Δήμος Ερέτριας: 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα οποία θα υπάρξει και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας.
3. Λήψη απόφασης περί ορισμού Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δαφνηφόρος Απόλλων».
4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δακοκτονίας έτους 2021.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του παραλιακού τμήματος της οδού Αρχαίου Θεάτρου για την καλοκαιρινή περίοδο 2021.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Παπανικολή, παραπλεύρως του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τροποποίησης άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερέτριας για την αφή καντηλιών.
8. Λήψη απόφασης περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του ν.4479/2017 (Α’94).
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την ανέγερση οικίας σε ιδιόκτητο γήπεδο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αμπουδιώτισσα Τ.Κ. Σέττας, Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας.
10. Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ένστασης του Βέγκου Αντωνίου, αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΓΠΣ Αμαρύνθου», κατά απόφασης έκπτωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2021.
13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 39.680,00 ευρώ της δράσης του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ερέτριας».
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.
15. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαιούχων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας για παραλαβή σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
16. Λήψη απόφασης περί Β΄ κατανομής λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 του Δήμου Ερέτριας ποσού 31.080,00€.
17. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ALPHA BANK» και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
18. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
19. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
20. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα οποία θα υπάρξει και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας.
3. Λήψη απόφασης περί ορισμού Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δαφνηφόρος Απόλλων».
4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δακοκτονίας έτους 2021.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του παραλιακού τμήματος της οδού Αρχαίου Θεάτρου για την καλοκαιρινή περίοδο 2021.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Παπανικολή, παραπλεύρως του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τροποποίησης άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερέτριας για την αφή καντηλιών.
8. Λήψη απόφασης περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του ν.4479/2017 (Α’94).
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την ανέγερση οικίας σε ιδιόκτητο γήπεδο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αμπουδιώτισσα Τ.Κ. Σέττας, Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας.
10. Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ένστασης του Βέγκου Αντωνίου, αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΓΠΣ Αμαρύνθου», κατά απόφασης έκπτωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2021.
13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 39.680,00 ευρώ της δράσης του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ερέτριας».
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.
15. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικαιούχων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας για παραλαβή σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
16. Λήψη απόφασης περί Β΄ κατανομής λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 του Δήμου Ερέτριας ποσού 31.080,00€.
17. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ALPHA BANK» και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
18. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
19. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
20. Λήψη απόφασης περί υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *