Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας: Τι ψηφίστηκε – Χρηματοδότηση για βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο Μύλων Πελασγίας

«Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων»

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Στυλίδας με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες  είκοσι Δημοτικούς Συμβούλους και επτά απόντες από τη μείζονα αντιπολίτευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κoρωνοϊού και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του».

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν πολλά και σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 και η 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Ψηφίστηκαν συνολικά 16 τακτικά θέματα:

 • 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021. Ομόφωνα(20).
  Θέμα 2: Ανασυγκρότηση επιτροπής (υπ΄αριθ. 182/2019 απόφασης ΔΣ) ως αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. Κατά πλειοψηφία (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2021 Ομόφωνα (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Συνδρομή για το πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2021 Ομόφωνα (20).
 • Ανάκληση της υπ’αριθ. 253/2009 απόφασης Δημ. Συμβουλίου και έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου  Νεράιδας   στο   Πολιτιστικό  Σύλλογο Νεράιδας. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για το κτηματολόγιο ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Εχιναίων και για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Κατά πλειοψηφία (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για το κτηματολόγιο ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Πελασγίας και για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Κατά πλειοψηφία (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021. Ομόφωνα (20).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση επέκταση Δημοτικού φωτισμού κατά 2 μετρητές Νο. 0.0 και 10 απλά ΦΣ στην κοινότητα Γλύφας (στις θέσεις Κοντορέματα, Σούρα και Αμμούδα). Ομόφωνα (20).
 • Έγκριση ονοματοθεσίας στις παρόδους της περιοχής των Εργατικών Κατοικιών στην πόλη της Στυλίδας. Ομόφωνα (20).
 • Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας και Βαθυκοίλου. Ομόφωνα (20).
 • Λήψη απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην κοινότητα Πελασγίας. Ομόφωνα (20).
 • 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. Ομόφωνα (20).
 • Τρόπος διαχείρισης των  δημοτικών αρδευτικών  υδάτων  (πηγών  – γεωτρήσεων)  του Δήμου Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2021. Ομόφωνα (20).
 • Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. (Ομόφωνα)

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος και με αφορμή την ένταξη στον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αμφισβήτησε το γεγονός ότι η εν λόγω πίστωση αφορά στο συγκεκριμένο έργο, αλλά δόθηκε για γενικές αποκαταστάσεις βλαβών που προκάλεσε ο «Ιανός».

Όπως δήλωσε, η Δήμαρχος, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι μόνο για το αρδευτικό δίκτυο της Κοινότητας των Μύλων και εξασφαλίστηκε μετά την υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος, καθώς και μετά από στοχευμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και της ιδίας προσωπικά.

                                                                        

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Στυλίδας με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες  είκοσι Δημοτικούς Συμβούλους και επτά απόντες από τη μείζονα αντιπολίτευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κoρωνοϊού και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του».

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν πολλά και σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 και η 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Ψηφίστηκαν συνολικά 16 τακτικά θέματα:

 • 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021. Ομόφωνα(20).
  Θέμα 2: Ανασυγκρότηση επιτροπής (υπ΄αριθ. 182/2019 απόφασης ΔΣ) ως αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. Κατά πλειοψηφία (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2021 Ομόφωνα (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Συνδρομή για το πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2021 Ομόφωνα (20).
 • Ανάκληση της υπ’αριθ. 253/2009 απόφασης Δημ. Συμβουλίου και έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου  Νεράιδας   στο   Πολιτιστικό  Σύλλογο Νεράιδας. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για το κτηματολόγιο ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Εχιναίων και για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Κατά πλειοψηφία (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για το κτηματολόγιο ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Πελασγίας και για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Κατά πλειοψηφία (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).
 • Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021. Ομόφωνα (20).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση επέκταση Δημοτικού φωτισμού κατά 2 μετρητές Νο. 0.0 και 10 απλά ΦΣ στην κοινότητα Γλύφας (στις θέσεις Κοντορέματα, Σούρα και Αμμούδα). Ομόφωνα (20).
 • Έγκριση ονοματοθεσίας στις παρόδους της περιοχής των Εργατικών Κατοικιών στην πόλη της Στυλίδας. Ομόφωνα (20).
 • Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας και Βαθυκοίλου. Ομόφωνα (20).
 • Λήψη απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην κοινότητα Πελασγίας. Ομόφωνα (20).
 • 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. Ομόφωνα (20).
 • Τρόπος διαχείρισης των  δημοτικών αρδευτικών  υδάτων  (πηγών  – γεωτρήσεων)  του Δήμου Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2021. Ομόφωνα (20).
 • Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. (Ομόφωνα)

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος και με αφορμή την ένταξη στον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αμφισβήτησε το γεγονός ότι η εν λόγω πίστωση αφορά στο συγκεκριμένο έργο, αλλά δόθηκε για γενικές αποκαταστάσεις βλαβών που προκάλεσε ο «Ιανός».

Όπως δήλωσε, η Δήμαρχος, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι μόνο για το αρδευτικό δίκτυο της Κοινότητας των Μύλων και εξασφαλίστηκε μετά την υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος, καθώς και μετά από στοχευμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και της ιδίας προσωπικά.

                                                                        

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *