Επιστολή της Δημάρχου Στυλίδας, Β. Στεργίου για τις εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας στον κόμβο Ραχών

Για την μετατόπιση του χρόνου έναρξης των εργασιών...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η Δήμαρχος Στυλίδας κ. Βιργινία Στεργίου προέβη στην αποστολή επιστολής προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Φορείς σχετικά με τις εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας στον Κόμβο Ραχών προκειμένου να επιτευχθεί η μετατόπιση του χρόνου έναρξης των εργασιών την 1 Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικά η επιστολή της Δημάρχου:

Εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για Εργασίες Ανακατασκευής της Υφιστάμενης Γέφυρας 1R στη Χ.Θ 242+730 του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑ.ΘΕ. Τμήμα Μαλιακός-Κλειδί.

ΣΧΕΤ: α) Αριθμός πρωτ. AMSA_25482/23-4-2021 Έγγραφο της Α.Ε
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.
β) Αριθμός πρωτ. AMSA_25356/18-3-2021 Έγγραφο της Α.Ε
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Από 10 Μαΐου 2021 έχουν αρχίσει εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας 1R (Χ/Θ 242 +730) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑ.ΘΕ στο τμήμα Μαλιακός-Κλειδί και έχει
γίνει η αναγκαία κατά τα άλλα διακοπή της κυκλοφορίας στην 32 Χ/Θ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Βόλου (Είσοδος Ραχών) και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ η διεξαγωγή αυτής γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών κατά τη διάρκεια της Φάσης Β2 των εργασιών και θα είναι διάρκειας από 10-5-2021 μέχρι και 8-12-2021.
Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε, την εκπεφρασμένη ήδη βούλησή μας για παροχή κάθε νόμιμης και αναγκαίας συνδρομής για την κατασκευή και ολοκλήρωση του ως άνω προγραμματισθέντος έργου, που αποσκοπεί προφανώς στην ασφαλή χρήση της γέφυρας και στην απρόσκοπτη διέλευση των πολιτών.

Στο πλαίσιο της αγαστής μας συνεργασίας, θεωρούμε δεδομένη και την εκ μέρους σας βούληση για την κατασκευή του ως άνω έργου, χωρίς όμως δυσμενείς επιπτώσεις για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η προγραμματισμένη όμως κατασκευή, για το χρονικό διάστημα από 10-5-2021 μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2021, θα δημιουργήσει και θα προσθέσει πλείστα όσα προβλήματα στην τοπική οικονομία, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο, που προσπαθεί να ανακάμψει από τα περιοριστικά μέτρα λόγω covid 19. Ειδικότερα δε, η προγραμματισμένη κατά τα ως άνω διακοπή της κυκλοφορίας, στην 32 Χ/Θ ΠΕΟ Λαμίας-Βόλου (Είσοδος Ραχών) και στα δυο ρεύματα και η διεξαγωγή αυτής μέσω παρακαμπτήριων οδών, θα επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλήγμα στις επιχειρήσεις της κατ’ εξοχήν τουριστικής περιοχής του Δήμου μας, ήτοι της Κοινότητας των Ραχών, αφού θα καταστήσει δυσχερή την πρόσβαση σε αυτήν και ως
εκ τούτου θα βλάψει σοβαρά την τουριστική κίνηση της περιοχής με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Επιπλέον, η εκτέλεση των εργασιών, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα προσθέσει προβλήματα ασφαλούς διέλευσης, λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων, σε παρακαμπτήριους οδούς με όσους και όποιους κινδύνους ως εκ της φύσης της συνεπάγεται.

Κατόπιν του δικαίου αιτήματος και της εισήγησης των επιχειρηματιών της περιοχής, οι οποίοι μας εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους και τα σοβαρά τους
επιχειρήματα, τα οποία μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους και σας παραθέσαμε πιο πάνω, παρακαλούμε όπως μετατοπίσετε τον χρόνο έναρξης των εργασιών ανακατασκευής της γέφυρας την 1η Οκτωβρίου 2021, ώστε να συνδράμουμε όλοι μαζί στην αναμενόμενη, λόγω του καλοκαιριού και της άρσης των περιοριστικών μέτρων, οικονομική ανάκαμψη της περιοχής, αλλά και στην ασφαλή χρήση της ΠΑ.ΘΕ., κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

 

 

Η Δήμαρχος Στυλίδας κ. Βιργινία Στεργίου προέβη στην αποστολή επιστολής προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Φορείς σχετικά με τις εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας στον Κόμβο Ραχών προκειμένου να επιτευχθεί η μετατόπιση του χρόνου έναρξης των εργασιών την 1 Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικά η επιστολή της Δημάρχου:

Εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για Εργασίες Ανακατασκευής της Υφιστάμενης Γέφυρας 1R στη Χ.Θ 242+730 του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑ.ΘΕ. Τμήμα Μαλιακός-Κλειδί.

ΣΧΕΤ: α) Αριθμός πρωτ. AMSA_25482/23-4-2021 Έγγραφο της Α.Ε
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.
β) Αριθμός πρωτ. AMSA_25356/18-3-2021 Έγγραφο της Α.Ε
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Από 10 Μαΐου 2021 έχουν αρχίσει εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας 1R (Χ/Θ 242 +730) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑ.ΘΕ στο τμήμα Μαλιακός-Κλειδί και έχει
γίνει η αναγκαία κατά τα άλλα διακοπή της κυκλοφορίας στην 32 Χ/Θ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Βόλου (Είσοδος Ραχών) και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ η διεξαγωγή αυτής γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών κατά τη διάρκεια της Φάσης Β2 των εργασιών και θα είναι διάρκειας από 10-5-2021 μέχρι και 8-12-2021.
Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε, την εκπεφρασμένη ήδη βούλησή μας για παροχή κάθε νόμιμης και αναγκαίας συνδρομής για την κατασκευή και ολοκλήρωση του ως άνω προγραμματισθέντος έργου, που αποσκοπεί προφανώς στην ασφαλή χρήση της γέφυρας και στην απρόσκοπτη διέλευση των πολιτών.

Στο πλαίσιο της αγαστής μας συνεργασίας, θεωρούμε δεδομένη και την εκ μέρους σας βούληση για την κατασκευή του ως άνω έργου, χωρίς όμως δυσμενείς επιπτώσεις για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η προγραμματισμένη όμως κατασκευή, για το χρονικό διάστημα από 10-5-2021 μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2021, θα δημιουργήσει και θα προσθέσει πλείστα όσα προβλήματα στην τοπική οικονομία, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο, που προσπαθεί να ανακάμψει από τα περιοριστικά μέτρα λόγω covid 19. Ειδικότερα δε, η προγραμματισμένη κατά τα ως άνω διακοπή της κυκλοφορίας, στην 32 Χ/Θ ΠΕΟ Λαμίας-Βόλου (Είσοδος Ραχών) και στα δυο ρεύματα και η διεξαγωγή αυτής μέσω παρακαμπτήριων οδών, θα επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλήγμα στις επιχειρήσεις της κατ’ εξοχήν τουριστικής περιοχής του Δήμου μας, ήτοι της Κοινότητας των Ραχών, αφού θα καταστήσει δυσχερή την πρόσβαση σε αυτήν και ως
εκ τούτου θα βλάψει σοβαρά την τουριστική κίνηση της περιοχής με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Επιπλέον, η εκτέλεση των εργασιών, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα προσθέσει προβλήματα ασφαλούς διέλευσης, λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων, σε παρακαμπτήριους οδούς με όσους και όποιους κινδύνους ως εκ της φύσης της συνεπάγεται.

Κατόπιν του δικαίου αιτήματος και της εισήγησης των επιχειρηματιών της περιοχής, οι οποίοι μας εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους και τα σοβαρά τους
επιχειρήματα, τα οποία μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους και σας παραθέσαμε πιο πάνω, παρακαλούμε όπως μετατοπίσετε τον χρόνο έναρξης των εργασιών ανακατασκευής της γέφυρας την 1η Οκτωβρίου 2021, ώστε να συνδράμουμε όλοι μαζί στην αναμενόμενη, λόγω του καλοκαιριού και της άρσης των περιοριστικών μέτρων, οικονομική ανάκαμψη της περιοχής, αλλά και στην ασφαλή χρήση της ΠΑ.ΘΕ., κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ