Ολοκληρώθηκε η επισκευή – συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Καρπενησίου

Oλοκλήρωση έργου.

Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Τακτοποιητικού του έργου “Επισκευή -συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων του Δήμου Καρπενησίου” στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Γεωργίου Χειμάρα του Αθανασίου συνολικής δαπάνης 37.709,24€ (με ΦΠΑ).

Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 23 Απριλίου 2019 για συνολικό ποσό 37.739,26€ (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωση των επτά (7) μηνών μέχρι την 22 Νοεμβρίου 2019. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα -τακτοποιητικού για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης. Για να συμπεριλάβει το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών σε εργασίες που προέκυψαν από αυξομειώσεις των ποσοτήτων κατά την κατασκευή λόγω παραλείψεων και της αρχικής μελέτης έτσι ώστε να είναι έντεχνη η κατασκευή λειτουργική και για την όλη αισθητική του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επίβλεψης το οικονομικό αντικείμενο του ΑΠΕ είναι επί έλαττον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 30,02€.

Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Τακτοποιητικού του έργου “Επισκευή -συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων του Δήμου Καρπενησίου” στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Γεωργίου Χειμάρα του Αθανασίου συνολικής δαπάνης 37.709,24€ (με ΦΠΑ).

Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 23 Απριλίου 2019 για συνολικό ποσό 37.739,26€ (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωση των επτά (7) μηνών μέχρι την 22 Νοεμβρίου 2019. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα -τακτοποιητικού για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης. Για να συμπεριλάβει το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών σε εργασίες που προέκυψαν από αυξομειώσεις των ποσοτήτων κατά την κατασκευή λόγω παραλείψεων και της αρχικής μελέτης έτσι ώστε να είναι έντεχνη η κατασκευή λειτουργική και για την όλη αισθητική του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επίβλεψης το οικονομικό αντικείμενο του ΑΠΕ είναι επί έλαττον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 30,02€.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *