3 Φεβρουαρίου 2023

Προκηρύχθηκαν 51 θέσεις ειδικευμένων γιατρών στα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας

Δείτε την κατανομή ανά Νοσοκομείο.

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

51 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα Νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας προκηρύχθηκαν από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η κατανομή ανά Νοσοκομείο:

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Προκήρυξη δεκαέξι (16) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (2 θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (3 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’) , ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ( 1 θέση Επιμελητή Α’)

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή και 1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ(1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ( 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’)

Γενικό Νοσοκομείο Θηβών

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (4 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’).

Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ. (3 θέσεις Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Τ.Ν.) (1 θέση Διευθυντή).

Γενικό Νοσοκομείο Κύμης

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Α’).

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Σκύρου, αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε, ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Διευθυντή).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

51 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα Νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας προκηρύχθηκαν από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η κατανομή ανά Νοσοκομείο:

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Προκήρυξη δεκαέξι (16) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (2 θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (3 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’) , ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ( 1 θέση Επιμελητή Α’)

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή και 1 θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ(1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (2 θέσεις Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) ( 1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’)

Γενικό Νοσοκομείο Θηβών

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’), ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Β’)

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (4 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (2 θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ) (1 θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) (1 θέση Επιμελητή Β’).

Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ. (3 θέσεις Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Τ.Ν.) (1 θέση Διευθυντή).

Γενικό Νοσοκομείο Κύμης

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Επιμελητή Α’).

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Σκύρου, αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε, ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1 θέση Διευθυντή).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 03.03.2021 και ώρα 12.00

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ