Εισήγηση Κοτρωνιά σε Σ/Ν του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ως εισηγητής στη Διαρκή Επιτροπή Δημ. Διοίκησης και στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε σήμερα ο Βουλευτής ΝΔ Φθιώτιδας, Γιώργος Κοτρωνιάς, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 4ης Ιουνίου 2003 μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους».

Παρατίθεται αναλυτικά η εισήγηση  του βουλευτή: «Υπάρχουν νομοσχέδια που εξασφαλίζουν πηχυαίους τίτλους στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομοσχέδια τα οποία δεν τραβούν τόσο πολύ την προσοχή και τα οποία πολλές φορές έχουν την ίδια ή και μεγαλύτερη σημασία σε ότι αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο. Και ποιος είναι αυτός;

Η βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας.

Με το παρόν νομοσχέδιο νομιμοποιείται, συστηματοποιείται και πλέον γίνεται πραγματικότητα η στενή συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν , με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας το 2003 .

Σε επίπεδο των υπηρεσιών αιχμής όπως οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των Υπηρεσιών, μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, αναμένεται να οργανώσει καλύτερα την αποτελεσματικότητά τους σε περιστατικά, που μπορούν να επισυμβούν στο ένα ή στο άλλο κράτος.

Συγχρόνως αναμένεται να βελτιωθεί και το επίπεδο των επαγγελματικών γνώσεων και της επιχειρησιακής ικανότητας των Αξιωματικών της κάθε χώρας, ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και στις χώρες τους.

Μπορούμε να πούμε ότι με το παρόν νομοσχέδιο μπαίνει ένα ακόμα λιθαράκι και συμπληρώνει την προσπάθεια που έκανε η Κυβέρνησή μας με τον Νόμο: 4662/2020 ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, με τίτλο: «Εθνικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων, αναδιάρθρωση γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας και αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» με τον οποίο νόμο όντως έγινε πραγματικότητα η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπηρετούντων σ´ αυτό και ο οποίος φαίνεται ένα χρόνο μετά την ψήφισή του, και την δοκιμασία του στην πράξη του να δουλεύει ικανοποιητικά, τόσο σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του, την θέση του οποίου έχει αναβαθμίσει.

Στις 4 Ιουνίου του 2003 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

Σε συνέχεια αυτού, στις 25 Ιουλίου 2017 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, σε θέματα αρμοδιότητας τους και σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο θα κυρωθεί με νόμο πλέον αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας και θα έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 , του Συντάγματος.

Με την στενή συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών, την ανταλλαγή εμπειριών, που θα προκύπτει από την δυνατότητα συμμετοχής του αντίστοιχου προσωπικού εκάστου κράτους στις εκπαιδεύσεις του άλλου κράτους, με την διεύρυνση των γνώσεων των στελεχών , πέραν της αρωγής σε έκτακτες καταστάσεις, πέραν της εθνικής σημασίας και προαγωγής της σύσφιξης των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ικανότητα των σωμάτων και στις δύο χώρες και την συνεργασία τους σε περιπτώσεις «γεγονότων» μεγάλου μεγέθους στα οποία απαιτείται διακρατική συνεργασία και πολλές φορές, εξωτερική συνδρομή.

Μίλησα για εθνική σημασία και σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών .

Επιτρέψτε μου να καταθέσω σ’ αυτό το σημείο την πολύχρονη εμπειρία μου από την σχέση που αναπτύξαμε τέσσερις ελληνικές πόλεις με την Πάφο της Κύπρου, η Λαμία, η Καλαμαριά, η Κέρκυρα και η Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των Δήμων μας, μία σχέση πραγματικά αδελφική, μία σχέση αίματος, μία σχέση, που έχουν ανάγκη οι Κύπριοι αδελφοί μας που είναι πικραμένοι μέχρι και δύσπιστοι από την παλαιότερη στάση της Ελλάδας σε κρίσιμα γεγονότα της ιστορίας τους.

Ουσιαστικά το προς ψήφιση νομοσχέδιο έχει δύο άρθρα: το άρθρο 1 που αφορά την κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και το άρθρο 2 που αφορά την έναρξη της ισχύος του νόμου.

Έτσι λοιπόν με το άρθρο 1, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου .

Το πρώτο αυτό άρθρο του προς ψήφιση νομοσχεδίου περιλαμβάνει (και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του) και το σύνολο των άρθρων του κυρουμένου πρωτοκόλλου, τα οποία μεταφέρονται σ´ αυτό αυτούσια, όπως ακριβώς υπεγράφησαν στις 25 Ιουλίου του 2017 στην Αθήνα.   

Λοιπόν, μετά το άρθρο 1 του προς κύρωση πρωτοκόλλου όπου περιγράφεται ο σκοπός, το άρθρο 2 που  και δίνει τους ορισμούς των φορέων και το άρθρο 3 που καθορίζει το πως θα ενημερωθεί η Κύπρος για το εν λόγω πρωτόκολλο αλλά και πως θα ενημερώνονται τα δύο μέρη στο μέλλον για οποιαδήποτε τροποποίηση, ερχόμαστε στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του 2017, το οποίο περιγράφει τους τομείς συνεργασίας και την εκπαίδευση και στο οποίο περιγράφονται ποιες θα είναι οι σχολές αυτές για την Ελληνική και για την Κυπριακή πλευρά , που θα αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπως επίσης τον αριθμό του προσωπικού και τις ειδικότητες που θα ορίζονται απ’ τα δύο μέρη τα οποία θα καθορίζουν και την διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων.

Τα δύο κέντρα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού είναι: για την Ελληνική πλευρά, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και για την Κυπριακή πλευρά, η Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Στο άρθρο 5 περιγράφεται ο τρόπος επιλογής του προς εκπαίδευση προσωπικού με κριτήρια α) τα τεχνικά επαγγελματικά και ατομικά προσόντα που θα απαιτούνται για την εκπαίδευση β) τις προτάσεις και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα τίθενται από το μέρος της υποδοχής (όταν λέμε υποδοχή, εννοούμε τον φορέα στις σχολές του οποίου θα φιλοξενούνται οι εκπαιδευόμενοι και θα γίνονται τα μαθήματα και οι εκπαιδεύσεις) γ) την διαπίστωση επαρκούς επιπέδου γενικής εκπαίδευσης και μόρφωσης των προς εκπαίδευση στελεχών και δ) με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις του μέρους που αποστέλλει τα άτομα προς εκπαίδευση.

Στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου του 2017 προβλέπονται διατάξεις για την συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου προσωπικού, για την συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς αλλά και τους πειθαρχικούς κανόνες του μέρους υποδοχής, επίσης περιλαμβάνει διατάξεις για το προσωπικό που δεν συμμορφώνεται στους κανόνες αυτούς ή που για λόγους υγείας δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση και βέβαια το μέρος υποδοχής, για όλα αυτά θα ενημερώνει άμεσα το αποστέλλον μέρος για τους λόγους που μπορεί να επιβάλουν την απομάκρυνση του εκπαιδευόμενου προσωπικού στο οποίο ειρήσθω εν παρόδω δεν θα ανατίθενται άλλα καθήκοντα εκτός αυτών που συνδέονται με την εκπαίδευση.

Σε συνέχεια το άρθρο 7 καθορίζει ότι τις πειθαρχικές ποινές της επιβάλλει το αποστέλλον μέρος μετά από ενημέρωση του φορέα υλοποίησης δηλαδή του μέρος υποδοχής.

Στο άρθρο 8 και στο 9 προβλέπονται , η ημερομηνία εμφάνισης του προσωπικού στα κέντρα εκπαίδευσης που ορίζεται η προηγούμενη μέρα από την έναρξη της εκπαίδευσης και οι υποχρεώσεις των μερών και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι ο φορέας υποδοχής θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της εκπαίδευσης δηλαδή θα παρέχει τις δαπάνες για το διδακτικό προσωπικό για την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη και τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, όπως επίσης την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, στα γυμναστήρια και σε οποιεσδήποτε άλλες υποδομές που διατίθεται και στο δικό του προσωπικό.

Στο άρθρο 10 γίνεται πρόβλεψη για την απευκταία προφανώς περίπτωση θανάτου εκπαιδευόμενου, τις δαπάνες μεταφορές του οποίου θα έχει το αποστέλλον μέρος, εκπρόσωποι του οποίου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα έγγραφα που αφορούν την αιτία θανάτου το εκπαιδευομένου.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται ο τρόπος που θα χορηγούνται οι άδειες του προσωπικού κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι οποίες θα χορηγούνται μετά από αίτησή του στον φορέα υλοποίησης και οι οποίες άδειες θα έχουν εγκριθεί πρώτα από την υπηρεσία που τον έχει αποστείλει εκεί.

Στο άρθρο 12 καθορίζεται ο τρόπος που το εκπαιδευόμενο προσωπικό θα χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες τις οποίες δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτα μέρη παρά μόνο μετά από γραπτή έγκριση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος ο οποίος θα έχει και την εξουσία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των προβλέψεων για τη διαχείριση των πληροφοριών.

Τα άρθρα 13, 14, 15, αφορούν αυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου που θα γίνεται σε διμερείς συναντήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της αρχικής συμφωνίας, την επίλυση των διαφορών που θα γίνεται με διαβούλευση μεταξύ των μερών και τέλος την ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου που θα ξεκινάει μετά από 30 μέρες από την λήψη της τελευταίας γραπτής γνωστοποιήσεις με την οποία το ένα μέρος θα ενημερώνει το άλλο μέσω της διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών .

Στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς του πρωτοκόλλου που κυρώνεται με αυτόν, μετά από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτού, δηλαδή, όπως ανέφερα και πιο πάνω, 30 ημέρες μετά την λήψη της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης με την οποία το ένα μέρος ενημερώνει το άλλο διά της διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών, εσωτερικών του, διαδικασιών.

Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι ωφέλιμο για την κοινωνία και το κράτος και θα συμβάλλει στην βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας, την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού και την σύσφιξη των δεσμών των Πυροσβεστικών Σωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και πρέπει να στηριχθεί ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής των Ελλήνων».

Ως εισηγητής στη Διαρκή Επιτροπή Δημ. Διοίκησης και στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε σήμερα ο Βουλευτής ΝΔ Φθιώτιδας, Γιώργος Κοτρωνιάς, στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 4ης Ιουνίου 2003 μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους».

Παρατίθεται αναλυτικά η εισήγηση  του βουλευτή: «Υπάρχουν νομοσχέδια που εξασφαλίζουν πηχυαίους τίτλους στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομοσχέδια τα οποία δεν τραβούν τόσο πολύ την προσοχή και τα οποία πολλές φορές έχουν την ίδια ή και μεγαλύτερη σημασία σε ότι αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο. Και ποιος είναι αυτός;

Η βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας.

Με το παρόν νομοσχέδιο νομιμοποιείται, συστηματοποιείται και πλέον γίνεται πραγματικότητα η στενή συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν , με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας το 2003 .

Σε επίπεδο των υπηρεσιών αιχμής όπως οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των Υπηρεσιών, μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, αναμένεται να οργανώσει καλύτερα την αποτελεσματικότητά τους σε περιστατικά, που μπορούν να επισυμβούν στο ένα ή στο άλλο κράτος.

Συγχρόνως αναμένεται να βελτιωθεί και το επίπεδο των επαγγελματικών γνώσεων και της επιχειρησιακής ικανότητας των Αξιωματικών της κάθε χώρας, ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και στις χώρες τους.

Μπορούμε να πούμε ότι με το παρόν νομοσχέδιο μπαίνει ένα ακόμα λιθαράκι και συμπληρώνει την προσπάθεια που έκανε η Κυβέρνησή μας με τον Νόμο: 4662/2020 ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, με τίτλο: «Εθνικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων, αναδιάρθρωση γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας και αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» με τον οποίο νόμο όντως έγινε πραγματικότητα η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπηρετούντων σ´ αυτό και ο οποίος φαίνεται ένα χρόνο μετά την ψήφισή του, και την δοκιμασία του στην πράξη του να δουλεύει ικανοποιητικά, τόσο σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του, την θέση του οποίου έχει αναβαθμίσει.

Στις 4 Ιουνίου του 2003 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

Σε συνέχεια αυτού, στις 25 Ιουλίου 2017 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, σε θέματα αρμοδιότητας τους και σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο θα κυρωθεί με νόμο πλέον αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας και θα έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 , του Συντάγματος.

Με την στενή συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών, την ανταλλαγή εμπειριών, που θα προκύπτει από την δυνατότητα συμμετοχής του αντίστοιχου προσωπικού εκάστου κράτους στις εκπαιδεύσεις του άλλου κράτους, με την διεύρυνση των γνώσεων των στελεχών , πέραν της αρωγής σε έκτακτες καταστάσεις, πέραν της εθνικής σημασίας και προαγωγής της σύσφιξης των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ικανότητα των σωμάτων και στις δύο χώρες και την συνεργασία τους σε περιπτώσεις «γεγονότων» μεγάλου μεγέθους στα οποία απαιτείται διακρατική συνεργασία και πολλές φορές, εξωτερική συνδρομή.

Μίλησα για εθνική σημασία και σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών .

Επιτρέψτε μου να καταθέσω σ’ αυτό το σημείο την πολύχρονη εμπειρία μου από την σχέση που αναπτύξαμε τέσσερις ελληνικές πόλεις με την Πάφο της Κύπρου, η Λαμία, η Καλαμαριά, η Κέρκυρα και η Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των Δήμων μας, μία σχέση πραγματικά αδελφική, μία σχέση αίματος, μία σχέση, που έχουν ανάγκη οι Κύπριοι αδελφοί μας που είναι πικραμένοι μέχρι και δύσπιστοι από την παλαιότερη στάση της Ελλάδας σε κρίσιμα γεγονότα της ιστορίας τους.

Ουσιαστικά το προς ψήφιση νομοσχέδιο έχει δύο άρθρα: το άρθρο 1 που αφορά την κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και το άρθρο 2 που αφορά την έναρξη της ισχύος του νόμου.

Έτσι λοιπόν με το άρθρο 1, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου .

Το πρώτο αυτό άρθρο του προς ψήφιση νομοσχεδίου περιλαμβάνει (και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του) και το σύνολο των άρθρων του κυρουμένου πρωτοκόλλου, τα οποία μεταφέρονται σ´ αυτό αυτούσια, όπως ακριβώς υπεγράφησαν στις 25 Ιουλίου του 2017 στην Αθήνα.   

Λοιπόν, μετά το άρθρο 1 του προς κύρωση πρωτοκόλλου όπου περιγράφεται ο σκοπός, το άρθρο 2 που  και δίνει τους ορισμούς των φορέων και το άρθρο 3 που καθορίζει το πως θα ενημερωθεί η Κύπρος για το εν λόγω πρωτόκολλο αλλά και πως θα ενημερώνονται τα δύο μέρη στο μέλλον για οποιαδήποτε τροποποίηση, ερχόμαστε στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του 2017, το οποίο περιγράφει τους τομείς συνεργασίας και την εκπαίδευση και στο οποίο περιγράφονται ποιες θα είναι οι σχολές αυτές για την Ελληνική και για την Κυπριακή πλευρά , που θα αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού των πυροσβεστικών υπηρεσιών, όπως επίσης τον αριθμό του προσωπικού και τις ειδικότητες που θα ορίζονται απ’ τα δύο μέρη τα οποία θα καθορίζουν και την διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων.

Τα δύο κέντρα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού είναι: για την Ελληνική πλευρά, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και για την Κυπριακή πλευρά, η Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Στο άρθρο 5 περιγράφεται ο τρόπος επιλογής του προς εκπαίδευση προσωπικού με κριτήρια α) τα τεχνικά επαγγελματικά και ατομικά προσόντα που θα απαιτούνται για την εκπαίδευση β) τις προτάσεις και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα τίθενται από το μέρος της υποδοχής (όταν λέμε υποδοχή, εννοούμε τον φορέα στις σχολές του οποίου θα φιλοξενούνται οι εκπαιδευόμενοι και θα γίνονται τα μαθήματα και οι εκπαιδεύσεις) γ) την διαπίστωση επαρκούς επιπέδου γενικής εκπαίδευσης και μόρφωσης των προς εκπαίδευση στελεχών και δ) με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις του μέρους που αποστέλλει τα άτομα προς εκπαίδευση.

Στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου του 2017 προβλέπονται διατάξεις για την συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου προσωπικού, για την συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς αλλά και τους πειθαρχικούς κανόνες του μέρους υποδοχής, επίσης περιλαμβάνει διατάξεις για το προσωπικό που δεν συμμορφώνεται στους κανόνες αυτούς ή που για λόγους υγείας δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση και βέβαια το μέρος υποδοχής, για όλα αυτά θα ενημερώνει άμεσα το αποστέλλον μέρος για τους λόγους που μπορεί να επιβάλουν την απομάκρυνση του εκπαιδευόμενου προσωπικού στο οποίο ειρήσθω εν παρόδω δεν θα ανατίθενται άλλα καθήκοντα εκτός αυτών που συνδέονται με την εκπαίδευση.

Σε συνέχεια το άρθρο 7 καθορίζει ότι τις πειθαρχικές ποινές της επιβάλλει το αποστέλλον μέρος μετά από ενημέρωση του φορέα υλοποίησης δηλαδή του μέρος υποδοχής.

Στο άρθρο 8 και στο 9 προβλέπονται , η ημερομηνία εμφάνισης του προσωπικού στα κέντρα εκπαίδευσης που ορίζεται η προηγούμενη μέρα από την έναρξη της εκπαίδευσης και οι υποχρεώσεις των μερών και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι ο φορέας υποδοχής θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της εκπαίδευσης δηλαδή θα παρέχει τις δαπάνες για το διδακτικό προσωπικό για την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη και τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, όπως επίσης την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, στα γυμναστήρια και σε οποιεσδήποτε άλλες υποδομές που διατίθεται και στο δικό του προσωπικό.

Στο άρθρο 10 γίνεται πρόβλεψη για την απευκταία προφανώς περίπτωση θανάτου εκπαιδευόμενου, τις δαπάνες μεταφορές του οποίου θα έχει το αποστέλλον μέρος, εκπρόσωποι του οποίου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα έγγραφα που αφορούν την αιτία θανάτου το εκπαιδευομένου.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται ο τρόπος που θα χορηγούνται οι άδειες του προσωπικού κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι οποίες θα χορηγούνται μετά από αίτησή του στον φορέα υλοποίησης και οι οποίες άδειες θα έχουν εγκριθεί πρώτα από την υπηρεσία που τον έχει αποστείλει εκεί.

Στο άρθρο 12 καθορίζεται ο τρόπος που το εκπαιδευόμενο προσωπικό θα χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες τις οποίες δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτα μέρη παρά μόνο μετά από γραπτή έγκριση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος ο οποίος θα έχει και την εξουσία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των προβλέψεων για τη διαχείριση των πληροφοριών.

Τα άρθρα 13, 14, 15, αφορούν αυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου που θα γίνεται σε διμερείς συναντήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της αρχικής συμφωνίας, την επίλυση των διαφορών που θα γίνεται με διαβούλευση μεταξύ των μερών και τέλος την ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου που θα ξεκινάει μετά από 30 μέρες από την λήψη της τελευταίας γραπτής γνωστοποιήσεις με την οποία το ένα μέρος θα ενημερώνει το άλλο μέσω της διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών .

Στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς του πρωτοκόλλου που κυρώνεται με αυτόν, μετά από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτού, δηλαδή, όπως ανέφερα και πιο πάνω, 30 ημέρες μετά την λήψη της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης με την οποία το ένα μέρος ενημερώνει το άλλο διά της διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών, εσωτερικών του, διαδικασιών.

Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι ωφέλιμο για την κοινωνία και το κράτος και θα συμβάλλει στην βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας, την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού και την σύσφιξη των δεσμών των Πυροσβεστικών Σωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και πρέπει να στηριχθεί ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής των Ελλήνων».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ