Από οικιακά απόβλητα τροφίμων, νέα προϊόντα;

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα απορρίμματα τροφίμων και κήπων (αποκαλούμενα και βιοαπόβλητα) είναι μια πηγή με πολύ υψηλές δυνατότητες συμβολής στην κυκλική οικονομία. Με συνέπεια στους κανόνες της κυκλικής οικονομίας, που πλέον έχουν εδραιωθεί στην Ευρώπη και παγκόσμια, το ερευνητικό έργο WaysTUP! στοχεύει στην επίδειξη της δημιουργίας νέων προϊόντων από αστικά βιοαπόβλητα. Το […]

7 Δεκεμβρίου 2020

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τα απορρίμματα τροφίμων και κήπων (αποκαλούμενα και βιοαπόβλητα) είναι μια πηγή
με πολύ υψηλές δυνατότητες συμβολής στην κυκλική οικονομία.

Με συνέπεια στους κανόνες της κυκλικής οικονομίας, που πλέον έχουν εδραιωθεί στην Ευρώπη και παγκόσμια, το ερευνητικό έργο WaysTUP! στοχεύει στην επίδειξη της δημιουργίας νέων προϊόντων από αστικά βιοαπόβλητα.

Το WaysTUP! θα παρουσιάσει στους επόμενους μήνες νέες διεργασίες για διαφορετικές πρώτες ύλες, όπως π.χ. υπολείμματα καφέ, οικιακά απόβλητα τροφίμων, απορριπτόμενα τμήματα ψαριών και κρέατος, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια κ.λπ. Αυτές οι διεργασίες θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέων προϊόντων π.χ. προσθέτων τροφίμων και ζωοτροφών, αρωμάτων, πρωτεϊνών, ελαίων, βιοαιθανόλης, βιοδιαλυτών, βιοπλαστικών κ.ά.

Όσον αφορά τη διερεύνηση των ευκαιριών αλλά και των περιορισμών της χρήσης των αστικών βιοαποβλήτων, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου καθορίστηκαν οι οδηγίες για τη δημιουργία ενός σχεδίου δειγματοληψίας και του εργαστηριακού πρωτοκόλλου για τη διεξαγωγή αναλύσεων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση του καταλόγου αστικών βιοαποβλήτων και καλών πρακτικών και καθορίστηκαν οι πρώτες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των πρώτων υλών που μελετάει το έργο.

Όσον αφορά την προετοιμασία των πιλοτικών δραστηριοτήτων, έχει προχωρήσει η πρώτη έκδοση του σχεδιασμού τους για την πιλοτική επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια, στο Λονδίνο, στο Αλικάντε, στην Πράγα, στην Αθήνα, στη L’Alcúdia, στο Terni και στα Χανιά.

Το WaysTUP θα αναπτύξει επίσης μια προσέγγιση με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών βελτιώνοντας την τρέχουσα αντίληψη για τα αστικά βιοαπόβλητα ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διακριτή συλλογή τους και βελτιώνοντας την αποδοχή των πράσινων προϊόντων που παράγονται από αυτά.

Όσον αφορά το πλαίσιο μελλοντικής πολιτικής, για την εξειδίκευση τεκμηριωμένων συστάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξεταστεί διεξοδικά μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για το πώς οι τοπικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να εφαρμόσουν καλύτερα το μοντέλο του WaysTUP!.

Συμπερασματικά, η μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε πόρους προς αξιοποίηση και πράσινα προϊόντα αποτελεί βασικό κλειδί για την κυκλική οικονομία.

Η έρευνα και η καινοτομία η οποία προέρχεται από πιλοτικά έργα όπως το WaysTUP! αναπτύσσουν τις δυνατότητες χρήσης βιοαποβλήτων ως πηγή νέων προϊόντων υψηλής αξίας, καθώς πράγματι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους ως πηγή πολύτιμων δευτερογενών πόρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Μαρτίου 2023