Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης για τις ελλείψεις στη στελέχωση του νοσοκομείου Καρπενησίου

Απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης, Μαρίας Αθανασίου, για τις ελλείψεις στη στελέχωση του νοσοκομείου Καρπενησίου, έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. Η κα Αθανασίου είχε ρωτήσει στις 5 Οκτωβρίου τον Υπουργό Υγείας:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης, Μαρίας Αθανασίου, για τις ελλείψεις στη στελέχωση του νοσοκομείου Καρπενησίου, έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η κα Αθανασίου είχε ρωτήσει στις 5 Οκτωβρίου τον Υπουργό Υγείας: «Προτίθεσθε να δώσετε λύση και να στελεχώσετε άμεσα το μοναδικό νοσοκομείο του νομού Ευρυτανίας με το απαραίτητο σε αριθμό και ειδικότητες ιατρικό προσωπικό, λαμβάνοντας πρόσθετη μέριμνα και για τον επαρκή εφοδιασμό του εν λόγω νοσοκομείου με τα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του αναλώσιμα φαρμακευτικά και λοιπά ιατρικής φύσης υλικά;»

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Κοντοζαμάνη στις 1 Δεκεμβρίου έχει ως εξής: «Βάσει του οργανισμού του Γ.Ν. Καρπενησίου προβλέπονται δύο θέσεις Ουρολόγων οι οποίες σήμερα δεν είναι καλυμμένες. Όμως στις 25.09.2020 προσλήφθηκε ένας επικουρικός ιατρός ειδικότητας Ουρολογίας με τριετή διάρκεια σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 25.09.2023. Με δεδομένο λοιπόν πως ο Ουρολόγος που υπηρετούσε στο Γ.Ν. Καρπενησίου μετατέθηκε σε άλλο νοσοκομείο στις 04.05.2020, ο δε επικουρικός ιατρός ειδικότητας Ουρολογίας προσλήφθηκε στις 25.09.2020, το κενό που δημιουργήθηκε αφορούσε ένα χρονικό διάστημα τεσερσήμισι μηνών.

Όσον αφορά στις ελλείψεις στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας, ειδικότητα για την οποία προβλέπονται και πάλι στον οργανισμό δύο θέσεις χωρίς να είναι σήμερα καλυμμένες, επισημαίνεται πως στον τηρούμενο στην 5η Υ.Πε. ηλεκτρονικό κατάλογο δεν υπάρχει εγγεγραμμένος Πνευμονολόγος που να ενδιαφέρεται να εργαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Σχετικά με τις θέσεις των Παθολόγων υπογραμμίζεται πως, σύμφωνα με τον οργανισμό του Γ.Ν. Καρπενησίου, προβλέπονται τέσσερις οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι καλυμμένες. Πολύ σύντομα όμως θα καλυφθεί και η μία ακόμη αφού η διαδικασία για την πρόσληψη ενός ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας που ξεκίνησε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, ολοκληρώθηκε (ύστερα και από αναπομπή) και σήμερα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας το σχετικό πρακτικό επανάκρισης του συμβουλίου κρίσης μαζί με τα δικαιολογητικά του ιατρού που πρόκειται να διοριστεί.

Μία ακόμη θέση Διευθυντή ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική εξειδίκευση στη ΜΕΘ είναι σε προκήρυξη που «τρέχει» τώρα βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4α/Γ.Π. 54849/21.08.1020 εγκριτικής απόφασης. Με τη θετική έκβαση και της προκήρυξης αυτής, θα καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες εκ του οργανισμού του Γ.Ν. Καρπενησίου θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας.

Στο σημείο αυτό όμως, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως το νοσοκομείο του Καρπενησίου θα ενισχυθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και με έναν ιατρό ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, αφού η σχετική κρίση έχει ολοκληρωθεί και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας για έλεγχο τα σχετικά πρακτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του υπό πρόσληψη ιατρού και συνεπώς αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ διορισμού.

Δέον να επισημανθεί η δυστοκία στη στελέχωση του Νοσοκομείου έστω και με επικουρικούς ιατρούς. Χαρακτηριστικό είναι πως, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας έγκριση για την πρόσληψη δύο Παθολόγων, βάσει της δυνατότητας του άρθρου 17 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020), εντούτοις δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

Σχετικά τα αναφερόμενα στην ερώτηση της Βουλευτού περί ελλείψεων αναλώσιμων φαρμακευτικών και λοιπών ιατρικής φύσης υλικών, στο Γ.Ν. Καρπενησίου σε φάρμακα δεν υπήρξε, ούτε φυσικά και υπάρχει, έλλειψη, όπως και σε άλλα υλικά. Αν και για ένα διάστημα υπήρχε δυστοκία σε ορθοπαιδικά υλικά για χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων, το θέμα έχει ήδη λυθεί με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και την επαύξηση των πιστώσεων.

Σε κάθε περίπτωση η 5η Υ.Πε. συνδράμει με την αποστολή, σε εβδομαδιαία συνήθως βάση, μέσων ατομικής προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 02.04.2020 έως και σήμερα έχει αποστείλει στο Γ.Ν. Καρπενησίου 31 φορές μέσα ατομικής προστασίας για covid- 19 και φυσικά θα συνεχίσει να το ενισχύει».

Απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης, Μαρίας Αθανασίου, για τις ελλείψεις στη στελέχωση του νοσοκομείου Καρπενησίου, έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η κα Αθανασίου είχε ρωτήσει στις 5 Οκτωβρίου τον Υπουργό Υγείας: «Προτίθεσθε να δώσετε λύση και να στελεχώσετε άμεσα το μοναδικό νοσοκομείο του νομού Ευρυτανίας με το απαραίτητο σε αριθμό και ειδικότητες ιατρικό προσωπικό, λαμβάνοντας πρόσθετη μέριμνα και για τον επαρκή εφοδιασμό του εν λόγω νοσοκομείου με τα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του αναλώσιμα φαρμακευτικά και λοιπά ιατρικής φύσης υλικά;»

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Κοντοζαμάνη στις 1 Δεκεμβρίου έχει ως εξής: «Βάσει του οργανισμού του Γ.Ν. Καρπενησίου προβλέπονται δύο θέσεις Ουρολόγων οι οποίες σήμερα δεν είναι καλυμμένες. Όμως στις 25.09.2020 προσλήφθηκε ένας επικουρικός ιατρός ειδικότητας Ουρολογίας με τριετή διάρκεια σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 25.09.2023. Με δεδομένο λοιπόν πως ο Ουρολόγος που υπηρετούσε στο Γ.Ν. Καρπενησίου μετατέθηκε σε άλλο νοσοκομείο στις 04.05.2020, ο δε επικουρικός ιατρός ειδικότητας Ουρολογίας προσλήφθηκε στις 25.09.2020, το κενό που δημιουργήθηκε αφορούσε ένα χρονικό διάστημα τεσερσήμισι μηνών.

Όσον αφορά στις ελλείψεις στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας, ειδικότητα για την οποία προβλέπονται και πάλι στον οργανισμό δύο θέσεις χωρίς να είναι σήμερα καλυμμένες, επισημαίνεται πως στον τηρούμενο στην 5η Υ.Πε. ηλεκτρονικό κατάλογο δεν υπάρχει εγγεγραμμένος Πνευμονολόγος που να ενδιαφέρεται να εργαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Σχετικά με τις θέσεις των Παθολόγων υπογραμμίζεται πως, σύμφωνα με τον οργανισμό του Γ.Ν. Καρπενησίου, προβλέπονται τέσσερις οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι καλυμμένες. Πολύ σύντομα όμως θα καλυφθεί και η μία ακόμη αφού η διαδικασία για την πρόσληψη ενός ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας που ξεκίνησε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, ολοκληρώθηκε (ύστερα και από αναπομπή) και σήμερα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας το σχετικό πρακτικό επανάκρισης του συμβουλίου κρίσης μαζί με τα δικαιολογητικά του ιατρού που πρόκειται να διοριστεί.

Μία ακόμη θέση Διευθυντή ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική εξειδίκευση στη ΜΕΘ είναι σε προκήρυξη που «τρέχει» τώρα βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4α/Γ.Π. 54849/21.08.1020 εγκριτικής απόφασης. Με τη θετική έκβαση και της προκήρυξης αυτής, θα καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες εκ του οργανισμού του Γ.Ν. Καρπενησίου θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας.

Στο σημείο αυτό όμως, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως το νοσοκομείο του Καρπενησίου θα ενισχυθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και με έναν ιατρό ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, αφού η σχετική κρίση έχει ολοκληρωθεί και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας για έλεγχο τα σχετικά πρακτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του υπό πρόσληψη ιατρού και συνεπώς αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ διορισμού.

Δέον να επισημανθεί η δυστοκία στη στελέχωση του Νοσοκομείου έστω και με επικουρικούς ιατρούς. Χαρακτηριστικό είναι πως, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας έγκριση για την πρόσληψη δύο Παθολόγων, βάσει της δυνατότητας του άρθρου 17 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020), εντούτοις δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

Σχετικά τα αναφερόμενα στην ερώτηση της Βουλευτού περί ελλείψεων αναλώσιμων φαρμακευτικών και λοιπών ιατρικής φύσης υλικών, στο Γ.Ν. Καρπενησίου σε φάρμακα δεν υπήρξε, ούτε φυσικά και υπάρχει, έλλειψη, όπως και σε άλλα υλικά. Αν και για ένα διάστημα υπήρχε δυστοκία σε ορθοπαιδικά υλικά για χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων, το θέμα έχει ήδη λυθεί με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και την επαύξηση των πιστώσεων.

Σε κάθε περίπτωση η 5η Υ.Πε. συνδράμει με την αποστολή, σε εβδομαδιαία συνήθως βάση, μέσων ατομικής προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 02.04.2020 έως και σήμερα έχει αποστείλει στο Γ.Ν. Καρπενησίου 31 φορές μέσα ατομικής προστασίας για covid- 19 και φυσικά θα συνεχίσει να το ενισχύει».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ