Οι 32 αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λειτουργεί ήδη από χθες

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Τριάντα δύο αλλαγές επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων καθώς και στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στα κείμενα των αποφάσεων και οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων, τα οποία εκδόθηκαν χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λειτουργεί ήδη από χθες, οπότε οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους τα νέα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 και μπορούν, πλέον, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Συνολικά, περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020 μέχρι τις 27 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Τριάντα δύο αλλαγές επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων καθώς και στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στα κείμενα των αποφάσεων και οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων, τα οποία εκδόθηκαν χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λειτουργεί ήδη από χθες, οπότε οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους τα νέα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 και μπορούν, πλέον, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Συνολικά, περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020 μέχρι τις 27 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε. που αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της, οι 32 αλλαγές που επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων καθώς και στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων είναι οι εξής: 

 1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση εισαγωγικού (ελάχιστου) φορολογικού συντελεστή  από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα  του  εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του  εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του  εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.

 1. Αύξηση των αφορολογήτων ορίων για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. 

Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος αυξάνεται:

 • από 8.863,63 ευρώ σε 9.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • από 9.090,90 ευρώ σε 10.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 11.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 12.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 13.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με πέντε εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 14.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με έξι εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 15.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με επτά εξαρτώμενα τέκνα 
 1. Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις.Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και η προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων χαρακτηρίζεται ως εισόδημα μη προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν προέκυψε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος. Κατόπιν τούτων, αν στο φορολογικό έτος 2020 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.
 2. Εξαίρεση αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ από το τέλος επιτηδεύματος.Για το φορολογικό έτος 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
 3. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.Ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα μειώνεται από το 100% στο 55%.
 4. Απαλλαγή ανείσπρακτων ενοικίων από το φόρο εισοδήματος μέσω κοινοποίησης εξωδίκου.Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των τελευταίων να τα πληρώσουν, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκων καταγγελιών στους μισθωτές. Η κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με σκανάρισμα μέσω e-mail είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στη συνέχεια, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2022 ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα θα έχουν εισπραχθεί. Στην περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 5. Πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για φορολογούμενους που επλήγησαν οικονομικά από τον κορονοϊό το 2020.Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

α) Όσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά την διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους είτε θεωρούνται απλά “πληττόμενοι¨, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού.

β) Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό κατά την διάρκεια του 2020.

γ) Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

δ) Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.

ε) Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αποδεκτή έστω και μία δήλωση COVID που υπέβαλαν το 2020 μέσω του ΤΑΧΙSnet.

Οι 5 παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων θα φορολογηθούν φέτος αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, έστω κι αν τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν σε υψηλότερο επίπεδο τα φορολογητέα εισοδήματά τους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

α) εφόσον τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020,  δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης,

β) εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή εφόσον δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν,

γ) εφόσον τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά του  σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα ληφθεί υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

 1. Εξαίρεση πληττόμενων εκ του κορονοϊού από το μέτρο των e-αποδείξεων. Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όσοι φορολογούμενοι υπάγονται στις παραπάνω 5 κατηγορίες πληγέντων οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού καθώς επίσης και όσοι έκλεισαν μέχρι και τις 31-12-2019 το 60ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ποσοστό 30%του ατομικού ετησίου εισοδήματος του 2020 με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω web-banking κ.λπ.) δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου με επιπλέον φόρο εισοδήματος επί του ακάλυπτου ποσού. Δηλαδή οι φορολογούμενοι αυτοί εξαιρούνται πλήρως από το μέτρο των e-αποδείξεων.
 2. Μειώσεις προστίμων για όσους φορολογούμενους υπάγονται στο μέτρο των e-αποδείξεων αλλά δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό.Για όσους φορολογούμενους δεν εμπίπτουν στις παραπάνω πρόσθετες εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο, με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%. Για όσους εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω από το 20% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί με 22% επί του ακάλυπτου ποσού μέχρι το 20% του εισοδήματος και με 11% επί του 10% του εισοδήματος, δηλαδή επί του ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του 20% και του 30% του εισοδήματος.
 3. Μη συνυπολογισμός εκτάκτων εισοδημάτων στο ποσό του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το 30% το οποίο πρέπει να έχει καλυφθεί με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.Για όλους τους φορολογούμενους που υπόκεινται στην υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες συνολικού ποσού ίσου με το 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2020 δεν θα συνυπολογιστούν στο ετήσιο αυτό εισόδημα ορισμένα έκτακτα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, όπως οι αποζημιώσεις για απολύσεις, το ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού ή στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές (αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, αποζημιώσεις για μειωμένα ενοίκια, έκτακτα επιδόματα, επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημιώσεις για κάλυψη ζημιών σε κατοικίες και οικοσκευές κ.λπ.)
 4. Φόρος 4,5% στα καθαρά κέρδη των νέων ατομικών επιχειρήσεων.Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η-1-2018 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2020 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2020 μέχρι 10.000 ευρώ. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έχει εφαρμογή και για όποιον ασκεί ατομική αγροτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. και την ένταξή του στα καθεστώτα του ΦΠΑ. Όλοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτή την ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν τον μειωμένο αυτό συντελεστή, θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).
 5. Εξόφληση των φόρων έως και σε 8 μηνιαίες δόσεις.Οι φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων, οι οποίες θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021, πρέπει να καταβληθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, θα παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 3%.
 6. Εναλλακτική φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που μετέφεραν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Οι κωδικοί 039-040 του πίνακα 2 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σχετικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φορολογούμενους που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις και πραγματοποίησαν επενδύσεις, από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξή τους στο άρθρο 5Α και προκειμένου για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1του άρθρου 30 του ν. 4172/2013, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη της εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής του στην αλλοδαπή. Η πράξη προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
 7. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.Προστέθηκαν στον πίνακα 2 της δήλωσης νέοι κωδικοί 041-042, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
  Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ή άλλων διεθνών συνθηκών.
 8. Αφορολόγητες αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις.Όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, οπότε συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 657-658 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
 9. Μεταφορά ζημιάς ατομικής επιχείρησης στο επόμενο φορολογικό έτος. Η μη συμψηφιζόμενη ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στο επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον στο τρέχον φορολογικό έτος δεν φορολογείται με προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.
 10. Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων που παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.Στον πίνακα 4Γ2 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 437-438 και 439-440, οι οποίοι αφορούν στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών κ Φλώρινας) και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. Ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας (9%, 22%, 28%, 36% και 44%) μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. Προσδιορισμός εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβάνεται το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε για όλους τους μήνες που ίσχυσε εντός του 2020 το μέτρο της αναγκαστικής μείωσης του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40% ή της μείωσης του μισθώματος κατά 30% τουλάχιστον, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19.

  19.Μη συνυπολογισμός στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θεωρείται πληττόμενος οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού, των εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων που τού καταβλήθηκαν για την κάλυψη των πάσης φύσεως εισοδηματικών απωλειών του.

Τα ποσά αυτά τα οποία δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,
είναι, αναλυτικά:

α) Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ.33 ν.4690/2020 για τους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
β) Οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.

γ) Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους ή σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και επιδόματα (περιλαμβάνονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και των 534 ευρώ καθώς και η οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση των 400 ευρώ που καταβλήθηκε σε επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19)

δ) Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) που έχουν καταβληθεί εντός του 2020 θεωρούνται εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δηλώνονται στους κωδικούς  617-618 ή 657-658 ή του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση, αλλά δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας του φορολογούμενου.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (γ) και (δ) που έχουν καταβληθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, δεν θεωρούνται εισοδήματα. Δύνανται όμως να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, προκειμένου να αξιοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων.

 1. Μη συνυπολογισμός στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που επλήγη από φυσικές καταστροφές των εκτάκτων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων που τού καταβλήθηκαν.Τέτοια ποσά είναι οι αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες (πχ. ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», οι πλημμύρες της Εύβοιας, ο σεισμός στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου). Οι ενισχύσεις αυτές δύνανται να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, εφόσον αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να αξιοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων. Συνυπολογισμός των εκτάκτων αμοιβών και αποζημιώσεων, που χορηγήθηκαν στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 στο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα.Τα ποσά αυτά στα οποία περιλαμβάνεται και η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 και των 534 ευρώ δεν εξαιρούνται από το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί εάν ξεπερνιέται ή όχι το εισοδηματικό όριο για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.22. Κάλυψη τεκμηρίων με δωρεές χρηματικών ποσών, για τις οποίες οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά την 31η-12-2020 ή δεν έχουν ακόμη υποβληθεί.Προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας (Covid19), στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης μπορούν να αναγράφονται και χρηματικά ποσά δωρεών ή γονικών παροχών, για τα οποία οι οικείες δηλώσεις φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής έπρεπε να είχαν υποβληθεί εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 αλλά τελικά υποβλήθηκαν μετά την 31η-12-2020 και μέχρι σήμερα ή θα υποβληθούν από αύριο μέχρι και την 30η-6-2021, κατόπιν παρατάσεων της προθεσμίας υποβολής τους.
 2. Κάλυψη τεκμηρίων και με προνοιακές παροχές.Οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Προσυμπλήρωση του ποσού των δικαιωμάτων προαίρεσης.Προστεθηκαν στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης οι νέοι κωδικοί 423-424 στους οποίους είναι προσυμπληρωμένο το ποσό εισοδήματος που προσδιορίστηκε κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εντός του 2020 στο πλαίσιο υφιστάμενης ή παρελθούσας εργασιακής σχέσης, καθώς και την αξία των μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν εντός του 2020 στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος. Οι κωδικοί προσυμπληρώνονται, για πληροφοριακούς λόγους, με βάση την ηλεκτρονική πληροφόρηση που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. από τις εταιρίες, αλλά δεν θα συμμετέχουν στην εκκαθάριση, καθόσον τελεί υπό αίρεση το πότε και πώς θα φορολογηθεί το προσδιοριζόμενο κατά περίπτωση εισόδημα.25. Έκπτωση φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων. Προστέθηκαν στον πίνακα 7 της δήλωσης οι νέοι κωδικοί 627-628, στους οποίους συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων του άρθρου 39Β του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζεται στο εξής μείωση από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, επί του ποσού των δαπανών που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων και εφόσον οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Δηλαδή στη φετινή φορολογική δήλωση και στις δηλώσεις των επομένων τριών ετών, εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος το 10% (το ¼ του 40%) της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε το 2020. Αν το ποσό της πίστωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
  Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:
  i) πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και
  ii) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.
  Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 6.400 ευρώ (το 40% των 16.000 ευρώ), κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Στα παραστατικά απαιτείται να αναγράφεται διακριτά το ποσό που αφορά αποκλειστικά στη λήψη υπηρεσιών, διότι μόνο αυτό το μέρος της δαπάνης εμπίπτει στις εν λόγω διατάξεις, όχι το μέρος που αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
 3. Προσυμπλήρωση κωδικών για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης ή και από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του εισοδήματος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.Στον πίνακα 9 «Στοιχεία από τον φάκελο του φορολογούμενου», οι κωδικοί 985-986 προσυμπληρώνονται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με την ένδειξη με αριθμό «1» στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), υπάγονται στις διατάξεις που προβλέπουν, για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό, απαλλαγές από τα τεκμήρια διαβίωσης ή και από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του εισοδήματος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.
 4. Συμπλήρωση κωδικών από τις φορολογικές αρχές για όσους έχουν εντοπιστεί να έχουν αποκρύψει εισόδημα και φορολογούνται με τις διατάξεις για την προσαύξηση περιουσίας. Στον πίνακα 9 «Στοιχεία από τον φάκελο του φορολογούμενου», οι κωδικοί 995-996 θα χρησιμοποιούνται και θα συμπληρώνονται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές προκειμένου να εφαρμοστεί ο συντελεστής 33% που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ΚΦΕ για το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας το οποίο προσδιορίζεται μετά από φορολογικό έλεγχο λόγω εντοπισμού αδικαιολόγητων διαφορών μεταξύ δεδομένων των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου και των φορολογικών του δηλώσεων. Η περίπτωση αυτή αφορά αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με συμπληρωμένα τέτοια ποσά εισοδήματος οι οποίες υποβάλλονται μόνο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και πριν την κοινοποίηση της πράξης του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου..
 5. Συμπλήρωση ΑΦΜ ιδιοκτήτη κάθε δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας.Στον πίνακα 5.1 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης όπου δηλώνονται τα στοιχεία των ιδιόκτητων, δωρεάν παραχωρούμενων ή εκμισθούμενων κατοικιών που χρησιμοποίησε ο φορολογούμενος το 2020 για τη διαμονή του, προκειμένου να προσδιοριστούν τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες αυτές, προστέθηκαν οι κωδικοί 808-809-810 οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται, μόνο σε περιπτώσεις δωρεάν παραχωρούμενων κατοικιών με τους Α.Φ.Μ. των ιδιοκτητών. Προστέθηκαν επίσης και οι κωδικοί 217 και 224 στους οποίους πρέπει να αναγράγονται οι Ταχυδρομικοί Κώδικες (Τ.Κ.) των δευτερευουσών κατοικιών.
 6. Ειδικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων των αμειβόμενων αθλητών και των προπονητών. Στον πίνακα 4Α του εντύπου της δήλωσης προστέθηκαν οι νέοικωδικοί 359-360 οι οποίοι προσυμπληρώνονται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα συνολικά εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες. Ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για το εισόδημα της περίπτωσης αυτής αναγράφεται στους κωδικούς 315-316 προκειμένου να πιστωθεί έναντι αυτού που αναλογεί.

Στους νέους κωδικούς 397-398 του πίνακα 4Α συμπληρώνονται εξάλλου τα συνολικά εισοδήματα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από αλλοδαπές αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, από αλλοδαπά τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή από αλλοδαπά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις αλλοδαπές Ομοσπονδίες.

Για τα εισοδήματα αυτών των περιπτώσεων ισχύει αυτοτελής φορολόγηση: με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων αν το συνολικό ποσό τους δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ ή αυτοτελώς με 22% από το πρώτο ευρώ (χωρίς αφορολόγητο όριο) σε περίπτωση που το συνολικό ποσό τους υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

 1. Έκπτωση του 50% του ποσού της επένδυσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις από το φορολογητέου εισόδημα του επενδυτή («επενδυτικού αγγέλου»). Στον πίνακα 7 της δήλωσης προστέθηκανοι νέοι κωδικοί 625-626 στους οποίους συμπληρώνονται οι εισφορές κεφαλαίου των επενδυτών («επενδυτικοί άγγελοι/angel investors») που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4712/2020. Από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» (επενδυτή) εκπίπτει ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου σε επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) με έδρα την Ελλάδα], που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά κεφαλαίου.

Το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται επιμεριστικά ανά κατηγορία και κατ’ αναλογία του δηλωθέντος εισοδήματος. Η έκπτωση δύναται να εφαρμόζεται για εισφορά κεφαλαίου μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι δε εισφορές αυτές διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση. Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, παρέχεται τόσο στους φορολογούμενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή όσο και στους φορολογικούς κάτοικους αλλοδαπής.

 1. Έκπτωση δωρεών προς το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Στους νέους κωδικούς 629-630 του πίνακα 7 συμπληρώνονται οι δωρεές χρηματικών ποσών προς το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», οι οποίες εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
 2. Έκπτωση δωρεών προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».Στους νέους κωδικούς 631 -632 του πίνακα 7 συμπληρώνονται οι δωρεές χρηματικών ποσών την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», οι οποίες εκπίπτουν στο σύνολό τους από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

Πηγή: powergame.gr

Τριάντα δύο αλλαγές επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων καθώς και στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στα κείμενα των αποφάσεων και οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων, τα οποία εκδόθηκαν χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λειτουργεί ήδη από χθες, οπότε οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους τα νέα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 και μπορούν, πλέον, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Συνολικά, περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020 μέχρι τις 27 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Τριάντα δύο αλλαγές επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων καθώς και στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στα κείμενα των αποφάσεων και οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων, τα οποία εκδόθηκαν χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λειτουργεί ήδη από χθες, οπότε οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους τα νέα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 και μπορούν, πλέον, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Συνολικά, περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020 μέχρι τις 27 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε. που αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της, οι 32 αλλαγές που επέρχονται φέτος στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων καθώς και στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων είναι οι εξής: 

 1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση εισαγωγικού (ελάχιστου) φορολογικού συντελεστή  από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα  του  εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του  εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του  εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.

 1. Αύξηση των αφορολογήτων ορίων για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. 

Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος αυξάνεται:

 • από 8.863,63 ευρώ σε 9.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • από 9.090,90 ευρώ σε 10.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 11.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 12.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 13.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με πέντε εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 14.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με έξι εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 15.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με επτά εξαρτώμενα τέκνα 
 1. Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις.Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και η προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων χαρακτηρίζεται ως εισόδημα μη προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν προέκυψε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος. Κατόπιν τούτων, αν στο φορολογικό έτος 2020 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.
 2. Εξαίρεση αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ από το τέλος επιτηδεύματος.Για το φορολογικό έτος 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
 3. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.Ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα μειώνεται από το 100% στο 55%.
 4. Απαλλαγή ανείσπρακτων ενοικίων από το φόρο εισοδήματος μέσω κοινοποίησης εξωδίκου.Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των τελευταίων να τα πληρώσουν, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκων καταγγελιών στους μισθωτές. Η κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με σκανάρισμα μέσω e-mail είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στη συνέχεια, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2022 ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα θα έχουν εισπραχθεί. Στην περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 5. Πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για φορολογούμενους που επλήγησαν οικονομικά από τον κορονοϊό το 2020.Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

α) Όσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά την διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους είτε θεωρούνται απλά “πληττόμενοι¨, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού.

β) Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό κατά την διάρκεια του 2020.

γ) Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

δ) Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.

ε) Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αποδεκτή έστω και μία δήλωση COVID που υπέβαλαν το 2020 μέσω του ΤΑΧΙSnet.

Οι 5 παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων θα φορολογηθούν φέτος αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, έστω κι αν τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν σε υψηλότερο επίπεδο τα φορολογητέα εισοδήματά τους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

α) εφόσον τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020,  δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης,

β) εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή εφόσον δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν,

γ) εφόσον τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά του  σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα ληφθεί υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

 1. Εξαίρεση πληττόμενων εκ του κορονοϊού από το μέτρο των e-αποδείξεων. Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όσοι φορολογούμενοι υπάγονται στις παραπάνω 5 κατηγορίες πληγέντων οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού καθώς επίσης και όσοι έκλεισαν μέχρι και τις 31-12-2019 το 60ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ποσοστό 30%του ατομικού ετησίου εισοδήματος του 2020 με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω web-banking κ.λπ.) δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου με επιπλέον φόρο εισοδήματος επί του ακάλυπτου ποσού. Δηλαδή οι φορολογούμενοι αυτοί εξαιρούνται πλήρως από το μέτρο των e-αποδείξεων.
 2. Μειώσεις προστίμων για όσους φορολογούμενους υπάγονται στο μέτρο των e-αποδείξεων αλλά δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό.Για όσους φορολογούμενους δεν εμπίπτουν στις παραπάνω πρόσθετες εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο, με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%. Για όσους εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω από το 20% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί με 22% επί του ακάλυπτου ποσού μέχρι το 20% του εισοδήματος και με 11% επί του 10% του εισοδήματος, δηλαδή επί του ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του 20% και του 30% του εισοδήματος.
 3. Μη συνυπολογισμός εκτάκτων εισοδημάτων στο ποσό του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το 30% το οποίο πρέπει να έχει καλυφθεί με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.Για όλους τους φορολογούμενους που υπόκεινται στην υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες συνολικού ποσού ίσου με το 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2020 δεν θα συνυπολογιστούν στο ετήσιο αυτό εισόδημα ορισμένα έκτακτα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, όπως οι αποζημιώσεις για απολύσεις, το ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού ή στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές (αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, αποζημιώσεις για μειωμένα ενοίκια, έκτακτα επιδόματα, επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημιώσεις για κάλυψη ζημιών σε κατοικίες και οικοσκευές κ.λπ.)
 4. Φόρος 4,5% στα καθαρά κέρδη των νέων ατομικών επιχειρήσεων.Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η-1-2018 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2020 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2020 μέχρι 10.000 ευρώ. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έχει εφαρμογή και για όποιον ασκεί ατομική αγροτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. και την ένταξή του στα καθεστώτα του ΦΠΑ. Όλοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτή την ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν τον μειωμένο αυτό συντελεστή, θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).
 5. Εξόφληση των φόρων έως και σε 8 μηνιαίες δόσεις.Οι φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων, οι οποίες θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021, πρέπει να καταβληθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, θα παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 3%.
 6. Εναλλακτική φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που μετέφεραν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Οι κωδικοί 039-040 του πίνακα 2 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σχετικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φορολογούμενους που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις και πραγματοποίησαν επενδύσεις, από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξή τους στο άρθρο 5Α και προκειμένου για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1του άρθρου 30 του ν. 4172/2013, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη της εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής του στην αλλοδαπή. Η πράξη προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
 7. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.Προστέθηκαν στον πίνακα 2 της δήλωσης νέοι κωδικοί 041-042, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
  Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ή άλλων διεθνών συνθηκών.
 8. Αφορολόγητες αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις.Όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, οπότε συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 657-658 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
 9. Μεταφορά ζημιάς ατομικής επιχείρησης στο επόμενο φορολογικό έτος. Η μη συμψηφιζόμενη ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στο επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον στο τρέχον φορολογικό έτος δεν φορολογείται με προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.
 10. Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων που παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.Στον πίνακα 4Γ2 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 437-438 και 439-440, οι οποίοι αφορούν στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών κ Φλώρινας) και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. Ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας (9%, 22%, 28%, 36% και 44%) μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. Προσδιορισμός εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβάνεται το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε για όλους τους μήνες που ίσχυσε εντός του 2020 το μέτρο της αναγκαστικής μείωσης του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40% ή της μείωσης του μισθώματος κατά 30% τουλάχιστον, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19.

  19.Μη συνυπολογισμός στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θεωρείται πληττόμενος οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού, των εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων που τού καταβλήθηκαν για την κάλυψη των πάσης φύσεως εισοδηματικών απωλειών του.

Τα ποσά αυτά τα οποία δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,
είναι, αναλυτικά:

α) Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ.33 ν.4690/2020 για τους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
β) Οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.

γ) Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους ή σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και επιδόματα (περιλαμβάνονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και των 534 ευρώ καθώς και η οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση των 400 ευρώ που καταβλήθηκε σε επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19)

δ) Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) που έχουν καταβληθεί εντός του 2020 θεωρούνται εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δηλώνονται στους κωδικούς  617-618 ή 657-658 ή του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση, αλλά δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας του φορολογούμενου.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (γ) και (δ) που έχουν καταβληθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, δεν θεωρούνται εισοδήματα. Δύνανται όμως να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, προκειμένου να αξιοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων.

 1. Μη συνυπολογισμός στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που επλήγη από φυσικές καταστροφές των εκτάκτων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων που τού καταβλήθηκαν.Τέτοια ποσά είναι οι αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες (πχ. ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», οι πλημμύρες της Εύβοιας, ο σεισμός στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου). Οι ενισχύσεις αυτές δύνανται να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, εφόσον αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να αξιοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων. Συνυπολογισμός των εκτάκτων αμοιβών και αποζημιώσεων, που χορηγήθηκαν στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 στο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα.Τα ποσά αυτά στα οποία περιλαμβάνεται και η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 και των 534 ευρώ δεν εξαιρούνται από το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί εάν ξεπερνιέται ή όχι το εισοδηματικό όριο για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.22. Κάλυψη τεκμηρίων με δωρεές χρηματικών ποσών, για τις οποίες οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά την 31η-12-2020 ή δεν έχουν ακόμη υποβληθεί.Προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας (Covid19), στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης μπορούν να αναγράφονται και χρηματικά ποσά δωρεών ή γονικών παροχών, για τα οποία οι οικείες δηλώσεις φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής έπρεπε να είχαν υποβληθεί εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 αλλά τελικά υποβλήθηκαν μετά την 31η-12-2020 και μέχρι σήμερα ή θα υποβληθούν από αύριο μέχρι και την 30η-6-2021, κατόπιν παρατάσεων της προθεσμίας υποβολής τους.
 2. Κάλυψη τεκμηρίων και με προνοιακές παροχές.Οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Προσυμπλήρωση του ποσού των δικαιωμάτων προαίρεσης.Προστεθηκαν στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης οι νέοι κωδικοί 423-424 στους οποίους είναι προσυμπληρωμένο το ποσό εισοδήματος που προσδιορίστηκε κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εντός του 2020 στο πλαίσιο υφιστάμενης ή παρελθούσας εργασιακής σχέσης, καθώς και την αξία των μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν εντός του 2020 στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος. Οι κωδικοί προσυμπληρώνονται, για πληροφοριακούς λόγους, με βάση την ηλεκτρονική πληροφόρηση που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. από τις εταιρίες, αλλά δεν θα συμμετέχουν στην εκκαθάριση, καθόσον τελεί υπό αίρεση το πότε και πώς θα φορολογηθεί το προσδιοριζόμενο κατά περίπτωση εισόδημα.25. Έκπτωση φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων. Προστέθηκαν στον πίνακα 7 της δήλωσης οι νέοι κωδικοί 627-628, στους οποίους συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων του άρθρου 39Β του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζεται στο εξής μείωση από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, επί του ποσού των δαπανών που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων και εφόσον οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Δηλαδή στη φετινή φορολογική δήλωση και στις δηλώσεις των επομένων τριών ετών, εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος το 10% (το ¼ του 40%) της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε το 2020. Αν το ποσό της πίστωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
  Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:
  i) πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και
  ii) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.
  Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 6.400 ευρώ (το 40% των 16.000 ευρώ), κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Στα παραστατικά απαιτείται να αναγράφεται διακριτά το ποσό που αφορά αποκλειστικά στη λήψη υπηρεσιών, διότι μόνο αυτό το μέρος της δαπάνης εμπίπτει στις εν λόγω διατάξεις, όχι το μέρος που αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
 3. Προσυμπλήρωση κωδικών για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης ή και από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του εισοδήματος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.Στον πίνακα 9 «Στοιχεία από τον φάκελο του φορολογούμενου», οι κωδικοί 985-986 προσυμπληρώνονται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με την ένδειξη με αριθμό «1» στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), υπάγονται στις διατάξεις που προβλέπουν, για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό, απαλλαγές από τα τεκμήρια διαβίωσης ή και από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του εισοδήματος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.
 4. Συμπλήρωση κωδικών από τις φορολογικές αρχές για όσους έχουν εντοπιστεί να έχουν αποκρύψει εισόδημα και φορολογούνται με τις διατάξεις για την προσαύξηση περιουσίας. Στον πίνακα 9 «Στοιχεία από τον φάκελο του φορολογούμενου», οι κωδικοί 995-996 θα χρησιμοποιούνται και θα συμπληρώνονται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές προκειμένου να εφαρμοστεί ο συντελεστής 33% που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ΚΦΕ για το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας το οποίο προσδιορίζεται μετά από φορολογικό έλεγχο λόγω εντοπισμού αδικαιολόγητων διαφορών μεταξύ δεδομένων των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου και των φορολογικών του δηλώσεων. Η περίπτωση αυτή αφορά αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με συμπληρωμένα τέτοια ποσά εισοδήματος οι οποίες υποβάλλονται μόνο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και πριν την κοινοποίηση της πράξης του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου..
 5. Συμπλήρωση ΑΦΜ ιδιοκτήτη κάθε δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας.Στον πίνακα 5.1 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης όπου δηλώνονται τα στοιχεία των ιδιόκτητων, δωρεάν παραχωρούμενων ή εκμισθούμενων κατοικιών που χρησιμοποίησε ο φορολογούμενος το 2020 για τη διαμονή του, προκειμένου να προσδιοριστούν τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες αυτές, προστέθηκαν οι κωδικοί 808-809-810 οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται, μόνο σε περιπτώσεις δωρεάν παραχωρούμενων κατοικιών με τους Α.Φ.Μ. των ιδιοκτητών. Προστέθηκαν επίσης και οι κωδικοί 217 και 224 στους οποίους πρέπει να αναγράγονται οι Ταχυδρομικοί Κώδικες (Τ.Κ.) των δευτερευουσών κατοικιών.
 6. Ειδικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων των αμειβόμενων αθλητών και των προπονητών. Στον πίνακα 4Α του εντύπου της δήλωσης προστέθηκαν οι νέοικωδικοί 359-360 οι οποίοι προσυμπληρώνονται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα συνολικά εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες. Ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για το εισόδημα της περίπτωσης αυτής αναγράφεται στους κωδικούς 315-316 προκειμένου να πιστωθεί έναντι αυτού που αναλογεί.

Στους νέους κωδικούς 397-398 του πίνακα 4Α συμπληρώνονται εξάλλου τα συνολικά εισοδήματα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από αλλοδαπές αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, από αλλοδαπά τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή από αλλοδαπά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις αλλοδαπές Ομοσπονδίες.

Για τα εισοδήματα αυτών των περιπτώσεων ισχύει αυτοτελής φορολόγηση: με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων αν το συνολικό ποσό τους δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ ή αυτοτελώς με 22% από το πρώτο ευρώ (χωρίς αφορολόγητο όριο) σε περίπτωση που το συνολικό ποσό τους υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

 1. Έκπτωση του 50% του ποσού της επένδυσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις από το φορολογητέου εισόδημα του επενδυτή («επενδυτικού αγγέλου»). Στον πίνακα 7 της δήλωσης προστέθηκανοι νέοι κωδικοί 625-626 στους οποίους συμπληρώνονται οι εισφορές κεφαλαίου των επενδυτών («επενδυτικοί άγγελοι/angel investors») που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4712/2020. Από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» (επενδυτή) εκπίπτει ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου σε επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) με έδρα την Ελλάδα], που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά κεφαλαίου.

Το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται επιμεριστικά ανά κατηγορία και κατ’ αναλογία του δηλωθέντος εισοδήματος. Η έκπτωση δύναται να εφαρμόζεται για εισφορά κεφαλαίου μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι δε εισφορές αυτές διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση. Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, παρέχεται τόσο στους φορολογούμενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή όσο και στους φορολογικούς κάτοικους αλλοδαπής.

 1. Έκπτωση δωρεών προς το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Στους νέους κωδικούς 629-630 του πίνακα 7 συμπληρώνονται οι δωρεές χρηματικών ποσών προς το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», οι οποίες εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
 2. Έκπτωση δωρεών προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».Στους νέους κωδικούς 631 -632 του πίνακα 7 συμπληρώνονται οι δωρεές χρηματικών ποσών την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», οι οποίες εκπίπτουν στο σύνολό τους από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

Πηγή: powergame.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ