Δήμος Μακρακώμης: Ανάπλαση & αντιπλημμυρική προστασία της κεντρικής πλατείας στο Καστρί 

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο Δήμος Μακρακώμης σε ενημέρωσή του ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο Καστρί και αφορά την ανάπλαση και αντιπλημμυρική προστασία της κεντρικής πλατείας, με προϋπολογισμό του έργου στις 224.000€.

Πιο αναλυτικά:

Ο Δήμος Μακρακώμης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ”, με προϋπολογισμό 224.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmakrakomis.gov.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 181177

ΤΔ
Μελέτες έργου
ΑΟΕ 164/2021
Πρoκήρυξη
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ.doc
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Οδηγίες σύνταξης και υποβολής προσφοράς ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου.
Οδηγίες υποβολής δήλωσης συμμετοχής σε εκπαίδευση, αιτήματος παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, ένστασης/προδικαστικής προσφυγής.
Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.

Ο Δήμος Μακρακώμης σε ενημέρωσή του ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο Καστρί και αφορά την ανάπλαση και αντιπλημμυρική προστασία της κεντρικής πλατείας, με προϋπολογισμό του έργου στις 224.000€.

Πιο αναλυτικά:

Ο Δήμος Μακρακώμης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ”, με προϋπολογισμό 224.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmakrakomis.gov.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 181177

ΤΔ
Μελέτες έργου
ΑΟΕ 164/2021
Πρoκήρυξη
Διακήρυξη
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ.doc
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Οδηγίες σύνταξης και υποβολής προσφοράς ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου.
Οδηγίες υποβολής δήλωσης συμμετοχής σε εκπαίδευση, αιτήματος παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, ένστασης/προδικαστικής προσφυγής.
Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ