Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καμένων Βούρλων την Παρασκευή

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Διά περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καμένων Βούρλων, την Παρασκευή 2 Απριλίου από τις 12:30 έως τις 14:00.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 2. Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 3. Ορισµός µελών της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο 18 Ν. 2119/1993).
 4. Ορισµός µελών επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση, µίσθωση, εκµίσθωση ακινήτων και κινητών του ∆ήµου και αγορά ακινήτων για το έτος 2021 (άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186. 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006).
 5. Ορισµός αναπληρωτή εκπροσώπου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στον Φο.∆.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.
 6. Έγκριση απολογισµού έτους 2020 και προγραµµατισµός έτους 2021 του Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. µε βάση το Π.Ε.Σ.∆.Α. Στερεάς Ελλάδας.
 7. Έγκριση καταστάσεων απολογισµού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 8. Έγκριση καταστάσεων απολογισµού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 9. Κατανοµή Α΄ δόσης της τακτικής Επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 10. Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.
 11. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού : άρθρα 7 έως 14 που αφορούν στη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδος(ΙΠΕ)».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων συστηµάτων υπογειοποίησης κάδων απορριµµάτων».
 14. Απαγόρευση στάθµευσης στην κεντρική οδό Αγίου Σεραφείµ.

Διά περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καμένων Βούρλων, την Παρασκευή 2 Απριλίου από τις 12:30 έως τις 14:00.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 2. Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 3. Ορισµός µελών της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο 18 Ν. 2119/1993).
 4. Ορισµός µελών επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση, µίσθωση, εκµίσθωση ακινήτων και κινητών του ∆ήµου και αγορά ακινήτων για το έτος 2021 (άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186. 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006).
 5. Ορισµός αναπληρωτή εκπροσώπου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στον Φο.∆.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.
 6. Έγκριση απολογισµού έτους 2020 και προγραµµατισµός έτους 2021 του Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. µε βάση το Π.Ε.Σ.∆.Α. Στερεάς Ελλάδας.
 7. Έγκριση καταστάσεων απολογισµού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 8. Έγκριση καταστάσεων απολογισµού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 9. Κατανοµή Α΄ δόσης της τακτικής Επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων.
 10. Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.
 11. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού : άρθρα 7 έως 14 που αφορούν στη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας «Ιαµατικές Πηγές Ελλάδος(ΙΠΕ)».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων συστηµάτων υπογειοποίησης κάδων απορριµµάτων».
 14. Απαγόρευση στάθµευσης στην κεντρική οδό Αγίου Σεραφείµ.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *