Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας
υγείας κατά τις προβλέψεις της παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθμ.
40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 , για την λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010, όπως ισχύουν.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : «Περί εκχώρησης πομήθειας RAPID TEST στα πλαίσια αποφυγής εξάπλωσης του Κορονωϊού COVID-19»
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».
ΘΕΜΑ 4ο : « Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές (Α΄ κατανομή έτους 2021) του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί διαγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί χαρακτηρισμού Κωδικών Αριθμών του προϋπολογισμού οικ.έτους 2021, ως δεικτικών έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής»
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2021»
ΘΕΜΑ 8ο: «Περί αποδοχής δακοκτονίας για το έτος 2021»
ΘΕΜΑ 9ο: «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ.Γλυφάδας και Αγίας Σοφίας΄΄».

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας
υγείας κατά τις προβλέψεις της παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθμ.
40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 , για την λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010, όπως ισχύουν.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : «Περί εκχώρησης πομήθειας RAPID TEST στα πλαίσια αποφυγής εξάπλωσης του Κορονωϊού COVID-19»
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».
ΘΕΜΑ 4ο : « Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές (Α΄ κατανομή έτους 2021) του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί διαγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί χαρακτηρισμού Κωδικών Αριθμών του προϋπολογισμού οικ.έτους 2021, ως δεικτικών έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής»
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2021»
ΘΕΜΑ 8ο: «Περί αποδοχής δακοκτονίας για το έτος 2021»
ΘΕΜΑ 9ο: «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα Τ.Κ.Γλυφάδας και Αγίας Σοφίας΄΄».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *