Πανεπιστημίο Θεσσαλίας: Προκήρυξη 18 Διδακτόρων για το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Προκήρυξη θέσεων...

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία, προκηρύσσει δεκαοχτώ (18) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 31/05/2021 στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. Γραμματείας 2231066923, http://cs.uth.gr )

Οι θέσεις είναι:

1. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα» (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).

2. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).

3. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Συνεργατικής Κίνησης Πολύ-Πρακτορικών Εναέριων Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).

4. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Κατανεμημένης Αυτονομίας και Μικτής Πρωτοβουλίας Σμήνους Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).

5. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αναδιαμορφώσιμες Ευφυείς Επιφάνειες για Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών Πέραν του 5G / 6G [Reconfigurable Intelligent Metasurfaces for Beyond 5G/6G Wireless Communication Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

6. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης / Βαθιάς Μάθησης για Ασύρματες Επικοινωνίες [Machine Learning/Deep Learning Techniques for Wireless Communications]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

7. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασφάλεια στο Φυσικό Επίπεδο για Επικοινωνίες 5G/6G [Physical Layer Security in Beyond 5G/6G Communications» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

8. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασύρματα Δίκτυα Υποβοηθούμενα από UAV [UAV-Assisted Wireless Networks» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

9. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προηγμένες Τεχνικές Διαμορφώσεων για Συστήματα Επικοινωνίας Ορατού Φωτός [Advanced Modulation Techniquesfor VLC Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

10. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προδραστική Ευφυΐα πάνω σε Κατανεμημένες Ροές Δεδομένων για τη στήριξη Αποφάσεων» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

11. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Βιο-εμπνευσμένα Διηθητικά Συστήματα στις Παρυφές του Δικτύου» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

12. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προσαρμοζόμενη Ευφυΐα για τη Διαχείριση Αυτόνομων Κόμβων στο Διάχυτο Υπολογισμό» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

13. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ελαστική Διαχείριση Πόρων σε Κατανεμημένα Συστήματα Αναλυτικής Επεξεργασίας Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

14. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Διαχείριση Κατάστασης Εκτέλεσης Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας Χωρίς Διακομιστή» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

15. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Κατανεμημένη Εκτέλεση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

16. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε λογισμικώς καθοριζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks- SDNs)» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

17. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι ανάθεσης δικτυακών πόρων με έμφαση στη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

18. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αρχιτεκτονικές και δικτυακοί αλγόριθμοι οπτικών δικτύων για κέντρα δεδομένων (Data Centers) μεγάλης κλίμακας» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

Οι ανωτέρω θέσεις υποψήφιων διδακτόρων είναι άμισθες εκτός των θέσεων για τα ερευνητικά θέματα 16-18, οι οποίες θα είναι αμειβόμενες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία, προκηρύσσει δεκαοχτώ (18) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 31/05/2021 στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. Γραμματείας 2231066923, http://cs.uth.gr )

Οι θέσεις είναι:

1. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα» (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).

2. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).

3. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Συνεργατικής Κίνησης Πολύ-Πρακτορικών Εναέριων Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).

4. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Κατανεμημένης Αυτονομίας και Μικτής Πρωτοβουλίας Σμήνους Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).

5. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αναδιαμορφώσιμες Ευφυείς Επιφάνειες για Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών Πέραν του 5G / 6G [Reconfigurable Intelligent Metasurfaces for Beyond 5G/6G Wireless Communication Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

6. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης / Βαθιάς Μάθησης για Ασύρματες Επικοινωνίες [Machine Learning/Deep Learning Techniques for Wireless Communications]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

7. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασφάλεια στο Φυσικό Επίπεδο για Επικοινωνίες 5G/6G [Physical Layer Security in Beyond 5G/6G Communications» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

8. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασύρματα Δίκτυα Υποβοηθούμενα από UAV [UAV-Assisted Wireless Networks» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

9. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προηγμένες Τεχνικές Διαμορφώσεων για Συστήματα Επικοινωνίας Ορατού Φωτός [Advanced Modulation Techniquesfor VLC Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).

10. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προδραστική Ευφυΐα πάνω σε Κατανεμημένες Ροές Δεδομένων για τη στήριξη Αποφάσεων» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

11. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Βιο-εμπνευσμένα Διηθητικά Συστήματα στις Παρυφές του Δικτύου» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

12. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προσαρμοζόμενη Ευφυΐα για τη Διαχείριση Αυτόνομων Κόμβων στο Διάχυτο Υπολογισμό» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).

13. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ελαστική Διαχείριση Πόρων σε Κατανεμημένα Συστήματα Αναλυτικής Επεξεργασίας Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

14. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Διαχείριση Κατάστασης Εκτέλεσης Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας Χωρίς Διακομιστή» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

15. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Κατανεμημένη Εκτέλεση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).

16. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε λογισμικώς καθοριζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks- SDNs)» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

17. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι ανάθεσης δικτυακών πόρων με έμφαση στη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

18. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αρχιτεκτονικές και δικτυακοί αλγόριθμοι οπτικών δικτύων για κέντρα δεδομένων (Data Centers) μεγάλης κλίμακας» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).

Οι ανωτέρω θέσεις υποψήφιων διδακτόρων είναι άμισθες εκτός των θέσεων για τα ερευνητικά θέματα 16-18, οι οποίες θα είναι αμειβόμενες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ