Μερική αναστολή από αύριο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Λαμίας

Αναστάλθηκε μερικώς η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση περί απαγόρευσης οχημάτων πλην λεωφορείων και ΤΑΧΙ στις οδούς: – Υψηλάντου, από τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας έως την Πλ. Ελευθερίας,

Αναστάλθηκε μερικώς η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση περί απαγόρευσης οχημάτων πλην λεωφορείων και ΤΑΧΙ στις οδούς:

– Υψηλάντου, από τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας έως την Πλ. Ελευθερίας,

– δυτικό τμήμα της Πλ. Ελευθερίας,

– Σκληβανιώτη, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Μακροπούλου και

– Διάκου, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Αινιάνων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επανεξεταστούν αρμοδίως, στο πλαίσιο συνολικής βελτίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω μερική αναστολή ήταν οι εξής:

  1. Την Πέμπτη 10/09/2020 έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καραγιαννοπούλου, οι οποίες προβλέπεται να έχουν διάρκεια περίπου ενός μηνός.
  2. Επίσης την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, αφού τα δίκτυα του φυσικού αερίου και των οπτικών ινών κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν προγενέστερα από το προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης τους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η κατασκευή ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, ενώ περαιτέρω μετάθεση του χρόνου αποβαίνει σε βάρος του συγκεκριμένου έργου, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και των εορτών των Χριστουγέννων και δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της συγκεκριμένης οδού αναμένεται να έχουν διάρκεια περίπου ενός μηνός και θα διεξαχθούν σε διάφορες φάσεις (η πρώτη φάση ξεκινά την Πέμπτη 10/09/2020).
  3. Τα μέτρα προστασίας από διάδοση κορωνοϊού, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των συναφών με αυτές δραστηριοτήτων, αλλάζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης, γεγονός που επιβάλλει αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων.

Μετά την απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος και Πρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε σχετικά: «Ο πλούσιος διάλογος και τα πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν τον οδηγό μας για τα επόμενα μέτρα . Όπως άλλωστε είχαμε σημειώσει έχουμε το βλέμμα μας και τα αυτιά μας στραμμένα στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να ρυθμίζονται τα επί μέρους προβλήματα χωρίς να αλλάξουν οι στρατηγικές. Είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε πριν τη λήξη τους τα μέτρα, καθώς αντικειμενικά γεγονότα με την εξέλιξη των έργων μας αναγκάζουν προς τούτο . Η ασφαλτόστρωση της οδού Μακροπούλου και η παρέμβαση στην οδό Καραγιαννoπούλου μας αναγκάζουν σε αναστολή των μέτρων και σε συνέχιση του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η βασική αρχή του διαχωρισμού ανθρώπων από τα αυτοκίνητα παραμένει στρατηγική μας υποχρέωση . θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μετείχαν στο δημιουργικό δημόσιο διάλογο καταθέτοντας θετικές ή αρνητικές κρίσεις. Είναι ένας διάλογος που θα συνεχιστεί για τα μικρά και τα μεγάλα».

Αναστάλθηκε μερικώς η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιέων, που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση περί απαγόρευσης οχημάτων πλην λεωφορείων και ΤΑΧΙ στις οδούς:

– Υψηλάντου, από τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας έως την Πλ. Ελευθερίας,

– δυτικό τμήμα της Πλ. Ελευθερίας,

– Σκληβανιώτη, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Μακροπούλου και

– Διάκου, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Αινιάνων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επανεξεταστούν αρμοδίως, στο πλαίσιο συνολικής βελτίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω μερική αναστολή ήταν οι εξής:

  1. Την Πέμπτη 10/09/2020 έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καραγιαννοπούλου, οι οποίες προβλέπεται να έχουν διάρκεια περίπου ενός μηνός.
  2. Επίσης την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, αφού τα δίκτυα του φυσικού αερίου και των οπτικών ινών κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν προγενέστερα από το προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης τους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η κατασκευή ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, ενώ περαιτέρω μετάθεση του χρόνου αποβαίνει σε βάρος του συγκεκριμένου έργου, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και των εορτών των Χριστουγέννων και δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της συγκεκριμένης οδού αναμένεται να έχουν διάρκεια περίπου ενός μηνός και θα διεξαχθούν σε διάφορες φάσεις (η πρώτη φάση ξεκινά την Πέμπτη 10/09/2020).
  3. Τα μέτρα προστασίας από διάδοση κορωνοϊού, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των συναφών με αυτές δραστηριοτήτων, αλλάζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης, γεγονός που επιβάλλει αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων.

Μετά την απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος και Πρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε σχετικά: «Ο πλούσιος διάλογος και τα πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν τον οδηγό μας για τα επόμενα μέτρα . Όπως άλλωστε είχαμε σημειώσει έχουμε το βλέμμα μας και τα αυτιά μας στραμμένα στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να ρυθμίζονται τα επί μέρους προβλήματα χωρίς να αλλάξουν οι στρατηγικές. Είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε πριν τη λήξη τους τα μέτρα, καθώς αντικειμενικά γεγονότα με την εξέλιξη των έργων μας αναγκάζουν προς τούτο . Η ασφαλτόστρωση της οδού Μακροπούλου και η παρέμβαση στην οδό Καραγιαννoπούλου μας αναγκάζουν σε αναστολή των μέτρων και σε συνέχιση του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η βασική αρχή του διαχωρισμού ανθρώπων από τα αυτοκίνητα παραμένει στρατηγική μας υποχρέωση . θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μετείχαν στο δημιουργικό δημόσιο διάλογο καταθέτοντας θετικές ή αρνητικές κρίσεις. Είναι ένας διάλογος που θα συνεχιστεί για τα μικρά και τα μεγάλα».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *