Η Πυροπροστασία στη Στερεά Ελλάδα από τον κ. Πολύζο Ζώη

Ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας Στερεάς Ελλάδας στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κ. Πολύζος Ζώης, απαντά σε όλα τα καίρια ζητήματα που θέτουν τα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ σχετικά με τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που λαμβάνει η Περιφέρεια, εν όψει της θερινής περιόδου και διανύοντας ήδη την αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου.

Συνέντευξη Χρυσάνθη Μαστροκώστα, Βασίλης Χονδρός

Ποια μέτρα αντιπυρικής προστασίας έχει λάβει η Περιφέρεια, δεδομένου της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου;

 1. Η Π.Στ.Ε με τον μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και με την συνδρομή ιδιωτικών μηχανημάτων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, συμβάλλουμε σε όλους τους Δήμους και τα Δασαρχεία της Π.Στ.Ε στην αποκατάσταση της βατότητας (κομμένοι δρόμοι με αδυναμία πρόσβασης) στο δασικό οδικό δίκτυο που κρίνονται απαραίτητοι από την Π.Υ για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης, ιεραρχώντας τις ιδιαιτερότητες εκάστου Δήμου (ανάγλυφο, επικινδυνότητα κ.α), το ιστορικό εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και τις ζημιές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου .
 2. Συνεργασία με του Δήμους για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε υδροστόμια, δεξαμενές και κρίσιμες υποδομές για την υποβοήθηση του έργου των Π.Υ.
 3. Την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της Π.Στ.Ε.

Είναι σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας για τη θερινή περίοδο;

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 4 και άνω) και τεκμηριωμένου κινδύνου κινητοποιεί τον μηχανισμό της Π.Π. της Π.Στ.Ε. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η ΓΓΠΠ, θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα την Π.Στ.Ε. με τις παρακάτω δράσεις κατά κύριο λόγο:

 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Π.Στ.Ε. προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Π.Στ.Ε. για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές, όπως αυτό Θα καθοριστεί στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 • Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τα γραφεία των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 • Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδονται, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.

Ποιο είναι το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την αποφυγή πυρκαγιών και καταστροφών και την αποφυγή τραγικών καταστάσεων που κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και απώλεια φυσικού πλούτου;

Στο  σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ της Π.Στ.Ε. καθώς και στις αποφάσεις  που λαμβάνονται στα Σ.Ο.Π.Π. των Π.Ε προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς:

 • Θέτει σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα το δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα (ιδιωτικά και μισθωμένα υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα) προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες
 • Εκδίδεται δελτίο τύπου για ενημέρωση των πολιτών με τα μέτρα αυτοπροστασίας τους και την αποφυγή εργασιών κα ενεργειών ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια και αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στους Δήμους, στα Δασαρχεία, στις Εθελοντικές Οργανώσεις, ώστε να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και επιτήρηση των περιοχών με πολύ υψηλό κίνδυνο
 • Διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • Συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στo πλαίσιo εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.
 • Αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών κα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε συνεργασία με τις Π.Υ.

Ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες και τι είδους διαχείριση έχει πραγματοποιήσει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας για την αντιπυρική περίοδο;

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αφορούν τις παρακάτω δράσεις:

 • Επικαιροποίηση του εγκεκριμένου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ και ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών Φορέων, Οργανισμών κλπ
 • Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΠΣτΕ που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ
 • Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 • Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 14/5/2021 και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά θα υποβληθεί ο τελικός σχεδιασμός μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θ.& Στ.Ε.
 • Αναμένουμε τις σχετικές εισηγήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Έκδοση απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους
 • Συμμετοχή στην Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας του Π.Σ. (αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και τα μέτρα λόγω COVID 19) για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών έναντι δασικών πυρκαγιών
 • Τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από του Δήμους ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα όταν η εφαρμογή του μέτρου είναι στην αρμοδιότητα μας (δύο Δήμοι της ίδιας ΠΕ ή Δήμοι διαφορετικών ΠΕ)

Ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κ. Πολύζος Ζώης, απαντά σε όλα τα καίρια ζητήματα που θέτουν τα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ σχετικά με τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που λαμβάνει η Περιφέρεια, εν όψει της θερινής περιόδου και διανύοντας ήδη την αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου.

Συνέντευξη Χρυσάνθη Μαστροκώστα, Βασίλης Χονδρός

Ποια μέτρα αντιπυρικής προστασίας έχει λάβει η Περιφέρεια, δεδομένου της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου;

 1. Η Π.Στ.Ε με τον μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και με την συνδρομή ιδιωτικών μηχανημάτων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, συμβάλλουμε σε όλους τους Δήμους και τα Δασαρχεία της Π.Στ.Ε στην αποκατάσταση της βατότητας (κομμένοι δρόμοι με αδυναμία πρόσβασης) στο δασικό οδικό δίκτυο που κρίνονται απαραίτητοι από την Π.Υ για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης, ιεραρχώντας τις ιδιαιτερότητες εκάστου Δήμου (ανάγλυφο, επικινδυνότητα κ.α), το ιστορικό εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και τις ζημιές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου .
 2. Συνεργασία με του Δήμους για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε υδροστόμια, δεξαμενές και κρίσιμες υποδομές για την υποβοήθηση του έργου των Π.Υ.
 3. Την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της Π.Στ.Ε.

Είναι σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας για τη θερινή περίοδο;

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 4 και άνω) και τεκμηριωμένου κινδύνου κινητοποιεί τον μηχανισμό της Π.Π. της Π.Στ.Ε. Ειδικότερα, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η ΓΓΠΠ, θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα την Π.Στ.Ε. με τις παρακάτω δράσεις κατά κύριο λόγο:

 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Π.Στ.Ε. προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της Π.Στ.Ε. για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
 • Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές, όπως αυτό Θα καθοριστεί στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 • Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τα γραφεία των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 • Συμβολή στην ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδονται, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.

Ποιο είναι το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την αποφυγή πυρκαγιών και καταστροφών και την αποφυγή τραγικών καταστάσεων που κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και απώλεια φυσικού πλούτου;

Στο  σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ της Π.Στ.Ε. καθώς και στις αποφάσεις  που λαμβάνονται στα Σ.Ο.Π.Π. των Π.Ε προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς:

 • Θέτει σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα το δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα (ιδιωτικά και μισθωμένα υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα) προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες
 • Εκδίδεται δελτίο τύπου για ενημέρωση των πολιτών με τα μέτρα αυτοπροστασίας τους και την αποφυγή εργασιών κα ενεργειών ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια και αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στους Δήμους, στα Δασαρχεία, στις Εθελοντικές Οργανώσεις, ώστε να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και επιτήρηση των περιοχών με πολύ υψηλό κίνδυνο
 • Διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • Συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στo πλαίσιo εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.
 • Αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών κα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε συνεργασία με τις Π.Υ.

Ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες και τι είδους διαχείριση έχει πραγματοποιήσει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας για την αντιπυρική περίοδο;

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αφορούν τις παρακάτω δράσεις:

 • Επικαιροποίηση του εγκεκριμένου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ και ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών Φορέων, Οργανισμών κλπ
 • Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΠΣτΕ που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ
 • Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 • Προπαρασκευαστική σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 14/5/2021 και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά θα υποβληθεί ο τελικός σχεδιασμός μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θ.& Στ.Ε.
 • Αναμένουμε τις σχετικές εισηγήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Έκδοση απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους
 • Συμμετοχή στην Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας του Π.Σ. (αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και τα μέτρα λόγω COVID 19) για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών έναντι δασικών πυρκαγιών
 • Τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από του Δήμους ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα όταν η εφαρμογή του μέτρου είναι στην αρμοδιότητα μας (δύο Δήμοι της ίδιας ΠΕ ή Δήμοι διαφορετικών ΠΕ)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *