Παρέμβαση για τη λειτουργία της Δευτ/μιας Σχολικής Επιτροπής από τη “Γέφυρα Προόδου & Ελπίδας”

Ερώτηση προς τη Δήμαρχο Χαλκιδέων κα Έλενα Βάκα απηύθυνε η αντιπολιτευτική παράταξη του Δήμου "Γέφυρα Προόδου & Ελπίδας", με επικεφαλής τον κ. Χρήστο Παγώνη

Ολόκληρη η ερώτηση προς τη Δήμαρχο Χαλκιδέων:

“Κυρία Δήμαρχε,

Πρόσφατα, ήλθαν στο φως της Δημοσιότητας επιστολές μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων, που αφήνουν αιχμές και υπονοούμενα για κακοδιαχείριση στην  Επιτροπή Βθμιας εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα η διαχείριση από τον Μάρτιο του 2020 διενεργείται κατά παράβαση της νομιμότητας, ήτοι κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης 8440/24-2-2011, σύμφωνα με την οποία ορίζεται:

«Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την  κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων  γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας  υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον  αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία  γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις  ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων»

«Με απόφαση της Σχολικής  Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση  κάθε   διευθυντή  σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών  των σχολικών μονάδων. Το ποσό  αυτό  κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη  του   ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας».

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό». Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ..»

Εξ’ άλλου, στην επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής γίνεται λόγος για Δντές Σχολικών μονάδων που λειτουργούσαν στο παρελθόν ως «μιζαδόροι» και καταχραστές του Δημοσίου χρήματος.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, όπως έχετε υποχρέωση από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τα παρακάτω:

Α. Κατάσταση με τα εξοφλημένα τιμολόγια του έτους 2020 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό.

Κατάσταση με τα ανεξόφλητα τιμολόγια του έτους 2020 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό.

Κατάσταση με τα εξοφλημένα τιμολόγια του έτους 2021 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό.

Κατάσταση με τα ανεξόφλητα τιμολόγια του έτους 2021 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό, καθώς επίσης και τα διαθέσιμα την 1 Μαρτίου 2021.

Β. Σε ποιο χρόνο σκέπτεστε να αποκαταστήσετε την νομιμότητα στην διαδικασία διαχείρισης των χρημάτων στην Β΄θμια Επιτροπή παιδείας; (Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011)

Γ. Τα στοιχεία (τιμολόγια κλπ παραστατικά) σύμφωνα με τα οποία Δντές σχολικών μονάδων εισέπραξαν χρήματα από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας, κατά το παρελθόν, για εξόφληση τιμολογίων σε Τουριστικά Λεωφορεία, όπως ισχυρίζεται στην σχετική επιστολή της η Πρόεδρος της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής, ενημερώνοντας τον Αντιπρόεδρο της ίδιας επιτροπής(sic)”.

Ολόκληρη η ερώτηση προς τη Δήμαρχο Χαλκιδέων:

“Κυρία Δήμαρχε,

Πρόσφατα, ήλθαν στο φως της Δημοσιότητας επιστολές μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων, που αφήνουν αιχμές και υπονοούμενα για κακοδιαχείριση στην  Επιτροπή Βθμιας εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα η διαχείριση από τον Μάρτιο του 2020 διενεργείται κατά παράβαση της νομιμότητας, ήτοι κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης 8440/24-2-2011, σύμφωνα με την οποία ορίζεται:

«Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την  κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων  γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας  υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον  αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία  γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις  ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων»

«Με απόφαση της Σχολικής  Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση  κάθε   διευθυντή  σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών  των σχολικών μονάδων. Το ποσό  αυτό  κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη  του   ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας».

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό». Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ..»

Εξ’ άλλου, στην επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής γίνεται λόγος για Δντές Σχολικών μονάδων που λειτουργούσαν στο παρελθόν ως «μιζαδόροι» και καταχραστές του Δημοσίου χρήματος.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, όπως έχετε υποχρέωση από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τα παρακάτω:

Α. Κατάσταση με τα εξοφλημένα τιμολόγια του έτους 2020 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό.

Κατάσταση με τα ανεξόφλητα τιμολόγια του έτους 2020 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό.

Κατάσταση με τα εξοφλημένα τιμολόγια του έτους 2021 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό.

Κατάσταση με τα ανεξόφλητα τιμολόγια του έτους 2021 κατά ημερομηνία παραστατικού – προμηθευτή – αριθμό παραστατικού – ποσό, καθώς επίσης και τα διαθέσιμα την 1 Μαρτίου 2021.

Β. Σε ποιο χρόνο σκέπτεστε να αποκαταστήσετε την νομιμότητα στην διαδικασία διαχείρισης των χρημάτων στην Β΄θμια Επιτροπή παιδείας; (Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011)

Γ. Τα στοιχεία (τιμολόγια κλπ παραστατικά) σύμφωνα με τα οποία Δντές σχολικών μονάδων εισέπραξαν χρήματα από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας, κατά το παρελθόν, για εξόφληση τιμολογίων σε Τουριστικά Λεωφορεία, όπως ισχυρίζεται στην σχετική επιστολή της η Πρόεδρος της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής, ενημερώνοντας τον Αντιπρόεδρο της ίδιας επιτροπής(sic)”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *