  πάντα  κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας  άρθρο  12  παρ.  9γ  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  7Ο   –   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν  ότι  ορίζει  το  άρθρο  13  του  ΚΑΠ  και  ο  κανονισμός  Παρατηρητών  της  ΕΠΟ.

Στον   αγωνιστικό  χώρο  επιτρέπεται  να  εισέρχονται  και  να  παραμένουν,  εφ όσον

επιδείξουν  στον  παρατηρητή  αγώνα  ή  στον  διαιτητή  του  αγώνα  την  ταυτότητά  τους  (αστυνομική  ή  επαγγελματική  ή  δελτίο  πιστοποίησης  από  την  ΕΠΣΦ)    μόνο  τα  εξής  πρόσωπα  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  6  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  Αγώνων  της  ΕΠΟ.

α/  Ο  γιατρός  του  αγώνα  (  ή  ο  εκτελών  χρέη  γιατρού  αγώνα)  κι  ένας  γιατρός  κάθε  ομάδας

β/  Ένας  εκπρόσωπος  του  κάθε  σωματείου

γ/  Ο  φυσικοθεραπευτής  της  κάθε  ομάδας

δ/  Ο  προπονητής  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός  του

ΑΡΘΡΟ  8Ο   –    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ 

Α/Για  την  συμμετοχή  ποδοσφαιριστών  στους  αγώνες  του  κυπέλλου  ισχύει  ότι  ορίζει  το  άρθρο  18  του  Κ.Α.Π. και  ειδικότερα  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  οι  συμμετέχοντες

ποδοσφαιριστές  στους  αγώνες  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  κάτοχοι  Κάρτας  Υγείας  νόμιμα  θεωρημένη  από  Καρδιολόγο Ιατρό  και  σε  ισχύ.

Β/Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας  στους  αγώνες  για  το  κύπελλο  ερασιτεχνικών  ομάδων  είναι  υποχρεωτική: 

α. η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  δύο  (2)  νεαρών ποδοσφαιριστών  που  έχουν  γεννηθεί  01/01/1999  και  μεταγενέστερα  άρθρο  19  του  ΚΑΠ.

Σε  περίπτωση  αποβολής  και  μόνο  των  ανωτέρω  ποδοσφαιριστών  ο  αγώνας  συνεχίζεται  χωρίς  νεαρούς  ποδοσφαιριστές.

β. η  αναγραφή  στο  φύλλο  αγώνα  έως  δύο  (2)  ποδοσφαιριστών  και  η  χρησιμοποίηση  ενός  (1)  ποδοσφαιριστή  που  έχουν  γεννηθεί  μέχρι  31/12/1982   άρθρο  37  του  ΚΑΠ. 

  Παράβαση  των  διατάξεων  α. και  β.  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  έχουν  εφαρμογή  τα  άρθρα  19,  και  37  του  ΚΑΠ.               

ΑΡΘΡΟ  9Ο   –   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  19  του  Κ.Α.Π.  ειδικότερα:

α/Στους  αγώνες  των  τοπικών  και  πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  και  κυπέλλου  είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  κάθε  ομάδας  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  επτά  (7)  ποδοσφαιριστών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ελληνικές  εθνικές  ομάδες  ή  που  έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια( ελληνική  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Στους  ίδιους  αγώνες  επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  και  η  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα  μέχρι  τεσσάρων  (4)  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  που  δεν  δικαιούνται  να  αγωνίζονται  στις  ελληνικές  εθνικές  ομάδες. 

 Η  αναγραφόμενη  έναρξη  και  λήξη  ισχύος  στα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  πρέπει  να  καλύπτει  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες,  άλλως   η  συμμετοχή  είναι  αντικανονική.     

β/Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  σε  ομάδα  ανδρών  ποδοσφαιριστή  που  δεν  έχει  συμπληρώσει  το  14ο  έτος  της  ηλικίας  του.

Ό  προσδιορισμός  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  που  αποκτούν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ανδρικές  ομάδες  ( συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  14  ετών) είναι  την  ημέρα  των  γενεθλίων  τους.

γ/Απαγορεύεται  σε  ποδοσφαιριστή  να  αγωνιστεί  εντός  εικοσιτετραώρου  σε  δυο  αγώνες  της  ομάδας  που  ανήκει.  Ο  υπολογισμός  του  εικοσιτετραώρου  αρχίζει  από  το  τελευταίο  λεπτό  συμμετοχής  του  ποδοσφαιριστή  στον  πρώτο  αγώνα  και  πρέπει  να  συμπληρώνεται  πριν  την έναρξη  του  δεύτερου  αγώνα. Παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται  απώλεια  του  δεύτερου  αγώνα  αν  υποβληθεί  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  ΚΑΠ.         

Η  παράβαση  των  απαγορεύσεων  των  περιπτώσεων  α  και  β    του  παρόντος  άρθρου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  ισχύουν  ότι  προβλέπει το  άρθρο  19    του  ΚΑΠ.

 ΑΡΘΡΟ  10Ο   –   ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  42  του  ΚΑΠ.

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  που  προβλέπετε  από  το  άρθρο  23  του  ΚΑΠ  η  υπαίτια  ομάδα    χάνει  τον  αγώνα  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  της  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  στο  ίδιο  άρθρο  χρηματικές  ποινές.

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  ή  πλαστοπροσωπίας  ποδοσφαιριστή  στην  υπαίτια  ομάδα  αφαιρούνται  τρείς  (3)  ή   πέντε  (5)  βαθμοί  αντίστοιχα  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  του πρωταθλήματος  στο  οποίο  συμμετέχει.

Το  παράβολο  της  ένστασης  ορίζεται  στα  εκατό  (100.00)  ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  11Ο   –   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ –  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  – ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ –  ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ

Για  την  ομάδα  η  οποία  παραιτείται  ή  αποχωρεί  ή  γίνεται  υπαίτια  διακοπής  αγώνα  ή  δηλώνει  αδυναμία  συμμετοχής  σε  αγώνα  εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  17  21  και  41  του  ΚΑΠ

ΑΡΘΡΟ  12Ο   –   ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  14  του  ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ  13Ο  –   ΜΠΑΛΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΑΓΩΝΑ  –  ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ

 – ΑΛΛΑΓΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  –  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Ισχύουν  όσα  καθορίζουν τα  άρθρα   8    και  16  του  ΚΑΠ  ειδικότερα: Οι  γηπεδούχες  ομάδες  έχουν  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  υπάρχουν  στη  διάθεση  των  διαγωνιζομένων,  τα  απαραίτητα  μέσα  πρώτων  βοηθειών  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  16  του  ΚΑΠ..

Είναι  υποχρεωτική  με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  παρουσία  προσώπου  που  θα  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  αγώνα.  Το  πρόσωπο  αυτό  δύναται  να  είναι  είτε  ιατρός  είτε  νοσηλευτής  είτε  διασώστης,  απόφοιτος  των  ΤΕΙ  και  διαπιστευμένος  του  ΕΚΑΒ  ή  ειδικά  πιστοποιημένος  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών    και  ειδικότερα  σε  αθλητικά  γεγονότα.

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  πρόσωπο  που  να  ασκεί  καθήκοντα  γιατρού,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  οποία  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  0-3   και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  τριακοσίων  (300.00)  ευρώ.      

α/Επιτρέπεται  σε  όλη  την διάρκεια  του  αγώνα,  η  αντικατάσταση  μέχρι  τεσσάρων  (4)  ποδοσφαιριστών      

β/Απαγορεύεται  η  αντικατάσταση  ποδοσφαιριστή,  ο  οποίος  αποβλήθηκε  από  τον  διαιτητή.

γ/Παράβαση  των  περιπτώσεων  α  και  β  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως  άρθρο  16  παρ. 3  του  ΚΑΠ.

δ/Οι  ομάδες  είναι  υποχρεωμένες  να  τηρούν  το  υγειονομικό  πρωτόκολλο,  όπως  αυτό  έχει  ορισθεί  από  την  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  για  τα  Ερασιτεχνικά  σωματεία  λόγω  του  COVID – 19.    

ΑΡΘΡΟ  14Ο  –   ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ 

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  15  του  ΚΑΠ.

ΑΘΡΟ  15Ο  –   ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Α/ Η  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας    σύμφωνα  με  τον  Αθλητικό  Νόμο  4049/23-02-2012  αναλαμβάνει  την  έκδοση  άδειας  για  την  τέλεση  των  αγώνων  στα  γήπεδα  του  Νομού  Φθιώτιδας  για  την  περίοδο  2020-2021  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  των  γηπέδων  από  την  αρμόδια  επιτροπή   για  την  έκδοση  της  οποίας υπεύθυνοι  είναι  οι  Δήμοι  της  ΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ .

ΑΡΘΡΟ  16Ο  –   ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όλα  τα  σωματεία    Α!  Κατηγορίας  που  μετέχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων

της  Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2020-2021  υποχρεωτικά  θα  απασχολούν  Προπονητή  κάτοχο  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχο  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας

σε  ισχύ. Για  το  σωματείο  της  Α!  Κατηγορίας  που  δεν  απασχολεί  προπονητή  θα  του  επιβάλλεται  χρηματικό  πρόστιμο  εκατό  (100)  ευρώ  ανά  αγώνα.

Για  τα  σωματεία  Β!   Κατηγορίας  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη  προπονητή.

Σε  περίπτωση  όμως  που  επιθυμούν  να  προσλάβουν    προπονητή  θα  πρέπει  αυτός  να  είναι

κάτοχος  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχος  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας  σε  ισχύ.

ΑΡΘΡΟ  17Ο  –    ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ  -ΓΗΠΕΔΟ  ΤΕΛΙΚΟΥ

Α/  Στη  νικήτρια  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.

Επίσης  στην  ηττημένη  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.

Στον  Διαιτητή  τους  Βοηθούς    Διαιτητές  και  στον  τέταρτο  Διαιτητή  απονέμονται  από  μια  στον  καθένα  τιμητική  πλακέτα.

Β/ Όλοι  οι  ποδοσφαιριστές  που  πήραν  μέρος  στον  τελικό  αγώνα  καθώς  και  οι  αναπληρωματικοί  οφείλουν  να  προσέλθουν  και  να  παραλάβουν  τα  έπαθλα  και  τα  μετάλλια  με  πρώτη  τη  νικήτρια  ομάδα  και  δεύτερη  αυτή  που  ηττήθηκε. Οι  ποδοσφαιριστές  και  οι  προπονητές  που  πειθαρχούν  σ’ αυτή  τους  την  υποχρέωση  τιμωρούνται  με  ποινή  αποκλεισμού

δύο  (2)  αγωνιστικών  ημερών  πρωταθλήματος  και  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500.00)  ευρώ  και  εφ όσον  αποδειχθεί  υπαιτιότητα  της  ομάδας  επιβάλλεται  σ  αυτήν  χρηματική  ποινή  χιλίων  (1000.00)  ευρώ  άρθρο  47  του  ΚΑΠ.

Γ/Η  κυπελλούχος  ομάδα  της  Ε.Π.Σ.Φ.  της  περιόδου  2020-2021  υποχρεωτικά  θα  συμμετάσχει    στο  κύπελλο  Ελλάδος  περιόδου  2021-2022.     

Δ/  O Τελικός  Αγώνας  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  θα  διεξαχθεί  στο  Ενωσιακό  Γήπεδο.  Το  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  με  απόφασή  του μπορεί  να  αλλάξει  την  έδρα  του  Τελικού  αν  το  κρίνει  σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ  18Ο  –    ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ  Κ.Λ.Π

Ισχύουν  ότι  προβλέπετε  από  τα  σχετικά  άρθρα  του  ΚΑΠ  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  και  του  καταστατικού  της  ΕΠΟ  και  της  ΕΠΣΦ.

ΑΡΘΡΟ  19Ο  –    ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  του  ΚΑΠ

ΑΡΘΡΟ  20Ο  –   ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ      

Α/  Η  διεξαγωγή   των  αγώνων  Κυπέλλου  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Αγώνων  Ποδοσφαίρου  και  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.

Β/ Η  προκήρυξη  αυτή  είναι  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  μεταξύ  της  Ε.Π.Σ.Φ  διοργανώτριας    των  αγώνων  Κυπέλλου   Ελλάδας  Ερασιτεχνικών  ομάδων  Ε.Π.Σ.

και  των  σωματείων  που  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή  σ’ αυτή με  την  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της  προκήρυξης  συντελείται  η  παραπάνω  σύμβαση  (άρθρα  7, 38  και  39  του  ΚΑΠ.)

Γ/  Η  Ε.Π.Σ.Φ.  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  μερικής  ή  ολικής  τροποποίησης  της  προκήρυξης  και  μετά  την  έναρξη  των  αγώνων.

ΑΡΘΡΟ  21Ο  –   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

Α/Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Φθιώτιδας  θα  ασκήσει  την  οικονομική  επιστασία    του  τελικού  αγώνα  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  ομάδων   Ε.Π.Σ.Φ.  περιόδου  2020-2021.

Τα  διαγωνιζόμενα  σωματεία  στον  τελικό  δικαιούνται  από  πενήντα  (50)  προσκλήσεις.

Την  οικονομική  επιστασία  και  την  εκκαθάριση  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ.  το  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.  αναθέτει  στα  Δ.Σ  των  γηπεδούχων  σωματείων  παρακρατώντας  το  ποσοστό  αγώνων  του  ποσού  των  40  ευρώ  όπως  αυτό  έχει  ορισθεί  μετά  από  ομόφωνη  απόφαση  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ. στην  συνεδρίασή  του  στις  01/08/2017. Η  αμοιβή  των  διαιτητών  θα  βαρύνει  το  γηπεδούχο  σωματείο.  Η  ανώτατη  τιμή   των  εισιτηρίων  ορίζεται  στα  5  ευρώ.

Β/Τα  ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  διαδικτυακής  (μέσω  ίντερνετ)  μετάδοσης  των  Πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  ευθύνης  των  ΕΠΣ  και  των  πρωταθλημάτων  Σάλας  (5Χ5)  ρυθμίζονται  με  τις  προκηρύξεις  της  οικείας  διοργανώτριας  άρθρο  29    του  ΚΑΠ.

Γ/Κάθε  σύμβαση  παραχώρησης  των  αναφερομένων  στην  παράγραφο  Β  δικαιωμάτων  μεταξύ  ενός  σωματείου  και  ενός  δικαιούχου  φορέα  ανεξαρτήτως  υπάρξεως  και  ύψους  τιμήματος  θα  πρέπει  να  εγκρίνεται  από  τις  κατά  περίπτωση  διοργανώτριες  (από  την  ΕΠΣΦ  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  και  από  την  ΕΠΟ  για  τα  πανελλήνια)  άρθρο  29   του  ΚΑΠ.

Δ/ Η  είσοδος  των  ραδιοτηλεοπτικών  συνεργείων  στα  γήπεδα  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα,  επιτρέπεται,  μετά  από  σχετική  έγγραφη  άδεια  της  διοργανώτριας,  μόνο  σε  αγώνες  για  την  μετάδοση  των  οποίων  έχει  εγκριθεί  η  σχετική  σύμβαση.

Αν  ένας  αγώνας μεταδοθεί  χωρίς  άδεια,  η  γηπεδούχος  ομάδα  με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  (2.000)  ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  22Ο   –   ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάτι  που  δεν  προβλέπεται  από  αυτή  την  προκήρυξη,  τον  ΚΑΠ,  τον  Πειθαρχικό  Κώδικα    της  ΕΠΟ  και  την  Αθλητική  Νομοθεσία  θα  ρυθμίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ.

ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ  ΦΑΦΟΥΤΗΣ

Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας.

Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  έχοντας  υπ’ όψη:

1/ Την  Αθλητική  Νομοθεσία  που  ισχύει  σήμερα.

2/ Το  Καταστατικό  της  ΕΠΟ

3/ Το  Καταστατικό  της

4/ Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ όπως  αυτές  ισχύουν

5/ Τον  Πειθαρχικό  Κώδικα  της  ΕΠΟ

6/ Τις  αποφάσεις  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ

7/ Τους  εν  γένει  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

———————————-

Την  διοργάνωση  των αγώνων   του  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2020- 2021  που  για  την  διεξαγωγή  του  ισχύουν  τα  παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ  1Ο   –   ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όπως  ορίζουν  τα  άρθρα  38  και  39  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα

α/ Στους  αγώνες  συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   οι  ομάδες  της  Γ!  Εθνικής  Κατηγορίας  (Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ –  ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ), Α!  τοπικής  Κατηγορίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  οι  υπόλοιπες  ομάδες   και  οι  ερασιτεχνικές  ομάδες  σωματείων  που  ίδρυσαν  ΠΑΕ  ( οι  τελευταίες  δικαιούνται  να  συμμετέχουν,  μόνον  εφόσον  συμμετέχουν  και  στα  πρωταθλήματα  της  Ε.Π.Σ.Φ.).

β/ Οι  πιο  πάνω  ομάδες  που  έχουν  υποχρέωση  ή  δικαίωμα  συμμετοχής  στους  αγώνες  Κυπέλλου, πρέπει  να  υποβάλουν   στην  Ε.Π.Σ.Φ  Δήλωση  Συμμετοχής μέχρι  στις  14/08/2020 σε  ειδικό  έντυπο  που  στέλνεται  στις  ομάδες  με  φροντίδα  της  Ε.Π.Σ.Φ  και  η  οποία  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  σχετικό  παράβολο  πενήντα  (50)  ευρώ που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  ΔΣ  της  Ε.Π.Σ.Φ  εκτός  των  ομάδων  της  Β!  Κατηγορίας  που  δεν  πληρώνουν  παράβολο.

γ/Δηλώσεις  συμμετοχής  που  υποβάλλονται  μετά  την  ως  άνω  ημερομηνία  δύναται  να  γίνουν  δεκτές  και  θεωρείται  ότι  υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  –    εφόσον  μέχρι  την  υποβολή  τους  δεν  διεξήχθη  η  κλήρωση  των  αγώνων  της  Ε.Π.Σ.Φ  η  οποία  θα  γίνει  στις  24/08/2020    άρθρο  39  του  ΚΑΠ.

δ/ Η  μη  υποβολή  δήλωσης  συμμετοχής  από  τα  υποχρεούμενα  να  συμμετέχουν  σωματεία  ή   η  υποβολή  δήλωσης  με  όρους  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  της  ομάδας  από  το  Κύπελλο,  Η  ομάδα  αυτή  χάνει  τον  πρώτο  επίσημο  αγώνα  του  πρωταθλήματος  που  δικαιούται

να  μετεχει  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  έως  πεντακόσια  (500). Οι  διοργανώτριες  Ε.Π.Σ.  με  τις  οικείες  προκηρύξεις  ρυθμίζουν  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  την  διοργάνωση  του  Κυπέλλου  τους.

ε/ Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κάθε  σωματείου  μαζί  με  την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  καταθέσει  συμπληρωμένη  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  ΕΠΟ,  που  αποδέχεται  το  Καταστατικό,  τους  Κανονισμούς,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  της

F.I.F.A.,  της  U.E.F.A.  και  της  Ε.Π.Ο.,  τις  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Οργάνων  τους  και  την  απόλυτη  δικαιοδοσία  τους  για  κάθε  διαφορά  στο  Ομοσπονδιακό  ποδόσφαιρο  και  ότι  άλλο  αναφέρεται  στην  ανωτέρω  δήλωση  άρθρο  39  παρ. 3.

στ/ Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  ορίζεται  για  το  Σάββατο  –  Κυριακή  12-13/09/2020.

ζ/ Οι  ομάδες  που  θα  συμμετάσχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2020-2021  είναι  :  Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ,  Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ  ( Γ  ΕΘΝΙΚΗ)  15  ομάδες  της  Α!  Κατηγορίας (Α.Ε.  ΜΑΛΕΣΙΝΑ08-Α.Ε.  ΚΑΛΥΒΙΩΝ-Α.Σ.  ΝΙΚΗ  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Α.Σ.  ΔΑΦΝΗ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ-Α.Σ.  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ-Α.Σ.  ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ-  Α.Ε.  ΝΕΟ  ΚΡΙΚΕΛΛΟ-Α.Σ.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΛΑΜΙΑΣ-Α.Μ.Σ.  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ-Α.Ο.ΣΤΥΛΙΣ-Α.Σ.  ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ-Α.Σ.  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ-Α.Σ.  ΑΣΤΗΡ  ΣΤΥΑΡΟΥ-Ο.Φ.  ΗΡΑΚΛΕΙΑ-Σ.Α.Μ.Ε.  ΤΟ  ΡΕΓΚΙΝΙ)  και  9  ομάδες  της  Β  Κατηγορίας  (Α.Σ.  ΟΜΒΡΟΣ-Α.Σ.  ΘΥΕΛΛΑ  ΜΕΓ.  ΒΡΥΣΗΣ-  Α.Ε.  ΔΙΒΡΗ-Α.Σ.  ΑΣΤΗΡ  ΑΓ.  ΣΕΡΑΦΕΙΜ-Α.Σ.  ΚΟΜΝΗΝΟΣ-Α.Σ.  ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ-Γ.Σ.  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-Α.Ο.  ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ-  Α.Σ.  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  1  παρ.  γ  της  παρούσας  προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ  2Ο   –   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Α/Η  Ε.Π.Σ.Φ.  θα  διοργανώσει  το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ  περιόδου  2020-2021  με  όσες  ομάδες  δήλωσαν  συμμετοχή

B/Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  ορίζετε  το  Σάββατο- Κυριακή  12-13/09/2020.

ΑΡΘΡΟ  3Ο   –   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                      

Το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  ομάδων  θα  διεξαχθεί  σε  τέσσερις  (4)  φάσεις  μέχρι  τον  Τελικό  Αγώνα

Α  ΦΑΣΗ

Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  είκοσι  τέσσερις  ομάδες  (24)  από  τις  είκοσι  έξι  (26) που  έχουν  κάνει  δήλωση  συμμετοχής,  εξαιρούνται  τα  σωματεία  της  Γ  Εθνικής  (Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΝΤΗ  και  Α.Σ.  ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ)  που  προκρίνονται  απευθείας  στην  Β  Φάση,

Θα  κληρωθούν  δέκα  (10)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  δέκα  (10)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στην  Β  Φάση. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

Προκρίνονται  στην  Β  Φάση  οι  δύο  ομάδες  της  Γ  Εθνικής  οι  τέσσερις  ομάδες  (4)  που  δεν  κληρώθηκαν  και  οι  νικήτριες  ομάδες  των  δέκα  (10)  συναντήσεων  της  Α  Φάσης,  σύνολο  ομάδων  δέκα  έξι  (16)

Β  ΦΑΣΗ

 Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  δέκα  έξι  (16)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Α  Φάση,

Θα  κληρωθούν  οκτώ  (8)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  οκτώ  (8)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στην  Β  Φάση. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

Προκρίνονται  στην  Γ  Φάση  οι  οκτώ  (8)  νικήτριες  ομάδες   σύνολο  ομάδων  οκτώ  (8)

Γ  ΦΑΣΗ

 Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  οκτώ  (8)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Β  Φάση,

Θα  κληρωθούν  τέσσερα  (4)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  τεσσάρων  (4)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στην  Δ  Φάση. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

Προκρίνονται  στην  Δ  Φάση  οι  τέσσερις   (4)  νικήτριες  ομάδες   σύνολο  ομάδων  τέσσερις  (4)

Δ  ΦΑΣΗ

 Συμμετέχουν  στην  κλήρωση  τέσσερις  (4)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Γ  Φάση,

Θα  κληρωθούν  δύο  (2)  ζευγάρια  ομάδων   οι  οποίες  θα  αγωνισθούν  σε  διπλούς  αγώνες.

Οι  νικητές  των  δύο  (2)  διπλών  συναντήσεων  θα  προκρίνονται  στον  Τελικό. Η  ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  θα  είναι  γηπεδούχος  στον  πρώτο  αγώνα.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εάν  χρειαστεί  θα  εκτελούνται  πέναλτυ.

ΤΕΛΙΚΟΣ

 Συμμετέχουν  οι  δύο  (2)  ομάδες  που  προκρίθηκαν  από  την  Δ  Φάση.

ΑΡΘΡΟ  4Ο   –   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  των αγώνων  καθορίζει  την  χρονολογία  διεξαγωγής  κάθε  αγώνα, την  ώρα  που  αρχίζει, το  γήπεδο  στο  οποίο  θα  τελείται,  καθώς  και  την  ομάδα  που  θα  έχει  την  ιδιότητα  της  γηπεδούχου   άρθρο  41  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  5Ο    –    ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ , ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΗΠΕΔΟ

Ισχύει  ότι  ορίζουν  τα  άρθρα  9  και  10  του  ΚΑΠ

Η  γηπεδούχος  ομάδα  είναι  υποχρεωμένη  να  έχει  στην  διάθεση  της  ΕΠΣΦ  το  γήπεδό  της  για  όλους  τους  αγώνες  της  διοργάνωσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Κανονισμών  Παιδιάς  και

του  άρθρου  41  του  ΚΑΠ   να  έχει  άδεια  λειτουργίας  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου  που  ανήκει  το  γήπεδο,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  διεξάγεται  ο  αγώνας.

ΑΡΘΡΟ  6Ο   –   ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ 

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα:

Α/ Στo  Kύπελλο   Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ,  εάν  το  γηπεδούχο  σωματείο  δεν  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,  το  σύνολο  της  δαπάνης  διαιτησίας ο  διαιτητής  δεν  διεξαγάγει  τον  αγώνα. Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  φιλοξενούμενης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  η  γηπεδούχος  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500)  ευρώ. Μέχρι  την  εξόφληση  της  δαπάνης  της  διαιτησίας  και  της  χρηματικής  ποινής  στην  Ε.Π.Σ.Φ.  δεν  ορίζονται  οι  αγώνες  της  ομάδας  αυτής  και  κατακυρώνονται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας  άρθρο  12  παρ. 9 η του  ΚΑΠ.

Β/Η  Ε.Δ/Ε.Π.Σ.Φ.  έχει  το  δικαίωμα  κατά  την  κρίση  της  να  ορίζει  Παρατηρητές  Διαιτησίας

σε  αγώνες  του  Κυπέλλου.

Γ/Απαγορεύεται  η  είσοδος  στο  χώρο  των  αποδυτηρίων  των  διαιτητών  οποιουδήποτε  μέλους  της  διοίκησης  σωματείου,  όπως  και  κάθε  άλλου  προσώπου  ή  εξωποδοσφαιρικού  παράγοντα,  πλην  του  αρχηγού  της  ομάδας,  η  είσοδος  του  οποίου  επιτρέπεται  μόνο  για  την  υποβολή  ένστασης  άρθρο  12  παρ.  5  του  ΚΑΠ.

Δ/ Αγώνες  μπορούν  να  διεξαχθούν  με  ένα  διαιτητή  και  ένα  βοηθό  ή  και  μόνο  με  ένα  διαιτητή  ανάλογα  με  την  κρισιμότητα  του  αγώνα  και  πάντα  κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας  άρθρο  12  παρ.  9γ  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  7Ο   –   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν  ότι  ορίζει  το  άρθρο  13  του  ΚΑΠ  και  ο  κανονισμός  Παρατηρητών  της  ΕΠΟ.

Στον   αγωνιστικό  χώρο  επιτρέπεται  να  εισέρχονται  και  να  παραμένουν,  εφ όσον

επιδείξουν  στον  παρατηρητή  αγώνα  ή  στον  διαιτητή  του  αγώνα  την  ταυτότητά  τους  (αστυνομική  ή  επαγγελματική  ή  δελτίο  πιστοποίησης  από  την  ΕΠΣΦ)    μόνο  τα  εξής  πρόσωπα  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  6  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  Αγώνων  της  ΕΠΟ.

α/  Ο  γιατρός  του  αγώνα  (  ή  ο  εκτελών  χρέη  γιατρού  αγώνα)  κι  ένας  γιατρός  κάθε  ομάδας

β/  Ένας  εκπρόσωπος  του  κάθε  σωματείου

γ/  Ο  φυσικοθεραπευτής  της  κάθε  ομάδας

δ/  Ο  προπονητής  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός  του

ΑΡΘΡΟ  8Ο   –    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ 

Α/Για  την  συμμετοχή  ποδοσφαιριστών  στους  αγώνες  του  κυπέλλου  ισχύει  ότι  ορίζει  το  άρθρο  18  του  Κ.Α.Π. και  ειδικότερα  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  οι  συμμετέχοντες

ποδοσφαιριστές  στους  αγώνες  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  κάτοχοι  Κάρτας  Υγείας  νόμιμα  θεωρημένη  από  Καρδιολόγο Ιατρό  και  σε  ισχύ.

Β/Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας  στους  αγώνες  για  το  κύπελλο  ερασιτεχνικών  ομάδων  είναι  υποχρεωτική: 

α. η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  δύο  (2)  νεαρών ποδοσφαιριστών  που  έχουν  γεννηθεί  01/01/1999  και  μεταγενέστερα  άρθρο  19  του  ΚΑΠ.

Σε  περίπτωση  αποβολής  και  μόνο  των  ανωτέρω  ποδοσφαιριστών  ο  αγώνας  συνεχίζεται  χωρίς  νεαρούς  ποδοσφαιριστές.

β. η  αναγραφή  στο  φύλλο  αγώνα  έως  δύο  (2)  ποδοσφαιριστών  και  η  χρησιμοποίηση  ενός  (1)  ποδοσφαιριστή  που  έχουν  γεννηθεί  μέχρι  31/12/1982   άρθρο  37  του  ΚΑΠ. 

  Παράβαση  των  διατάξεων  α. και  β.  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  έχουν  εφαρμογή  τα  άρθρα  19,  και  37  του  ΚΑΠ.               

ΑΡΘΡΟ  9Ο   –   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  19  του  Κ.Α.Π.  ειδικότερα:

α/Στους  αγώνες  των  τοπικών  και  πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  και  κυπέλλου  είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  κάθε  ομάδας  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  επτά  (7)  ποδοσφαιριστών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ελληνικές  εθνικές  ομάδες  ή  που  έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια( ελληνική  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Στους  ίδιους  αγώνες  επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  και  η  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα  μέχρι  τεσσάρων  (4)  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  που  δεν  δικαιούνται  να  αγωνίζονται  στις  ελληνικές  εθνικές  ομάδες. 

 Η  αναγραφόμενη  έναρξη  και  λήξη  ισχύος  στα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  πρέπει  να  καλύπτει  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες,  άλλως   η  συμμετοχή  είναι  αντικανονική.     

β/Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  σε  ομάδα  ανδρών  ποδοσφαιριστή  που  δεν  έχει  συμπληρώσει  το  14ο  έτος  της  ηλικίας  του.

Ό  προσδιορισμός  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  που  αποκτούν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ανδρικές  ομάδες  ( συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  14  ετών) είναι  την  ημέρα  των  γενεθλίων  τους.

γ/Απαγορεύεται  σε  ποδοσφαιριστή  να  αγωνιστεί  εντός  εικοσιτετραώρου  σε  δυο  αγώνες  της  ομάδας  που  ανήκει.  Ο  υπολογισμός  του  εικοσιτετραώρου  αρχίζει  από  το  τελευταίο  λεπτό  συμμετοχής  του  ποδοσφαιριστή  στον  πρώτο  αγώνα  και  πρέπει  να  συμπληρώνεται  πριν  την έναρξη  του  δεύτερου  αγώνα. Παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται  απώλεια  του  δεύτερου  αγώνα  αν  υποβληθεί  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  ΚΑΠ.         

Η  παράβαση  των  απαγορεύσεων  των  περιπτώσεων  α  και  β    του  παρόντος  άρθρου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  ισχύουν  ότι  προβλέπει το  άρθρο  19    του  ΚΑΠ.

 ΑΡΘΡΟ  10Ο   –   ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  42  του  ΚΑΠ.

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  που  προβλέπετε  από  το  άρθρο  23  του  ΚΑΠ  η  υπαίτια  ομάδα    χάνει  τον  αγώνα  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  της  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  στο  ίδιο  άρθρο  χρηματικές  ποινές.

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  ή  πλαστοπροσωπίας  ποδοσφαιριστή  στην  υπαίτια  ομάδα  αφαιρούνται  τρείς  (3)  ή   πέντε  (5)  βαθμοί  αντίστοιχα  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  του πρωταθλήματος  στο  οποίο  συμμετέχει.

Το  παράβολο  της  ένστασης  ορίζεται  στα  εκατό  (100.00)  ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  11Ο   –   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ –  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  – ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ –  ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ

Για  την  ομάδα  η  οποία  παραιτείται  ή  αποχωρεί  ή  γίνεται  υπαίτια  διακοπής  αγώνα  ή  δηλώνει  αδυναμία  συμμετοχής  σε  αγώνα  εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  17  21  και  41  του  ΚΑΠ

ΑΡΘΡΟ  12Ο   –   ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  14  του  ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ  13Ο  –   ΜΠΑΛΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΑΓΩΝΑ  –  ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ

 – ΑΛΛΑΓΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  –  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Ισχύουν  όσα  καθορίζουν τα  άρθρα   8    και  16  του  ΚΑΠ  ειδικότερα: Οι  γηπεδούχες  ομάδες  έχουν  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  υπάρχουν  στη  διάθεση  των  διαγωνιζομένων,  τα  απαραίτητα  μέσα  πρώτων  βοηθειών  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  16  του  ΚΑΠ..

Είναι  υποχρεωτική  με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  παρουσία  προσώπου  που  θα  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  αγώνα.  Το  πρόσωπο  αυτό  δύναται  να  είναι  είτε  ιατρός  είτε  νοσηλευτής  είτε  διασώστης,  απόφοιτος  των  ΤΕΙ  και  διαπιστευμένος  του  ΕΚΑΒ  ή  ειδικά  πιστοποιημένος  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών    και  ειδικότερα  σε  αθλητικά  γεγονότα.

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  πρόσωπο  που  να  ασκεί  καθήκοντα  γιατρού,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  οποία  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  0-3   και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  τριακοσίων  (300.00)  ευρώ.      

α/Επιτρέπεται  σε  όλη  την διάρκεια  του  αγώνα,  η  αντικατάσταση  μέχρι  τεσσάρων  (4)  ποδοσφαιριστών      

β/Απαγορεύεται  η  αντικατάσταση  ποδοσφαιριστή,  ο  οποίος  αποβλήθηκε  από  τον  διαιτητή.

γ/Παράβαση  των  περιπτώσεων  α  και  β  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως  άρθρο  16  παρ. 3  του  ΚΑΠ.

δ/Οι  ομάδες  είναι  υποχρεωμένες  να  τηρούν  το  υγειονομικό  πρωτόκολλο,  όπως  αυτό  έχει  ορισθεί  από  την  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  για  τα  Ερασιτεχνικά  σωματεία  λόγω  του  COVID – 19.    

ΑΡΘΡΟ  14Ο  –   ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ 

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  15  του  ΚΑΠ.

ΑΘΡΟ  15Ο  –   ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Α/ Η  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας    σύμφωνα  με  τον  Αθλητικό  Νόμο  4049/23-02-2012  αναλαμβάνει  την  έκδοση  άδειας  για  την  τέλεση  των  αγώνων  στα  γήπεδα  του  Νομού  Φθιώτιδας  για  την  περίοδο  2020-2021  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  των  γηπέδων  από  την  αρμόδια  επιτροπή   για  την  έκδοση  της  οποίας υπεύθυνοι  είναι  οι  Δήμοι  της  ΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ .

ΑΡΘΡΟ  16Ο  –   ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όλα  τα  σωματεία    Α!  Κατηγορίας  που  μετέχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων

της  Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2020-2021  υποχρεωτικά  θα  απασχολούν  Προπονητή  κάτοχο  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχο  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας

σε  ισχύ. Για  το  σωματείο  της  Α!  Κατηγορίας  που  δεν  απασχολεί  προπονητή  θα  του  επιβάλλεται  χρηματικό  πρόστιμο  εκατό  (100)  ευρώ  ανά  αγώνα.

Για  τα  σωματεία  Β!   Κατηγορίας  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη  προπονητή.

Σε  περίπτωση  όμως  που  επιθυμούν  να  προσλάβουν    προπονητή  θα  πρέπει  αυτός  να  είναι

κάτοχος  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχος  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας  σε  ισχύ.

ΑΡΘΡΟ  17Ο  –    ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ  -ΓΗΠΕΔΟ  ΤΕΛΙΚΟΥ

Α/  Στη  νικήτρια  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.

Επίσης  στην  ηττημένη  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.

Στον  Διαιτητή  τους  Βοηθούς    Διαιτητές  και  στον  τέταρτο  Διαιτητή  απονέμονται  από  μια  στον  καθένα  τιμητική  πλακέτα.

Β/ Όλοι  οι  ποδοσφαιριστές  που  πήραν  μέρος  στον  τελικό  αγώνα  καθώς  και  οι  αναπληρωματικοί  οφείλουν  να  προσέλθουν  και  να  παραλάβουν  τα  έπαθλα  και  τα  μετάλλια  με  πρώτη  τη  νικήτρια  ομάδα  και  δεύτερη  αυτή  που  ηττήθηκε. Οι  ποδοσφαιριστές  και  οι  προπονητές  που  πειθαρχούν  σ’ αυτή  τους  την  υποχρέωση  τιμωρούνται  με  ποινή  αποκλεισμού

δύο  (2)  αγωνιστικών  ημερών  πρωταθλήματος  και  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500.00)  ευρώ  και  εφ όσον  αποδειχθεί  υπαιτιότητα  της  ομάδας  επιβάλλεται  σ  αυτήν  χρηματική  ποινή  χιλίων  (1000.00)  ευρώ  άρθρο  47  του  ΚΑΠ.

Γ/Η  κυπελλούχος  ομάδα  της  Ε.Π.Σ.Φ.  της  περιόδου  2020-2021  υποχρεωτικά  θα  συμμετάσχει    στο  κύπελλο  Ελλάδος  περιόδου  2021-2022.     

Δ/  O Τελικός  Αγώνας  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  θα  διεξαχθεί  στο  Ενωσιακό  Γήπεδο.  Το  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  με  απόφασή  του μπορεί  να  αλλάξει  την  έδρα  του  Τελικού  αν  το  κρίνει  σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ  18Ο  –    ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ  Κ.Λ.Π

Ισχύουν  ότι  προβλέπετε  από  τα  σχετικά  άρθρα  του  ΚΑΠ  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  και  του  καταστατικού  της  ΕΠΟ  και  της  ΕΠΣΦ.

ΑΡΘΡΟ  19Ο  –    ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  του  ΚΑΠ

ΑΡΘΡΟ  20Ο  –   ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ      

Α/  Η  διεξαγωγή   των  αγώνων  Κυπέλλου  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Αγώνων  Ποδοσφαίρου  και  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.

Β/ Η  προκήρυξη  αυτή  είναι  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  μεταξύ  της  Ε.Π.Σ.Φ  διοργανώτριας    των  αγώνων  Κυπέλλου   Ελλάδας  Ερασιτεχνικών  ομάδων  Ε.Π.Σ.

και  των  σωματείων  που  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή  σ’ αυτή με  την  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της  προκήρυξης  συντελείται  η  παραπάνω  σύμβαση  (άρθρα  7, 38  και  39  του  ΚΑΠ.)

Γ/  Η  Ε.Π.Σ.Φ.  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  μερικής  ή  ολικής  τροποποίησης  της  προκήρυξης  και  μετά  την  έναρξη  των  αγώνων.

ΑΡΘΡΟ  21Ο  –   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

Α/Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Φθιώτιδας  θα  ασκήσει  την  οικονομική  επιστασία    του  τελικού  αγώνα  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  ομάδων   Ε.Π.Σ.Φ.  περιόδου  2020-2021.

Τα  διαγωνιζόμενα  σωματεία  στον  τελικό  δικαιούνται  από  πενήντα  (50)  προσκλήσεις.

Την  οικονομική  επιστασία  και  την  εκκαθάριση  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ.  το  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.  αναθέτει  στα  Δ.Σ  των  γηπεδούχων  σωματείων  παρακρατώντας  το  ποσοστό  αγώνων  του  ποσού  των  40  ευρώ  όπως  αυτό  έχει  ορισθεί  μετά  από  ομόφωνη  απόφαση  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ. στην  συνεδρίασή  του  στις  01/08/2017. Η  αμοιβή  των  διαιτητών  θα  βαρύνει  το  γηπεδούχο  σωματείο.  Η  ανώτατη  τιμή   των  εισιτηρίων  ορίζεται  στα  5  ευρώ.

Β/Τα  ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  διαδικτυακής  (μέσω  ίντερνετ)  μετάδοσης  των  Πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  ευθύνης  των  ΕΠΣ  και  των  πρωταθλημάτων  Σάλας  (5Χ5)  ρυθμίζονται  με  τις  προκηρύξεις  της  οικείας  διοργανώτριας  άρθρο  29    του  ΚΑΠ.

Γ/Κάθε  σύμβαση  παραχώρησης  των  αναφερομένων  στην  παράγραφο  Β  δικαιωμάτων  μεταξύ  ενός  σωματείου  και  ενός  δικαιούχου  φορέα  ανεξαρτήτως  υπάρξεως  και  ύψους  τιμήματος  θα  πρέπει  να  εγκρίνεται  από  τις  κατά  περίπτωση  διοργανώτριες  (από  την  ΕΠΣΦ  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  και  από  την  ΕΠΟ  για  τα  πανελλήνια)  άρθρο  29   του  ΚΑΠ.

Δ/ Η  είσοδος  των  ραδιοτηλεοπτικών  συνεργείων  στα  γήπεδα  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα,  επιτρέπεται,  μετά  από  σχετική  έγγραφη  άδεια  της  διοργανώτριας,  μόνο  σε  αγώνες  για  την  μετάδοση  των  οποίων  έχει  εγκριθεί  η  σχετική  σύμβαση.

Αν  ένας  αγώνας μεταδοθεί  χωρίς  άδεια,  η  γηπεδούχος  ομάδα  με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  (2.000)  ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  22Ο   –   ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάτι  που  δεν  προβλέπεται  από  αυτή  την  προκήρυξη,  τον  ΚΑΠ,  τον  Πειθαρχικό  Κώδικα    της  ΕΠΟ  και  την  Αθλητική  Νομοθεσία  θα  ρυθμίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ.

ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ  ΦΑΦΟΥΤΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *