Το στρατηγικό όραμα του Δήμου Λαμιέων και η «Τουριστική Χάρτα»

Η Αμαλία Ποντίκα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Λαμιέων τοποθετείται στο θέμα του ιαματικού τουρισμού και των ευρύτερων προοπτικών για την περιοχή

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Για το όραμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, να εξελιχθεί ο Δήμος Λαμιέων σε  διεθνές προορισμό τουρισμού και πολιτισμού, τοποθετείται η Αμαλία Ποντίκα, στα Στερεά Νέα, σχολιάζοντας παράλληλα τη θέση του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα

Οι ιαματικές πηγές είναι γνωστές από την αρχαιότητα για την θεραπευτική τους αξία, καθιστώντας τα ιαματικά λουτρά μέρος του τοπικού μας πλούτου. Τα νερά των πηγών διαφέρουν από τόπο σε τόπο, αναλόγως με τη θερμοκρασία ή τη σύστασή τους, αναπτύσσοντας τον κλάδο θεραπευτικής αγωγής, την ιαματική υδροθεραπεία (θερμαλισμός). Η βελτίωση των ιαματικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες υποδομές και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των ιδιοτήτων των νερών των πηγών αλλά και η ένταξή τους σε ένα «πλέγμα» που συνδυάζει και άλλες δραστηριότητες (π.χ. αρχαιολογικές επισκέψεις, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ά.), αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την ανάδειξή τους σε πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.

Βασικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί ο τουρισμός, μιας και η διεθνής οικονομία στον 21ο αιώνα στηρίζεται σε τρεις άξονες: την πληροφορική, τις επικοινωνίες και τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ο κλάδος του τουρισμού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη και συμβάλλει σημαντικά σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας, της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος, ενώ βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και βοηθά στην ευημερία των πολιτών.

Σήμερα ο τουρισμός δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί δικαίωμα, ευκαιρία γνώσεων, προσέγγιση του περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, παράγοντα διεθνούς αλληλεγγύης και ειρήνης. Η χρήση, δε, του ελεύθερου χρόνου με τρόπο υποκειμενικά ορθό σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές, συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία ενός ατόμου και κατά συνέπεια του τουριστικού συνόλου.

Ο ιαματικός – θερμαλιστικός τουρισμός

Ο ιαματικός ή θεραπευτικός τουρισμός τις δύο τελευταίες δεκαετίες εξελίσσεται σε μία από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Αποτελεί μία επιλεκτική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, ενώ υφίσταται τις λιγότερες αρνητικές επιδράσεις, μιας και μπορεί να αποδώσει ετήσια τουριστική περίοδο.

Ο ιαματικός τουρισμός αφορά εκείνους τους τουρίστες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους (σε κάποιον παραθεριστικό χώρο) με τουρισμό που προσφέρει θεραπευτικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως ο ιαματικός τουρισμός δεν επιλέγεται μόνο από ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τις συγκεκριμένες θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών, αλλά και από άλλους που αποζητούν διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης ή ψυχική και σωματική αναζωογόνηση.

Ο τοπικός πληθυσμός των αντίστοιχων περιοχών όπου βρίσκονται οι πηγές αποτελεί και τους πιο συχνούς επισκέπτες αυτών, ενώ λόγω της εποχικότητας των λουτρών κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο παρατηρείται αύξηση των λουομένων και από περιοχές εκτός του νομού.

Το στρατηγικό όραμα του Δήμου Λαμιέων για τον τουρισμό

Όραμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής αλλά και διαχρονικά όλων των πολιτών αποτελεί η ανάδειξη της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου ως ένα σημαντικό πόλο πολιτισμού και τουρισμού, αναγνωρίσιμου σε διεθνές επίπεδο. Η μεγάλη ιστορία του τόπου, η σπουδαιότητα σημαντικών μνημείων και τοποσήμων, το ιστορικό τρίγωνο «Θερμοπύλες – Αλαμάνα – Γοργοπόταμος» και η πληθώρα περιοχών απείρου φυσικού κάλλους, επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Δήμου και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του αστικού τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα ενός ενισχυμένου τουριστικού τομέα, τα οποία εκτείνονται από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την αύξηση εσόδων ως την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Το Στρατηγικό Όραμα για την ανάδειξη του Δήμου ως διεθνούς προορισμό τουρισμού και πολιτισμού τίθεται υπόψη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής και Ανάδειξης του Δήμου Λαμιέων της παρούσας μελέτης, τη λεγόμενη και «Τουριστική Χάρτα».

Τί θα περιλαμβάνει

Η Χάρτα θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση του τουρισμού. Βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων αποτελούν:

• Συνέργειες με το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και την ανάπτυξη του Ιαματικού και του Τουρισμού Ευεξίας.

• Επιτάχυνση των κατάλληλων επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης και ανάδειξη της ιαματικής διαδρομής «Θερμοπύλες – Πηγές Καλλιδρόμου – Λουτρά Υπάτης».

• Ανάπτυξη δικτύου συνέργειας με φορείς της περιοχής που εμπλέκονται με τον ιαματικό τουρισμό στα Λουτρά Υπάτης.

• Βελτίωση των υφιστάμενων χώρων των ιαματικών πηγών.

• Δημιουργία Συνεδρίου για τον Ιαματικό Τουρισμό και Τουρισμό Ευεξίας στο Δήμο Λαμιέων.

• Δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου από ομάδα επιστημόνων για την προσέλκυση επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης.

Για το όραμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, να εξελιχθεί ο Δήμος Λαμιέων σε  διεθνές προορισμό τουρισμού και πολιτισμού, τοποθετείται η Αμαλία Ποντίκα, στα Στερεά Νέα, σχολιάζοντας παράλληλα τη θέση του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα

Οι ιαματικές πηγές είναι γνωστές από την αρχαιότητα για την θεραπευτική τους αξία, καθιστώντας τα ιαματικά λουτρά μέρος του τοπικού μας πλούτου. Τα νερά των πηγών διαφέρουν από τόπο σε τόπο, αναλόγως με τη θερμοκρασία ή τη σύστασή τους, αναπτύσσοντας τον κλάδο θεραπευτικής αγωγής, την ιαματική υδροθεραπεία (θερμαλισμός). Η βελτίωση των ιαματικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες υποδομές και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των ιδιοτήτων των νερών των πηγών αλλά και η ένταξή τους σε ένα «πλέγμα» που συνδυάζει και άλλες δραστηριότητες (π.χ. αρχαιολογικές επισκέψεις, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ά.), αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την ανάδειξή τους σε πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.

Βασικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί ο τουρισμός, μιας και η διεθνής οικονομία στον 21ο αιώνα στηρίζεται σε τρεις άξονες: την πληροφορική, τις επικοινωνίες και τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ο κλάδος του τουρισμού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη και συμβάλλει σημαντικά σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας, της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος, ενώ βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και βοηθά στην ευημερία των πολιτών.

Σήμερα ο τουρισμός δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί δικαίωμα, ευκαιρία γνώσεων, προσέγγιση του περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, παράγοντα διεθνούς αλληλεγγύης και ειρήνης. Η χρήση, δε, του ελεύθερου χρόνου με τρόπο υποκειμενικά ορθό σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές, συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία ενός ατόμου και κατά συνέπεια του τουριστικού συνόλου.

Ο ιαματικός – θερμαλιστικός τουρισμός

Ο ιαματικός ή θεραπευτικός τουρισμός τις δύο τελευταίες δεκαετίες εξελίσσεται σε μία από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Αποτελεί μία επιλεκτική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, ενώ υφίσταται τις λιγότερες αρνητικές επιδράσεις, μιας και μπορεί να αποδώσει ετήσια τουριστική περίοδο.

Ο ιαματικός τουρισμός αφορά εκείνους τους τουρίστες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους (σε κάποιον παραθεριστικό χώρο) με τουρισμό που προσφέρει θεραπευτικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως ο ιαματικός τουρισμός δεν επιλέγεται μόνο από ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τις συγκεκριμένες θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών, αλλά και από άλλους που αποζητούν διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης ή ψυχική και σωματική αναζωογόνηση.

Ο τοπικός πληθυσμός των αντίστοιχων περιοχών όπου βρίσκονται οι πηγές αποτελεί και τους πιο συχνούς επισκέπτες αυτών, ενώ λόγω της εποχικότητας των λουτρών κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο παρατηρείται αύξηση των λουομένων και από περιοχές εκτός του νομού.

Το στρατηγικό όραμα του Δήμου Λαμιέων για τον τουρισμό

Όραμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής αλλά και διαχρονικά όλων των πολιτών αποτελεί η ανάδειξη της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου ως ένα σημαντικό πόλο πολιτισμού και τουρισμού, αναγνωρίσιμου σε διεθνές επίπεδο. Η μεγάλη ιστορία του τόπου, η σπουδαιότητα σημαντικών μνημείων και τοποσήμων, το ιστορικό τρίγωνο «Θερμοπύλες – Αλαμάνα – Γοργοπόταμος» και η πληθώρα περιοχών απείρου φυσικού κάλλους, επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Δήμου και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του αστικού τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα ενός ενισχυμένου τουριστικού τομέα, τα οποία εκτείνονται από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την αύξηση εσόδων ως την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Το Στρατηγικό Όραμα για την ανάδειξη του Δήμου ως διεθνούς προορισμό τουρισμού και πολιτισμού τίθεται υπόψη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής και Ανάδειξης του Δήμου Λαμιέων της παρούσας μελέτης, τη λεγόμενη και «Τουριστική Χάρτα».

Τί θα περιλαμβάνει

Η Χάρτα θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση του τουρισμού. Βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων αποτελούν:

• Συνέργειες με το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και την ανάπτυξη του Ιαματικού και του Τουρισμού Ευεξίας.

• Επιτάχυνση των κατάλληλων επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης και ανάδειξη της ιαματικής διαδρομής «Θερμοπύλες – Πηγές Καλλιδρόμου – Λουτρά Υπάτης».

• Ανάπτυξη δικτύου συνέργειας με φορείς της περιοχής που εμπλέκονται με τον ιαματικό τουρισμό στα Λουτρά Υπάτης.

• Βελτίωση των υφιστάμενων χώρων των ιαματικών πηγών.

• Δημιουργία Συνεδρίου για τον Ιαματικό Τουρισμό και Τουρισμό Ευεξίας στο Δήμο Λαμιέων.

• Δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου από ομάδα επιστημόνων για την προσέλκυση επενδύσεων στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών και Υπάτης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ