Γρηγόρης Δάσκος: «Το συμπέρασμα της αξιολόγησης θα είναι ρεαλιστικό, εποικοδομητικό και πραγματικό»

Ο κ. Γρηγόρης Δάσκος παραχώρησε συνέντευξη στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ.

Με μια αλήθεια συνυφασμένη με την εξέλιξη της εποχής και ευθυγραμμισμένη με τον όρκο που έδωσε ως εκπαιδευτικός, ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας κ. Γρηγόρης Δάσκος μας μίλησε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Πώς κρίνετε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων;

Ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα σχετικά με την εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων είναι ένας νόμος που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικής δομής και σχολικής μονάδας είναι μια διαδικασία απαραίτητη, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται οι αστοχίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και αναδεικνύονται, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις εκεί που πρέπει. Στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο των σχολείων μας παιδαγωγικά και διοικητικά, το μαθησιακό επίπεδο και εν γένει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί όλο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα της χώρας. Το να προχωράει η εκπαιδευτική διαδικασία στα τυφλά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό, όπως συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια, δεν την ωφελεί. Οι διευθυντές κάνουν το συντονισμό, ασχολούνται με τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων και αντίστοιχα ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει να δημιουργήσει τις ομάδες δράσεις, δηλαδή ομάδες εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν κάποιες θεματικές ενότητες μέσα στο σχολείο. Ερευνούν, συλλέγουν στοιχεία, βγάζουν συμπεράσματα, θέτουν τους στόχους. Κάνοντας αναστοχασμό στην πορεία της διαδικασίας, προκύπτει μια έκθεση στο τέλος της χρονιάς, η οποία αναρτάται και στην πλατφόρμα του ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου από εκεί να αντλούνται στοιχεία και να τίθενται προβληματισμοί στους υπευθύνους με στόχο να διορθώνονται καταστάσεις όπου χρειάζεται. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπήρχε παλιά με τον επιθεωρητή. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία σημειώνω ότι γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, από τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, θα έπρεπε ήδη να γινόταν και ας ελπίσουμε ότι θα υλοποιηθεί αυτή τη φορά. Να σημειώσουμε ότι πριν κάποια χρόνια είχε αρχίσει να γίνεται αλλά σταμάτησε, δεν ολοκληρώθηκε.

Το νομοσχέδιο, ωστόσο, προβλέπει και την εξωτερική αξιολόγηση.

Η εξωτερική αξιολόγηση είναι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, υπολογίζω του χρόνου. Αυτό, όμως, θα δούμε πώς θα γίνει παραπέρα. Γι’ αυτό γίνονται και οι επιμορφώσεις που, ειρήσθω εν παρόδω την Τρίτη 9/2, έγινε η επιμόρφωση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Μια δίωρη επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 6-8 αφού είχε προηγηθεί μία τετράωρη επιμόρφωση των διευθυντών εκπαίδευσης και των περιφερειακών διευθυντών καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης πριν μια εβδομάδα.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος των Διευθυντών, πρέπει να γίνει επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Ποια είναι η γνώμη σας;

Υπάρχουν απόψεις διαφορετικές για τη διαδικασία και τον τρόπο είτε από συλλογικά όργανα της εκπαίδευσης είτε μεμονωμένα από εκπαιδευτικούς που εκφράζουν στα ΜΜΕ τις απόψεις τους. Νομίζω τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, όλα αυτά τα εισπράττει και αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο νόμο θα τα λάβουν υπόψιν τους.

Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο για να γίνουν κάποιες διορθώσεις ή διευκρινίσεις;

Πάντα σε όλα τα πράγματα υπάρχει πεδίο βελτιώσεων, αλλά δεν μπορούμε να απορρίπτουμε κάτι πριν το δούμε και στην εφαρμογή του. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, η εσωτερική αξιολόγηση, ένας νόμος του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς σε μια διαδικασία που πρόκειται να γίνει, θα υπάρξουν και βελτιώσεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, αλλά ας το δούμε να εφαρμόζεται να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει και στην πορεία νομίζω όλοι είναι ανοιχτοί να δουν πιθανά λάθη και αστοχίες και να τα διορθώσουν. Η διαδικασία του συγκεκριμένου νόμου περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν, για εξαγωγή συμπερασμάτων στο τέλος της χρονιάς ούτως ώστε να υπάρξει μια έκθεση αξιολόγησης. Η ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, όπως ονομάζεται. Αυτή προβλέπεται να αναρτάται στη σελίδα του ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και από εκεί και πέρα τα εξαγώμενα συμπεράσματα θα είναι ορατά από όλους. Θα μπορούν να τα βλέπουν οι άνθρωποι που πρέπει να τα δουν έτσι ώστε να προβαίνουν σε βελτιώσεις όσων έχουν καταγραφεί και χρήζουν βελτίωσης. Επίσης, στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, θα καταγράφονται και οι καλές πρακτικές που συμβαίνουν στις σχολικές μονάδες. Και από τις καλές πρακτικές θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ιδέες και άλλες σχολικές μονάδες και να τις εφαρμόζουν στη δική τους μονάδα. Συνεπώς, πρόκειται για ένα συνεχόμενο, δυναμικό πλάνο λειτουργίας της εσωτερικής αξιολόγησης το οποίο μόνο όφελος θα έχει προς όλους παρά ζημιά.

Ποια είναι τα θετικά της αξιολόγησης;

Υπάρχουν θετικά. Οι σχολικές μονάδες πραγματικά εντυπωσιάζουν και το γνωρίζουν όσοι βιώνουν την εκπαίδευση από μέσα, διότι πραγματοποιούν κάθε χρόνο δράσεις που πολλές φορές δεν τις φανταζόμαστε ούτε εμείς οι εκπαιδευτικοί που είμαστε αρκετά χρόνια στα σχολεία. Συνεπώς, έχοντας καταγράψει αυτές τις δράσεις, τις καινοτόμες πρακτικές, τις σύγχρονες πολλές φορές, μπορούν και άλλοι διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων να τις υιοθετήσουν και να τις ενσωματώσουν στα δεδομένα της δικής τους σχολικής μονάδας και φυσικά να τις εξελίξουν. Είναι ένας χώρος θα έλεγα, αυτή η πλατφόρμα του ΙΕΠ που θα αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, που θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Είναι υλοποιήσιμο σύμφωνα με την υπάρχουσα υλικοτεχνική κατάσταση των σχολείων;

Είναι υλοποιήσιμο αρκεί να θέλουμε να συμμετέχουμε σε κάτι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Απαιτεί δουλειά, απαιτεί συλλογή στοιχείων από τις ομάδες δράσεις που θα δημιουργηθούν σε κάθε σχολείο και έρευνα με επιστημονικά δεδομένα που τα αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας, προκειμένου να γίνεται σωστά η καταγραφή. Μέσα από τον αναστοχασμό που θα πραγματοποιείται, όπως είπαμε παραπάνω, σε κάθε πορεία δράσης θα βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι πραγματικό, ρεαλιστικό και εποικοδομητικό. Αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, θεωρώ ότι η εσωτερική αξιολόγηση θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας από εδώ και πέρα.

Υπάρχουν αντιδράσεις από τους δασκάλους της Ευβοίας;

Αν κρίνω από τη δίωρη επιμόρφωση της Τρίτης, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, παρά τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Οι αντιδράσεις είναι αυτές που προαναφέρατε και εσείς από κάποιες ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει συνδικαλιστικά όργανα ή ενώσεις διευθυντών, που προφανώς είναι σεβαστές όπως και όλων των ανθρώπων οι απόψεις είναι σεβαστές. Θεωρώ, όμως, ότι η πολιτεία έχει ψηφίσει ένα νόμο που πρέπει να εφαρμοστεί και αν στην πορεία της υλοποίησης κρίνουμε ότι ανακύψουν προβλήματα, προφανώς και θα τα καταγράψουμε και ως διευθύνσεις εκπαίδευσης και ως περιφερειακές διευθύνσεις και το αρμόδιο Υπουργείο θα τα λάβει υπόψη του για να βελτιώσει περαιτέρω-αν χρειαστεί- την όποια διαδικασία στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Στο Δελτίο Τύπου των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζεται ότι το σύνολο των διδασκόντων μπαίνει σε μια στείρα γραφειοκρατική διαδικασία. Ποια είναι η άποψή σας;

Υπάρχει μια διαδικασία, γιατί έχουμε την εμπειρία της προηγούμενης αξιολόγησης που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε πριν κάποια χρόνια, που δε θα τη χαρακτήριζα σε μεγάλο βαθμό γραφειοκρατική. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και κάποια διαδικασία γραφειοκρατικού τύπου όταν αξιολογείς και καταγράφεις, όταν για παράδειγμα δημιουργούνται ομάδες δράσεις, όταν υπάρχουν πρακτικά συλλόγων διδασκόντων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα οργανωμένο, προγραμματισμένο σχέδιο δράσης, το οποίο οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Το αν αυτό θα είναι στείρο και δε θα έχει παραπέρα εξέλιξη αυτό θα το δούμε στην πορεία της υλοποίησης, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Όταν βγουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιηθούν οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και καταγραφούν πέρα απ’ τα θετικά, καινοτόμα και τις νέες ιδέες και τα προβλήματα που προκύπτουν, τότε είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς είτε αυτοί είναι δήμοι είτε Υπουργείο είτε γενικότερα η πολιτεία. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι στείρα, αν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα.

Υπάρχουν και φωνές που μιλούν για χειραγώγηση εκ μέρους του Υπουργείου και ότι η κα Κεραμέως συνδέει την αξιολόγηση με την επιμόρφωση.

Γιατί δε θέλουμε την επιμόρφωση; Τη ζητάμε χρόνια οι εκπαιδευτικοί, θέλουμε να επιμορφωνόμαστε και κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί επιμορφωτικά προγράμματα απ’ το Υπουργείο Παιδείας, όπως για παράδειγμα η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην πληροφορική. Άρα την επιμόρφωση και τη ζητάμε και τη θέλουμε, χρόνια τη ζητάμε. Το να εντοπίσουμε, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης, προβλήματα που υπάρχουν στη σχολική μονάδα και να πάμε παραπέρα σε γνώση δεν το βρίσκω κακό. Φυσικά και επιζητούμε βελτίωση στο επίπεδο και στις γνώσεις μας, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να εξελιχθούμε. Οι εποχές αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα, και πρέπει κι εμείς να βελτιωθούμε. Πώς θα επιτευχθεί η βελτίωση αν δεν υπάρχει επιμόρφωση;

Πώς σχολιάζετε την παραδοχή της κας Κεραμέως ότι «όποιος αξιολογεί, αξιολογείται»;

Νομίζω σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και σε κάθε σύγχρονο σύστημα που λειτουργεί με ανθρώπους υπάρχει αξιολόγηση. Όλοι αξιολογούμαστε. Οι διευθυντές σχολείων αξιολογούνται όταν κρίνονται ως στελέχη εκπαίδευσης, οι διευθυντές εκπαίδευσης το ίδιο, οι περιφερειακοί διευθυντές το ίδιο. Όλοι κρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε. Παντού υπάρχει αξιολόγηση. Δεν είναι κάτι παράξενο αυτό. Πραγματικά ένας άνθρωπος που εργάζεται και κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να φοβάται την αξιολόγηση. Έτσι κι αλλιώς, αξιολογούμαστε στην εκπαίδευση, απλά η αξιολόγηση δεν έχει εφαρμοστεί στο επίπεδο των εκπαιδευτικών των σχολείων. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι διευθυντές εκπαίδευσης, τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται κάθε τέσσερα ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της εποχής. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε την αξιολόγηση, κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, εργαζόμαστε με ευσυνειδησία και σύμφωνα με τον όρκο που δίνουμε όταν διοριζόμαστε ως εκπαιδευτικοί. Δε νομίζω ότι έχουμε φόβο για την αξιολόγηση όταν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Μακάρι να μας αξιολογούν και να εντοπίζουν τα καλά που κάνουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ»

Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση στην εκπαίδευση αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν εργαζόμενοι που ζουν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις από εμάς. Δεν εξωραΐζω καμιά κατάσταση, σκέφτομαι πάντα, όμως, τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία, τους νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό, το οποίο καθημερινά συμβιώνει με τον κίνδυνο και θα πρέπει αναλογιζόμενοι, αυτούς τους ανθρώπους, να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γι’ αυτό που κάνουν αυτή την περίοδο. Και κάνω έκκληση να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία μας. Γι’ αυτό πρέπει να πω και ένα «ευχαριστώ» και στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων της Εύβοιας που εγώ προΐσταμαι, διότι έχουν τηρήσει τα μέτρα και έχουν καταβάλλει τεράστια προσπάθεια όλο αυτό τον καιρό να προστατεύσουν και τα παιδιά αλλά και τους εαυτούς τους από τον κορονοϊό. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει καλά παρά τα κρούσματα. Από κει και πέρα, όταν έχουν εμφανιστεί 30 κρούσματα σε παιδιά σε ένα σύνολο 15.000 παιδιών, νομίζω και μόνο ο αριθμός, δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί μας τα έχουν καταφέρει καλά μέσα στα σχολεία. Αυτό που θα παρακαλέσω είναι να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα, να περάσουν αυτοί οι δυο τρεις μήνες που έχουμε μπροστά μας, ούτως ώστε να βγούμε αλώβητοι απ’ την πανδημία και να είμαστε παρόντες στην επόμενη καλύτερη μέρα για τη ζωή όλων μας.

Δομή Ριτσώνας, έχει γίνει κατανομή

Εμείς σαν Διεύθυνση έχουμε προχωρήσει στις διαδικασίες που μας αναλογούν απ΄ τη στιγμή που μας δόθηκε εντολή από τις προϊστάμενες υπηρεσίες μας. Δηλαδή, έχει γίνει κατανομή και εγγραφή των παιδιών, έχουν ιδρυθεί οι τάξεις στα σχολεία της Χαλκίδας, απομένουν όμως, άλλα θέματα να λυθούν τα οποία δεν είναι στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, προκειμένου αυτά τα παιδιά να έρθουν και να φοιτήσουν όπως όλα τα παιδιά και να τους παράσχει η πολιτεία το απαραίτητο εκπαιδευτικό έργο που οφείλουν να έχουν. Σε ό,τι αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες σε αυτό το θέμα, κάναμε έγκαιρα αυτό που έπρεπε όταν μας δόθηκε εντολή απ’ το Υπουργείο.

Με μια αλήθεια συνυφασμένη με την εξέλιξη της εποχής και ευθυγραμμισμένη με τον όρκο που έδωσε ως εκπαιδευτικός, ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας κ. Γρηγόρης Δάσκος μας μίλησε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Πώς κρίνετε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων;

Ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα σχετικά με την εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων είναι ένας νόμος που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικής δομής και σχολικής μονάδας είναι μια διαδικασία απαραίτητη, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται οι αστοχίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και αναδεικνύονται, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις εκεί που πρέπει. Στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο των σχολείων μας παιδαγωγικά και διοικητικά, το μαθησιακό επίπεδο και εν γένει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί όλο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα της χώρας. Το να προχωράει η εκπαιδευτική διαδικασία στα τυφλά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό, όπως συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια, δεν την ωφελεί. Οι διευθυντές κάνουν το συντονισμό, ασχολούνται με τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων και αντίστοιχα ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει να δημιουργήσει τις ομάδες δράσεις, δηλαδή ομάδες εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν κάποιες θεματικές ενότητες μέσα στο σχολείο. Ερευνούν, συλλέγουν στοιχεία, βγάζουν συμπεράσματα, θέτουν τους στόχους. Κάνοντας αναστοχασμό στην πορεία της διαδικασίας, προκύπτει μια έκθεση στο τέλος της χρονιάς, η οποία αναρτάται και στην πλατφόρμα του ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου από εκεί να αντλούνται στοιχεία και να τίθενται προβληματισμοί στους υπευθύνους με στόχο να διορθώνονται καταστάσεις όπου χρειάζεται. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπήρχε παλιά με τον επιθεωρητή. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία σημειώνω ότι γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, από τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, θα έπρεπε ήδη να γινόταν και ας ελπίσουμε ότι θα υλοποιηθεί αυτή τη φορά. Να σημειώσουμε ότι πριν κάποια χρόνια είχε αρχίσει να γίνεται αλλά σταμάτησε, δεν ολοκληρώθηκε.

Το νομοσχέδιο, ωστόσο, προβλέπει και την εξωτερική αξιολόγηση.

Η εξωτερική αξιολόγηση είναι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, υπολογίζω του χρόνου. Αυτό, όμως, θα δούμε πώς θα γίνει παραπέρα. Γι’ αυτό γίνονται και οι επιμορφώσεις που, ειρήσθω εν παρόδω την Τρίτη 9/2, έγινε η επιμόρφωση των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Μια δίωρη επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 6-8 αφού είχε προηγηθεί μία τετράωρη επιμόρφωση των διευθυντών εκπαίδευσης και των περιφερειακών διευθυντών καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης πριν μια εβδομάδα.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος των Διευθυντών, πρέπει να γίνει επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Ποια είναι η γνώμη σας;

Υπάρχουν απόψεις διαφορετικές για τη διαδικασία και τον τρόπο είτε από συλλογικά όργανα της εκπαίδευσης είτε μεμονωμένα από εκπαιδευτικούς που εκφράζουν στα ΜΜΕ τις απόψεις τους. Νομίζω τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, όλα αυτά τα εισπράττει και αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο νόμο θα τα λάβουν υπόψιν τους.

Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο για να γίνουν κάποιες διορθώσεις ή διευκρινίσεις;

Πάντα σε όλα τα πράγματα υπάρχει πεδίο βελτιώσεων, αλλά δεν μπορούμε να απορρίπτουμε κάτι πριν το δούμε και στην εφαρμογή του. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, η εσωτερική αξιολόγηση, ένας νόμος του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς σε μια διαδικασία που πρόκειται να γίνει, θα υπάρξουν και βελτιώσεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό, αλλά ας το δούμε να εφαρμόζεται να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει και στην πορεία νομίζω όλοι είναι ανοιχτοί να δουν πιθανά λάθη και αστοχίες και να τα διορθώσουν. Η διαδικασία του συγκεκριμένου νόμου περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν, για εξαγωγή συμπερασμάτων στο τέλος της χρονιάς ούτως ώστε να υπάρξει μια έκθεση αξιολόγησης. Η ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, όπως ονομάζεται. Αυτή προβλέπεται να αναρτάται στη σελίδα του ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και από εκεί και πέρα τα εξαγώμενα συμπεράσματα θα είναι ορατά από όλους. Θα μπορούν να τα βλέπουν οι άνθρωποι που πρέπει να τα δουν έτσι ώστε να προβαίνουν σε βελτιώσεις όσων έχουν καταγραφεί και χρήζουν βελτίωσης. Επίσης, στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, θα καταγράφονται και οι καλές πρακτικές που συμβαίνουν στις σχολικές μονάδες. Και από τις καλές πρακτικές θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ιδέες και άλλες σχολικές μονάδες και να τις εφαρμόζουν στη δική τους μονάδα. Συνεπώς, πρόκειται για ένα συνεχόμενο, δυναμικό πλάνο λειτουργίας της εσωτερικής αξιολόγησης το οποίο μόνο όφελος θα έχει προς όλους παρά ζημιά.

Ποια είναι τα θετικά της αξιολόγησης;

Υπάρχουν θετικά. Οι σχολικές μονάδες πραγματικά εντυπωσιάζουν και το γνωρίζουν όσοι βιώνουν την εκπαίδευση από μέσα, διότι πραγματοποιούν κάθε χρόνο δράσεις που πολλές φορές δεν τις φανταζόμαστε ούτε εμείς οι εκπαιδευτικοί που είμαστε αρκετά χρόνια στα σχολεία. Συνεπώς, έχοντας καταγράψει αυτές τις δράσεις, τις καινοτόμες πρακτικές, τις σύγχρονες πολλές φορές, μπορούν και άλλοι διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων να τις υιοθετήσουν και να τις ενσωματώσουν στα δεδομένα της δικής τους σχολικής μονάδας και φυσικά να τις εξελίξουν. Είναι ένας χώρος θα έλεγα, αυτή η πλατφόρμα του ΙΕΠ που θα αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, που θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Είναι υλοποιήσιμο σύμφωνα με την υπάρχουσα υλικοτεχνική κατάσταση των σχολείων;

Είναι υλοποιήσιμο αρκεί να θέλουμε να συμμετέχουμε σε κάτι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Απαιτεί δουλειά, απαιτεί συλλογή στοιχείων από τις ομάδες δράσεις που θα δημιουργηθούν σε κάθε σχολείο και έρευνα με επιστημονικά δεδομένα που τα αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας, προκειμένου να γίνεται σωστά η καταγραφή. Μέσα από τον αναστοχασμό που θα πραγματοποιείται, όπως είπαμε παραπάνω, σε κάθε πορεία δράσης θα βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι πραγματικό, ρεαλιστικό και εποικοδομητικό. Αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, θεωρώ ότι η εσωτερική αξιολόγηση θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας από εδώ και πέρα.

Υπάρχουν αντιδράσεις από τους δασκάλους της Ευβοίας;

Αν κρίνω από τη δίωρη επιμόρφωση της Τρίτης, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, παρά τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Οι αντιδράσεις είναι αυτές που προαναφέρατε και εσείς από κάποιες ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει συνδικαλιστικά όργανα ή ενώσεις διευθυντών, που προφανώς είναι σεβαστές όπως και όλων των ανθρώπων οι απόψεις είναι σεβαστές. Θεωρώ, όμως, ότι η πολιτεία έχει ψηφίσει ένα νόμο που πρέπει να εφαρμοστεί και αν στην πορεία της υλοποίησης κρίνουμε ότι ανακύψουν προβλήματα, προφανώς και θα τα καταγράψουμε και ως διευθύνσεις εκπαίδευσης και ως περιφερειακές διευθύνσεις και το αρμόδιο Υπουργείο θα τα λάβει υπόψη του για να βελτιώσει περαιτέρω-αν χρειαστεί- την όποια διαδικασία στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Στο Δελτίο Τύπου των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζεται ότι το σύνολο των διδασκόντων μπαίνει σε μια στείρα γραφειοκρατική διαδικασία. Ποια είναι η άποψή σας;

Υπάρχει μια διαδικασία, γιατί έχουμε την εμπειρία της προηγούμενης αξιολόγησης που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε πριν κάποια χρόνια, που δε θα τη χαρακτήριζα σε μεγάλο βαθμό γραφειοκρατική. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και κάποια διαδικασία γραφειοκρατικού τύπου όταν αξιολογείς και καταγράφεις, όταν για παράδειγμα δημιουργούνται ομάδες δράσεις, όταν υπάρχουν πρακτικά συλλόγων διδασκόντων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα οργανωμένο, προγραμματισμένο σχέδιο δράσης, το οποίο οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Το αν αυτό θα είναι στείρο και δε θα έχει παραπέρα εξέλιξη αυτό θα το δούμε στην πορεία της υλοποίησης, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Όταν βγουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιηθούν οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και καταγραφούν πέρα απ’ τα θετικά, καινοτόμα και τις νέες ιδέες και τα προβλήματα που προκύπτουν, τότε είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς είτε αυτοί είναι δήμοι είτε Υπουργείο είτε γενικότερα η πολιτεία. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι στείρα, αν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα.

Υπάρχουν και φωνές που μιλούν για χειραγώγηση εκ μέρους του Υπουργείου και ότι η κα Κεραμέως συνδέει την αξιολόγηση με την επιμόρφωση.

Γιατί δε θέλουμε την επιμόρφωση; Τη ζητάμε χρόνια οι εκπαιδευτικοί, θέλουμε να επιμορφωνόμαστε και κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί επιμορφωτικά προγράμματα απ’ το Υπουργείο Παιδείας, όπως για παράδειγμα η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην πληροφορική. Άρα την επιμόρφωση και τη ζητάμε και τη θέλουμε, χρόνια τη ζητάμε. Το να εντοπίσουμε, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης, προβλήματα που υπάρχουν στη σχολική μονάδα και να πάμε παραπέρα σε γνώση δεν το βρίσκω κακό. Φυσικά και επιζητούμε βελτίωση στο επίπεδο και στις γνώσεις μας, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να εξελιχθούμε. Οι εποχές αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα, και πρέπει κι εμείς να βελτιωθούμε. Πώς θα επιτευχθεί η βελτίωση αν δεν υπάρχει επιμόρφωση;

Πώς σχολιάζετε την παραδοχή της κας Κεραμέως ότι «όποιος αξιολογεί, αξιολογείται»;

Νομίζω σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και σε κάθε σύγχρονο σύστημα που λειτουργεί με ανθρώπους υπάρχει αξιολόγηση. Όλοι αξιολογούμαστε. Οι διευθυντές σχολείων αξιολογούνται όταν κρίνονται ως στελέχη εκπαίδευσης, οι διευθυντές εκπαίδευσης το ίδιο, οι περιφερειακοί διευθυντές το ίδιο. Όλοι κρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε. Παντού υπάρχει αξιολόγηση. Δεν είναι κάτι παράξενο αυτό. Πραγματικά ένας άνθρωπος που εργάζεται και κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να φοβάται την αξιολόγηση. Έτσι κι αλλιώς, αξιολογούμαστε στην εκπαίδευση, απλά η αξιολόγηση δεν έχει εφαρμοστεί στο επίπεδο των εκπαιδευτικών των σχολείων. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι διευθυντές εκπαίδευσης, τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται κάθε τέσσερα ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της εποχής. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε την αξιολόγηση, κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, εργαζόμαστε με ευσυνειδησία και σύμφωνα με τον όρκο που δίνουμε όταν διοριζόμαστε ως εκπαιδευτικοί. Δε νομίζω ότι έχουμε φόβο για την αξιολόγηση όταν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Μακάρι να μας αξιολογούν και να εντοπίζουν τα καλά που κάνουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ»

Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση στην εκπαίδευση αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν εργαζόμενοι που ζουν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις από εμάς. Δεν εξωραΐζω καμιά κατάσταση, σκέφτομαι πάντα, όμως, τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία, τους νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό, το οποίο καθημερινά συμβιώνει με τον κίνδυνο και θα πρέπει αναλογιζόμενοι, αυτούς τους ανθρώπους, να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γι’ αυτό που κάνουν αυτή την περίοδο. Και κάνω έκκληση να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία μας. Γι’ αυτό πρέπει να πω και ένα «ευχαριστώ» και στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων της Εύβοιας που εγώ προΐσταμαι, διότι έχουν τηρήσει τα μέτρα και έχουν καταβάλλει τεράστια προσπάθεια όλο αυτό τον καιρό να προστατεύσουν και τα παιδιά αλλά και τους εαυτούς τους από τον κορονοϊό. Νομίζω τα έχουμε καταφέρει καλά παρά τα κρούσματα. Από κει και πέρα, όταν έχουν εμφανιστεί 30 κρούσματα σε παιδιά σε ένα σύνολο 15.000 παιδιών, νομίζω και μόνο ο αριθμός, δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί μας τα έχουν καταφέρει καλά μέσα στα σχολεία. Αυτό που θα παρακαλέσω είναι να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα, να περάσουν αυτοί οι δυο τρεις μήνες που έχουμε μπροστά μας, ούτως ώστε να βγούμε αλώβητοι απ’ την πανδημία και να είμαστε παρόντες στην επόμενη καλύτερη μέρα για τη ζωή όλων μας.

Δομή Ριτσώνας, έχει γίνει κατανομή

Εμείς σαν Διεύθυνση έχουμε προχωρήσει στις διαδικασίες που μας αναλογούν απ΄ τη στιγμή που μας δόθηκε εντολή από τις προϊστάμενες υπηρεσίες μας. Δηλαδή, έχει γίνει κατανομή και εγγραφή των παιδιών, έχουν ιδρυθεί οι τάξεις στα σχολεία της Χαλκίδας, απομένουν όμως, άλλα θέματα να λυθούν τα οποία δεν είναι στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, προκειμένου αυτά τα παιδιά να έρθουν και να φοιτήσουν όπως όλα τα παιδιά και να τους παράσχει η πολιτεία το απαραίτητο εκπαιδευτικό έργο που οφείλουν να έχουν. Σε ό,τι αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες σε αυτό το θέμα, κάναμε έγκαιρα αυτό που έπρεπε όταν μας δόθηκε εντολή απ’ το Υπουργείο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *