Συναντήσεις του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας και Ευρυτανίας με Καρακάντζα και Καραγιάννη

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Θανάση Καρακάντζα, και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, Κώστα Καραγιάννη, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Βαγγέλης Μόσχος, και το μέλος του ΔΣ, Αλέκος Σαΐτης, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Αντικείμενο της συνάντησης

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Θανάση Καρακάντζα, και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, Κώστα Καραγιάννη, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Βαγγέλης Μόσχος, και το μέλος του ΔΣ, Αλέκος Σαΐτης, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Αντικείμενο της συνάντησης με τον κ. Καρακάντζα αποτέλεσε καταρχήν η παρούσα κατάσταση στον αγροτικό χώρο και αγροτικό πληθυσμό, όπως αυτή έχει δημιουργηθεί από τις καταστροφικές πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»), καθώς και η εν γένει κατάσταση του αγροτικού τομέα. Ο Σύλλογος ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Περιφέρειας, προβάλλοντας παράλληλα τα πάγια αιτήματά του περί: i) άμεσης αποζημίωσης, ii) άμεσης προκαταβολής μέρους της αποζημίωσης στους πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, κατά προτεραιότητα σε όσους έχουν υποστεί ζημιές άνω του 50%, έπειτα από σχετική τεκμηρίωση και σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης του ΕΛ.Γ.Α. iii) την ουσιαστική εισοδηματική τόνωση και οικονομική ελάφρυνση του αγροτικού κόσμου, καθώς και όλης της πληγείσας τοπικής κοινωνίας (επιχειρήσεις, νοικοκυριά). Έθεσε, επίσης, το μείζον ζήτημα της άμεσης αποζημίωσης και αποκατάστασης του εγγείου κεφαλαίου (αγροτεμάχια) και του γεωργικού – μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλητικά συγκροτήματα, παρελκόμενα, κλπ).

Λόγω του κατεπείγοντος και του κινδύνου απώλειας παραγωγής για τα επόμενα έτη, προτάθηκε εκ μέρους του Συλλόγου:

Η άμεση κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αποκατάστασης Ζημιών, Επαναφοράς στην Καλλιέργεια και Πρόληψης με την ενεργό συμμετοχή των Γεωπόνων.

Η εξασφάλιση των αναγκαίων και απαραίτητων χρηματικών κεφαλαίων προς κάλυψη των Έργων Αποκατάστασης, Επαναφοράς στην Καλλιέργεια και Πρόληψης από α) ίδιους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου (ΕΣΠΑ κλπ), β) του Κεντρικού Ταμείου της Κυβέρνησης (Υπουργείο Οικονομικών),  γ) από Τομεακά Προγράμματα των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας),  δ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  ε) από το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δις € που έχει αποφασισθεί να εισπράξει η ελληνική Κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε).

Η απαραίτητη συμμετοχή του Γεωπονικού Συλλόγου, καθώς και των επιστημόνων μελών του, σε οποιαδήποτε επιτροπή ή ομάδα έργου, που πρόκειται να συσταθεί από την Περιφέρεια, όπως Επιτροπές Μελέτης, Προτάσεων, Παρακολούθησης Εκτέλεσης των Έργων, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Περαιτέρω, ο Γεωπονικός Σύλλογος Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, πρότεινε την έναρξη συνεργασίας με την Π.Ε. Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), με σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σε γνωστικά αντικείμενα προσανατολισμένα στις ανάγκες των παραγωγών, των γεωπόνων και όλων των εμπλεκομένων επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας εντός της Π.Ε Φθιώτιδας και συμφωνήθηκε η έναρξη διερευνητικών επαφών με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας της Π.Στ.Ε, Κώστα Καραγιάννη, συζητήθηκαν θέματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του αγροτικού τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση προτάθηκε και συμφωνήθηκε η ευρύτερη συνεννόηση σε συνεργασία τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Δημήτρη Βουρδάνο και με τον Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αναστάσιο Βελισσαρίου.

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, Θανάση Καρακάντζα, και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, Κώστα Καραγιάννη, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Βαγγέλης Μόσχος, και το μέλος του ΔΣ, Αλέκος Σαΐτης, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Αντικείμενο της συνάντησης με τον κ. Καρακάντζα αποτέλεσε καταρχήν η παρούσα κατάσταση στον αγροτικό χώρο και αγροτικό πληθυσμό, όπως αυτή έχει δημιουργηθεί από τις καταστροφικές πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»), καθώς και η εν γένει κατάσταση του αγροτικού τομέα. Ο Σύλλογος ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Περιφέρειας, προβάλλοντας παράλληλα τα πάγια αιτήματά του περί: i) άμεσης αποζημίωσης, ii) άμεσης προκαταβολής μέρους της αποζημίωσης στους πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, κατά προτεραιότητα σε όσους έχουν υποστεί ζημιές άνω του 50%, έπειτα από σχετική τεκμηρίωση και σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης του ΕΛ.Γ.Α. iii) την ουσιαστική εισοδηματική τόνωση και οικονομική ελάφρυνση του αγροτικού κόσμου, καθώς και όλης της πληγείσας τοπικής κοινωνίας (επιχειρήσεις, νοικοκυριά). Έθεσε, επίσης, το μείζον ζήτημα της άμεσης αποζημίωσης και αποκατάστασης του εγγείου κεφαλαίου (αγροτεμάχια) και του γεωργικού – μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλητικά συγκροτήματα, παρελκόμενα, κλπ).

Λόγω του κατεπείγοντος και του κινδύνου απώλειας παραγωγής για τα επόμενα έτη, προτάθηκε εκ μέρους του Συλλόγου:

Η άμεση κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αποκατάστασης Ζημιών, Επαναφοράς στην Καλλιέργεια και Πρόληψης με την ενεργό συμμετοχή των Γεωπόνων.

Η εξασφάλιση των αναγκαίων και απαραίτητων χρηματικών κεφαλαίων προς κάλυψη των Έργων Αποκατάστασης, Επαναφοράς στην Καλλιέργεια και Πρόληψης από α) ίδιους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου (ΕΣΠΑ κλπ), β) του Κεντρικού Ταμείου της Κυβέρνησης (Υπουργείο Οικονομικών),  γ) από Τομεακά Προγράμματα των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας),  δ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  ε) από το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δις € που έχει αποφασισθεί να εισπράξει η ελληνική Κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε).

Η απαραίτητη συμμετοχή του Γεωπονικού Συλλόγου, καθώς και των επιστημόνων μελών του, σε οποιαδήποτε επιτροπή ή ομάδα έργου, που πρόκειται να συσταθεί από την Περιφέρεια, όπως Επιτροπές Μελέτης, Προτάσεων, Παρακολούθησης Εκτέλεσης των Έργων, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Περαιτέρω, ο Γεωπονικός Σύλλογος Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, πρότεινε την έναρξη συνεργασίας με την Π.Ε. Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), με σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σε γνωστικά αντικείμενα προσανατολισμένα στις ανάγκες των παραγωγών, των γεωπόνων και όλων των εμπλεκομένων επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας εντός της Π.Ε Φθιώτιδας και συμφωνήθηκε η έναρξη διερευνητικών επαφών με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας της Π.Στ.Ε, Κώστα Καραγιάννη, συζητήθηκαν θέματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του αγροτικού τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση προτάθηκε και συμφωνήθηκε η ευρύτερη συνεννόηση σε συνεργασία τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Δημήτρη Βουρδάνο και με τον Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αναστάσιο Βελισσαρίου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *