Δήμος Καρπενησίου: Δύο σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Έγκριση έλαβε η υποβολή των δύο προτάσεων του Δήμου Καρπενησίου σχετικά με την ένταξη δύο έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

 

Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου» συνολικού  προϋπολογισμού 2.781.000,00€, η  οποία περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως εξής: α) Εγκατάσταση  Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς, προϋπολογισμού 1.516.000,00€,

β) Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς, προϋπολογισμού 1.230.000,00€ και

γ) Αγορά οικοπέδων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ποσό 35.000,00€.

Η προτεινόμενη πρόταση αφορά στα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων των οικισμών της ΔΕ Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου. Οι αποχετευόμενοι οικισμοί είναι το Μικρό και Μεγάλο Χωριό, το Κλαυσί –Κακουλιουραίικα, το Βουτύρο, ο Γαύρος και μελλοντικά θα συνδεθούν και το Νόστιμο, το Νέο Δερμάτι και το Παλαιό Μικρό Χωριό. Το δεύτερο έργο που θα ενταχθεί έχει ως θέμα: “Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και  συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Καρπενησίου”, συνολικού προϋπολογισμού 794.840,00€, η οποία περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :1. α) Προμήθεια καφέ κάδων οργανικών απορριμμάτων 660 λίτρων

β) Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και

γ) Προμήθεια γωνιών ανακύκλωσης προϋπολογισμού 280.240,00 € 2. Προμήθεια Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 Κ.Μ. με σύστημα πλύσης κάδων και ενός απορριμματοφόρου οχήματος περισυλλογής ανακυκλώσιμων δύο ρευμάτων, προϋπολογισμού 471.200,00€. 3. Δράσεις Ενημέρωσης –Πληροφόρησης –Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την πράξη με τίτλο Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”» προϋπολογισμού 37.200,00 €. 4. Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Πρόσκληση04 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ) ποσού 6.200, 00 €.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

 

Έγκριση έλαβε η υποβολή των δύο προτάσεων του Δήμου Καρπενησίου σχετικά με την ένταξη δύο έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

 

Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου» συνολικού  προϋπολογισμού 2.781.000,00€, η  οποία περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως εξής: α) Εγκατάσταση  Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς, προϋπολογισμού 1.516.000,00€,

β) Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς, προϋπολογισμού 1.230.000,00€ και

γ) Αγορά οικοπέδων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ποσό 35.000,00€.

Η προτεινόμενη πρόταση αφορά στα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων των οικισμών της ΔΕ Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου. Οι αποχετευόμενοι οικισμοί είναι το Μικρό και Μεγάλο Χωριό, το Κλαυσί –Κακουλιουραίικα, το Βουτύρο, ο Γαύρος και μελλοντικά θα συνδεθούν και το Νόστιμο, το Νέο Δερμάτι και το Παλαιό Μικρό Χωριό. Το δεύτερο έργο που θα ενταχθεί έχει ως θέμα: “Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και  συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Καρπενησίου”, συνολικού προϋπολογισμού 794.840,00€, η οποία περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :1. α) Προμήθεια καφέ κάδων οργανικών απορριμμάτων 660 λίτρων

β) Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και

γ) Προμήθεια γωνιών ανακύκλωσης προϋπολογισμού 280.240,00 € 2. Προμήθεια Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 Κ.Μ. με σύστημα πλύσης κάδων και ενός απορριμματοφόρου οχήματος περισυλλογής ανακυκλώσιμων δύο ρευμάτων, προϋπολογισμού 471.200,00€. 3. Δράσεις Ενημέρωσης –Πληροφόρησης –Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την πράξη με τίτλο Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”» προϋπολογισμού 37.200,00 €. 4. Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Πρόσκληση04 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ) ποσού 6.200, 00 €.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ