“Κανδήλιον Όραμα”: Πρωτοβουλία πολιτών για την οδική σύνδεση Πολιτικών-Λίμνης Ευβοίας

Εκατό πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές αφετηρίες, προχωρούν στην ίδρυση της ομάδας με το διακριτικό "Κανδήλιον Όραμα", με στόχο την υλοποίηση της οδικής σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών, με το όνομα "Κανδήλια Οδός"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η διακήρυξη της ομάδας για την προώθηση και υλοποίηση της νέας οδού, όπως γνωστοποιήθηκε:

“Οι ακολούθως υπογράφοντες έχοντας υπ’ όψη τις εξής παραδοχές:
1. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο μεγαλύτερο της Μεσογείου με έκταση 3.654 τ.χλμ. και συνολικό μήκος 180 χλμ., με πληθυσμό 191.206 σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
2. Η Β. Εύβοια παρουσιάζει μοναδικό φυσικό κάλλος, λόγω γεωγραφικής θέσης παρέχει ιδιάζουσες εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, ενώ τα αγροκτηνοτροφικά της προϊόντα θεωρούνται ιδιαίτερης αξίας.
3. Η Β. Εύβοια επικοινωνεί χερσαία με τη Χαλκίδα και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα με ένα απαρχαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο που δεν εξασφαλίζει τη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών της με επαρκή, ασφαλή και εν γένει ικανοποιητικό τρόπο.
4. Το υπάρχον οδικό δίκτυο έχει δυσανάλογο δημοσιονομικό κόστος συντήρησης, οι συνεχείς επισκευές είναι αποσπασματικές και ευκαιριακές, ενώ σε σημεία του η οδική σήμανση ενημερώνει τους οδηγούς ότι κινούνται σε αυτό με δική τους ευθύνη.
5. Η συνολική εκτιμητέα υγειονομική, οικονομική και τουριστική κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια την καθιστά, συγκριτικά με αντίστοιχης δυναμικότητας περιοχές, υποβαθμισμένη.

Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε
την ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση και υλοποίηση μιας νέας οδικής σύνδεσης Πολιτικών – Λίμνης κατά μήκος της δυτικής ακτής της Εύβοιας.

Η απαξίωση του νομού και ειδικά του βόρειου τμήματός του μας οδηγεί να προτάξουμε και να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να επιτύχουμε, με τη δημιουργία της σύνδεσης αυτής, μεταξύ άλλων αξιοπρεπή διαβίωση, άμεση πρόσβαση σε δομές υγείας, ασφαλή και γρήγορη δια-σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, υψηλότερη επισκεψιμότητα. Για να αντιστραφεί η παθητική στάση μας απέναντι στα χρόνια προβλήματα που μας απασχολούν, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ως ομάδα πολιτών θέτουμε στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την οδική σύνδεση Πολιτικών – Λίμνης και τη διάδοση και προώθησή της και σκοπό την υλοποίησή του από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία και επιστήμη, ο πρόσφατος νησιωτικός χαρακτηρισμός της Εύβοιας, με σεβασμό στις κοινωνικές, ιστορικές, πολιτιστικές, και περιβαλλοντικές αξίες και συνθήκες της περιοχής.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της Πρωτοβουλίας Πολιτών συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές με συγκεκριμένο αντικείμενο:
I. Τεχνική Επιτροπή, με αντικείμενο την εν γένει τεχνική επεξεργασία της πρότασης, την εύρεση παλαιάς προϋπάρχουσας μελέτης και αξιοποίησης των συμπερασμάτων της, τη σύνταξη νέας (draft), τη
σύνταξη άτυπου πρόχειρου προϋπολογισμού, με υπεύθυνο το Δημήτριο Στεργίου.
II. Νομική Επιτροπή, με αντικείμενο τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου, τη διασταύρωση των νομοθετικών και νομολογιακών περιορισμών, την επεξεργασία των αιτήσεων – αναφορών προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα, με υπεύθυνο το Νικόλαο Ανέστη.
III. Περιβαλλοντική Επιτροπή, με αντικείμενο την προστασία της χλωροπανίδας της περιοχής του έργου και την ανάδειξη τυχόν περιορισμών περιβαλλοντικής φύσεως (NATURA), με υπεύθυνο το Γεώργιο Καρλή.
IV. Οικονομική Επιτροπή, με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση των οικονομικής φύσεως ζητημάτων και την υπόδειξη πηγών χρηματοδότησης του έργου, με υπεύθυνο το Δημήτριο Κατούνη.
V. Επιτροπή Ενημέρωσης και Προώθησης, με αντικείμενο την κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση του σκοπού της Πρωτοβουλίας, ώστε να γνωστοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδίως με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοχώρου, καθώς και η επικοινωνία με κάθε δημόσιο, θεσμικό ή μη φορέα που σχετίζεται με τον καταστατικό σκοπό, με υπεύθυνη την Κυπαρισσία Ντελκή.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών «Κανδήλιον Όραμα» επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και με τη συνεχή επαφή μεταξύ των μελών και φίλων της. Για το λόγο αυτό δύναται να δημιουργεί ιστοχώρο με χρήση του διακριτικού τίτλου της, στην οποία θα αναρτάται κάθε πληροφορία σχετική με το έργο και κάθε ενέργεια των διαχειριστών που προάγει και συμβάλλει στην ωρίμανση του σκοπού της. Στο τελικό στάδιο ωρίμανσης θα διοργανώσει δημόσια επιστημονική ημερίδα με θέμα τα ευρήματα και τις προτάσεις της για την οδική σύνδεση Πολιτικών – Λίμνης.

Για την ορθή διαχείριση, τη δημοκρατική συμμετοχή, τη λογοδοσία και αειλογία της εφαρμόζονται τα κάτωθι:

• Εκπροσωπείται από τους Δημήτριο Κατούνη και Δημήτριο Στεργίου οι οποίοι ατομικά ή/και από κοινού μπορούν να εκπροσωπούν την Πρωτοβουλία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και υπηρεσίας.
• Ορίζεται ως αποφασιστικό όργανο η Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από τον υπεύθυνο κάθε Επιτροπής και τους δύο προαναφερθέντες εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας.
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στο μέτρο του δυνατού στην κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών που προκύπτουν από τη δράση των οργάνων.
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ενημέρωσης και Προώθησης τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των δράσεων και ενεργειών της Πρωτοβουλίας.
• Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απεμπλέκει και να απεμπολεί τους συμμετέχοντες που ενεργούν με τρόπο που αντιστρατεύεται το σκοπό της Πρωτοβουλίας ή δημοσιεύουν απόψεις αντίθετες με τους σκοπούς της, ή εκφράζονται με τρόπο ανεπίτρεπτο, απαξιωτικό ή υβριστικό.
Τα ιδρυτικά μέλη καλούν όλες και όλους που επιθυμούν την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της Κανδηλίας Οδού, ενός έργου πολλαπλά ωφέλιμου για τους κατοίκους ολόκληρης της Εύβοιας.

Για την επικοινωνία, εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή: kandilionorama@gmail.com”

Η διακήρυξη της ομάδας για την προώθηση και υλοποίηση της νέας οδού, όπως γνωστοποιήθηκε:

“Οι ακολούθως υπογράφοντες έχοντας υπ’ όψη τις εξής παραδοχές:
1. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο μεγαλύτερο της Μεσογείου με έκταση 3.654 τ.χλμ. και συνολικό μήκος 180 χλμ., με πληθυσμό 191.206 σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
2. Η Β. Εύβοια παρουσιάζει μοναδικό φυσικό κάλλος, λόγω γεωγραφικής θέσης παρέχει ιδιάζουσες εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, ενώ τα αγροκτηνοτροφικά της προϊόντα θεωρούνται ιδιαίτερης αξίας.
3. Η Β. Εύβοια επικοινωνεί χερσαία με τη Χαλκίδα και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα με ένα απαρχαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο που δεν εξασφαλίζει τη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών της με επαρκή, ασφαλή και εν γένει ικανοποιητικό τρόπο.
4. Το υπάρχον οδικό δίκτυο έχει δυσανάλογο δημοσιονομικό κόστος συντήρησης, οι συνεχείς επισκευές είναι αποσπασματικές και ευκαιριακές, ενώ σε σημεία του η οδική σήμανση ενημερώνει τους οδηγούς ότι κινούνται σε αυτό με δική τους ευθύνη.
5. Η συνολική εκτιμητέα υγειονομική, οικονομική και τουριστική κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια την καθιστά, συγκριτικά με αντίστοιχης δυναμικότητας περιοχές, υποβαθμισμένη.

Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε
την ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση και υλοποίηση μιας νέας οδικής σύνδεσης Πολιτικών – Λίμνης κατά μήκος της δυτικής ακτής της Εύβοιας.

Η απαξίωση του νομού και ειδικά του βόρειου τμήματός του μας οδηγεί να προτάξουμε και να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να επιτύχουμε, με τη δημιουργία της σύνδεσης αυτής, μεταξύ άλλων αξιοπρεπή διαβίωση, άμεση πρόσβαση σε δομές υγείας, ασφαλή και γρήγορη δια-σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, υψηλότερη επισκεψιμότητα. Για να αντιστραφεί η παθητική στάση μας απέναντι στα χρόνια προβλήματα που μας απασχολούν, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ως ομάδα πολιτών θέτουμε στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την οδική σύνδεση Πολιτικών – Λίμνης και τη διάδοση και προώθησή της και σκοπό την υλοποίησή του από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία και επιστήμη, ο πρόσφατος νησιωτικός χαρακτηρισμός της Εύβοιας, με σεβασμό στις κοινωνικές, ιστορικές, πολιτιστικές, και περιβαλλοντικές αξίες και συνθήκες της περιοχής.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της Πρωτοβουλίας Πολιτών συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές με συγκεκριμένο αντικείμενο:
I. Τεχνική Επιτροπή, με αντικείμενο την εν γένει τεχνική επεξεργασία της πρότασης, την εύρεση παλαιάς προϋπάρχουσας μελέτης και αξιοποίησης των συμπερασμάτων της, τη σύνταξη νέας (draft), τη
σύνταξη άτυπου πρόχειρου προϋπολογισμού, με υπεύθυνο το Δημήτριο Στεργίου.
II. Νομική Επιτροπή, με αντικείμενο τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου, τη διασταύρωση των νομοθετικών και νομολογιακών περιορισμών, την επεξεργασία των αιτήσεων – αναφορών προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα, με υπεύθυνο το Νικόλαο Ανέστη.
III. Περιβαλλοντική Επιτροπή, με αντικείμενο την προστασία της χλωροπανίδας της περιοχής του έργου και την ανάδειξη τυχόν περιορισμών περιβαλλοντικής φύσεως (NATURA), με υπεύθυνο το Γεώργιο Καρλή.
IV. Οικονομική Επιτροπή, με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση των οικονομικής φύσεως ζητημάτων και την υπόδειξη πηγών χρηματοδότησης του έργου, με υπεύθυνο το Δημήτριο Κατούνη.
V. Επιτροπή Ενημέρωσης και Προώθησης, με αντικείμενο την κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση του σκοπού της Πρωτοβουλίας, ώστε να γνωστοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδίως με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοχώρου, καθώς και η επικοινωνία με κάθε δημόσιο, θεσμικό ή μη φορέα που σχετίζεται με τον καταστατικό σκοπό, με υπεύθυνη την Κυπαρισσία Ντελκή.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών «Κανδήλιον Όραμα» επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και με τη συνεχή επαφή μεταξύ των μελών και φίλων της. Για το λόγο αυτό δύναται να δημιουργεί ιστοχώρο με χρήση του διακριτικού τίτλου της, στην οποία θα αναρτάται κάθε πληροφορία σχετική με το έργο και κάθε ενέργεια των διαχειριστών που προάγει και συμβάλλει στην ωρίμανση του σκοπού της. Στο τελικό στάδιο ωρίμανσης θα διοργανώσει δημόσια επιστημονική ημερίδα με θέμα τα ευρήματα και τις προτάσεις της για την οδική σύνδεση Πολιτικών – Λίμνης.

Για την ορθή διαχείριση, τη δημοκρατική συμμετοχή, τη λογοδοσία και αειλογία της εφαρμόζονται τα κάτωθι:

• Εκπροσωπείται από τους Δημήτριο Κατούνη και Δημήτριο Στεργίου οι οποίοι ατομικά ή/και από κοινού μπορούν να εκπροσωπούν την Πρωτοβουλία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και υπηρεσίας.
• Ορίζεται ως αποφασιστικό όργανο η Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από τον υπεύθυνο κάθε Επιτροπής και τους δύο προαναφερθέντες εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας.
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στο μέτρο του δυνατού στην κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών που προκύπτουν από τη δράση των οργάνων.
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ενημέρωσης και Προώθησης τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των δράσεων και ενεργειών της Πρωτοβουλίας.
• Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απεμπλέκει και να απεμπολεί τους συμμετέχοντες που ενεργούν με τρόπο που αντιστρατεύεται το σκοπό της Πρωτοβουλίας ή δημοσιεύουν απόψεις αντίθετες με τους σκοπούς της, ή εκφράζονται με τρόπο ανεπίτρεπτο, απαξιωτικό ή υβριστικό.
Τα ιδρυτικά μέλη καλούν όλες και όλους που επιθυμούν την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της Κανδηλίας Οδού, ενός έργου πολλαπλά ωφέλιμου για τους κατοίκους ολόκληρης της Εύβοιας.

Για την επικοινωνία, εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή: kandilionorama@gmail.com”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ