26 Σεπτεμβρίου 2022

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Λοκρών

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Νέοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Λοκρών οι Νίκος Ανεστάκος, Κώστας Ντέλιος, Νίκος Σωτήρχος και Παναγιώτης Καπουκίνης, με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Ζεκεντέ. Παράλληλα, στον Μιχάλη Παπανικολάου μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Ζεκεντέ προβλέπει τα εξής:

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ανεστάκοκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών
  • Παρακολούθησης και ελέγχου Τεχνικού Προγράμματος
  • Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.
 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ντέλιοκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Τουριστικής ανάπτυξης και παραλιών
  • Συντήρησης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
  • Κοιμητηρίων
  • Αδειοδότησης & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
  • Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών παραβάσεων
  • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.
 3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Σωτήρχοκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Ηλεκτροφωτισμού
  • Απασχόλησης
  • Παιδικών χαρών
  • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.
 4. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Καπουκίνηκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Οχημάτων & μηχανημάτων
  • Πολιτικής Προστασίας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β. Ορίζει τον κ. Μιχάλη Παπανικολάου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο (αμισθί) της πλειοψηφίας με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές, όπως παρακάτω:
• Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ανεστάκος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους και στον Εντεταλμένο Δημοτικό Συμβούλο, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

«Στη διάρκεια των 13 πρώτων μηνών Δημοτικής θητείας είχα άψογη συνεργασία με τους 4 Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν για να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής αρχής.

Η εμπειρία της περιόδου αυτής είναι ουσιαστική και αποτελεί τη βάση για την επιτυχία μας τα επόμενα χρόνια!

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του Δημοτικού σχήματος δύο νέοι Αντιδήμαρχοι, ο Νίκος Σωτήρος και ο Κώστας Ντέλιος, ορίστηκαν για να συνεχίσουν την εξαιρετική δουλειά των προκατόχων τους, του Αντώνη Καραμίντζιου και του Κώστα Σούλια.

Εύχομαι να σταθούν επάξια στο ρόλο τους διαδεχόμενοι εξαίρετους συναδέλφους.

Σήμερα αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιβανατών, στο οποίο παραβρέθηκα, συναντήθηκα με τον απερχόμενο και το νέο Αντιδήμαρχο Δαφνουσίων στο πλαίσιο της ενημέρωσης του νέου για θέματα ευθύνης του», ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Λοκρών.

Νέοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Λοκρών οι Νίκος Ανεστάκος, Κώστας Ντέλιος, Νίκος Σωτήρχος και Παναγιώτης Καπουκίνης, με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Ζεκεντέ. Παράλληλα, στον Μιχάλη Παπανικολάου μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Ζεκεντέ προβλέπει τα εξής:

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ανεστάκοκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών
  • Παρακολούθησης και ελέγχου Τεχνικού Προγράμματος
  • Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.
 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ντέλιοκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Τουριστικής ανάπτυξης και παραλιών
  • Συντήρησης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
  • Κοιμητηρίων
  • Αδειοδότησης & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
  • Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών παραβάσεων
  • Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.
 3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Σωτήρχοκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Ηλεκτροφωτισμού
  • Απασχόλησης
  • Παιδικών χαρών
  • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.
 4. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Καπουκίνηκαι του μεταβιβάζει:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Οχημάτων & μηχανημάτων
  • Πολιτικής Προστασίας
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β. Ορίζει τον κ. Μιχάλη Παπανικολάου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο (αμισθί) της πλειοψηφίας με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές, όπως παρακάτω:
• Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ανεστάκος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους και στον Εντεταλμένο Δημοτικό Συμβούλο, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

«Στη διάρκεια των 13 πρώτων μηνών Δημοτικής θητείας είχα άψογη συνεργασία με τους 4 Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν για να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής αρχής.

Η εμπειρία της περιόδου αυτής είναι ουσιαστική και αποτελεί τη βάση για την επιτυχία μας τα επόμενα χρόνια!

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του Δημοτικού σχήματος δύο νέοι Αντιδήμαρχοι, ο Νίκος Σωτήρος και ο Κώστας Ντέλιος, ορίστηκαν για να συνεχίσουν την εξαιρετική δουλειά των προκατόχων τους, του Αντώνη Καραμίντζιου και του Κώστα Σούλια.

Εύχομαι να σταθούν επάξια στο ρόλο τους διαδεχόμενοι εξαίρετους συναδέλφους.

Σήμερα αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιβανατών, στο οποίο παραβρέθηκα, συναντήθηκα με τον απερχόμενο και το νέο Αντιδήμαρχο Δαφνουσίων στο πλαίσιο της ενημέρωσης του νέου για θέματα ευθύνης του», ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Λοκρών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ