Πρόσληψη 10 ατόμων από τον Δήμο Καμένων Βούρλων

Για πυρασφάλεια...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο Δήμος ∆ήµος Καµένων Βούρλων σε ανακοίνωσή του ζητά την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, για το Τµήµα Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής για την πυρασφάλειά του.

Οι θέσεις είναι τέσσερις (4) κατηγορίας ∆Ε & ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορ/ρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και

έξι (6) κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ16 -Εργατών Καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, µε ηλεκτρονικό τρόπο στο email: protokolo@mwlos.gr

ή κατ΄ εξαίρεση αυτοπροσώπως µόνο στην έδρα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στα Καµένα Βούρλα (∆/νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 – Τ.Κ.350008 Καµένα Βούρλα) -αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν στα τηλ. :2235-3-50000 & 2235-3-50026 για να κλείσουν ραντεβού.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου και στον δικτυακό τόπο αυτού.

Ο Δήμος ∆ήµος Καµένων Βούρλων σε ανακοίνωσή του ζητά την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, για το Τµήµα Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής για την πυρασφάλειά του.

Οι θέσεις είναι τέσσερις (4) κατηγορίας ∆Ε & ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορ/ρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και

έξι (6) κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ16 -Εργατών Καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, µε ηλεκτρονικό τρόπο στο email: protokolo@mwlos.gr

ή κατ΄ εξαίρεση αυτοπροσώπως µόνο στην έδρα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στα Καµένα Βούρλα (∆/νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 – Τ.Κ.350008 Καµένα Βούρλα) -αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν στα τηλ. :2235-3-50000 & 2235-3-50026 για να κλείσουν ραντεβού.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου και στον δικτυακό τόπο αυτού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ