Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων την Τετάρτη

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1ο Αγορά Αγροτεμαχίων στη θέση “Αλαμάνα” του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Περί Μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων στα πλαίσια ρυθμίσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας – κληροδοτήματος αυτοτελούς διαχείρισης «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ –ΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» – ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 5ο Περί ορισμού επιτροπής για την σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 6ο Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αρ. 539/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 25/04-12-2017) περί καθορισμού 12ωρης λειτουργίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου του αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ν.Π.Ι.Δ.  του Δήμου μας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 7ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 8ο Περί έγκρισης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και    Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος» του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα 9ο Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 10ο Οριστική απόφαση ονομασίας ανωνύμων οδών του Δήμου Λαμίας

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 11ο Περί Δημιουργίας παιδικών  χαρών στην πόλη της Λαμίας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 12ο Αποδοχή αίτησης περί λύσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 13ο Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης ανά Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2021

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

Θέμα 14ο Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

Θέμα 15ο Οριστική ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου – Εισηγητής Ρίζος

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

Η έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1ο Αγορά Αγροτεμαχίων στη θέση “Αλαμάνα” του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Περί Μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων στα πλαίσια ρυθμίσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας – κληροδοτήματος αυτοτελούς διαχείρισης «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ –ΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» – ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 5ο Περί ορισμού επιτροπής για την σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 6ο Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αρ. 539/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 25/04-12-2017) περί καθορισμού 12ωρης λειτουργίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου του αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ν.Π.Ι.Δ.  του Δήμου μας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 7ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 8ο Περί έγκρισης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και    Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος» του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα 9ο Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 10ο Οριστική απόφαση ονομασίας ανωνύμων οδών του Δήμου Λαμίας

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 11ο Περί Δημιουργίας παιδικών  χαρών στην πόλη της Λαμίας

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 12ο Αποδοχή αίτησης περί λύσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 13ο Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης ανά Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2021

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

Θέμα 14ο Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

Θέμα 15ο Οριστική ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου – Εισηγητής Ρίζος

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ρίζος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ