Ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ε65 από Λαμία μέχρι Τρίκαλα

Σε θέση εκκίνησης μπαίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα που θα θωρακίσουν τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕ, Κώστα Καραμανλή, δεσμεύθηκε το κονδύλι των 70 εκατ. ευρώ που αποτελεί και το ποσό που είχε αποφασιστεί να δοθεί για έργα σε αυτόν τον άξονα. Το ποσό αυτό έχει ενταχθεί στο φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Τα έργα αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στα τμήματα Ξυνιάδα – Ανάβρα, Ανάβρα – Τρίκαλα και Λαμία – Ξυνιάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελεστούν αντιπλημμυρικά και στο υπό κατασκευή νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν άμεσα έργα είναι:

Τμήμα Ξυνιάδα – Ανάβρα (χ.θ. 32+000 – χ.θ. 61+000 του αυτ/μου Ε65): Εργασίες καθαρισμού κοίτης 17 τάφρων και ρεμάτων, έργων συγκράτησης, έργων διευθέτησης και επένδυσης με στρώμνες (χ.θ. 33+140, χ.θ. 34+304, χ.θ. 38+334, χ.θ. 39+500, χ.θ. 58+000, Α/Κ Ανάβρας χ.θ. 60+000).

Τμήμα Λαμία-Ξυνιάδα: Αντιπλημμυρικά έργαν στη περιοχή της Λεκάνης του ποταμού Σπερχειού από τον οικισμό Καστρί έως την Π.Ε.Ο. (χ.θ. 0+000 – χ.θ. 24+500 του αυτ/μου Ε65) στη Τάφρο Λαμίας, στο Μπεκιόρεμα, στο ρέμα Λυγαριάς, στο ρέμα Πλατάνας, στο Δριμαρόρεμα, στο ρέμα Σταυρού και τη περιοχή του οικισμού Κόμμα).

Πως θα προχωρήσουν τα έργα

Ο Πάροχος έχει αναλάβει την εκπόνηση των οριστικών υδραυλικών µελετών (περιλαµβανοµένων των αναγκαίων κτηµατολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών µελετών καθώς και των µελετών οριοθέτησης υδατορεµάτων) και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ως επείγοντα και προς άρση των επικείµενων κινδύνων και οι οποίες (µελέτες) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνούνται συνολικά µέχρι το διπλάσιο προϋπολογισµό µελέτης από αυτόν που αντιστοιχεί και σε αυτά που θα υλοποιηθούν µέσω της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανάθεσης Συµπληρωµατικών Εργασιών. Ανεξάρτητοι μηχανικοί στο έργο είναι οι AECOM και ΟΜΕΚ.

Οι υπόψην µελέτες µετά την έγκρισή τους, και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (Περιφέρειες και ∆ήµοι). Οι εν λόγω μελέτες επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Για το Δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση να πραγματοποιούνται αδαπάνως.

Περιβαλλοντικοί Όροι – Συντήρηση

Επίσης, για τις ανάγκες εκτέλεσης των εν λόγω έργων, θα τροποποιηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ανεξαρτήτως της απόστασης του αδειοδοτηµένου έργου του αυτοκινητοδρόµου από τα εκάστοτε υδραυλικά έργα, εφόσον τα τελευταία εντάσσονται λειτουργικά από αντιπληµµυρικής άποψης στον αυτοκινητόδροµο.

Η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους.

Ανάλογα έργα θα δούμε να εκτελούνται και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους, δηλαδή στην Ολυμπία Οδό, τον Μορέα, την Ιόνια Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.

Πηγή: ypodomes.gr

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕ, Κώστα Καραμανλή, δεσμεύθηκε το κονδύλι των 70 εκατ. ευρώ που αποτελεί και το ποσό που είχε αποφασιστεί να δοθεί για έργα σε αυτόν τον άξονα. Το ποσό αυτό έχει ενταχθεί στο φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Τα έργα αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στα τμήματα Ξυνιάδα – Ανάβρα, Ανάβρα – Τρίκαλα και Λαμία – Ξυνιάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελεστούν αντιπλημμυρικά και στο υπό κατασκευή νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν άμεσα έργα είναι:

Τμήμα Ξυνιάδα – Ανάβρα (χ.θ. 32+000 – χ.θ. 61+000 του αυτ/μου Ε65): Εργασίες καθαρισμού κοίτης 17 τάφρων και ρεμάτων, έργων συγκράτησης, έργων διευθέτησης και επένδυσης με στρώμνες (χ.θ. 33+140, χ.θ. 34+304, χ.θ. 38+334, χ.θ. 39+500, χ.θ. 58+000, Α/Κ Ανάβρας χ.θ. 60+000).

Τμήμα Λαμία-Ξυνιάδα: Αντιπλημμυρικά έργαν στη περιοχή της Λεκάνης του ποταμού Σπερχειού από τον οικισμό Καστρί έως την Π.Ε.Ο. (χ.θ. 0+000 – χ.θ. 24+500 του αυτ/μου Ε65) στη Τάφρο Λαμίας, στο Μπεκιόρεμα, στο ρέμα Λυγαριάς, στο ρέμα Πλατάνας, στο Δριμαρόρεμα, στο ρέμα Σταυρού και τη περιοχή του οικισμού Κόμμα).

Πως θα προχωρήσουν τα έργα

Ο Πάροχος έχει αναλάβει την εκπόνηση των οριστικών υδραυλικών µελετών (περιλαµβανοµένων των αναγκαίων κτηµατολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών µελετών καθώς και των µελετών οριοθέτησης υδατορεµάτων) και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ως επείγοντα και προς άρση των επικείµενων κινδύνων και οι οποίες (µελέτες) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνούνται συνολικά µέχρι το διπλάσιο προϋπολογισµό µελέτης από αυτόν που αντιστοιχεί και σε αυτά που θα υλοποιηθούν µέσω της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανάθεσης Συµπληρωµατικών Εργασιών. Ανεξάρτητοι μηχανικοί στο έργο είναι οι AECOM και ΟΜΕΚ.

Οι υπόψην µελέτες µετά την έγκρισή τους, και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (Περιφέρειες και ∆ήµοι). Οι εν λόγω μελέτες επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Για το Δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση να πραγματοποιούνται αδαπάνως.

Περιβαλλοντικοί Όροι – Συντήρηση

Επίσης, για τις ανάγκες εκτέλεσης των εν λόγω έργων, θα τροποποιηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ανεξαρτήτως της απόστασης του αδειοδοτηµένου έργου του αυτοκινητοδρόµου από τα εκάστοτε υδραυλικά έργα, εφόσον τα τελευταία εντάσσονται λειτουργικά από αντιπληµµυρικής άποψης στον αυτοκινητόδροµο.

Η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους.

Ανάλογα έργα θα δούμε να εκτελούνται και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους, δηλαδή στην Ολυμπία Οδό, τον Μορέα, την Ιόνια Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.

Πηγή: ypodomes.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ