Ερώτηση Ι. Μπούγα προς Υπουργός Δικαιοσύνης αναφορικά με την εφαρμοφή της ψηφιακής τεχνολογίας στη Δικαιοσύνη.

Προωθούνται δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευσης των διαδικασιών.

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ Κωνσταντίνο Τσιάρα αναφορικά με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας στην Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή Φωκίδας:

Σχετικώς με τις ενέργειες μας, αναφορικά με δράσεις στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της Χώρας και της εκπαίδευσης και κατάρτισης των λειτουργών της Δικαιοσύνης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα μας, δηλαδή των δικαστικών επιμελητών αναφέρουμε τα εξής:

  1. Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΑΔΕΕ), διαθέτει σε πλήρη λειτουργία, την πύλη(πλατφόρμα) https://portal.odee.gr// δηλαδή ηλεκτρονικό μητρώο όλων των δικαστικών επιμελητών της Επικράτειας, που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από το “Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο” (GUnet) δηλαδή μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας(https://www.gunet.gr). Μέσα από την ίδια πλατφόρμα, παρέχεται στους δικαστικούς επιμελητές εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό( ηλεκτρονική υπογραφή) και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης( support desk).
  2. Μετά την ψήφιση του Ν.4689/2020(ΔΕΚ Α΄103/27-5-2020) με τον οποίο εισήχθη στον Κ. Πολ. Δικ, άρθρο 122 Α΄περί της δυνατότητας επιδόσεων με ηλεκτρονικά μέσα, η ΟΔΕΕ σε συνεργασία με το άνω “Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο” αναπτύσσει την εφαρμογή που θα υλοποιήσει το άνω άρθρο. Η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί και γίνονται οι απαραίτητες δομικές σε περιβάλλον demo, με κλειστό αριθμό συμμετεχόντων δικαστικών επιμελητών. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που προβλέπει το άνω άρθρο, έχει προβλεφθεί να υπάρξει περίοδος εκπαίδευσης των δικαστικών επιμελητών αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης τόσο των δικαστικών επιμελητών, όσο και των παραληπτών ηλεκτρονικών επιδόσεων.
  3. Η ΟΔΕΕ έχει ολοκληρώσει την διασύνδεση των δικαστικών επιμελητών με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ώστε οι εγγραφές των δικαστικών επιμελητών στα καταστήματα και υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου (που λειτουργούν) να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία, βρίσκεται στο στάδιο τεχνικών ελέγχων εκ μέρους του Κτηματολογίου και στο στάδιο προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση του τρόπου ηλεκτρονικής επίδοσης, κατά την άνω παράγραφ 2. Στπ στάδιο εφαρμογής, έχει επίσης προβλεφθεί εκπαίδευση των δικαστικών επιμελητών αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης.
  4. Η ΟΑΔΕΕ έχει υπογράψει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την διασύνδεση των δικαστικών επιμελητών, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΟΔΕΕ https//portal.odee.gr// με την αντίστοιχη πύλη (βάση δεδομένων) στην οποία τηρείται από το ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. το μητρώο αυτοκινήτων ανά Επικράτεια, ώστε η έρευνα που απαιτείται( στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών), στα μητρώα των αυτοκινήτων για την εύρεση των στοιχείων ενός αυτοκινήτου, να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο γεγονός που συνάδει και με τον εξαγγελθέντα από την Κυβέρνηση ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η διασύνδεση έχει ολοκληρωθεί και αναπτύσσεται και η εφαρμογή για την έρευνα.

Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

O Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 361/20/12.02.2021 επιστολή του σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη Δικαιοσύνη, στην οποία (ερώτηση) τονίστηκε ότι τόσο οι επαγγελματίες όσο και το διοικητικό προσωπικό του χώρου είναι απαραίτητο να εξοπλίζονται με τεχνικές γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο το δικαϊκό σύστημα.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, προωθεί δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευσης των διαδικασιών, στοχεύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και στην υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και στην ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες, λειτουργίες και διοικητικές διαδικασίες (όπως ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση αστικών, ποινικών και διοικητικών εγγράφων, Πλήρη Αποϋλοποίηση Ενσήμων, κατάργηση-ενοποίηση πιστοποιητικών Δικαστηρίων, Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαστικών Αποφάσεων, Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο, Ενοποίηση Διαθηκών – Ηλεκτρονικό έκδοση Κληρονομητηρίου, Ηλεκτρονική Κατάθεση Μήνυσης – Παρακολούθηση Ροής Μήνυσης, Ένταξη του συνόλου των διαδικασιών στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης/λήψης αντιγράφου ποινικού μητρώου από πολίτες χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε Εισαγγελικό Κατάστημα για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη στη διαδικτυακή πύλη του έργου).

Αναφορικά  με  την  επιμόρφωση  δικαστικών  λειτουργών  και  δικαστικών υπαλλήλων στις  νέες  τεχνολογίες, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι μέρος των προαναφερόμενων ψηφιακών δράσεων αποτελεί η εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών (λειτουργών και υπαλλήλων) στη χρήση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο η εισαγωγή μαθήματος με τίτλο «Ειδικά θέματα εφηρμοσμένης πληροφορικής» στο πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όσο και η πρόβλεψη της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπάλλήλων στον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, του οποίου η δημόσια διαβούλευση περατώθηκε με επιτυχία, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

 

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ Κωνσταντίνο Τσιάρα αναφορικά με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας στην Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή Φωκίδας:

Σχετικώς με τις ενέργειες μας, αναφορικά με δράσεις στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της Χώρας και της εκπαίδευσης και κατάρτισης των λειτουργών της Δικαιοσύνης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα μας, δηλαδή των δικαστικών επιμελητών αναφέρουμε τα εξής:

  1. Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΑΔΕΕ), διαθέτει σε πλήρη λειτουργία, την πύλη(πλατφόρμα) https://portal.odee.gr// δηλαδή ηλεκτρονικό μητρώο όλων των δικαστικών επιμελητών της Επικράτειας, που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από το “Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο” (GUnet) δηλαδή μια αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας(https://www.gunet.gr). Μέσα από την ίδια πλατφόρμα, παρέχεται στους δικαστικούς επιμελητές εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό( ηλεκτρονική υπογραφή) και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης( support desk).
  2. Μετά την ψήφιση του Ν.4689/2020(ΔΕΚ Α΄103/27-5-2020) με τον οποίο εισήχθη στον Κ. Πολ. Δικ, άρθρο 122 Α΄περί της δυνατότητας επιδόσεων με ηλεκτρονικά μέσα, η ΟΔΕΕ σε συνεργασία με το άνω “Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο” αναπτύσσει την εφαρμογή που θα υλοποιήσει το άνω άρθρο. Η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί και γίνονται οι απαραίτητες δομικές σε περιβάλλον demo, με κλειστό αριθμό συμμετεχόντων δικαστικών επιμελητών. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που προβλέπει το άνω άρθρο, έχει προβλεφθεί να υπάρξει περίοδος εκπαίδευσης των δικαστικών επιμελητών αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης τόσο των δικαστικών επιμελητών, όσο και των παραληπτών ηλεκτρονικών επιδόσεων.
  3. Η ΟΔΕΕ έχει ολοκληρώσει την διασύνδεση των δικαστικών επιμελητών με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ώστε οι εγγραφές των δικαστικών επιμελητών στα καταστήματα και υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου (που λειτουργούν) να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία, βρίσκεται στο στάδιο τεχνικών ελέγχων εκ μέρους του Κτηματολογίου και στο στάδιο προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση του τρόπου ηλεκτρονικής επίδοσης, κατά την άνω παράγραφ 2. Στπ στάδιο εφαρμογής, έχει επίσης προβλεφθεί εκπαίδευση των δικαστικών επιμελητών αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης.
  4. Η ΟΑΔΕΕ έχει υπογράψει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την διασύνδεση των δικαστικών επιμελητών, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΟΔΕΕ https//portal.odee.gr// με την αντίστοιχη πύλη (βάση δεδομένων) στην οποία τηρείται από το ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. το μητρώο αυτοκινήτων ανά Επικράτεια, ώστε η έρευνα που απαιτείται( στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών), στα μητρώα των αυτοκινήτων για την εύρεση των στοιχείων ενός αυτοκινήτου, να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο γεγονός που συνάδει και με τον εξαγγελθέντα από την Κυβέρνηση ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η διασύνδεση έχει ολοκληρωθεί και αναπτύσσεται και η εφαρμογή για την έρευνα.

Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

O Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 361/20/12.02.2021 επιστολή του σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη Δικαιοσύνη, στην οποία (ερώτηση) τονίστηκε ότι τόσο οι επαγγελματίες όσο και το διοικητικό προσωπικό του χώρου είναι απαραίτητο να εξοπλίζονται με τεχνικές γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο το δικαϊκό σύστημα.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, προωθεί δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευσης των διαδικασιών, στοχεύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και στην υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και στην ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες, λειτουργίες και διοικητικές διαδικασίες (όπως ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση αστικών, ποινικών και διοικητικών εγγράφων, Πλήρη Αποϋλοποίηση Ενσήμων, κατάργηση-ενοποίηση πιστοποιητικών Δικαστηρίων, Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαστικών Αποφάσεων, Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο, Ενοποίηση Διαθηκών – Ηλεκτρονικό έκδοση Κληρονομητηρίου, Ηλεκτρονική Κατάθεση Μήνυσης – Παρακολούθηση Ροής Μήνυσης, Ένταξη του συνόλου των διαδικασιών στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης/λήψης αντιγράφου ποινικού μητρώου από πολίτες χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε Εισαγγελικό Κατάστημα για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη στη διαδικτυακή πύλη του έργου).

Αναφορικά  με  την  επιμόρφωση  δικαστικών  λειτουργών  και  δικαστικών υπαλλήλων στις  νέες  τεχνολογίες, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι μέρος των προαναφερόμενων ψηφιακών δράσεων αποτελεί η εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών (λειτουργών και υπαλλήλων) στη χρήση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο η εισαγωγή μαθήματος με τίτλο «Ειδικά θέματα εφηρμοσμένης πληροφορικής» στο πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όσο και η πρόβλεψη της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπάλλήλων στον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, του οποίου η δημόσια διαβούλευση περατώθηκε με επιτυχία, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *