,

Π.Υ. Θήβας: Απαγόρευση φωτιάς σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας κάνει γνωστό πως απαγορεύεται κάθε καύση, συμπεριλαμβανομένης και της καύσης καλαμίας-σιτοκαλαμιάς, από 1 Μαΐου 2021 έως και 31 Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση καύσης θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο. Η Π.Υ. Θήβας κάνει έκκληση σε όλους, και ιδιαίτερα τους αγρότες της περιοχές, για προσαρμογή στις οδηγίες, «ώστε να αποφύγουμε […]

11 Μαΐου 2021

του/της Newsroom

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας κάνει γνωστό πως απαγορεύεται κάθε καύση, συμπεριλαμβανομένης και της καύσης καλαμίας-σιτοκαλαμιάς, από 1 Μαΐου 2021 έως και 31 Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση καύσης θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο. Η Π.Υ. Θήβας κάνει έκκληση σε όλους, και ιδιαίτερα τους αγρότες της περιοχές, για προσαρμογή στις οδηγίες, «ώστε να αποφύγουμε την δυσάρεστη για εμάς αλλά αναγκαστική επιβολή αυστηρών προστίμων εν μέσω μάλιστα μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.»

Η ανακοίνωση της Π.Υ. Θηβών:

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών, γνωστοποιεί σε όλους τους συμπολίτες μας, την έκδοση της υπ’αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από την ΠΕΠΥΔ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία από 01.05.2021 έως και 31.10.2021, απαγορεύεται κάθε χρήση πυρός στην ύπαιθρο, γεγονός που σημαίνει ότι:

1. Απαγορεύεται πλέον κάθε καύση, συμπεριλαμβανομένων και των καύσεων καλαμιάς – σιτοκαλαμιάς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων γι’αυτό και δεν θα εκδίδεται καμία άδεια καύσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών, ατομική ή ομαδική. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση καύσης (είτε επεμβαίνει η Υπηρεσία μας είτε όχι) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα αποστέλλονται στην υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ οι συντεταγμένες του αγροκτήματος, στο οποίο έγινε καύση, για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ αυστηρά (από 3% έως και 27% της συνολικής επιδότησης του κάθε γεωργικού εκμεταλλευτή) ενώ επιβάλλονται και ανάλογα αυστηρά διοικητικά πρόστιμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ύψους 200 ευρώ και άνω).

2. Για τα πάσης φύσεως υπολείμματα καλλιεργειών, ξηρών κλαδιών, δέντρων και θάμνων, αντί της καύσης αυτών για το χρονικό διάστημα από 01.05.2021 έως και 31.10.2021 συστήνονται στους υπεύθυνους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης όπως:

  • Ενσωμάτωση στο έδαφος
  • Βόσκηση
  • Παράχωση σε ικανό βάθος (τουλάχιστον 20 εκατοστά)
  • Αποψίλωση/απολαβή καυσόξυλων
  • Τεμαχισμός/θρυμματισμός της βιομάζας για κομποστοποίηση ή παραγωγή βιοκαυσίμων

Σε περίπτωση αδυναμίας διαχείρισης των γεωργικών υπολειμμάτων με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, συστήνεται η συγκέντρωσή τους προς καύση σε μικρούς σωρούς, η οποία θα γίνεται το χρονικό διάστημα που δεν απαγορεύονται οι καύσεις.

3. Μελισσοκομικές εργασίες: Συνίσταται να αποφεύγεται από τους μελισσοκόμους, η διενέργεια εργασιών (κάπνισμα μελισσών), τις ημέρες και ώρες με υψηλή θερμοκρασία και σε όσους έχουν εναποθέσει τα μελισσοσμήνη τους σε αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, να λαμβάνουν τα ίδια με τα προβλεπόμενα μέτρα για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις του άρθρου 9 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 όμοια και να αποφεύγουν το κάπνισμα, όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3,4.

4. Θερμές εργασίες στην ύπαιθρο: Απαγορεύεται η εκτέλεσή τους από 01.06.2021 έως και 30.09.2021, όταν η κατηγορία κινδύνου είναι 4 ή 5. Τα χρονικά διαστήματα και τις ημέρες με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 1,2 και 3, ο υπεύθυνος των εργασιών υποχρεούται να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, λαμβάνοντας τα προληπτικά μέτρα και μέσα της 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Αγαπητοί συμπολίτες μας,

απο φέτος αλλάζουν όλα στο θέμα των καύσεων και ιδίως αυτών που αφορούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφού πλέον απαγορεύεται η συνήθης και επί σειρά πολλών ετών πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων, καθώς δεν θα εκδίδεται καμία άδεια ατομική ή ομαδική. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο επιβάλλεται μόνο στην περιοχή μας, αφού οι καύσεις έχουν απαγορευτεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθώς και τον ισχύοντα Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Παρακαλούμε λοιπόν όλους και ιδίως τους φίλους αγρότες της ευρύτερης περιοχής των Θηβών, για την προσαρμογή τους στις παραπάνω οδηγίες, ώστε να αποφύγουμε την δυσάρεστη για εμάς αλλά αναγκαστική επιβολή αυστηρών προστίμων εν μέσω μάλιστα μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ